Bagge av Botorp

Från Adelsvapen-Wiki

(Bagge av Botorp).png

Tillnamnet Bagge bars under medeltiden av rätt många personer i de nordiska länderna inom såväl borgerskapet som frälset utan att inbördes släktskap kan påvisas. Troligen var detta tillnamn åtminstone i vissa fall ett öknamn.

TAB 1

Tyrgils.

Söner:

 • Birger Djäkn Tyrgilsson i Binga i Hossmo sn i Södra Möre hd i Småland. Sålde 1403 jord i Rinkaby i samma sn och avhände sig 1409 en gårdstomt i Kalmar.
 • Nisse Bagge. Se tab. 2.

TAB 2

Nisse Bagge (son av Tyrgils, tab. 1). Var gift med en dotter av Peter Bagge, som var häradshövding i Södra Möre hd i Småland 26.2 1391 och levde ännu 1403 (SD, nr 309) samt möjligen är identisk med den Peter Bagge som 1354 och 6.6 1380 ägde jord i andra trakter av Småland samt 1386 i Aska hd i Östergötland.

Barn:

 • Tyrgils Djäkn eller Bagge, 1403—1422. Se tab. 3.
 • Ingrid. Nämnes 1403. Avhände sig 1430 del i strandbodsrum i Kalmar och hade då en vuxen son.
 • Cecilia. Nämnes 1403.

TAB 3

Tyrgils Djäkn eller Tyrgils Bagge (son av Nisse Bagge, tab. 2). Kallas Tyrgils Djäkn 1403, 1405 och 1422 men Tyrgils Bagge 1413, 1417 samt 3.3 1422. Var häradshövding i Möre 3.3 1422. Bodde enligt biskop Hans Brask i Botorp i Ljungby sn i Södra Möre hd i Småland. Ägde jord i Aska hd i Östergötland och strandbodsrum i Kalmar. Var gift med Ingrid, dotter av Halsten Petersson (båt) i Äpplaholm i Västra Sandsjö sn i Västra hd i Småland, troligen i hans gifte med Katarina Svensdotter (Sparre av Hjulsta och Ängsö).

Barn:

 • Nils Bagge 1436—1455, var död 1466, riddare, häradshövding. Se tab. 4.
 • Halsten Bagge, 1454—1463, var död 1466. Se tab. 7.
 • Peter Bagge, 1444—1466, var död 1473. Se tab. 8.
 • Margit. Var enligt Hans Brask stammoder för en släkt, som var knuten till Aplerum i Arby sn i Södra Möre hd i Småland, och från vilken på mödernet härstammade bröderna Klas och Birger Staffanssöner. Nils Bagge uppgav sig 15.8 1455 ha en syster.
 • Margareta. Ogift.

TAB 4

Nils Bagge (son av Tyrgils Djäkn eller Tyrgils Bagge, tab. 3). Blev Engelbrekts hövitsman på Brömsehus våren 1436. Bodde på Botorp i Ljungby sn i Södra Möre hd i Småland. Namnes som häradshövding i Södra Möre 1449—15.8 1455. Blev före sin död riddare (troligen vid konung Kristian I:s kröning 1457), ty han nämnes av Hans Brask med herrtitel, och änkan tituleras fru 18.7 1466 och 28.6 1472. Var tidigare gift med en till namnet okänd kvinna och blev före 15.8 1455 omgift med Ingeborg Erilcsdotter, som levde ännu 28.6 1472.

Barn:

 • Margit. — Var gift med Nils Slätte.
 • Ingeborg. Var enligt Hans Brask moder till Jöns Henriksson (Gyllensparre) och till Anders Anderssons (Hinsekindsätten) hustru Birgitta. Deras fader Henrik Jönsson, har identifierats med en person med detta namn, som 18.6 1459 gav sin hustru morgongåva, men den hustrun hette Ingeborg Jonsdotter och uppges vara dotter till en Jon Folkason.

TAB 5

Truls Bagge (son av Nils Bagge, tab. 4). Var död 3.2 1495. Var gift med Ingegärd, som var dotter av Måns Nilsson (Stierna) i hans äktenskap med Karin Pedersdotter (sparre över blad) och 26.3 1485 namnes änka efter Nils Laurensson (balk) i Äpplaholm i Västra Sandsjö sn i Västra hd i Småland. Hustru Ingegärd levde på Äpplaholm ännu 1535.

Söner:

 • Måns Bagge. Ägde 1512 gods i Norra Möre och Aspelands hd i Småland.

TAB 6

Nils Bagge (son av Truls Bagge, tab. 5). Bodde på moderns gård Äpplaholm 1526. Var fogde i Västra hd och Södra Vedbo hd från 1525. Förordnades 1529 till häradshövding i Tveta hd i Småland. Dog 1530. Var gift med Ingrid, dotter av lagmannen i Tiohärad Arvid Knutsson (sparre över stjärna) och Anna Gustavsdotter (Stenbock, äldre ätten).

Barn;

 • Truls Bagge. Nämnes tidigast 1528. Bodde på farmoderns gård Äpplaholm. Ägde gods i Sunnerbo hd i Småland. Var död 1540. Med honom utdog ätten på manssidan.
 • Anna.

TAB 7

Halsten Bagge (son av Tyrgils Djäkn eller Tyrgils Bagge, tab. 3). Nämnes tidigast 22.3 1454. Levde ännu 29.8 1463. Var död 1.2 1466. Var 1.4 1454 gift med Märta, dotter av Nils Vernekason (kluven sköld med vänstra fältet tredelat) och Katarina Jönsdotter. Hustru Märta levde ännu 25.3 1505.

Söner:

 • Nils Bagge. Var fogde i Sunnerbo hd i Småland 30.11 1494. Bodde 1505 på Hännebjörke i Gistads sn i Skärkinds hd i Östergötland, som tillhört hans mödernesläkt, men är icke senare nämnd som levande. Ägde även gods i Sunnerbo hd i Småland. Var möjligen identisk med den Nils Bagge som 1457—1493 bodde i Ledungshammar vid Norrköping i Bråbo hd i Östergötland. Enligt Hans Brask hade Nils Bagge en dotter utom äktenskap vid namn Elseby.
 • Johan Bagge. Nämnes av Hans Brask som son till Halsten Bagge men synes icke förekomma i nu kända urkunder. Enligt samma källa hade han en dotter utom äktenskap vid namn Karin.

TAB 8

Peter Bagge (son av Tyrgils Djäkn eller Tyrgils Bagge, tab. 3). Var troligen den Peder Bagge som 1444 bodde i Skälby utanför Kalmar och då fick strandbodsrum i staden. Enligt Hans Brask skall han ha bott i Huseby i Högsby sn i Handbörds hd i Småland. Levde ännu 1.2 1466 men var död 19.8 1473. Var gift med Elseby Gäwertsdotter, vilken som änka efter honom levde 19.8 1473, och som enligt Hans Brask var dotter av en »Gäwert Kruko», vars hustru Karin skall ha varit syster till Ölandsfogden Peter Ryning. »Gerdh Krukow» uppträder tillsammans med denne, och »Geuerardus Krvkau cum vxore» nämnes tillsammans med Peter Ryning i en öländsk namnlängd från omkring 1420.

Döttrar:

 • Karin Petersdotter. Levde ännu 1517. Var gift med Måns Persson (sparre över blad), vilken är känd 1500—1514; den tidigast belagda ättartavleuppgiften, att han trots sin frälsebörd skulle ha fått frälsebrev av Sten Sture d. y. 1517, har ej kunnat verifieras. Makarnas son Halsten upptog sin morfars släktnamn och blev stamfader för den introducerade ätten Bagge af Berga och för den från denna utom äktenskap härstammande adlade och ävenledes introducerade ätten Bagge af Söderby.
 • Margareta Petersdotter. Ärvdes av systern. Var gift med Harald Soop. Deras son Peter upptog sin morfaders släktnamn men dog barnlös före modern.


Källor

Äldre svenska frälsesläkter. Utgivna av riddarhusdirektionen. (ÄSF). Hans Gillingstam

Jan Raneke, Svenska medeltidsvapen. H. Gillingstam, Ätten Siöblads medeltida släktförbindelser och äldsta historia, Skrifter utg. av Geneal. Fören. 4 (1949), särskilt s. 46—50; samme förf., Den medeltida frälseätten Bagge från Möre, i Släkt och Hävd 1950—1951, s. 281—283.