:

Brummer nr 1855

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Brummer nr 1855 †

Naturaliserad 1731-06-14, introducerad 1731. Ätten avskrevs 1881 på riddarhuset såsom utgången.

Ätten är av samma ursprung som adliga ätten Brummer. En gren av samma ätt, härstammande från en broder, Otto Fredrik, till de i Sverige naturaliserade, lever i Ryssland, där den upphöjts i grevligt stånd.


TAB 1

Bernt Vilhelm, naturaliserad Brummer (son av Otto Johan Brummer, se adliga ätten Brummer, Tab. 2), till Trossnäs i Nors socken, Värmlands län. Född Kankes Förare vid överstelöjtnant Hastfers bataljon 1700. Sergeant vid överste Albedyhls dragoner 1703. Adjutant överste Albedyhls dragoner 1704. Kornett vid öselska lantdragonskvadron 1704-03-31. Konfirmationsfullmakt 1705-05-20. Löjtnant 1707. Regementskvartermästare vid Duckers dragoner 1709-02-01. Ryttmästare vid svenska adelsfanan 1709-12-20. Konfirmationsfullmakt 1717-04-06. Överstelöjtnant vid livländska adelsfanan 1719-05-13. Placerad vid svenska adelsfanan 1721-07-29. Avsked 1730-04-16. Naturaliserad svensk adelsman, jämte yngre brodern, 1731-06-14 (introducerade 1731 under nr 1855). Död 1746-05-10 på Trossnäs och begraven i Nors kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift 1:o med Cecilia Christina Morman, född 1693, död 1732-09-07 på Borgholms kungsladugård och begraven 1732-09-17, dotter av Hack Mormand och hans 1:a fru, Märta von Nieroth, samt syster till majoren Anton Johan Morman, naturaliserad Morman. Gift 2:o med Maria Catharina von Nackreij i hennes 2:a gifte (gift 1:o med överstelöjtnanten Magnus Roos af Hjelmsäter, född 1686, död 1730), född 1696, död 1771-10-29 Bråte s socken, Värmlands län, dotter av rådmannen och brukspatronen Christian Nackreij, adlad von Nackreij, och Elisabet Fernell.

Barn:

 • 1. Teodora Isabella, född 1710-08-00, död ogift 1760-03-30 och begraven i grevliga Vasaborgska graven i Riddarholmskyrkan
 • 1. Johan Christian, född 1711. Löjtnant. Död 1780. Se Tab. 2
 • 1. Bernt Vilhelm, född 1719. Hovjunkare. Se Tab. 5.
 • 1. Henrik Vilhelm. Reste till Ostindien, där han gifte sig, men dog barnlös.
 • 2. Cecilia Elisabet, född 1734, död 1798-04-13 Skarstads socken, Skaraborgs län. Gift 1:o 1750 med kaptenen Jonas Gyllenspetz, född 1717, död 1762. Gift 2:o (okänt med vem). Gift 3:o 1769-05-17 Hjelmsäter med mönsterskrivaren vid Västgöta kavalleriregemente Johan Ek, född 1743-02-08, död 1798.
 • 2. Magnus Henrik, född 1735 på Trossnäs. Student i Uppsala 1751. Volontär vid Västgöta kavalleriregemente 1755 och vid livgardet 1756. Rustmästare vid livgardet (Sj.) 1756-08-12. Sergeant vid Västgötadals regemente 1756. Sekundadjutant vid Västgötadals regemente 1757-01-21. Fänrik 1758-07-17. Löjtnant 1761-06-08. Stabslöjtnant (Sj.) 1764-07-30. Löjtnants indelning (Sj.) 1769-02-21. Avsked 1770-10-23. Överjägmästare i Halland 1775-08-10. Avsked (Sj.) 1787-05-30. Död barnlös 1790-07-08 Uddevika. Gift 1761-11-29 på Hjelmsäter med Dorotea Maria von Döbeln i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kaptenen friherre Carl Axel Roos, född 1723, död 1758), född 1738 i Skallsjö socken, Älvsborgs län, död 1807-06-27 på Stora Vrem i Kville socken, Göteborgs och Bohus län och begraven på Kville kyrkogård, dotter av kommendörkaptenen Conrad Vilhelm von Döbeln, och hans 1:a fru Maria Charlotta Schildt.

TAB 2

Johan Christian (son av Bernt Vilhelm, naturaliserad Brummer, Tab. 1), född 1711. Furir vid greve Dohnas regemente. Avsked 1731-03-31. Fänrik vid Västgötadals regemente 1733-11-27. Avsked 1740-08-26. Död 1780-01-31 Smedby. Gift med sin styvsyster Dorotea Elisabet Roos af Hjelmsäter, född 1719, död 1786-04-27 Kocklanda, dotter av överstelöjtnanten Magnus Roos af Hjelmsäter, och Maria Catharina von Nackreij.

Barn:

 • Dorotea Elisabet, född 1737, död 1808-09-01 i Vänersborg.
 • Bernt Magnus, född 1741. Kornett. Död 1818. Se Tab. 3
 • Adolf Christian, född 1744. Arrendator. Död 1820. Se Tab. 4
 • Christina Maria. Gift 1771-02-05 Nolby med furiren vid Närkes och Värmlands regemente Nils Orup, född 1736-06-10 i Skåne.
 • Maja Eleonora, född 1751, död 1772-11-26 på Nolby.
 • Johanna Catharina, född 1753-07-26 på Nolby.

TAB 3

Bernt Magnus (son av Johan Christian, Tab. 2), född 1741-05-19 i Nor. Sekundkorpral vid Västgöta kavalleriregemente 1759. Premiärkorpral vid Västgöta kavalleriregemente 1760-08-20. Konstituerad fänrik 1760-12-11. Kornett 1762. Avsked 1774-12-14. Genom byte sekundadjutant vid husarregementet 1773-01-27. Avsked 1774-12-14. Död 1818-11-17 Kopperud. Gift 1774-02-27 Bråte s socken, Värmlands län med sin kusin Maria Roos af Hjelmsäter, född 1751-09-21 på Bråte, död 1820-12-18, dotter av brukspatronen Harald Gustaf Roos af Hjelmsäter, och Anna Sofia Pfannenstill.

Barn:

 • Johan Gustaf, född 1775-02-10 på Bråte. Förare vid Närkes och Värmlands regemente 1787-11-23. Sergeant vid Närkes och Värmlands regemente 1791-06-01. Fanjunkare vid Närkes och Värmlands regemente 1806-06-25. Död ogift 1809-01-27 under fälttåget i Norge.

TAB 4

Adolf Christian (son av Johan Christian. Tab. 2), född 1744-09-21. Arrendator. Död 1820-01-22 på fänriksbostället Harsätter i Frykeruds socken, Värmlands län. Gift 1788 med Brita Margareta Uggla, född 1758-09-21, död 1848-05-24, dotter av brukspatronen Fredrik Johan Uggla, och Helena Skogh.

Barn:

 • Carl Gustaf, född tvilling 1789-09-25 på Västra Kärre i Segerstads socken, Värmlands län. Arrenderade en tid Harsätter. Ägde sedan Karsbol i Frykeruds socken, Värmlands län. Död 1859-01-24 på hemmanet Sandvik. Gift 1:o 1840 på Harsätter i Frykeruds socken med sin kusin Helena Margareta Sofia Uggla, född 1808-04-14, död 1841-11-02 på Harsätter, dotter av lantbrukaren Johan Gustaf Uggla, och Catharina Lovisa Stuart. Gift 2:o 1855-11-06 med Märta Catharina Wessman, död före mannen, dotter av bruksinspektören Johan Wessman.
 • Johan Vilhelm, född tvilling 1789-09-25 på Västra Kärre.

TAB 5

Bernt Vilhelm (son av Bernt Vilhelm, naturaliserad Brummer, Tab. 1), född 1719-03-09 på Kläckeberga i likanämnd socken, Kalmar län. Hovjunkare. Gift 1:o med sin styvsyster och broders svägerska, Catharina Christina Roos af Hjelmsäter, dotter av överstelöjtnanten Magnus Roos af Hjelmsäter, och Maria Catharina von Nackreij. Gift 2:o 1744-07-16 med friherrinnan Eleonora Elisabet Maclean, född 1726-09-23, död 1784-09-14 i Göteborg, dotter av ryttmästaren friherre Jakob Ludvig Maclean, och hans 1:a fru Charlotta Cremer.

Barn:

 • 1. Henrik Vilhelm, född 1741-03-19 Västbro
 • 1. Magnus, född 1742-05-14 på Västbro.
 • 1. Maria, född 1743-02-00. Levde 1772 i Karlstad, ogift.
 • 2. Bernt Vilhelm.
 • 2. Christina Catharina, född 1761-10-23 i Västra Tunhems socken, Älvsborgs län.

TAB 6

Johan Vollmar, naturaliserad Brummer (son av Otto Johan Brummer, se adliga ätten Brummer, Tab. 2), född 1698-09-17 på Waykull i Keels socken, i Estland. Volontär vid Delwigs regemente i Stralsund 1713. Förare vid änkedrottningens livregemente i Pommern 1714. Kornett vid Västgöta kavalleriregemente 1716-03-21. Löjtnant vid Västgöta kavalleriregemente 1718-06-26. Kvartermästares indelning 1723-08-10. Kornetts indelning 1728-05-25. Naturaliserad svensk adelsman 1731-06-14 jämte äldre brodern Bernt Vilhelm, (introducerad 1731 under nr 1855). Löjtnants indelning 1740-07-10. Kaptenlöjtnant 1743-03-29. Ryttmästare 1743-08-24. Major 1747-08-18. RSO 1748-11-07. Död ogift 1758-11-26 på Gudhem i Keels socken, Skaraborgs län och begraven 1759-01-11.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: