:

Skutenhielm nr 1462

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Skutenhielm nr 1462 †

Adlad 1712-03-10, introd. 1719. Utdöd 1753-04-13.


1Mf. 2Srr. 3Um. 4Kammarrevisionens matrikel.

 • Thorstanus Erici. Kyrkoherde i Fässbergs pastorat av Göteborgs stift 1577. Underskrev Uppsala mötes beslut 1593. Levde 1616. Gift med Bengta Eriksdotter.

Barn:

 • Olaus Thorstani. Först kapellan i Brätte (nu Vänersborg), sedan kyrkoherde i Fässberg. Gift med Anna Andersdotter Lenæa, dotter av kyrkoherden i Lena pastorat av Skara stift Andreas Mattiae och Kerstin Torstensdotter samt syster till general- kvartermästaren och krigsrådet Johan Andersson Lenæus, adlad Wärnschöld.

Barn:

 • Anders Olofsson Berg, född 1619-05-16 i Fässbergs prästgård Göteborgs och Bohus län. Anställd i fortifikationens tjänst 16401. Konduktör därst. 16441. Ingenjör 1647 med konfirm.fullm.1 1650-12-02. Död 1679-12-21 i Kalmar. Han tjänade 1645 i danska kriget. Påbörjade efter sin morbroder Joh. Wärnschölds ritning anläggningen av Kalmar stad och fästning enligt den då antagna nya planen. Gift 1645-06-10 med Brita Gudmundsdotter Skute, född 1623-08-23 i Linköping, död 1667-04-06 i Kalmar, dotter av borgmästaren i Linköping Gudmund Gudmundsson och Brita Pedersdotter Skute samt syster till kaptenen Peder Gudmundsson Skute, adlad Skutenberg.

Barn:

 • Johan Berg, adlad Skutenhielm, född 1646-03-23 i Linköping. Gymnasist därst. och student i Uppsala3 1665-08-19 amanuens i antikvitetsarkivet och hos presidenten Georg Stiernhielm 1669. Amanuens hos rikshistoriografen Joh. Widekindi 1670 vid hans historiska och genealogiska arbeten. Stadssekreterare i Karlshamn 1671. Kanslist vid svenska meditationsverket i Köln 1672 och vid beskickningen till Holland 1674. Ord. kanslist i justitieexpeditionen av k. kansliet 1675-10-00. Notarie vid kommissionen till Pommern och Bremen 1680–82. Protonotarie i k. kansliet och tillika notarie i justitierevisionen 1686-04-06. Assessor i Svea hovrätt 1693-02-11. Adlad 1712-03-10 (introd. 1719 under nr 1462). Revisionssekreterare 1714-01-02. Ledamot av lagkommissionen s. å. i okt. Avsked 1721-05-11. Död 1730-08-23 i Stockholm och begraven s. å. 29/8 i Adelsö kyrka Stockholms län. Gift 1682-06-09 med Christina Bergman, död 1744, dotter av råd- och handelsmannen i Stockholm Mattias Bergman och Christina Erdtman samt syster till kammarrevisionsrådet Abraham Bergman, sedermera Beckmark, adlad Adelhielm.

Barn:

 • Christina Brita, född 1683-04-23 död ogift 1710-10-18 i pesten.
 • Johanna Maria, född 1685-10-01, död 1761-08-15 i Stockholm Klara förs. i Stockholm och begraven i Furugrenska graven i Djurö kapellkyrka Stockholms län. Gift 1:o 1712-10-30 i Stockholm Jakobs förs. i Stockholm med kommissarien i kammarrevisionen Josef Waller, döpt 1675-03-30 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm, död4 1715-06-04. Gift 2:o 1724-03-10 i Stockholm Jakobs förs. i Stockholm med generalauditören Peter Svaretz, född 1685-07-00, död 1759-10-26 och begraven i Djurö kapellkyrka.
 • Gustaf, född 1687-06-23, död barn.
 • Anders, född 1688-09-01 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm. Student i Uppsala3 1704-10-10. Extra ordinarie kanslist vid tyska expeditionen av k. kansliet och tillika i riksarkivet 1706. Sekreterare vid veldentzska arbitragekommissionen i Frankfurt am Main 1708, hos ministern greve Carl Gyllenborg vid engelska hovet 1710 och vid fredsnegociationen mellan romerska kejsaren och konungen av Frankrike i Baden 1714. Kanslist i utrikesexpeditionen av förutn. kansli 1715-02-01. Presidentssekreterare 1719-03-07. Kommissionssekreterare i London s. å. 6/6. Hovråd och minister vid danska hovet 1734-11-12. Kansliråd 1739-10-15. Sist statssekreterares karaktär. Död barnlös 1753-04-13 i Stockholm och slöt ätten samt begraven i Djurö kapellkyrka. Gift 1734-02-28 i Stockholm med hovfröken friherrinnan Fredrika Ulrika von Düben, född 1711-11-10, död 1784-12-07 Riksten, dotter av hovmarskalken Anders Düben, adlad och friherre von Düben, och hans 1:a fru Ulrika Friedenreich.
 • Gustaf, född 1690-02-07, död ung.
 • Edvard, född 1692-09-29. Auskultant i kammarrevisionen 1711-09-00. Anställd i justitierevisionen 1715. Kammarskrivare i krigsexpeditionen 1716-08-00. Notarie i kammarrevisionen 1724. Riddarhuskamrerare 1731-06-25. Död 1740-01-00 och begraven 7/1 i Jakobs förs, Stockholm.
 • Catharina Elisabet, född 1693-09-17 död 1710 i pesten.
 • Anna Beata, född 1695-03-02, död 1710 i pesten.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: