:

Lybecker nr 516

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Lybecker nr 516 †

Adlad 1650-10-19, introd. 1652. Ättens sist levande manliga medlem upphöjd i friherrlig värdighet 1707-04-13.


TAB 1

Tylott Lybecker. Amtman i Bielfeldska länet i grevskapet Ravensberg i Westfalen, enl. sonsonen Hans Filips egenhändiga anteckning.

Barn:

 • Otto Henrik Lybecker, född i Bielfeld. Bergmästare över ett koppar- och blyverk i Nieder-Pfalz. Inkallades 1619-10-03 till Sverige och blev direktör vid Lovasens silvergruva och andra bergverk i riket 1624-07-16. Död 1631 och begraven i Stora Skedvi kyrka Kopparbergs län. Gift med Catharina Cronberg, död 1628-07-22 i Lövåsen, dotter av råd- och handelsmannen i Eberfeld nära Köln Conrad Cronberg.

Barn:

 • Hans Filip Lybecker, född 1608. Assessor. Död 1672. Se Tab. 2.
 • Georg Henrik Lybecker, adlad Lybecker, född 1618, död 1683. Se Tab. 3.

TAB 2

Hans Filip Lybecker (son av Otto Henrik Lybecker, Tab. 1), född 1608-09-08 i Alt-Leningen i Braunschweig. Page hos greven av Eberstein 1620. Kom 1622 på faderns kallelse till Sverige. Inspektor över Garpenbergs koppargruvor och bruk i Dalarne 1630. Bergsskrivare vid Salberget 1633-04-16. Sekreterare i generalbergsamtet 1637-02-14. Bergmästare i Västerbotten s. å. 20/11, men gjorde tjänst som underbergmästare i bergsamtet 1638–1640. Bergmästare vid Stora Kopparberg 1644-11-06 och förordnades s. d. att fortfarande tillika hava inspektion över Piteå silverbruk. Tillika borgmästare i Falun 1647-09-23. Tillika bergmästare vid Nya Kopparberg 1650-08-10–1656. Avsked som bergmästare för ålderdomsbräcklighet 1668-07-11. Avsked som borgmästare s. å. Extra ordinarie assessor i bergskollegium 1669-02-20. Död 1672-02-21 och begraven s. å. 14/3 i Falun. Han efterlämnade i handskrift berättelser och handlingar rörande Stora Kopparbergs gruva [Ab]. Gift 1:o 1629-01-05 med Christina Schmidt, från vilken han blev skild, dotter av bruksförvaltaren vid Garpenberg Otto Henrik Schmidt och Anna Christina Stigeln. Gift 2:o 1642-07-24 med Brita Haraldsdotter, död 1671-05-00, dotter av bergmästaren vid Stora Kopparberget Harald Olofsson och Anna Didriksdotter.

Barn:

 • 2. Harald Lybecker, adlad Lybecker, född 1649, död 1714. Se adliga ätten Lybecker, Tab. 1.

TAB 3

Georg Henrik Lybecker, adlad Lybecker (son av Otto Henrik Lybecker, Tab. 1), till Sund, Strö i Norra Strö socken Kristianstads län och Liljensberg. Född 1618-02-19, på Lövåsen i Stora Skedvi socken Kopparbergs län. Ryttare vid Casper Poleijs värvade kavalleriregemente 1636. Korpral därst. 1639. Kornett 1641-10-24. Löjtnant 1645. Ryttmästare 1647. Adlad 1650-10-19 (introd. 1652 under nr 516). Överste för skånska regementet till häst 1659-01-27. Generalmajor av kavalleriet 1677-11-07. Landshövding i Kristianstads län 1679-10-17 och i Bohus län och Göteborg samt svenska och danska Hisingen 1680-09-04. Död 1683-11-08 i Kungälv och begraven i Norra Strö kyrka Kristianstads län. Han bevistade bl. a. slaget vid Wittstock den 24 sept. 1636. Gift 1:o med ? en syster till kammarrådet Vilhelm Boos, adlad Drakenhielm. Gift 2:o med Christina Grissbach, född 1634, död 1704-11-21 på Strö och begraven s. å. 15/12 i Norra Strö kyrka, dotter av överbergmästaren Georg Grissbach, adlad Grissbach, och hans 1:a fru Anna Sibylla Schmidt.

Barn:

 • 1. Anna, död barnlös 1693 (själaringning s. å. 15/11 i Jakobs kyrka i Stockholm). Gift med majoren Magnus Vilhelm Drakenhielm.
 • 1. Beata, död barn.
 • 1. Erik. Ryttare vid norra skånska kavalleriregementet 1678. Korpral därst. 1682. Kvartermästare 1688. Kornett 1690-02-26 (1691-09-16). Löjtnant 1700-04-23. Sekundryttmästare 1703-01-02. Premiärryttmästare 1707-10-13. Stupade ogift 1708 vid Mohilev.
 • 1. Georg, friherre Lybecker, död 1718. Se friherrliga ätten Lybecker, Tab. 1.
 • 1. Johan. Löjtnant. Död ogift 1695 i Holland.
 • 2. Catharina, född 1661, död 1750-01-14 i Önnestads socken Kristianstads län och begraven s. å. 24/1. Gift med häradshövdingen Johan Ancker, adlad Anckarstråle, nr 1140, i hans 2:a gifte, död 1707.
 • 2. Hedvig, död späd.
 • 2. Otto Henrik. Gemen och korpral vid tyska livregementet i Landskrona. Rustmästare vid malmöska regementet 1689-03-04. Fänrik vid drottningens livregemente malmöska regementet 1691-06-23. Död ogift 1698-08-01 i Malmö.
 • 2. Helena, född 1667 på Strö, död ogift 1737-09-10 i Kviinge socken Kristianstads län.
 • 2. Juliana, född 1668 på Strö, död ogift 1751-03-18 Vanås s län och begraven s. å. 26/3.
 • 2. Christina född 1673, död ogift 1733-05-20 i Önnestads socken och begraven s. å. 28/5.
 • 2. Beata, överlevde mannen. Gift med överstelöjtnanten Johan Casper Schulz, adlad Greiffenschutz, nr 1177, i hans 2:a gifte, född 1648, död 1699.
 • 2. Maria, död 1734-01-12 på Vanas, jordfäst s. å. 15/1 i Gryts kyrka, och begraven i Strö kyrka. Gift 1681 med majoren Gustaf Henrik von Borneman, född 1651, död 1718.
 • 2. Hedvig, född 1676, död ogift 1746-00-12 i önnestads socken.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: