Löwenadler

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten von Löwenadler

Upphöjdes i riksadligt stånd som von Löwenadler i Wien den 2 maj 1781 av Kejsar Josef II. Vapen: under gyllene chef, däri mellan två sexuddiga röda stjärnor en himmelsblå halvmåne med spetsarna uppåt, i blått fält en uppstigande silverspets, vari ett upprättstående, högervänt rött lejon med ett svärd i högra ramen och, från vardera av spetsens båda sidor framväxande, halvdelen av en gyllene örn på den krönta hjälmen mellan ett gyllene och ett blått standar två korslagda röda pilar; hjälmtäcken i höger guld och blått, vänster silver och rött. (Svensk adel.nu)

TAB 1

Christoffer Laurentii Kiellman (son av Lars Kiellman). Ryttmästare vid Smålands kav. reg. Född i Vetlanda. Död 1762 /2. Student i Uppsala 1708 (Smolandi Ups. V nr 1456). Gift med Eva Christina Weidenhielm, född 1691. Död 1761 8/12 i Botillabo, Älghult sn (F), dotter till Lars Weidman adlad Weidenhielm och Christina Klint. (EÄ)

Barn:

 • Johan Carl Kiellman adlad Löwenadler Ryttmästare. Se tab. 2
 • Gustaviana Kiellman. Född 1728 21/5 (Smol. Ups. V nr 1456). Död 1802 15/6 i Älghult sn (F). Gift i hans 1:a gifte 1812 19/4 i Älghult med Carl Gustaf Ekelund. Fältväbel. Född 1734 16/4 (hfl Lemnhult). Död 1812 19/4 i Älghult, son till fänrik Samuel Hans Ekelund på Gerekulla säteri, Lemnhult (F) (Rudelius, Kalmar regementes personhistoria nr 699) och Catharina Emerentia (Alexandersdotter ) Ogilvie.

TAB 2

von Löwenadler

Johan Carl Kiellman adlad von Löwenadler (son till Christoffer Kiellman Tab. 1.), född 1722 12/4 på Drakulla, Myresjö sn (F), död 1800 14/3 på Ryssebo, Ingatorp sn (F). I dödbok Löwenadler (C:3) Ryttmästare 1744, kornett vid adelsfanan. Efter tjänst i österrikiska armén fick han kalla sig romerskt riksadlig von Löwenadler 1781; ej introducerad på svenska riddarhuset (Svenska män och kvinnor). I kyrkböcker, barns dopböcker osv alltid kallad Kiellman. Kvartermästare Johan Kiellman motsatte sig 1756 å sin svärmor fru Helena Gyllenbreiders vägnar att tullkvarn byggdes vid Snokebo i Djursdala sn. (Harald Petersson, Från norra Kalmar län för länge sedan (1973) p. 99). Gift 1:o 1744 9/10 i Djursdala med Catharina Beata Giös, född 1720 2/11 i Djursdala (H). Begravd 1760 15/8 i Djursdala kyrka, dotter till ryttmästaren i Djursdala by Axel Adam Giös och Helena Catharina Gyllenbreider. I begravningskväde av maken: ” Min sol har mist sit sken och sitt ljus….” Gift 2:o 1773 15/1 på Locknevi säteri med Stina Euphrosyne Pauli, född 1756 5/1 på Locknevi i Locknevi (H), död 1832 20/3 på Bollsta, Edshult (F) dotter till kapten Axel Wolfgang Pauli och Anna Lovisa Klingspor. (EÄ).

Barn i gifte 1:o med Catharina Beata Giös:

 • Lovisa Christina, född 1745 4/5 i Djursdala by. Död 1832 i Hornebo, Södra Vi (H). Bou 1832 2/11. 2 söner. 2 döttrar. Gift 1765 11/10 med Carl Fredrik Nordström. Fältväbel på Sundsholm, Södra Vi (gård bildad av Kårtorp ¼ mtl + Snoketorp 1/8 mtl, köpta av generalmajor CF Pechlin på Ålhult (Sevede härad 1791 9/11 §32), son till regementsskrivare Jonas Nordström och Elsa Catharina Robach.
 • Christoffer Adam Löwenadler. Fänrik (1747 – 1818) Se Tab. 3
 • Carl Johan. Löjtnant vid Smålands reg. Död 1807. I brev dat Westrahult 1802 22/6 tillskjuter brodern Christoffer Adam 33 dr smt för vård av sin svagsinte bror Johan Carl (Henrik Löwenadler, Slägterna Kiellman… (1901)) Sevede härad 1802 ST §114: Brodern Christoffer Adam och svågern CF Nordström avsäger sig vårdnad och brodern Axel drar försorg.
 • Axel Adam Löwenadler. Kapten f 1756 Se Tab. 4

Barn i gifte 2:o med Stina Euphrosyne Pauli:

 • Staffan Vilhelm Löwenadler. Kapten. (1774-1840) Se Tab. 6
 • Mauritz Wolfgang, född 1776 5/8 (H Löwenadler (1901); ej funnen i Djursdala eller Ingatorp). Död 1840 /1 på Theg vid Umeå. Major vid Västerbottens fältjägare.
 • Lars Löwenadler. Lagman, häradshövding (1777-1863) Se Tab.7
 • Anna Lovisa Löwenadler, född 1785-06-03 i Ingatorps socken, död 1854-05-02 på L:a Broarp i Höreda socken. Gift 1830-11-30 med prosten och kyrkoherden i Ingatorps och Bellö församl:s pastorat Johan Apelberger i hans tredje gifte (EÄ)
 • Erik Gustaf Löwenadler, (1781–1837). Löjtnant Se tab. 17
 • Kristian Fredrik Löwenadler. Lagman, häradshövding (1791-1844) Se tab. 18

TAB 3

Christoffer Adam Löwenadler (son till Johan Carl Löwenadler Tab. 2) Fänrik. Ägde Virum i Misterhult åtm 1780-93. Född 1747 22/2 i Djursdala. Död 1818 2/4. Gift med friherrinnan Maria Henrietta Lybecker, född 1756-02-27 på Åkerholm, död 1803-10-15 på Västra Hult, dotter till ryttmästare Georg Henrik Lybecker på Åkerholm, Lofta (H) och Hedvig Kristina von Knorring.

Barn:

 • Charlotta Gustafva Löwenadler, född 1783 18/5. Död 1875 4/10 i Tveta sn (H). Gift 1808 31/7 med Gustaf Häger född 1776 7/8 i Hannäs (H) död 1846. Jägmästare i Norra Kalmar län, bruksinspektor, son till komministern i Hannäs Nils Häger och Helena Idberg. (H Löwenadler 1901)

TAB 4

Axel Adam Löwenadler (son till Johan Carl Löwenadler, Tab. 2). Född 1756 26/4 i Djursdala. Död efter 1825 (H Löwenadler (1901). Levde 1773 i Klocketorp, Djursdala (hfl). Gift 1779 30/7 med Anna Magdalena Pauli, född 1756-12-27 på Locknevi, Locknevi (H) död 1835 9/3 i Vimmerby, (hon gift med systern Christina Eufrosyne Paulis styvson) dotter till Axel Wolfgang Pauli och Anna Lovisa (Staffansdotter) Klingspor. (EÄ)

Barn:

 • Axel Wolfgang Löwenadler. Kapten (1781-1852) Se tab. 5
 • Gustafva Wilhelmina Löwenadler, född 1788 28/7 i Djursdala, död 1849 4/4 i Vimmerby. Levde 1840 i Södra kv. Nr 11. Gift 1809 ¾ på Marianeborg (H Löwenadler, (1901) med Per Ulfsax Född 1780 16/9 i Os, Berga (G). Död 1796 31/12 i Kläcklinge, Kalvsvik (F) Sekreterare., son till fänrik Magnus Lorentz Ulfsax och Maria Elisabet Hansdotter Wickenberg. (EÄ)

TAB 5

Axel Wolfgang Löwenadler (son till Axel Adam Löwenadler, Tab. 4), född 1781 6/11 i Klocketorp, Djursdala (C:3), död 1852 5/12 i Stockholm. Kapten. Gift 1804 14/7 på Valstad, Gladhammar (H) med Susanna Helena Leijel, född 1787 8/9 Död 1826 4/1, dotter till Ulrik Leijel och Mariana (Josuadotter) Ehrenmarck.

Barn:

 • Axelia Magdalena Maria Löwenadler, född 1805 6/11 1781 i Valstad, Gladhammar (H), död 1860 9/2 i Stockholm. Gift med Frans Alexander Cetti Född 1803 25/12. Död 1879 11/1 i Neapel. Instrumentmakare, italiensk generalkonsul.
 • August Adam Ulrik Löwenadler, född 1808 16/12 i Formestorp, Kalvsvik (F). Flyttade 1887 till Haddetorp, Mörlunda (H) (AI:32). Död 1890 30/1 där. Begravd i Vimmerby. Fanjunkare. Gift med Anna Maria Dahlberg Född 1803 27/9 i Tveta (H). Död 1885 6/3 i Oskarshamn, dotter kronlänsmannen i Aspelands härad Karl Fredrik Dahlberg (f 1743 i Jonsbo u Hallersrum, Djursdala, torparson som togs om hand av Johan Carls familj, tab 2) och hans 2:a hustru Stina Jönsdotter.

TAB 6

Staffan Vilhelm Löwenadler ( son till Johan Karl Kiellman adlad Löwenadler, Tab. 2 och Stina E Pauli), född 1774 25/10 (H Löwenadler, 1901). Död 1840 /1 i Teg vid Umeå. Kapten vid Kalmar reg., Gift 1810 18/11 på Vanstad, Locknevi med Carolina Magdalena Klingspor, född 1786 14/3 i Locknevi. Död 1864 23/11, dotter till kapten på Björka, Locknevi Stefan Klingspor och friherrinnan Christina Duwall.

Barn:

 • Christina Augusta Charlotta Löwenadler, född 1812 6/8 i Edshult (F). Död 1899 1/1 på Rumskulla säteri , Rumskulla (H).
 • Ulrika Wilhelmina Löwenadler, född 1815 (Tersmeden)
 • Staffan Vilhelm Löwenadler. Apotekare på apotek Lejonet i Göteborg. 1849-52. Född 1819 14/11 i Edshult. Död 1863 28/11 på Rumskulla säteri. (H Löwenadler ,1901).
 • Thor August Löwenadler, född 1819 14/11 i Edshult (F) Död 1853 27/7 i Marstrand. Apotekare på apotek Lejonet i Göteborg, ägt med bror Staffan. F
 • Fredrique Magdalena Löwenadler, född 1824 8/11 i Edshult. Ägde med syskonen Rumskulla säteri 1901. Gift 1859 28/6 med komministern Nils Hedholm. Född 1818 17/7. Död 1889 28/12.
 • Amalia Aurora Löwenadler. Född 1826 9/10 i Edshult. Död 1886 5/8 på Rumskulla säteri.

TAB 7

Lars Fredrik Löwenadler (son till Johan Carl adl Löwenadler och Christina E Pauli, Tab. 2), född 1777 26/4 på Ryssebo, Ingatorp (F). Död 1863 12/3 i Jönköping. Lagman, häradshövding i Södra och Norra Vedbo härader. Gift 1:o i Larum, Dalhem (H) med kusinen Christine Louise Pauli, född 1786 10/1 på Bjursund, Loftahammar (H). Död 1823 30/1 i Jönköping (EÄ), dotter till brukspatron, kapten Vilhelm Mauritz Pauli (grundade de Pauliströmska järnbruken) och Ulrika Lovisa Lybecker. Gift 2:o 1824 13/7 i Jönköping med Carolina Cedercrona, dotter till överstelöjtnant Johan Isak Cedercrona och friherrinnan Ulrika Hierta. (EÄ)

Barn i gifte 1:o med Christine Louise Pauli:

 • Ulrika Euphrosyne Löwenadler, född 1808 25/8. Död 1889 ¾ i Hult (F) (Smolandi Ups. V nr 2145b). Gift 1835 29/12 i Jönköping med Hans Edvard Hierta. Född 1805 10/4 i Tvetaberg, Tveta (AB). Död barnlös 1840 11/4 i Jönköping. Länsnotarie i Jönköpings län.
 • Staffan Ludvig Löwenadler, född 1813, död 1878. Se Tab. 8
 • Lars Otto Löwenadler, född 1817, död 1898 Se Tab. 13
 • Arvid Thorgny Löwenadler. Se Tab. 15
 • Clas Malcom Löwenadler. Se Tab. 16

Barn i gifte 2:o med Carolina Cedercrona:

 • Christina Ulrika Aurora Löwenadler, född 1825 8/5, död 1915 15/10 i Jönköping. Gift 1863 4/12 i Jönköping med Gustaf Henrik Viktor Wernstedt Född 1821 13/3 på Trollebo, Lemnhults sn (F). Död 1892 18/1 i Jönköping. Kapten, son till överstelöjtnant Carl Wilhelm Wernstedt och friherrinnan Beata Magdalena Falkenberg af Trystorp.
 • Agnes Constantia Löwenadler, född 1833. Gift 1861 med hovrättsrådet Anton Daniel Andersson (död 1894) (Tersmeden)

TAB 8

Staffan Ludvig Löwenadler (son av Lars Fredrik Löwenadler Tab. 7), född 1813, död 1878. Gift med Gustafva Louise Ljungberg, född 1807, död 1863. (Johan Kleberg, Kalender över ointroducerad adels förening 1935, p.72)

Barn:

 • Christine Louise Löwenadler, född 1840
 • Agnes Löwenadler, född 1841
 • Lars Gustaf Hjalmar Löwenadler, född 1842 Se Tab. 9.
 • Adolf Ludwig Löwenadler, född 1844 Se Tab. 10.
 • Selim August Löwenadler, född 1846 Se Tab. 11.
 • Knut Edvin Löwenadler, född 1852 Se Tab. 12.

TAB 9

Lars Gustaf Hjalmar Löwenadler (son av Staffan Ludvig Löwenadler Tab. 8), född 1842. Kronolänsman. Gift med Ingrid Margareta Edling, född 1844 (Tersmeden).

Barn

 • Eskil Ludvig Löwenadler, född 1866. Lantbrukare
 • Gustaf Johan Wilhelm Löwenadler, född 1868. Hovrättsnotarie. Gift 1899 med Gerda Stiegler (född 1879) (Tersmeden)
 • Helmer Georg Hjalmar Löwenadler, född 1875.
 • Hulda Märta Lowisa Löwenadler, född 1872. Gift 1890 med trävaruinspektorn August Fredrik Lindbeck (Tersmeden)
 • Ingeborg Anna Löwenadler, född 1878

TAB 10

Adolf Ludwig Löwenadler (son av Staffan Ludvig Löwenadler Tab. 8), född 1844-05-09 Gransholm. Kapten i Jönköpings regementes reserv, RSO. Gift 1879-08-19 i Jönköping med friherrinnan Emilia Maria Lilliecreutz, född 1854-02-27 på Ulås, dotter av kaptenen Fritz Lilliecreutz och Margareta Lindström (EÄ)

Barn:

 • Folke Ludvig Löwenadler, född 1880
 • Bror Perceval Löwenadler, född 1882

TAB 11

Selim August Löwenadler (son av Staffan Ludvig Löwenadler Tab. 8), född 1846. Stationsinspektör. Gift 1880 med Hilma Evelina Hwasser (född 1856). (Tersmeden)

Barn:

 • Johan Erik Ludwig Löwenadler, född 1883
 • Uno Martin Löwenadler, född 1885-11-14. Köpman. Gift 1914-03-19 i Stockholm med Hulda Gerda Selma Munck af Fulkila, född född 1883-05-22 i Stockholm, dotter av kapten Bror Carl Ernst Salomon Eugen Munck af Fulkila och Gerda Maria Charlotta Petersson. (EÄ)

TAB 12

Knut Edvin Löwenadler, (son av Staffan Ludvig Löwenadler Tab. 8), född 1852. Civilingeniör. Gift 1879 med Hulda Landelius (född 1853) (Tersmeden)

Barn:

 • Elsa Christina Löwenadler, född 1884
 • Nanna Lisa Löwenadler, född 1887

TAB 13

Lars Otto Löwenadler (son av Lars Fredrik Löwenadler Tab. 7), född 1817-03-04 i Jönköping, död 1898-06-18 i Gränna. Major vid Jönköpings regemente, RSO. Postmästare i Söderhamn. Gift 1846-09-11 på Tenhult med Emilie Vilhelmina Lovisa Wernstedt, född 1818-11-23 på Tenhult, död 1908-02-16 i Gränna, dotter av Gustaf Lago Wernstedt och Carolina Eneström. Fick barn (Tersmeden)

Barn:

 • Edgar Otto Lage Löwenadler. Löjtnant, död 1888 Se Tab. 14.
 • Magnhild Amalia Charlotta Löwenadler, född 1848
 • Siri Carolina Louise Löwenadler, född 1850
 • Gunilla Augusta Löwenadler, född 1851. Gift 1874 med kaptenen Lorentz Leonhard Löfgren (Tersmeden)
 • Nina Henrietta Elisabeth, född 1861. Gift 1890 med kamreren Nils Brenner (Tersmeden)

TAB 14

Edgar Otto Lage Löwenadler (son av Lars Otto Löwenadler Tab. 13). Löjtnant, död 1888. Gift 1884 med Helga Sophia Granlund (född 1854) (Tersmeden)

Barn:

 • Edgar Helge Löwenadler, född 1885
 • Elsa Helga Emelie Josephine Löwenadler, född 1887

TAB 15

Arvid Thorgny Löwenadler (son av Lars Fredrik Löwenadler Tab. 7), död 1894. Överstelöjtnant. Gift 1853 med Clara Laurentia Scharp (född 1827) (Tersmeden)

Barn:

 • Nils Arvid Löwenadler, född 1862
 • Ebba Maria Eva Louise Löwenadler, född 1859
 • Clara Therese Löwenadler, född 1867

TAB 16

Clas Malcolm Löwenadler (son av Lars Fredrik Löwenadler Tab. 7). Gift med Agnes Ulrika Ziefelt. (Tersmeden)

Barn:

 • Agnes Louise Malcolmine Löwenadler, född 1863. Gift 1898 med possessionaten Carl August Jacob Sunesson.

TAB 17

Erik Gustaf Löwenadler (son till Johan Carl Löwenadler Tab. 2), född 1781-01-18 Ryssebo, död 1837-01-28 Fluxerum. Löjtnant vid arméns flotta. Gift 1811-04-24 med Sofia Magdalena Lagercrantz, född 1778-05-21 på Skälsnäs, död 1864-05-29 på komministerbostället Gasslunda i Gårdsby socken, Kronobergs län, dotter av Bengt Lagercrantz och friherrinnan Anna Ulrika Rappe. (EÄ)

Barn:

 • Leontine Sophie Euphrosyne Löwenadler, född 1813. Gift 1842 med kyrkoherden Jonas Prinzell (död 1881) (Tersmeden)

TAB 18

Kristian Fredrik Löwenadler (son till Johan Carl Löwenadler Tab. 2), född 1791 31/10 i Ryssby, Ingatorps sn (F). Döpt 4/11 där. (C:4), död 1844 26/4 i Alingsås. Politieborgmästare i Norrköping, häradsdomare i Ås. Gift 1820 3/10 i Jönköping med Hedvig Charlotta Rydin, född 1801 24/8 i Jönköping. Död 1875 3/3 i Stockholm. Dotter till handlande. (H Löwenadler (1901) p. 31).

Barn:

 • Fredrik Vilhelm Riksbankskassör. (1824-1875) Se Tab. 19

TAB 19

Fredrik Vilhelm Löwenadler (son till Kristian Fredrik Löwenadler Tab. 18), född 1824 31/1 i Jönköping, död 1875 3/3 i Stockholm. Riksbankskassör i Stockholm. Gift 1852 9/10 i Kumla med Isabella Feith, född 1830 30711 i Badgemore, England, död 1898 26/7 i Alsbäck, Lyse (O).

Barn:

 • Lars Johan Fredrik Löwenadler, född 1854, död 1915. Kammarherre, pres. I Svenska handelskammaren i London. Gift 1884 22/7 med Florence (Flo) Rogers född 1863 22/7, levde 1935 i Henley on Thames England (hade barn) ( J Kleberg p. 75)
 • Fredrik Wilhelm Löwenadler, född 1856 (Tersmeden)
 • Sara Charlotta Isabella Löwenadler, född 1857. Gift 1879 med grosshandlaren Carl Albert Björkman (Tersmeden)
 • Ebba Regina Löwenadler, född 1858 (Tersmeden)
 • Lars Henrik Löwenadler, född 1860. Gift 1892 med Mary Ann Tod. (hade barn) (Tersmeden)
 • Carl Oscar Löwenadler, född 1861. Gift 1898 med Elin Schröder (hade barn) (Tersmeden)
 • Carl Anton Löwenadler, född 1863. Köpman i London. Hedersvicepresident i Svenska handelskammaren. Gift 1892 29/12 med Ellen Ingegerd Tranaeus, Född 1866-02-19. Bebodde Sjörred, Vegby (Västg) 1935 (J Kleberg, Kalender över ointroducerad adel (1935) p. 77) (Hade barn.)
 • Marie Louise Löwenadler, född 1867 (Tersmeden)
 • Ellen Amalia Löwenadler, född 1869-05-28 i Stockholm
 • Hulda Wilhelmina Löwenadler, född 1869. Gift 1896 med konorschefen Otto Konrad Lundberg (Tersmeden)
 • Agnes Theresia Löwenadler, född 1871 (Tersmeden)
 • Herman Ludvig Löwenadler Köpman (1872-1934) Se tab. 20
 • Otto Mauritz Löwenadler, född 1872 (Tersmeden)

TAB 20

Herman Ludvig Löwenadler (son av Fredrik Vilhelm Löwenadler Tab. 19), född 1872 7/6 i Stockholm, död 1934. Köpman. Gift med Martha Minton född 1882 30/9 i England. Bosatt i Stockholm 1935 (J Kleberg Kalender över ointroducerad adel (1935) p.77)

Barn:

 • Holger Carl Minton Löwenadler, född 1904 ¼. Skådespelare.
 • Kjell Hermansson Löwenadler, född 1905 18/12. Konstnär. Länge verksam i Paris.

Källor

Ikon för källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.. Henrik Löwenadler, Slägterna Kiellman och Löwenadler (1901) (som ger datum; dock ej helt tillförlitlig ), Smolandi Upsaliensis. V Johan Kleberg, Kalender över ointroducerad adels förening (1935) - tar endast upp ättlingar till Lars och Kristian Fredrik Löwenadler där endast några är medtagna här.., Djursdala+Ingetorps kyrkböcker. Carl Herman Tersmedens "Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducarade adel".