:

Douglies nr 821

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten Douglies nr 821
Vapensköld för adliga ätten Douglies nr 821

Adliga ätten Douglies nr 821 utdöd

Adlad 1669-09-29, introducerad 1672. Utdöd 1811-10-14.

Medlemmar av ätten hava skrivit sig Dougleis, Dougleitz och Douglietz.

TAB 1

Johannes Douglies, adlad Douglies, född 1605-12-27 i Roe i landskapet Chandre i Skottland. Gefreiter vid översten Alexander von Essens tyska regemente i svensk tjänst 1634. Byssemästare vid artilleriet 1635. Petardör vid artilleriet 1636. Kaptenlöjtnant 1645. Kapten 1652. Kapten vid artilleriet 1654 20/3. Adlad 1669-09-29 (sönerna introducerades 1672 under nr 821). Överstelöjtnant. Död 1670-09-11 i Kalmar och begraven i Ryssby kyrka, Kalmar län, där hans vapen uppsattes (numera deponerat i Kalmar fornminnesförenings museum).

Barn:

 • Johan. Salpetersjuderiinspektor i Kalmar län 1653. Bodde på Mossberga i Ryssby socken, Kalmar län. Död 1689 27/3 barnlös på Mossberga. Gift 1661-10-22 med Anna Catharina von Bildsten, dotter av Carl Bildsten till Hjortsberga och Anna Nyman, samt syster till majoren Conrad Bildsten, adlad von Bildsten.
 • Göran, död 1692-04-23 på Torarp i Svenarums socken, Jönköpings län och begraven 1692-04-30.
 • Albrekt. Gemen vid artilleriet 1654. Var konstapel vid artilleriet 1661 [At (KrA)].
 • Elisabet, levde änka 1692. Gift med rektorn vid högre lärdomsskolan i Kalmar, sedermera svenska pastorn vid domkyrkan i Reval Jakob Johannis Forladius, död efter 1672.
 • Lorentz, född 1640. Överstelöjtnant. Se Tab. 6

TAB 2

Vilhelm (son av Johannes Douglies, adlad Douglies, Tab. 1), till Skedhult i Eksjö landsförsamling, Jönköpings län. Gemen vid artilleriet 1652. Konstapel 1655. Fälttygvaktare 1658. Löjtnant vid Kalmar regemente 1661. Reformerad löjtnant vid Kalmar regemente 1664 (KrAB.). Löjtnant 1665 (KrAB.). Avsked 1675-01-00 (KrAB.). Kapten vid fältartilleriet 1676-02-14. Major vid föltartilleriet. Död före november 1697. Gift 1669 med Christina Hillebard, född 1653, dotter av överstelöjtnanten Erik Axelsson, adlad Hillebard, och Catharina von Witten af Stensjö.

Barn:

 • Johan Vilhelm, född 1670. Kapten. Död 1725. Se Tab. 3
 • Brita Catharina, född 1673, död 1737-03-14 i Ryssby socken, Gift med överlöjtnanten vid amiralitetet Sven Boman.
 • Susanna Margareta, född 1675, död 1747-03-03. Gift 1723-04-26 på Grunnevad i Hvalstads socken, Skaraborgs län med kaptenen Knut Lillie, af Greger Mattssons ätt, nr 6, född 1695, död 1762.
 • Beata Margareta, född 1681-12-25, död 1682-01-00.
 • Beata Margareta, född 1682, död ogift i Stockholm.

TAB 3

Johan Vilhelm (son av Vilhelm, Tab. 2), till Södraholm i Adelövs socken, Jönköpings län. Född 1670-08-09 i Kalmar. Konstapel vid amiralitetet (Lk.) 1696-08-26. Underlöjtnant vid amiralitetet 1700-03-21. Överlöjtnant 1702-07-12. Konfirmationsfullmakt 1707-02-11. Extra ordinarie skeppskapten (Lk.) 1710-04-15. Avsked (Lk.) 1715-07-15. Död 1725-10-20 på Södraholm och begraven i Eksjö kyrka. Gift 1702-05-20 i Karlskrona med sin kusins dotter Maria Bock af Näs, född 1687, död 1751, dotter av fänriken Lennart Bock av Näs, nr 50.

Barn:

 • Johan Vilhelm, född 1703-02-10 i Hvalstads socken, Skaraborgs län, död i Hvalstads socken 1703-03-14.
 • Beata Christina, född 1704-08-09, död 1751-01-22 på Ölsåkraborg i Moheda socken, Kronobergs län och begraven i Lekaryds kyrka, Jönköpings län. Gift 1726 med kaptenen vid Kronobergs regemente Carl Gustaf Stadenberg i hans 1:a gifte (gift 2:o med Petronella Elisabet Schaeij). (LS.)
 • Johan, född 1705, död 1706-06-14 på Södraholm och begraven i Eksjö kyrka.
 • Carl Johan, född 1706-11-10 i Karlskrona. Underofficer vid Jönköpings regemente. Död 1728-06-24 på Södraholm.
 • Erik Lorentz, född 1709-12-13 i Karlskrona, död 1710-06-03.
 • Christina, född 1712-03-01 död 1791-03-13 på Tolarp i ödestuga socken, Jönköpings län. Gift 1730-06-12 på Södraholm med kornetten Carl Johan Fahnehielm, född 1692, död 1770.
 • Lennart Georg, född 1714. Major. Död 1766. Se Tab. 4
 • Vilhelm, född 1715-12-21, död 1716-05-16.
 • Märta Catharina, född 1717-11-13, död 1760-01-06. Gift 1736-09-10 med landskamreraren i Jönköpings län Anders Almqvist i hans 2:a gifte (gift 1:o 1718 i Hakarps socken, Jönköpings län, med Brita Sofia Hallonqvist), född 1695-04-30 på Visingsö (Lns.), död 1775-01-22.
 • Margareta Helena, född 1720-01-13, död 1773-04-14. Gift 1737-03-31 på Södraholm med prosten och kyrkoherden i Eksjö magister Anders Hertzman, född 1701-11-12 i Hertzberga i Skärkinds socken, Östergötlands län (Öä.), död 1768-07-19 i Eksjö.

En son, dödfödd 1723-10-13 på Södraholm.

 • Adam, född 1725-05-09, död 1725

TAB 4

Lennart Georg (son av Johan Vilhelm, Tab. 3), till Södraholm, född 1714-10-25. Volontär vid Kronobergs regemente 1730. Korpral vid Kronobergs regemente 1732. Rustmästare 1733-07-10. Furir 1733-10-10. Sergeant 1741. Sergeant vid Jönköpings regemente 1742-02-05. Sekundfänrik 1742-05-08. Löjtnant 1746-06-25. Kapten 1759-05-04. Major i armén 1762-06-29. Död 1766-11-27 på Skedhult i Eksjö socken därav, 'att han av sin tobakspipa stötte sig illa i halsen vid omkullköming till följd av hästarnas skenande'. Gift 1738-06-01 i Agunnaryds socken, Kronobergs län med Anna Christina Jordan, född 1717-10-24, död 1768-03-27 på Södraholm, dotter av ryttmästaren Adam Johan Jordan, och Anna Catharina Ekeberg.

Barn:

 • Maria Catharina, född 1741-08-24, död 1786-05-23 på Södraholm. Gift 1765-06-19 på Skedhult med ryttmästaren Hans Hummelhielm, född 1741, död 1800.
 • Märta Carolina, född 1743-11-15 på Södraholm, död 1754-04-21.
 • Susanna Ulrika, född 1744-11-23, död ogift 1814-07-09 i Österslövs prästgård, Kristianstads län.
 • Johan, född 1747 kapten. Död 1798. Se Tab. 5
 • Anna Elisabet, född 1748-10-09 på Södraholm, död 1748-11-10.
 • Anna Dorotea, född 1750-11-25 på Södraholm, död 1808 på Bjällerup i Bjällerup socken, Malmöhus län. (Ssn.) Gift 1781-05-25 med kornetten Olof Wallstedt i hans 2:a gifte (gift 1:o med Johanna Schwartz, död 1777) (Ssn.), född 1720, död 1796-07-17 på Hardeberga i Hardeberga socken, Malmöhus län.
 • Carl Adolf, född 1752-03-17. Kammarförvant i kammarkollegium (Ök.) 1783-03-12. Död ogift 1784-07-09 i Stockholm.
 • Lovisa Christina, född 1754-11-25 på Södraholm, död 1834-06-08 i Kristianstad. (At (P).) Gift 1777-03-14 på Harastorp i Färlövs socken, Kristianstads län med prosten och kyrkoherden i Österslövs pastorat av Lunds stift, fil. magister Nils Andreas Hjorth, född 1748-11-27 i Österslöv, död 1821-05-05.

TAB 5

Johan (son av Lennart Georg, Tab. 4), född 1747-10-25 på Södraholm. Volontär vid Jönköpings regemente 1759-01-01. Furir vid Jönköpings regemente 1764-09-08. Sergeant 1767-09-17. Regementsadjutant 1769-05-30. Fänrik 1774-12-20. Löjtnant 1778-02-11. Kapten 1782-12-20. Avsked 1785-05-18. Död 1798-03-02 på Aronsnäs vid Eksjö. Gift 1773-11-26 i Eksjö socken, Jönköpings län med Charlotta Eleonora, Tillman, född 1743-04-02 på Qvensås i Eksjö socken, död 1831-04-12 på Släktena vid Eksjö, dotter av kaptenen Christoffer Tillman och Charlotta Christina Bäfverfeldt.

Barn:

 • Fredrik Adolf, född 1773-01-23, död som barn.
 • Johan Leonard Christoffer, född 1774-02-24 på Holma i Askeryds socken, Jönköpings län. Antagen i krigstjänst 1789-02-09. Konstituerad fänrik 1789-02-09. Fänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1792-08-08. Fänrik vid Jönköpings regemente 1793. Löjtnant i armén 1800-06-09. Löjtnant vid adelsfanan 1801-01-31. Kompanichef vid Jönköpings 3. lantvärnsbataljon (KrAB.) 1808-06-13. Bevistade fälttåget i Finland 1790. Död ogift 1811-10-14 på bostället Lutarp i Eksjö landsförsamling, och var troligen den sista av ätten på svärdssidan.
 • Carl Gustaf Adolf, född 1775-11-06 på Holma, död 1776-02-03.
 • Anna Christina Dorotea, född 1776-11-18 på Norra Rödja i Säby socken, Jönköpings län. Gift med vaktmästaren i riksdiskonten Johan Sjöberg.

TAB 6

Lorentz (son av Johannes Douglies, adlad Douglies, Tab. 1), till Borckowitz. Född 1640. Gemen vid artilleriet 1655. Styckjunkare 1665. Regementsadjutant vid fältartilleriet i Stockholm 1665. Fänrik vid fältartilleriet i Stockholm 1670-03-28. Kaptenlöjtnant 1673-07-14. Regementskvartermästare (KrAB.) 1674. Kapten 1676. Major vid artilleriet i Livland 1677-09-06. Major vid artilleriet i Wismar 1680-10-02. Överstelöjtnant vid artilleriet i Riga 1695-10-07. Var kvar i tjänst 1700. Gift med Christina Gyllengranat, född 1654-05-15 i Vadstena, dotter av överstelöjtnanten Gustaf Hansson, adlad Gyllengranat, och Hermica Gerstendorff.

Barn:

? Johan Vilhelm, född 1677. Fyrverkare vid artilleriet i Riga 1693. Fänrik vid artilleriet i Riga. Konfirmationsfullmakt 1700-12-06. Död ogift 1701-01-02 i nämnda stad [At (KrA)].

 • Otto Gustaf. Volontär vid rigiska guvernörsregementet. Sekundfänrik vid rigiska guvernörsregementet (Lk.) 1702-08-28. Kapten vid överste Nieroths värvade infanteriregemente 1703-07-20. Konfirmationsfullmakt 1704-03-09. Major vid von Beckerns livländska infanteriregemente 1704 (Lk.). Död ogift i fält.
 • Carl Anton, född 1684. Underfyrverkare i Riga 1698. Löjtnant vid överste Nieroths värvade infanteriregemente 1703-07-10. Konfirmationsfullmakt 1704-03-09. Kapten vid överste Nieroths värvade infanteriregemente 1704-10-01. Konfirmationsfullmakt 1705-02-13. Död ogift i fält.
 • Margareta Helena, död 1732 och begraven i Önnestads kyrka, Kristianstads län. Gift med sin farbrors frus brorson, generalmajoren Carl Bildsten, friherre Bildstein, död 1726.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Tillägg och rättelser ur supplementband 1 - 2 / Carl Szabad. [EÄKrA; KrKollReg]

: