:

Götherhielm nr 1539

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Götherhielm nr 1539 †

Adlad 1717-11-16, introd. 1719. Utdöd 1789-02-23.


1Öä. 2Sön. 3KrAB. 4At (P). 5At (Sch)

TAB 1

Lars Andersson, född i Götene socken, Skaraborgs län. Tjänade i sin ungdom hos slottsfogden på Vadstena slott Lars Svensson. Köpman och borgare i Vadstena. Rådman därst.1. Död där 1669.1

Barn:

 • Anders Göthe, vilket namn barnen antogo efter faderns födelseort Götene. Född 1654 i Vadstena1. Köpman och borgare samt rådman i nämnda stad. Död där 1694.1 Gift 1672 med Susanna Schening, född 1648, död 1708, dotter av Erik Jonsson i Styra och Elisabet Larsdotter. [1]

Barn:

 • Johan Alexander Göthe, adlad Götherhielm, till Uljeberg i Viby socken, Östergötlands län. Döpt2 1688-07-21 i Vadstena. Gick i holländsk sjötjänst 1702. Volontär vid amiralitetet i Karlskrona 1705. E. arklimästare därst. 1706. Arklimästare 1709. Konstapel 1710. Överstyrman 1712. Underlöjtnant 1716-01-11. Skeppskapten 1717-07-03. Adlad s. å. 16/11 (introd. 1719 under nr 1539). Kommendörkapten 1737-10-18. Kommendör 1743-08-06. RSO 1749-01-13. Avsked 1752-12-02. Död 1764-01-18 Hällerö samt begraven i egen murad grav i Viby kyrka Östergötlands län, där hans vapen uppsattes. Hans namn står på en av Viby kyrkklockor. Gift 1:o 1718-02-25 på Brunnsholm5 i Näs socken, Uppsala län med friherrinnan Catharina Maria von Danckwardt, född 1694-07-16, död 1742-04-28 på Uljeberg. Dotter av landshövdingen Peter Danckwardt, adlad och friherre von Danckwardt, och hans 1:a fru Anna Catharina Gyllenadler. Gift 2:o 1745-08-27 Skorteby å. 5/5 i Viby, dotter av majoren, friherre Måns Ulfsparre af Broxvik, och friherrinnan Margareta Ulfsparre af Broxvik.

Barn:

 • 1. Christina Catharina, född 1718-12-23, död 1799-09-20. I Säby socken, Jönköpings län och följd till graven av barn, barnbarn och barnbarns barn. Gift 1743-10-12 på Uljeberg med kontraktsprosten, kyrkoherden i Skänninge, magister Claes Claesson Livin, född 1713-09-11 i Skänninge, död där 1778-07-23.
 • 1. Fredrik Johan, född 1719. Kaptenlöjtnant. Död 1771. Se Tab. 2.
 • 1. Ulrika Margareta, född 1721-08-08, död ogift 1752-09-17 i Viby socken.
 • 1. Peter Gustaf, född 1722-10-07. Volontär vid amiralitetet 1741. Arklimästare därst. s. å. Död ogift 1753-08-23.
 • 1. Susanna Elisabet, född 1724-07-20 Normestorp, död 1795-05-26 i Linköping. Gift 1756-11-30 på Uljeberg med landssekreteraren i Östergötlands län, assessorn Samuel Torpadius, född 1714-05-14 i Vadstena, död 1786-03-09 i Linköping.
 • 1. Carl Jakob, född 1726. Överstelöjtnant. Död 1789. Se Tab. 3.
 • 1. Eva Sabina, född 1729-12-16, död 1731-11-14 på Uljeberg.
 • 1. Anders Adam, född 1732-06-08 på Uljeberg. Arklimästare vid amiralitetet. Död ogift 1754.

TAB 2

Fredrik Johan (son av Johan Alexander Göthe, adlad Götherhielm. Tab. 1), till Uljeberg i Viby socken, Östergötlands län och Hällerö i Eds socken, Kalmar län. Född 1719-05-21 i Stockholm4. Lärling vid skeppsbyggeriet 1741. E. löjtnant vid amiralitetet 1743. Konstapel vid örlogseskadern i Stockholm 1746-08-28. Löjtnant 1749-08-09. Kaptenlöjtnant 1755-08-09. Avsked4 1757-08-00. Död 1771-06-12 i Stockholm och ligger jämte sin fru begraven i Eds kyrka Kalmar län, där han låtit bygga en familjegrav och till vilken kyrka han givit åtskilligt silver. Gift 1753-05-08 Forsby med friherrinnan Eva Catharina von Knorring, född 1728-12-18, död 1785-07-20 på Hällerö, dotter av översten, friherre Isak von Knorring, och Eva Christina de Besche.

Barn:

 • Eva Catharina, född 1754-03-26 på Forsby, död 1821-02-05 Skrikefall. Gift 1:o 1772-09-18 på Hällerö med sin kusin, adjutanten, friherre Carl Bleckert Lybecker, född 1747, död 1779. Gift 2:o 1781-11-13 Lidhem
 • Isak Johan Alexander, född 1759-01-20 och död s. å. 30/6 på Hällerö.
 • En dotter, född 1760-08-16, död strax på Hällerö.
 • Sabina Juliana Hedvig, född 1762-07-27 på Hällerö, död 1835-03-03 Ålhorva. Gift 1:o 1780-05-00 i Stockholm, efter enlevering, med sin syssling, löjtnanten, friherre Johan Henrik von Knorring, född 1753, död 1789. Gift 2:o 1796-07-29 med en annan sin syssling och sin förra mans kusin, löjtnanten, friherre Göran Anton Albert von Knorring, född 1764, död 1806.

TAB 3

Carl Jakob (son av Johan Alexander Göthe, adlad Götherhielm, Tab. 1), till Uljeberg i Viby socken, Östergötlands län. Född 1726-02-03. Volontär vid livgardet 1742-12-08. Rustmästare därst. 1743-04-00. Förare 1744-03-06 (6/2). Sergeant 1747-01-16. Fänrik vid Jönköpings regemente 1749-06-06. Stabslöjtnant därst. 1752-10-30. Löjtnant3 1759-05-04. Sekundkaplen 1765-09-30. Premiärkapten3 1768-03-18. Sekundmajor 1771-11-27. RSO3 1772-06-15. Överstelöjtnants avsked2 1773-03-10. Död 1789-02-23 på Uljeberg utan söner och slöt ätten på svärdssidan samt begraven i familjegraven i Viby. Gift 1757-04-19 i Hakarps socken (Jönköpings län) med Hedvig Juliana Queckfeldt, född 1727-03-01 på Stensholm, död 1796-11-20 i Linköping, dotter av generallöjtnanten Erik Gustaf Queckfeldt, och Brigitta Margareta Hammarfelt.

Barn:

 • Catharina Margareta, född 1759-10-14 på Uljeberg, död 1836-04-07 Stensvad. Gift 1780-07-14 på Uljeberg med översten Nils Adolf Ekenman, adlad af Ekenstam, född 1747, död 1813.
 • Märta Christina, född 1764-04-26 på Uljeberg, död 1847-10-16 Utrike. Gift 1790-06-18 i Viby kyrka Östergötlands län med löjtnanten Carl Bernhard Gripensköld, född 1754, död 1808.
 • Gustaviana Carolina, född 1767-04-01 i Nässjö socken, Jönköpings län, död ogift 1821-11-04 på Traneryd i Säby socken, Jönköpings län.
 • Hedvig Johanna, född 1769-03-11 i Nässjö socken, död 1840-01-03 på Åby Lillegård i Stora Åby socken Östergötlands län. Gift 1792-10-19 i Viby kyrka med sin kusin, fänriken Carl Adolf Torpadius, född 1764-03-19 i Nässjö socken, död 1835-02-28 på Åby Västergård i Stora Åby socken.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: