:

Von Schröer nr 558

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Schröer nr 558 †

Adlad 1652-09-11, introducerad 1652. Utdöd 1730-02-04.


TAB 1

Georg Schröer. Kyrkoherde i Gohlau och Schalkow i Schlesien.

Barn:

 • Esaias Schröer, född 1586-10-01 i Schlesien. Kyrkoherde i Gohlau och Schalkow efter fadern och förestod nämnda ämbete i 44 år eller till 1653, då han för evangeliska lärans skull därifrån fördrevs under kejsar Ferdinand III:s tid. Död 1663-09-08 i Breslau. Gift 1:o 1610 med Anna Seydel, död 1616, dotter av borgaren och amtmannen på kejserliga borgen Neumarckt-Mühlheim i Schlesien Paul Seydel. Gift 2:o med N. N.

Barn:

 • 1. Gottfrid Schröer, adlad von Schröer, till Marienhot och Alten-Stendel. Född 1611-08-13 i kyrkoherdebostället i Gohlau och Schalkow. Kanslist i svenska kansllet (At (So).) 1642-08-08. Arkivarie vid svenska staten i Pommern och kanslist i Stettin 1645-09-15. Tillika arkivarie och länssekreterare i Pommern 1646-09-14. Adlad 1652-09-11 (introducerad 1652 under nr 558). Legationssekreterare vid fredskongressen i Oliva 1660. Assessor i pommerska hovrätten 1665-01-15. Hovråd 1665-07-03. Han råkade sedan i en injurieprocess med kanslern i Pommern m fl. Gift 1642-06-30 Vallstanäs med Elisabet Nenne, född 1618 i Söderköping, död 1679-11-22 i Stockholm, dotter av konung Carl IX:s bergverksföreståndare och silvermästare Hans Baltzarsson Nenne och Margareta Larsdotter Topprider.

Barn:

 • Reinhold, född 1643-06-15. Konduktör vid fortifikationen i Pommern. Drunknade 1661-05-29 i Frisches Haff, då fartyget, varpå han var, kantrade samt begraven 1662-02-23 i S:t Peters kyrka i Alten-Stettin.
 • Benjamin, född 1645. Stärbhusdirektör. Död 1730. Se Tab. 2.
 • Sigfrid, född 1647-03-13 i Stettin. Soldat vid Kalmar regemente. Musketerare under kapten Ogilwie (At (L).). Fältväbel vid Grubbenhielms skånska regemente. Anställd i M. G. De la Gardies hovstat (At (So).). Sökte 1668 att bliva fänrik vid Savolaks regemente. Död före modern.
 • Maria Margareta, född 1649-04-06 i Stettin, död 1657-06-23 i Wolgast och begraven i Stettin.
 • Efraim Gottfrid, född 1651. Kommendör. Död 1687. Se Tab. 3
 • Abraham, född 1653. Kommendör. Död 1723. Se Tab. 4
 • Eva Elisabet, född 1657-03-17 i Stettin, död i Stettin 1668-02-12 och begraven i S:t Peters kyrka
 • Margareta Elisabet, född 1659-02-06. Gift 1689-10-28 med ryttmästaren Per Magnus Tornerefelt, född 1662, död 1701.
 • Eva Maria, född 1672-11-27. Kammarjungfru på kungliga slottet. Levde 1697. Död ogift.

TAB 2

Benjamin (son av Gottfrid Schröer, adlad von Schröer, Tab. 1), född 1645-05-26 i Stockholm. Auskultant i Svea hovrätt (At (Ra).). Informator för greve Carl Mauritz Lewenhaupts söner (At (Ra).). Sekreterare och stärbhusdirektör i Stockholm. Död 1730-02-04 i Stockholm och slöt ätten på svärdssidan. Han ägde Bankebergs säteri i Fliseryds socken, Kalmar län, som han år 1694 försålde. Gift 1680-02-25 i Stockholm med Catharina Elisabet Leijonfelt, död 1732-01-26, dotter av amirallöjtnanten Henrik Thomasson Eijse, adlad Leijonfelt, och Emerentia Lemnia.

Barn:

 • Anna Maria, född 1681, död 1710 i Riga av pesten. Gift 1703-03-10 i Nikolai församling, Stockholm (Storkyrkans i Stockholms arkiv.) med kaptenen vid garnisonen i Riga Frans Casimir Koslowski.
 • Emerentia Elisabet, född 1683, död 1711. Gift 1706-04-17 i Nikolai församling, Stockholm (Storkyrkans i Stockholms arkiv.) med kamreraren Nikolaus Deleen.
 • Charlotta Juliana, född 1686. Gift 1708-10-08 i Nikolai församling, Stockholm (Storkyrkans i Stockholms arkiv.) med kaptenen vid Smålands tremänningsinfanteriregemente Jakob Christian Kempfer, död 1712.
 • Ulrika Eleonora, född 1688-01-11 i Söderköping, levde änka 1746. Gift med komministern i Ljusterö församling av ärkestiftet Mikael Erici Gåse, död före 1742 i Stockholm.
 • Brita Catharina, född 1690, död ung.
 • Carl Reinhold, född 1691-01-28 i Söderköping, död i Söderköping 1691-02-13.
 • Polydora Benjamina, född 1692-06-15 i Söderköping, död 1776-11-27 Muskösund. Gift 1710 med brukspatronen Daniel Christiernin, född 1679, död 1716, av samma släkt som adlade ätterna von Christiersson, och af Cristiernin.
 • Carin, döpt 1693-11-11 i Nikolai församling, Stockholm, död ung.
 • Helena Christina, död ogift.

TAB 3

Efraim Gottfrid (son av Gottfrid Schröer, adlad von Schröer, Tab. 1), född 1651-04-16 i Stettin. Underlöjtnant vid amiralitetet 1671-03-16. Överlöjtnant vid amiralitetet 1674-11-12. Kapten 1675-07-22. Kommendör 1679-08-09. Död 1687. Gift med Anna Catharina Burensköld, till Sjöbacka i Ljungs socken, Östergötlands län, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1701-03-25 på Sjöbacka med överstelöjtnanten Magnus Gripensköld, född 1665, död 1712), född 1654-12-01. En tid hovmästarinna på Stegeborg hos prinsessorna av Zweibrücken, och bekom för sin tjänst hos dem ett hemman vid sitt bröllop. Död 1727-11-14 på Sjöbacka, dotter av stadspresidenten Nils Buræus, adlad Burensköld, och Eva Ulfvenklou.

Barn:

 • Anna Lovisa, född 1687, död 1702 på Sjöbacka och begraven 1702-10-25.
 • Eva Elisabet, till Sjöbacka, död 1758-12-22. Gift 1717-03-12 på Sjöbacka med ryttmästaren Peter Carl Ruschenfelt, född 1692, död 1761.

TAB 4

Abraham (son av Gottfrid Schröer, adlad von Schröer, Tab. 1), till Bölö i Karlstorps socken, Kalmar län. Född 1653-05-31 i Stettin. Kommendör (överste) vid amiralitetet. Död 1723-04-01 på Bölö efter en resa till Stockholm, varifrån han återkom i början av januari. Han bebodde en tid Bankeberg i Fliseryds socken, Kalmar län. Gift 1:o med Anna Dorotea Hammarskjöld, döpt 1660-01-24 Fårebo, död 1689-01-10 i barnsäng och begraven 1689-03-28 i Högsby socken, Kalmar län, dotter av majoren Arvid Hammarskjöld, och Anna Dorotea Patkull. Gift 2:o 1690-11-13 med Anna Christina von der Osten, genannt Sacken, född 1668-10-18 Fullerstad, död 1693-05-24 på Bölö och begraven i Osten-Sackenska graven i Västra Husby kyrka, Östergötlands län, dotter av landshövdingen Gustaf Adolf von der Osten, genannt Sacken, friherre von der Osten, genannt Sacken, nr 104, och Maria Svart. Gift 3:o med Christina Bagge af Berga i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1697-05-07 Låstad s socken, Östergötlands län med löjtnanten Carl Gustaf Ulf af Horsnäs, född 1659. död 1700), död 1738 Giresta och begraven 1738-09-22 i Tåby kyrka, Östergötlands län, dotter av översten Erik Bagge af Berga, och Maria Elisabet Fleming.

Barn:

 • 1. Anna Elisabet, född 1683-07-24 på Bankeberg, död 1759-01-03 Himmelsberga. Gift 1:o med löjtnanten vid Gyllenstiernas skånska tremänningskavalleriregemente Per Moberg, död 1721-09-15 på Bölö. Gift 2:o 1723-03-29 på Bölö med löjtnanten vid d'Albedyhlls dragonregemente (skånska ståndsdragonregementet) Hans Ernst von Hœrtzen, född 1688? i Östergötland, död 1736-04-24. Hon sålde 1741-05-08 sitt frälsehemman Svallarp i Edshults socken, Jönköpings län till presidenten friherre Germund Cederhielm och hans maka.
 • 1. Vendela Margareta. Gift med en kornett.
 • 1. Gottfrid Georg. Reste utomlands och lät icke sedan höra utav sig.
 • 2. En dotter, född 1692, begraven 1693-09-24. [At (Sch).]
 • 2. En dotter, dödfödd 1693, begraven 1693-09-24. [At (Sch).]
 • 3. Erik Adam, född 1702-09-06 på Bölö, död på Bölö 1702-10-14.
 • 3. Maria Johanna, född 1705-08-08 på Bölö, död på Bölö 1705-09-06.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: