:

Gathenhielm nr 1496

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Gathenhielm nr 1496 †

Adlad 1715-12-29, introd. 1719, utdöd 1768-10-09.


1Lk. 2At (Sch). 3B. Schöldström, Zigzag (1895) s. 306.

TAB 1

Börje. Präst i Frillesås pastorat Göteborgs och Bohus län. Levde i medlet av 1500-talet [At (Sch)].

Barn:

 • Anders Börjesson. Bodde Vässingsö. Gift två gånger [At (Sch)].

Barn:

 • 1. Börje Andersson, född på Vässingsö. Skutskeppare. Gift med Kerstin Christensdotter från Rosan i Onsala socken [At (Sch)].

Barn:

 • Anders Börjesson, född 1647-12-13. på Vässingsö. Blev skeppare och bodde slutligen på gården Gatan i Onsala socken, där han anlade skeppsbyggen, segelmakeri, tobaksspinneri och en ansenlig repslagarebana, som danskarna 1717 uppbrände. Död 1710-03-22. Gift med Christina Larsdotter i hennes 1:a gifte (gift 2:o med överstelöjtnanten Baltzar Johan Calléen)1, född 1654-09-11 på Hjälm i Fjärås socken Hallands län, död 1735-07-00, dotter av mjölnaren Lars Matsson och Anna Christensdotter.

Barn:

 • Christian Gathe, adlad Gathenhielm, född 1682, död 1722. Se Tab. 2.
 • Lars Gathe, adlad Gathenhielm, född 1689, död 1718. Se Tab. 3.

TAB 2

Christian Gathe, adlad Gathenhielm (son av Anders Börjesson, Tab. 1), född 1682-10-06. Började 1693 fara till sjöss. Styrman 16991. Kofferdikapten 17011. Extra ordinarie underlöjtnant vid amiralitetet i Göteborg 1710-03-02. Extra ordinarie överlöjtnant därst. 1712-04-05. Konfirm.fullm.1 1714-05-05. Extra ordinarie kapten s. å. 1/3. Konfirm.fullm. 1716-05-02. Adlad 1715-12-29 jämte sin broder Lars (introd. 1719 under nr 1496). Kommendör vid amiralitetet 1718-05-11. Avsked 1720-02-17. Död 1722-03-05. Gift 1711-01-18 i Göteborg med Helena Catharina Utfall i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1724-12-27 med assessorn Ernst Fredrik von Döbeln, i hans 1:a gifte, född 1701, död 1766), döpt 1689-07-20 i Göteborg, död 1750-06-27, dotter av rådmannen i Göteborg och bankokommissarien Jakob Utfall (fader till herrarna Utfall, som blevo adlade von Utfall och 1509) och Maria Kuyl.

Barn:

 • Två barn, dödfödda.
 • Anders, född 1714-03-15. Arklimästare vid amiralitetet. Död ogift 1735-07-10.
 • Jakobina Maria, född 1715, död barn.
 • Christina Beata, född 1716, död ogift.
 • En dotter, begraven 1717-08-17 i Göteborg.
 • Jakobina Maria, född 1717-11-05, död 1772-10-02 Källebacka och begraven i Utfallska graven i Kristine kyrka i Göteborg.2. Gift 1:o 1737-11-25 med kontrollören Johan Tauenberg. Gift 2:o 1747-10-27 med packhusinspektoren i Göteborg, hovkvarl ermästaren Johan Christian Rystedt, född 1707, död 1783-08-05 i Linköping.
 • Helena Beata, född 1718-12-25, död 1782-11-29. Gift 1744 med överjägmästaren Carl Lambert Jernsköld, i hans 2:a gifte, född 1693, död 1747.
 • Carl Fredrik, född 1719, begraven 1721-09-19 i Kristine kyrka i Göteborg.
 • Vilhelm, född 1721-09-21. Arklimästare vid amiralitetet 1740-08-28. Konstapel därst. 1754-07-22. Underofficer vid amiralitetet i Göteborg. Löjtnant vid amiralitetet i Karlskrona 1755-08-09. Död ogift 1758-11-19 i Karlskrona och begraven s. å. 24/11 i Göteborg.

TAB 3

Lars Gathe, adlad Gathenhielm (son av Anders Börjesson, Tab. 1), född 1689-11-30 på gården Gatan. Löjtnant i holländska flottan1. Kaparekapten1. Adlad 1715-12-29 jämte brodern Christian (sonen introd. 1719 under nr 1496). Kommendörs karaktär 1717-01-15. Död 1718-04-25 i Göteborg och ligger jämte sin fru begraven i kopparkistor, inuti andra av vit marmor, försedda med hans namn och vapen, i Onsala kyrka Hallands län, vilka marmorkistor danska regeringen lät förfärdiga i utbyte mot två likadana, som voro ämnade att förvara danska konungen Kristian IV:s och hans gemåls stoft och vilka uppbringats på sjön av Gathenhielm. 'Kallades Lasse i Gatan. Lärde sig varken läsa eller skriva och fick en i övrigt vårdslösad uppfostran samt kom på ett rövarfartyg. Ehuru han ej fick någon verklig beställning i rikets tjänst gjorde han dock regeringen mycken nytta genom sina kaperier m. m. Under Stralsunds belägring 1715 skulle han undsätta garnisonen därst. med livsmedel, men, kommen i Sundet, blev han jagad av fienden, då han lät uppbränna fartyget med laddning och allt.'. Gift 1711-04-02 Hammarkulla

Barn:

 • Christina, född 1713-03-30.
 • Anders, född 1714-08-04 i Göteborg. Student i Lund 1730. Sekreterare. Död 1768-10-09 i Stockholm och begraven i Maria kyrka. Med honom utgick ätten på svärdssidan.
 • Olaus, född 1715-07-23.
 • Carl, född 1716-08-12, död 1717-04-30.
 • Lars, född 1717-11-15.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: