:

Kern

Från Adelsvapen-Wiki

Filip Kern, (Kammartjänare, Fogde) Filip från Meissen, omtalas först 1567 som bardskärare eller fältskär vid Sala silvergruva. 1570 var han anställd hos Johan III och vann sedan dennes synnerliga förtroende, kallas stundom hans kammartjänare och användes som både läkare och byggmästare. Johannes Messenius berättar att det var han som tillredde det gift vilket skall ha ändat Erik XIV:s dagar. Många var de byggnadsföretag, vid vilka han brukades. Så ingrep han ej sällan i ledningen av arbetena på Stockholms slott och fick 1578 överinseende över byggnadsarbetena vid Uppsala slott och Västerås slott. Som befallningsman på Uppsala slott och gård, vartill han synes ha förordnats 1578, begick han många våldsamheter och ådrog sig hertig Karls ovilja. I slutet av 1590 satt han fängslad i Stockholm, anklagad för oredlighet och maktmissbruk, men frigavs inom kort. 1597 befann han sig bland Sigismunds anhängare på Åbo slott, efter vars intagande han enligt vittnesbörd av samma år blev svårt misshandlad av hertig Karl.

Barn:

  • Anna Filipsdotter Kern (förhållande med Erik Brahe)
  • Elisabeth Kerner
  • Valentin Filipsson
  • Jöran Filipsson


Fotnot

  • I SBL kan man också läsa "Våren 1596 klagade hertig Karl i ett brev till Erik Sparrre (28 maj) över att B. uppehållit hertigens sändebud Mårten Kerner, medan flera Klas Flemings sändebud fingo besked av Sigismund själv...""
  • I Stockholms stads tänkeböcker 1596 och framåt kan man läsa att han har fallit i onåd hos kungen och är fogde i Stockolm. Förutom Anna som inte nämns där nämns följande av Philips barn; Elisabeth Kerner, Jöran Filipsson och Valentin Filipsson Kern (sid 9 1605). Enligt tänkeböckerna är barnens målsman är tjänaren hos Axel Oxenstierna Hans Röper (Reper).

Källor

Stockholms stads tänkeböcker 1596 och framåt. Denna artikel innehåller information och citat hämtade från Svenskt biografiskt handlexikon

: