:

Von Gröninger nr 742

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Gröninger nr 742 †

Natural. 1668-08-07, introd. s. å. Utdöd 1842-04-20.


1Um. 2Lk. 3Sj.

TAB 1

Henrik von Gröninger. Geheimeråd hos fursten av Brieg i Schlesien. Gift med Elisabet von Pleckenberg.

Barn:

 • Georg, till Adersberg. Marskalk hos fursten av Brieg. Gift med Catharina von Oertzen.

Barn:

 • Carl, till Adersberg. Kansler hos fursten av Brieg. Gift med Brita von Allers.

Barn:

 • Fredrik Casper. Hovmarskalk hos fursten av Brieg. Gift med Dorotea von Landsbergen.

Barn:

 • Casper. Inkom till Sverige. Skickades 1593 av riksamiralen Claes Fleming med brev till konung Sigismund i Polen. Hovmästare hos rikskansleren friherre Svante Bielke 1603. Hovmästare hos änkedrottningen Catharina Stenbock. Slutligen hennes marskalk. Död 1630 på Strömsholm och begraven med den tidens adliga ceremonier i Kolbäcks kyrka Västmanlands län, där hans vapen uppsattes. Gift med Anna Hane i hennes 1:a gifte (gift 2:o med översten Reinhold Sass, som hon överlevde 1645-03-05, då hon fick stadfästelse Edeby, Dotter av Fredrik Hane till Corovans och Dorotea Wedberger.

Barn:

 • Casper von Gröninger, natural. von Gröninger, till Torp i Björkviks socken, Södermanlands län. samt Kölja, nu Carlshof, i Älvestads socken, Östergötlands län. Född 1616-08-16 på Strömsholm. Konstapel vid artilleriet 1634. Styckjunkare därst. 1639. Fänrik vid Södermanlands regemente 1644. Löjtnant därst. 1645. Kapten 1657-05-09. Natural. svensk adelsman 1668-08-07 (introd. s. å. under nr 742). Död 1671-12-10 på Söra och begraven i Björkviks gamla kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift med Anna Maria von Rülcken, född 1621, levde ännu 1691, dotter av Casper Christoffersson von Rülcken, till Grelo, Poliche och Lybecke, och Maria von Kremtzo av huset Saldo i Pommern.

Barn:

 • Christina Eva, född 1652, död 1699-01-19 på Torp och begraven s. å. 19/3. Gift med kaptenen Christoffer Adolf Wendel, adlad von Wendel, född 1659, död 1709.
 • Johan Fredrik, född 1654. Överstelöjtnant. Död 1730, Se Tab. 2.
 • Casper Gustaf, död ung.

TAB 2

Johan Fredrik (son av Casper von Gröninger, natural. von Gröninger, Tab. 1), född 1654. Student i Uppsala1 1666-10-15. K. page. Fänrik vid drottningens livregemente till fot (Mahnöska regementet) 1674-11-03. Löjtnant därst. 1676-03-20. Regementskvartermästare 1678-02-28. Kapten 1679-11-27. Konfirm.fullm.2 1683-07-11. Major 1701-04-03. Överstelöjtnant vid Västmanlands regemente 1712-09-27. Transp. till västra skånska infanteriregementet 1717-03-30. Avsked 1718-05-29. Död 1730-07-18 i Fosie socken, Malmöhus län. Gift med Maria Ehrencrantz i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1676-12-03 med sekreteraren Bengt Appelroth, född 1646, död 1679), född 1656(?), dotter av amiralitetsrådet Gudmund Spak, adlad Ehrencrantz, och hans 1:a fru Carin Larsdotter.

Barn:

 • Casper Fredrik, född 1687. Överstelöjtnant. Död 1771. Se Tab. 3.
 • Anna Catharina, född 1688. Gift med kaptenen vid Upplands femmänningsinfanteriregemente Zakarias Mellin, född omkr. 1682 i Stockholm.
 • Carl Gudmund, född 1689-01-14 i Malmö. Sergeant vid skånska stånddragonregementet 1703. Kornett därst. 1706-01-03. Konfirm.fullm.2 s. å. 13/12. Löjtnant 1709-03-11. Kaptens karaktär 1722-08-22. Transp. till garnisonsregementet i Halland 1726. Kapten vid garnisonsregementet i Malmö 1729. Avsked 1740. Död barnlös 1769-01-07 på Trehörna i likan, socken, Östergötlands län. Han blev 1709 fången vid Perevolotjna och förd till Solikamsk. Gift 1:o 1713-10-27 i Tobolsk med Margareta Hedvig Wisocki-Hochmuth. Gift 2:o med Christina Strömberg. Gift 3:o 1737-10-25 i Göteborg med Elisabet Thornton i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1769-11-30 med Johan Zander, död 1734), döpt 1690-12-01 i Göteborg, död där 1751-02-02 och begraven s. å. 15/2, dotter av Maccabeus Thornton och Alica Falck.
 • Rutger Johan, född 1690-04-22. Fänrik. Dödad ogift i Polen.
 • Elisabet Maria, född 1691-08-26 i Malmö, död 1764-01-18 i Trehörna socken. Gift 1732 med ryttmästaren Fredrik Sigismund Balck, född 16822, död 1754-07-01 i Trälleborg.
 • Otto Christer, född 1696-07-06. Fältväbel vid östra skånska infanteriregementet 1712-05-01. Död ogift 1713-04-02 (29/8).

TAB 3

Casper Fredrik (son av Johan Fredrik, Tab. 2), till Trehörna. Född 1687-07-18. Volontär vid drottningens livregemente till fot 1702. Underofficer därst. 1704. Fänrik 1705-02-09. Löjtnant 1710-10-21. Kapten vid östra skånska regementet 1712-03-13. Konfirm.fullm. 1715-04-25. Majors karaktär2 1722-06-26. Kapten vid Malmö garnisonsregemente. Major därst. 1729-06-03. Överstelöjtnants avsked 1739-10-13. RSO 1751-12-04. Död 1771-04-02 på Trehörna. Hans och hans senare frus namn stå på en kyrkklocka i Trehörna. Gift 1:o 1723-03-10 på Vik i Lekeryds socken, Jönköpings län med Anna Margareta Ribbing, född 1687-06-10 Mörbylund, död i barnsäng 1729-07-22 i Malmö, dotter av översten Lennart Ribbing, och Christina Ribbing. Gift 2:o 1735-01-14 Kölja s socken, Östergötlands län med Metta Christina Roxendorff, född 1693-11-30 Härjesta, död 1771-01-16 på Trehörna, dotter av kaptenen Johan Baltzar Roxman, adlad Roxendorff, och Metta Braun.

Barn:

 • 1. Christina Maria, född 1723-12-27, död 1796-04-19 i Röks socken, Östergötlands län. Gift 1742-09-23 på Trehörna med assessorn Erik Ernst von Snoilsky B, i hans 2:a gifte, född 1695, död 1773.
 • 1. Johan Leonard, född 1724. Krigsråd. Död 1813. Se Tab. 4.
 • 1. Casper Gustaf, född 1726, död 1727.
 • 1. Charlotta Fredrika, född 1728, död ogift 1772-01-04 på Trehörna.
 • 1. Anna Elisabet, född 1729, död s. å. och begraven s. å. 15/9 i Fosie socken.
 • 2. Carl Fredrik, född 1737. Kapten. Död 1788. Se Tab. 5

TAB 4

Johan Leonard (son av Casper Fredrik, Tab. 3), till Stora Bjällerup i Bjällerups socken, Malmöhus län. Född 1724-12-26 i Malmö. Lärkonstapel vid artilleriet 1740. Fänrik vid Hamiltonska regementet 1743-09-21. Adjutant därst. 1746-12-16. Löjtnant 1747-04-25. Kapten vid Posseska regementet 1749-03-21. Överjägmästare Malmöhus län 1757-12-15 och tillika i Kristianstads län3 1760-03-11. Hovjägmästares titel 1759-07-02. RSO 1761-01-23. Transp. till överjägmästare i Kronobergs län3 1770-03-29. Avsked med krigsråds karaktär 1774-05-31. Död 1813-04-21 på Bjällerup. Gift 1759-10-00 med Lovisa Charlotta Sofia Hegardt, född 1736-01-23 i Malmö, död 1811-09-22 på Stora Bjällerup, dotter av politieborgmästaren i Malmö Josias Hegardt och hans 2:a hustru Christina Sofia Bager.

Barn:

 • Christina Maria, född 1760, död 1762-05-04 i Malmö.
 • Fredrik Hegart, född 1763-08-24 i Malmö. Hovjunkare. Död ogift 1842-04-20 på Stora Bjällerup och slöt ätten på svärdssidan. Vapnet krossades av kammarherren C. J. Hallenborg.
 • Margareta Charlotta, född 1765-02-24 i Malmö, död ogift 1847-12-17 Kvarlöv Hon testamenterade sin kvarlåtenskap till pauvres honteux i Lund och till fattiga i St. Råby och Bjällerups församlingar.
 • En son, död ung.

TAB 5

Carl Fredrik (son av Casper Fredrik, Tab. 3), till Trehörna i likan, socken, Östergötlands län. Född 1737-07-08. Volontär vid Posseska regementet 1750-02-04. Furir vid Cronhielmska regementet i Stralsund 1752-07-28. Sergeant därst. 1753-10-19. Fänrik 1754-11-09. Löjtnant 1758-07-17. Kaptens fullmakt 1766-05-02. Placerad som stabskapten vid Kronobergs regemente 1767-05-27. Transp. till Blixenska regementet s. å. 12/11. Placerad på Västerbottens regemente 1769-03-15. Placerad på Upplands regemente 1770-05-16. Kapten därst. 1776-11-20. RSO 1779-01-24. Död 1788-04-05 på sin sätesgård Valla i Röks socken, Östergötlands län. Gift 1769-03-14 på Näs Jönköpings län med Sigrid Elisabet von Döbeln, född 1743-07-24, död 1812-06-17 i Gränna, dotter av kanslirådet Johan Jakob von Döbeln, och Catharina Ehrenstam.

Barn:

 • Casper Leonard, född tvilling 1769-11-21 på Trehörna, liksom syskonen, död s. å. 11/12.
 • Hans, född tvilling 1769-11-21, död s. d.
 • Metta Elisabet, född 1770-11-03, död s. å. 11/11.
 • Sigrid Christina, född 1774-01-08. Stiftsjungfru. Död ogift 1842-04-02 i Gränna.
 • Catharina Fredrika, född 1774 stiftsjungfru. Död ogift 1853-04-28 i Gränna.
 • Charlotta Jakobina, född 1776-04-26. Stiftsjungfru. Död ogift 1857-09-22 i Gränna, den sista av namnet.
 • Anna Dorotea, född tvilling 1777-10-07. Stiftsjungfru. Död ogift 1812-09-13 på Bjällerup.
 • En dödfödd, född tvilling 1777-10-07.
 • Johan Carl, född 1780-02-02, död s. å. 18/2.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: