:

Lagerborg nr 1620

Från Adelsvapen-Wiki

Adlig

Adlad 1719-06-23, introducerad 1720. Ätten immatrikulerades på riddarhuset i Finland 1818-01-26 under nr 105 bland adelsmän och har gemensamt ursprung med adliga ätten Skragge samt adliga ätten Hermelin och friherrliga ätten Hermelin. Lagerborg A162000.png

TAB 1

Olof Olofsson Skragge, adlad Lagerborg (son av Olof Olofsson Skragge, se adlade ätten Skraggensköld, Tab. 2), född 1670-11-04 Uggelsäter. Ryttare vid livregementet till häst 1687-03-00. Frivillig vid Närke och Värmlands regemente 1690-03-00. Förare vid Närke och Värmlands regemente 1691-06-00. Sergeant 1700-02-00. Fältväbel 1701-03-00. Kornett vid livregementet till häst 1703-06-19. Löjtnant vid livregementet till häst 1705-07-27. Avsked till följd av undfångna blessyrer 1708-02-02. Ryttmästare vid livregementet till häst 1709 Konfirmationsfullmakt 1716-11-28. Avsked 1716-11-28. Adlad 1719-06-23, jämte sin broder Daniel (introducerad 1720 under nr 1620). Överstelöjtnants titel 1719-08-25. Död 1736-06-04 Brölunda och begraven 1736-08-11 i Söderby-Karls kyrka, där hans vapen uppsattes. 'Han var en hurtig krigsman samt med vid Dünaströmmen, Klissov, Hälsingborg m fl ställen och blev åtskilliga gånger illa blesserad. Som befälhavare för bönderna i Roslagen tillbakaslog han i juli 1719 ett av ryssarna företaget landstigningsförsök i Ortalaviken'. Gift 1699 med Inga Styff, född 1677, död 1743-02-06 på Brölunda och begraven 1743-02-10, dotter av kornetten vid livregementet till häst Per Styff och Maria Falk.

Barn:

 • Maria, född 1700-06-09, död 1781-04-15 på Hietamäki i Virmo socken i Finland. Gift 1724-07-02 på Brölunda med kaptenen Edvard Breitholtz, född 1688, död 1762.
 • Catharina, född 1701, död 1711 på Brölunda och begraven 1711-12-21.
 • Carl, född 1710. Vice president. Död 1770. Se Tab. 2
 • Juliana, döpt 1711-12-05 på Brölunda, död 1786-09-03 Härkälä Gift 1731-06-06 med sin faders kusin, kaptenen vid Nylands dragonregemente, RSO, Johan Andersson Skragge, född 1691 Gösta
 • Catharina, född tvilling 1712-11-25, döpt 1712-11-27 på Brölunda. Gift på Brölunda 1742-01-01 med tullöverinspektoren Nils Johan Sondel
 • Ingeborg, född tvilling 1712-11-25 och döpt. 1712-11-27 på Brölunda, död 1784-07-26. Gift 1744-09-04 i Åbo med assessorn i Åbo hovrätt Carl Gustaf Fleege, född 1714, död 1758-04-17.
 • Ulrika, döpt 1715-04-26 på Brölunda, död späd.
 • Olof Julius, född 1717. Överstelöjtnant. Död 175(3). Se Tab. 11.

TAB 2

Carl (son av Olof Olofsson Skragge, adlad Lagerborg, Tab. 1), född 1710-12-05 Brölunda. Student i Uppsala 1720-02-07–1731-08-00. Auskultant i Åbo hovrätt 1731-11-05. Extra ordinarie kanslist i Åbo hovrätt 1733-11-30. Extra notarie 1736-10-18. Kanslist 1739-11-22. Vice advokatfiskal 1743-10-18. Advokatfiskal 1745-09-03. Assessor 1747-10-20. Hovrättsråd 1755-05-09. Vice president 1769-02-14. Fick 1770-01-30 jämte övriga vice presidenter landshövdings rang. Död 1770-03-05 i Åbo. (Åbo.) Ägde Lofsdal i Pargas socken i Finland. Gift 1:o 1737-10-02 i Åbo (Åbo.) med Hedvig Sofia Gyllenlood, född 1715-03-18 i Moskva under faderns fångenskap i Moskva, död 1743-03-21, dotter av kornetten Gotthard Erik Gyllenlood, och Anna Catharina Clementeoff. Gift 2:o 1749-01-03 på Fagerviks bruk i Ingå socken i Nyland med Barbara Catharina Hising, född 1728-02-07 på Fagervik, död 1796-03-11 i Åbo (Åbo.), dotter av kaptenen och brukspatronen Johan Vilhelm Hising och Maria Christina Lecin samt syster till vice presidenten Carl Hising, adlad och adopterad Hisinger.

Barn:

 • 1. Carl Fredrik, född 1738-07-16 i Åbo (Åbo.), död i Åbo (Åbo.) 1738-07-27.
 • 2. Lovisa Carolina, född 1749-10-17 i Åbo (Åbo.), död ogift 1775-09-10 på Lofsdal.
 • 2. Carl Johan, född 1750-08-13 i Åbo (Åbo.), död i Åbo (Åbo.) 1750-11-22.
 • 2. Fredrika, född 1752-02-16 i Åbo (Åbo.), död 1796-05-24. Gift 1:o 1770-11-29 i Åbo (Åbo.) med kaptenen, friherre Georg Reinhold Lybecker, född 1745, död 1778. Gift 2:o 1781-02-01 med majoren Carl Joakim Fock B, i hans 1:a gifte, född 1757, död 1820.
 • 2. Johan Adolf, född 1753. Lagman. Död 1805. Se Tab. 3
 • 2. Fredrik Vilhelm, född 1755. Överstelöjtnant. Död 1821. Se Tab. 4.
 • 2. Johanna Vilhelmina, född 1757-09-24 Åbo (Åbo.), död i Åbo 1815-05-05. Gift 1:o 1778-09-29 i Åbo (Åbo.) med stadsfysikus i Åbo, anatomie professorn Nils Avellan, född 1749-02-15, död 1780-01-14. Gift 2:o 1784-10-25 [Medd. av hovrättsassessorn W.W. Wickström, Åbo] med lagmannen i Nylands och Tavastehus läns lagsaga, ledamoten av konungens högsta domstol Johan Smalén, född 1752-06-13, död 1810-09-22 på Vohls rusthåll i Lojo socken
 • 2. Agata, född 1761-10-29 i Åbo (Åbo.), död 1797-03-19 på Östensö lagmansboställe i Pedersöre socken. Gift 1785-01-16 i Åbo (Åbo.) med lagmannen i Uleå lagsaga, sedermera ledamoten av regeringskonseljen, verkliga statsrådet, RRS:tAO2kl, RRS:tV1O3kI, Johan Magnus Krook i hans 1:a gifte (gift 2:o 1803-09-02 Kankas
 • 2. Carl Reinhold, född 1765. Kapten. Död 1799. Se Tab. 10

TAB 3

Johan Adolf (son av Carl, Tab. 2), född 1753-07-09 i Åbo (Åbo.). Student i Åbo 1765. Auskultant i Åbo hovrätt 1770-02-26. Extra ordinarie kanslist i Åbo hovrätt 1770-06-18. Vice notarie 1772-07-04. Kanslist 1774-02-08. Notarie 1775-10-10. Vice advokatfiskal i Vasa hovrätt 1776-10-03. Häradshövding i Virmo och Masku häraders domsaga 1780-06-07. Lagmans titel 1791-01-24. Lagman i Åbo och Björneborgs lagsaga 1793-12-30. Död 1805-02-18 på Hannula i Villnäs kapellförsamling. Gift 1:o 1779-01-03 på Lemsjöholm i Villnäs kapell med friherrinnan Johanna Elisabet Fleming af Liebelitz, född 1757-08-01 i Stockholm, död 1784-03-25 på Hannula, dotter av hovjunkaren, friherre Herman Fleming af Liebelitz, och hans 1:a fru, grevinnan Sara Maria Gyllenborg. 2:o 1785-05-15 med stiftsjungfrun Hedvig Eleonora Jägerhorn af Spurila, född 1754-09-28, död 1837-01-02 i Åbo och begraven i S:t Marie socken, dotter av överstelöjtnanten Reinhold Johan Jägerhorn af Spurila, och Hedvig Eleonora von Willebrand,

Barn:

 • 1. Catharina Sofia, född 1780-06-18 i Vasa, död 1787-04-20 på Hannula. (Villnäs förs. kyrkoarkiv.)
 • 1. Johanna Maria, född 1782-02-11 Koristo Stiftsjungfru. Död 1805-12-11 Odensaari Gift 1804-09-30 på Hannula med majoren, friherre Vilhelm Paul Carpelan, född 1773, död 1829.
 • 1. Antoinetta Lovisa, född 1783-11-05 på Hannula (Villnäs förs. kyrkoarkiv.). Stiftsjungfru. Död 1813-07-23 Autis Gift 1806-03-25 på Hannula med majoren, friherre Carl Axel von Kothen, i hans 1:a gifte, född 1779, död 1853.
 • 2. En son, född (Villnäs förs. kyrkoarkiv.) 1786-01-06, död strax.
 • 2. Hedvig Catharina, född 1788-11-10 på Hannula (Villnäs förs. kyrkoarkiv.). Stiftsjungfru. Död 1834-10-08 i Helsingfors. Gift 1820-08-15 på Stor-Heikkilä vid Åbo med statsrådet Johan Albrekt Ehrenström, född 1762, död 1847.
 • 2. Vivika Eleonora, född 1790-07-09 på Hannula (Villnäs förs. kyrkoarkiv.). Stiftsjungfru. Död 1872-12-31 i Åbo. Gift 1:o 1813 med generalmajoren Heribert Conrad Reuterskiöld, född 1765. Död 1821. Gift 2:o 1827-07-17 med landshövdingen i Åbo och Björneborgs län, sedermera presidenten i Åbo hovrätt, RRS:tStO1kl mm, Erik Wallenius, finsk adelsman Wallensköld, född 1779-05-04 Jouhkola
 • 2. Vendela Fredrika, född 1793-04-12 på Hannula. Stiftsjungfru. Död 1833-05-15 i Helsingfors. Gift 1818-12-01 på Stor-Heikkilä boställe med kammarherren och hovrättsrådet (finske friherren) Adolf Fredrik Tandefelt, född 1778, död 1831.
 • 2. En dotter, död.

TAB 4

Fredrik Vilhelm (son av Carl, Tab. 2), född 1755-06-13 i Åbo. Rustmästare vid Åbo läns infanteriregemente 1767-10-30. Sergeant vid Åbo läns infanteriregemente 1768-09-10. Fänrik 1773-06-11. Löjtnant i regementet 1777-06-06. Kapten 1783-05-28. RSO 1789-07-18. Sekundmajor 1793-01-12. Överstelöjtnants avsked 1810-05-29. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-01-26 under nr 105 bland adelsmän. Död 1821-04-14 Vohls. Han bevistade finska kriget 1788–1790 och erhöll svärdsorden på slagfältet vid Högfors. Under 1808–1809 års krig, vid vars utbrott han icke var med i fält, fången av ryssarna och avförd till Ryssland. Gift 1793-10-22 i Åbo med Hedvig Elisabet Charlotta Gripenberg, född 1773-06-10 i Åbo, död 1809-08-20 Saaris

Barn:

 • Catharina Sofia, född 1794-08-14 i Åbo (Åbo.), död i Åbo (Åbo.) 1794-10-07.
 • Hedvig Fredrika, född 1795-09-13 Fröböle Gift 1819-06-27 på Vols med översten Gregorius Aminoff, född 1788, död 1847.
 • Robert Vilhelm, född 1796. Guvernör. Död 1849. Se Tab. 5
 • Otto Reinhold, född 1799-02-16, död 1799-02-19.
 • Anna Lovisa, född 1800-05-04, död 1809-08-16 på Saaris.
 • Johanna Vilhelmina, född 1801-06-02 i Tammela socken, död ogift 1828-03-05 Ojamo
 • Margareta Sofia, född 1802-08-07 i Tammela socken, död ogift 1849-08-27 i Helsingfors.

TAB 5

Robert Vilhelm (son av Fredrik Vilhelm, Tab. 4), född 1796-10-28 i Tammela socken. Student i Åbo 1811-12-07. Underlöjtnant vid 1. finska jägarregementet 1812-10-10. Regementsadjutant 1814-02-19. Kommenderad till tjänstgöring vid Nevska infanteriregementet 1814-03-01 och deltog med detsamma i fälttåget mot fransmännen. Löjtnant vid 1. finska jägarregementet regemente 1816-09-30. Transportera till 3. finska jägarregementet och adjutant hos generalinspektören för finska militären 1818-07-21. Återtransporterad till 1. finska jägar-, sedan infanteriregementet, med kvarstående som adjutant hos generalinspektören för finska militären 1819-06-01. Stabskapten 1819-09-11. Kapten 1821-10-24. Entledigad från adjutantsbefattningen 1821-10-24. Kommenderad till tjänstgöring vid finska undervisningsbataljonen 1822-10-01. RRS:tAO3kl 1826-03-31. Placerad på 1. finska skarpskyttebataljonen 1827-09-13. Transporterad till livgardets finska skarpskyttebataljon 1829-07-27. Överstelöjtnant vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1829-09-23. Bevistade polska fälttåget 1831 och 1832 och därunder två gånger sårad. RRS:tAO2kI 1831-07-07 och RRS:tVIO 4kl m ros 1831-09-23. Guldhalvsabel med påskrift: för tapperhet 1832-02-27. PolVirtMiIO3kI och medalj för Warschaus stormning. Överste 1832-03-20. Vice landshövding i Uleåborgs län 1833-05-22. Landshövding, sedermera guvernör, Uleåborgs län 1834-12-10. RRS:tStO 2kI m kr 1837-08-01. Förordnad till fullmaktigt ombud för Finland vid underhandling i Åbo mellan ryska riket och Sverige-Norge om gränsreglering 1839-10-08. RRS:tVIO3kl 1844-01-19 och S:tStO1kI 1848-03-29. Död 1849-03-28 i Uleåborg. Gift 1825-10-13 i Tavastehus med Carolina Sofia Margareta Virgin, född 1801-03-27 i Tavastehus, död i Tavastehus 1851-07-29 dotter av överstelöjtnanten Adolf Fredrik Virgin, och Christina Lovisa Standertskjöld.

Barn:

 • Emilia Sofia Lovisa, född 1826-10-19, död ogift 1870-06-25 i Åbo.
 • Carolina Fredrika, född 1829-01-05 i Björneborg, död ogift 1864-03-07 i Tavastehus.
 • Heribert Fredrik, född 1830-08-01 i Helsingfors, död 1835-07-29 i Uleåborg.
 • Robert Olof, född 1835. Kapten. Död 1882. Se Tab. 6
 • Alexander Vilhelm, född 1838. Kapten. Död 1905. Se Tab. 7
 • Carl Hjalmar, född 1842. Generalpostdirektör. Död 1910. Se Tab. 8.
 • Vivika Hedvig Johanna, född 1844-06-21, död 1859-06-05 i Åbo.

TAB 6

Robert Olof (son av Robert Vilhelm, Tab. 5), född 1835-11-24 i Uleåborg. Kadett i Fredrikshamn 1848-07-29. Fänrik vid livgardets litauiska regemente 1854-06-29. Underlöjtnant vid livgardets litauiska regemente 1855-09-11. Löjtnant vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1856-06-10. rRS:tSt O3kl 1857-09-11. Stabskapten 1860-04-15. Avsked med gardeskaptens grad 1861-06-12. Ägnade sig sedermera åt publicistisk verksamhet först, 1861, såsom medarbetare i tidningen Papperslyktan samt från 1862 som en av grundläggarna och medredaktörerna i tidningen Helsingfors Dagblad. Huvudredaktör för Helsingfors Dagblad 1865. Ledamot av finska riddarhusdirektionen 1872–1877. Bankfullmäktig för ridderskapet och adeln 1882-05-30. Död 1882-11-05 i Helsingfors. Gift i Helsingfors 1867-11-09 med Carolina Lovisa Constance Furuhielm, född 1837-11-14 i Helsingfors, död 1912-07-11 på Hongola gård i Urdiala socken och begraven i Helsingfors, dotter av senatorn och presidenten Harald Viktor Vilhelm Furuhjelm, och hans 1:a fru Johanna Fredrika Aurora von Schantz.

Barn:

 • Gerda, född 1869-01-27 i Helsingfors, liksom systrarna. Kamrerarbiträde vid lantbruksstyrelsen i Finland. Hugnad med en briljanterad brosch 1911-04-23. Avsked 1913.
 • Signe, född 1870-04-04 i Helsingfors. Arkitektexamen vid polytekniska institutet i Helsingfors 1892. Gift 1905-09-12 på Hongola med arkitekten Gunnar Stenius, född 1877-03-05 i Helsingfors.
 • Sigrid, född 1872-06-20 i Helsingfors. Gift 1900-01-05 i Helsingfors med sin moders sysslings son, häradshövdingen Elis Campbell Nikolai Furuhjelm, född 1862, död 1918.

TAB 7

Alexander Vilhelm (son av Robert Vilhelm, Tab 5), född 1838-08-20 i Uleåborg. Kadett i Fredrikshamn 1850-07-26. Fänrik vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1856-06-28. Ingenjör av 5. klassen vid ingenjörkåren för väg- och vattenkommunikationerna i Finland 1858-02-16. Underlöjtnant 1858-03-17. Ingenjör av 4. klassen (löjtnant) 1862-01-22. Stabskaptens avsked 1866-10-12. Död 1905-07-07 Gerknäs Gift 1:o 1865-06-15 i Brahestad med Anna Maria Christina Franzén, född 1845-03-17, död 1866-03-29 i Cannes i Frankrike, dotter av handlanden i Brahestad, kommerserådet Zakris Franzén och hans 2:a fru Lovisa Eleonora Frosterus. Gift 2:o 1872-01-24 i Helsingfors med Amalia Charlotta Tigerhielm, född 1842-12-02 Lindsbro, död 1923-09-06 i Helsingfors, dotter av löjtnanten David Gustaf Tigerhielm, och Eleonora Elisabet Nordengren.

Barn:

 • 1. Ebba Louise Nanny, född 1866-03-19 i Cannes. Licenciée ès sciences mathematiques. Gift 1892-03-21 i Helsingfors med med. lic. friherre Emil Valdemar Cedercreutz, född 1852, död 1924.
 • 2. Inez Amalia, född 1872-11-13 i Helsingfors, liksom de följande systrarna. Gift 1895-01-20 i Helsingfors med föreståndaren för handelsskolan i Björneborg, fil. doktorn Hugo Vilhelm Lagus, finska adlade ätten nr 256, född 1869-01-03 i Helsingfors.
 • 2. Naema Elisabet Maria, född 1874-09-18 i Helsingfors. FFrK4kl 1919. Gift 1898-10-02 i Helsingfors med före detta. kaptenen, friherre Lars Ritter von Stedingk, född 1869.
 • 2. Anni Emilia, född 1876-03-04 i Helsingfors. Gift 1895-09-30 i Helsingfors med civilingenjören Gustaf Zitting från vilken hon 1908 blev skild, född 1860-02-02.
 • 2. Estrid Margareta Eleonora, född 1877-10-30 i Helsingfors. Gift 1915-10-16 i Helsingfors med forstmästaren Johan Robert Hugo Nordensvan, i hans 2:a gifte, född 1864.
 • 2. Hjördis, född 1881-06-04 i Helsingfors. Gift 1906-02-15 i Helsingfors med äldre assistenten vid Helsingfors universitets allmäna bibliotek, fil. mag. Ragnar Reinhold Dahlberg, född 1877-10-08 i Åbo.
 • 2. Gertrud, född 1883-03-04 i Helsingfors. Gift 1909-03-03 i Helsingfors med delägaren i bankirfirman Söderhielm & Thesleff i Helsingfors Carl Ragnar af Björksten, finska adlade ätten nr 270, född 1876-03-28 i Helsingfors.

TAB 8

Carl Hjalmar (son av Robert Vilhelm, Tab. 5), född 1842-10-11 i Uleåborg. Kadett i Fredrikshamn 1854-09-10. Fänrik med anställning såsom extra ordinarie ingenjör vid ingenjörkåren för väg- och vattenkommunikationerna i Finland 1861-06-28. Ingenjör av 5. klassen vid vid ingenjörkåren för väg- och vattenkommunikationerna i Finland 1862-05-08. Stationsingenjör vid statens järnvägar 1868 g. Yngre ingenjör av 4. klassen 1870-01-14. RRS:tStO3kl 1870-09-11. Baningenjör vid 3. distriktet av statsjärnvägarna 1873-05-27. Avsked 1874-07-21. Baningenjör vid statsjärnvägarnas 4. distrikt 1875-10-19 och vid Åbo–Tammerfors–Tavastehus järnväg 1877-11-29. Transporterad till enahanda befattning i S:t Petersburg 1881-01-27. RNO 1885-08-08. Generalpostdirektör i Finland 1887-12-15. RRS:tStO 2kl 1889-04-04, S:tAO2kl 1893-03-28 och S:tVIO 4kl 1895-04-14. KNS:tOO2kl 1895-12-12. RRS:tVIO3kl 1898-04-17. Avsked 1903-01-08. Utmärkelsetecken för 40 års tjänst 1907-03-25. Död 1910-01-29 i Helsingfors. Gift i Helsingfors 1870-12-09 med friherrinnan Gertrud Maria von Kothen, född 1849-01-04 i Helsingfors, död i Helsingfors 1900-03-04, dotter av generalmajoren, friherre Gustaf von Kothen, och friherrinnan Matilda Beata von Kothen.

Barn:

 • Viva Sofia, född 1871-10-28 i Elimä socken. Student i Helsingfors 1896-05-23. Med. kand. 1899-12-22. Med. lic. 1904-09-28. Assistentläkare vid allmäna sjukhusets i Helsingfors barnavdelning 1907. Andre stadsläkare i Hangö. Avsked 1923-04-01. Föreståndare för Högsands sanatorium. FFrM.
 • Rolf Heribert Hjalmar, född 1874. Docent. Se Tab. 9
 • Alf Olof Ulysses, född 1878-06-28 i Åbo, död 1883-09-20 i S:t Petersburg.

TAB 9

Rolf Heribert Hjalmar (son av Carl Hjalmar, Tab. 8), född 1874-04-26 i Helsingfors. Student i Helsingfors 1891-05-21. Fil. kand. 1895-05-30 och promov. fil. mag. 1897-05-31. Extra ordinarie amanuens vid universitetets i Helsingfors allmäna bibliotek. Fil. doktorsgrad vid universitetet i Paris 1903-03-17. Fil. lic. i Helsingfors 1906-03-09. Docent i filosofi vid universitetet i i Helsingfors 1909-02-02. Tillförordnad professor i filosofi vid Åbo universitet 1920–1921 och 1927. Rosenbergsk stipendiat 1922–1926. Utgav 1919: En Värmlandssläkts öden 1475–1875. Gift 1903-10-14 i Viborg med Elna Eva Antoinette Selin, född 1874-08-27 Perojoki

Barn:

 • Cajus Marius, född 1905-05-28, död 1905-05-28.
 • Olof Skragge, född tvilling 1906-09-23 i Helsingfors. liksom de följande syskonen. Studentexamen i Hangö 1928-05-31. Student i Helsingfors 1928-10-11.
 • Robert Olof, född tvilling 1906-09-23 i Helsingfors, död 1911-05-23.
 • Barbara, född 1907-08-29 i Helsingfors. Extra elev vid Svenska handelshögskolan 1927.
 • Helena, född 1909-10-03 i Helsingfors. Praktik på Högsands sanatorium. Sjuksköterska. Krigsplacerad vid Åbo Sjukhus samt Mjölbosta sanatorium.
 • Susanna, född 1913-01-21 i Helsingfors.
 • Teodora, född 1914-04-29 i Helsingfors.

TAB 10

Carl Reinhold (son av Carl, Tab. 2), född 1765-10-31 Åbo (Åbo.). Page hos änkedrottning Lovisa Ulrika 1778. Page vid kungliga hovet 1779. Fänrik vid Åbo läns infanteriregemente 1785-06-00. Löjtnant vid Kuopio fribataljon 1789-03-17. Kapten Kuopio fribataljon 1789-10-27. Konfirmations kapten i armén 1791-06-15. Transporterad till Åbo läns infanteriregemente 1792-11-23. Kapten vid karelska jägarkåren 1793-01-25. Död 1799-11-06. Gift 1793-11-05 i Helsingfors med Henrietta Lovisa Wessman, född 1772, död 1841-06-25 Gustavelund

Barn:

 • Catharina Elisabet, född 1794-10-10, död 1797-06-12 i Kuopio.
 • Carl Fredrik, född 1797-02-05 död 1797-05-27 i Kuopio.
 • Vilhelmina Lovisa, född 1798-09-27 i Kuopio. Stiftsjungfru. Död 1810-08-16 Saaris

TAB 11

Olof Julius Skragge adlad Lagerborg döpt 1717-04-19 i Brölunda. Volontär vid Hälsinge regemente 1732. Fänrik vid Hälsinge regemente 1742-03-20. Bevistade finska kriget 1741–1742. Kapten i rysk tjänst 1748. Avsked ur svensk tjänst 1750-09-19. Överstelöjtnant i rysk tjänst. Död omkring 1753. Gift 1:o 1742 med Hedvig Juliana von Löwen. död 1749-02-11. Gift 2:o i S:t Petersburg med (Medd. av amanuensen R. Rosén, Helsingfors.) Maria von Ottonis, levde 1790 och var sannolikt bosatt i Viborg.

Barn i 1:a giftet:

 • Olof Julius Lagerborg född 1743-09-18 i Alfta/X, död 1752-09-15.
 • Carl Fredrik Lagerborg född 1745-09-08 i Alfta.
 • Daniel Fredrik Lagerborg född 1747-07-27 i Alfta.

Barn i 2:a giftet:

 • En dotter Lagerborg. Gift med ryske generalen N. N. von Dufving i hans 2:a gifte.
 • Maria Dorotea Lagerborg. Gift 1780-03-01 i S:t Petersburg med kommendanten i Omsk och generalmajoren Karl Magnus Wrangel (Estländsk adlig ätt) född 1732, † 1802.

TAB 12

Daniel Olofsson Skragge, adlad Lagerborg (son av Olof Olofsson Skragge, se adlade ätten Skraggensköld, Tab. 2), född 1686 Uggelsäter. Frivillig vid Närkes och Värmlands regemente 1704-02-00. Sergeant vid Närkes och Värmlands regemente 1706-02-00. Fältväbel 1708-10-00. Adjutant vid Buddenbrocks regemente i Riga 1709-12-10. Premiärlöjtnant vid Västmanlands regemente 1711-08-12. Kapten vid Hälsinge regemente 1712-11-11. Konfirmations fullmakt 1717-01-30. Major vid Hälsinge regemente 1718-11-09. Adlad 1719-06-28 jämte brodern Olof (introducerad 1720 under nr 1620). Major vid Västerbottens regemente 1739-09-06 (1741-09-06). Överstelöjtnant vid Västerbottens regemente 1742-04-27. Konfirmationsfullmakt 1742-04-27. RSO 1748-11-07. Död 1751-12-10 på Kungsviks kaptensboställe i Nederkalix socken. Han var med vid Gadebusch och Tönningen, varest han blev fången, men frigjorde sig själv året därpå. Gift 1717 med Sofia Elisabet von Rohr, född 1701-01-01, död 1764-11-27 i Umeå, dotter av överstelöjtnanten Jakob Gustaf von Rohr, och hans 1:a fru Anna Catharina von Berendtz.

Barn:

 • Carl Reinhold, född 1717. Volontär vid Hälsinge regemente 1729. Fänrik vid Hälsinge regemente 1742-03-08. Löjtnant 1742-05-15. Ogift ihjälstucken 1750-06-02 av en tysk fältskårsgesäll. Bevistade fälttåget i Finland 1741, i Västerbotten och i Bohuslän 1743.
 • Anna Sofia, född 1719-01-20, död 1783-10-16 på Sunnerby vid Luleå. Gift 1:o 1753-10-04 med prosten och kyrkoherden i Luleå mag. Jakob Renmarck i hans 2:a gifte (gift 1:o 1723-10-29 med Anna Catharina Wenman född 1704-06-27, död 1753-02-08 i Luleå landsförsamling, dotter av prosten och kyrkoherden Carl Erik Wenman och Sigrid Salin) (Pt IV s. 130.), född 1691-10-24 i Luleå, död 1755-06-30 i Luleå landsförsamling. Gift 2:o 1763-04-10 med sin moders syssling, översten Babo Joakim Georg von Rohr, född 1718, död 1800.
 • Daniel Gustaf, född 1726. Major. Död 1792. Se Tab. 13
 • Helena Christina, född 1730, död 1759-09-27. Gift 1753-12-16 med kaptenen Gustaf Fredrik Ridderstråle, född 1717, död 1766.
 • Inga Catharina, född 1733. Levde 1802, 70 år gammal. Gift 1759-12-18 i Luleå landsförsamling med extra ordinarie lantmätaren i Västerbottens län Fredrik Bodin, född 1730, död 1768-10-18 i Luleå landsförsamling.

TAB 13

Daniel Gustaf (son av Daniel Olofsson Skragge adlad Lagerborg, Tab. 12), född 1726-02-11 i Hälsingland. Student i Uppsala (Um.) 1740-10-11. Sergeant vid Västerbottens regemente 1742-12-29. Sekundfänrik vid Västerbottens regemente 1743-03-30. Löjtnant 1748-05-27. Kapten 1758-05-08. Dömd från tjänsten, jämte flera, 1760-04-23 för det han underskrivit kapitulationen om passet Damgarten. Återfick tjänsten 1761-08-11 och blev kapten i armén. Åter kapten vid Västerbottens regemente 1767-04-07. RSO 1772-05-28. Majors avsked 1780-12-20. Död 1792-04-07 i Torneå. Han bevistade kampanjerna i Öster- och Västerbotten 1743 samt pommerska kriget 1757 (At (S.).)–1759 och därunder belägringen av Demroin. Gift 1747-10-27 i Stockholm med Christina Catharina Telin, född 1727-09-00, död 1804-03-20 på kaptensbostället Lagersholm i Torneå socken, dotter av prosten och kyrkoherden i Bygdeå, mag. Johan Telin och Christina Burman.

Barn:

 • Daniel Johan, döpt 1748-01-30 i Stockholm. Volontär vid Västerbottens regemente. Sergeant vid Västerbottens regemente 1762-10-19. Drunknade 1768-06-24 och begraven 1768-07-03 i Nederkalix socken.
 • Georg Reinhold, född 1750. Fänrik. Död 1817. Se Tab. 14
 • Christina Catharina, född 1754, död 1770-12-12. i Torneå. (Torneå stads kyrkoarkiv.)
 • Carl Vilhelm, född 1769-01-09, död 1769-01-21.

TAB 14

Georg Reinhold (son av Daniel Gustaf, Tab. 13), född 1750-01-00. Volontär vid Västerbottens regemente 1757-02-28. Rustmästare vid Västerbottens regemente 1762-10-19. Sergeant 1768-08-01. Fältväbel vid Västerbottens regemente 1774-03-30. Fänrik i armén 1778-04-24 och vid regementet 1778-08-19. Avsked 1800-06-12. Död 1817-11-09 i Söderby-Karls socken, Stockholms län. Han bevistade finska kriget 1788–1790. Gift 1801-08-18 i Nedertorneå sn (Medd. av kanslirådet H. J. Boström, Helsingfors.) med Eva Lovisa Albertina Axelson, född 1783-01-06, död 1850-08-06 i Sollentuna socken, Stockholms län, dotter av majoren Johan Axelson och Anna Christina Lundstedt.

Barn:

 • Johan Daniel, född 1805, död 1805-03-27 i Nedertorneå socken [(Medd. av kanslirådet H. J. Boström, Helsingfors.)].
 • Charlotta Gustafva, född 1807, död 1808-05-15 i Nedertorneå socken [(Medd. av kanslirådet H. J. Boström, Helsingfors.)].
 • Christina Catharina, född 1808-10-06 i Torneå, död ogift 1863-12-25 Edsberg
 • Carl Urban. Var 1864 kirurgisk instrumentmakare i Paris.

TAB 15

Vilhelm (son av Daniel Gustaf, Tab. 13), född 1765-05-14 i Västerbotten. Rustmästare vid Västerbottens regemente 1772-12-14. Sergeant vid Västerbottens regemente 1779-06-16. Fänrik 1780-12-20. Stabslöjtnant 1786-09-21. Löjtnant 1789-11-21. Stabskapten 1790-12-15. Major i armén 1795. RSO 1805-03-01. Major i regementet 1805-05-25. Blev under finska kriget svårt sårad 1808-05-02 vid Pulkkila, varav han dog 1808-05-31 i Uleåborg. Hans utnämning till överstelöjtnant framkom först efter hans död. Gift 1795-01-22 i Torneå med Elisabet Rechardt, född 1773-05-25 i Torneå (Medd. av kanslirådet H. J. Boström, Helsingfors.), död 1839-01-04 Sunderbyn, dotter av radmannen Samuel Rechardt och Brita Tolpo.

Barn:

 • Daniel, född 1795-11-11 i Nedertorneå socken, liksom bröderna (Medd. av kanslirådet H. J. Boström, Helsingfors.). Volontär vid Västerbottens regemente 1797-06-30. Mönsterskrivare vid Västerbottens regemente 1804-06-30. Kadett vid Karlberg (Hc.) 1808-10-31. Utexaminerad (Torneå stads kyrkoarkiv.) 1812-03-20. Fänrik vid Västerbottens regemente 1812-03-24. Löjtnant vid Västerbottens regemente 1821-02-20. Kapten vid Västerbottens fältjägare 1826-09-21. Regementskvartermästare 1833. RSO 1839-01-26. Major vid Norrbottens fältjägarkår 1841-04-20. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom major i armén 1848-08-14. Död 1848-09-22 på Öjebyns majorsboställe i Piteå landsförsamling, Norrbottens län. Gift 1828-09-21 med Magdalena Catharina Westberg, född 1797-10-25, död 1873-12-12 i Haparanda, dotter av kronofogden Jonas Westberg och Ulrika Grape.
 • Fredrik Vilhelm, född 1797-03-08 död 1797-09-25 i Nedertorneå socken. [(Medd. av kanslirådet H. J. Boström, Helsingfors.)]
 • Samuel Vilhelm, född 1798-09-16. Korpral vid Västerbottens regemente 1810-05-15. Rustmästare vid Västerbottens regemente 1812-08-12. Förare 1812-10-30. Sergeant 1813-06-25. Fänrik 1815-02-28. Underlöjtnant vid Göta artilleriregemente 1816-03-15. Löjtnant vid Göta artilleriregemente 1823-03-11. Kapten 1830-12-21. Major 1837-02-10. RSO 1837-06-24. Reste som artilleristipendiat 1838–1840 i Frankrike, Italien, Tyskland och Schweiz. LKrVA 1841. Ordförande i VVS 1841–1843. Ledamot av statsutskottet vid riksdagen 1844–1845. Död ogift 1853-09-16 i Göteborg.

TAB 16

Gustaf (son av Vilhelm, Tab. 15), född 1799-07-25 i Nedertorneå sn (Medd. av kanslirådet H. J. Boström, Helsingfors.). Furir vid Västerbottens norra gränskompani 1813-05-25. Förare vid Västerbottens norra gränskompani 1813-06-25. Sergeant vid Göta artilleriregemente 1816-01-01. Fänrik vid Västerbottens fältjägarregemente 1817-03-11. Löjtnant vid Västerbottens fältjägarregemente 1828-12-13. Kapten 1835-12-19. RSO 1845-11-24. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom kapten i armén 1851-07-05. Tillförordnad gränsbefälhavare i Haparanda 1855-04-00. Major. CXIV Joh:s medalj 1855. Död 1862-04-27 i Haparanda. Gift 1831-02-13 med Brigitta Svanberg, född 1807-10-04 i Raumo by i Nedertorneå socken, död 187(5), dotter av handelsmannen i Torneå Lars Svanberg och Brita Sarelius.

Barn:

 • Gustaf Vilhelm, född 1831-12-11. Handlande och hemmansägare. Död barnlös 1872-11-28 i Nederkalix. Gift 1865-01-12 med Maria Öhqvist i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1876-02-13 med hemmansägaren Lars Olof Andersson i Börjelsbyn, född 1849), född 1834-03-13, död 1912, dotter av hemmansägaren Anders Andersson Öhqvist i Nederkalix.
 • Carl Ludvig, född 1832-12-20, död 1840-06-20.
 • Paul Fredrik, född 1835, död 1855-05-01.
 • Daniel, född 1839-12-21, död 1839-12-23.
 • 4. Pt III s. 105.

Källor

Litteratur: R. Lagerborg, En värmlandssläkts öden 1475–1875, Stockholm 1919.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: