:

Rydelius

Från Adelsvapen-Wiki

Släkten härstammar från borgaren och fjärdingsmannen Lars Theusson i Vadstena, vars sonson Magnus Thesei Ignæus (Wadstenensis) blev kyrkoherde i Östra Ryds pastorat (Ög), och vilkens barn i sin tur efter socknen upptog namnet Rydelius. Släkten blev vittgrenad och här redovisas ättlingar till Magnus son Arvid. OBS! Ej komplett!

TAB 1

Lars Theusson, borgare, fjärdingsman i Vadstena; † där 1597.

Son:

 • Theus Larsson, född 1559; borgmästare, rådman, kyrkvärd, stadsskrivare; † 1637. se Tab 2.

TAB 2

Theus Larsson, (son till Lars Theusson, Tab 1), född 1559-02-05; borgmästare, rådman, kyrkvärd, stadsskrivare i Vadstena; † där 1637-10-23. Gift 1:o 1618 med Gertrud Börjesdotter, † 1622-11-08 i Vadstena.

Barn 1:o:

 • Christina Theusdotter.
 • Margareta Theusdotter.
 • Petrus Thesei Ignæus (Wadstenensis), född 1597, † 1649.
 • Magnus Thesei Ignæus (Wadstenensis), född 1598; kyrkoherde; † 1671. se Tab 3.
 • Brita Theusdotter.
 • Lars Theusson, † 1622.

TAB 3

Magnus Thesei Ignæus (Wadstenensis), (son till Theus Larsson, Tab 2), född 1598 i Vadstena; student i Uppsala 1619; prästvigd 1625; college scholæ i Linköping 1621; krigspräst 1626; bevistade kriget och slaget vid Meve; kyrkoherde i Östra Ryds pastorat 1629; † 1671-04-30 i Östra Ryds prästgård, Östra Ryds sn (Ög). Gift 1629 i Östra Ryds sn med Margareta Pedersdotter, född 160(5), † tidigast 1673 i Östra Ryds sn.

Barn:

 • Petrus Magni Rydelius, född 1631; kyrkoherde; † 1707.
 • Daniel Magni Rydelius, född 1632; kyrkoherde; † 1681.
 • Christina Rydelia, född 1633 i Östra Ryds prästgård, † 1708-06-30 i Gärdserums sn. Gift 1:o 1655 i Östra Ryds sn med kyrkoherden Andreas Thoreri Gelsenius, född 1611 i Gärdserums sn, † 1677-01-17 på Gärdserums prästgård. 2:o 1679 med makens efterträdare, kyrkoherden Jonas Haqvini Borning, född 1647, † 1714.
 • Johannes Magni Rydelius, född 1634; kyrkoherde; † 1717.
 • Anna Rydelia, född 1635 i Östra Ryds prästgård.
 • Theseus Magni Rydelius, född 1636; kyrkoherde; † 1708.
 • Arvid Magni Rydelius, född 1643; kyrkoherde; † 1700. se Tab 4.
 • Margareta Rydelia, född 1646 i Östra Ryds prästgård, † 1727-01-26 på Söderköpings hospital.

TAB 4

Arvid Magni Rydelius, (son till Magnus Thesei Ignæus (Wadstenensis), Tab 3), född 1643-05-14 i Östra Ryds sn; student i Uppsala 1665; prv. 1669-12-21; huspredikant hos översten Johan Ulfsparre; krigspräst 1671-1679 vid kriget i Tyskland och Skåne. I det senare, då hästen blivit undanskjuten Karl XI, undsatte Rydelius honom med sin häst, varpå han fick ½ kronohemman Frängsbo i Björsäter av kungen. Den utökades med ½ hemman Sunnebo och ½ hemman Germundebo, som slogs samman till ett rusthåll (källa: Linköpings Stifts Herdaminne). Kyrkoherde i Ukna pastorat 1692; † 1700-11-24 i Ukna sn. Gift 1:o 1774-03-18 med Maria Hornéra, † 1692, dotter till kyrkoherden Andreas Emundi Hornérus och Anna Maria Andersdotter. 2:o 1694-02-14: i Tryserums sn med Catharina Ankarbom, född 1662-02-14, dotter till fogden Lars Ankarbom och Margareta Bononia.

Barn 1:o:

 • Margareta Rydelia, född 1676 i Björsäters sn, † 1755-09-02. Gift med skrivaren Johan Eriksson Hinsing, född 1677, † 1751.
 • Anna Maria Rydelia, född 1678 i Björsäters sn, † 1744-10-02 i Ukna sn. Gift 1697 i Ukna sn med komministern där Laurentius Beronis Brodderus, född 1659, † 1721.
 • Catharina Rydelia, född 1675 i Björsäters sn, † 1745 i Yxnerums sn. Gift med hammarsmeden Bengt Svensson, † 1721. 2:o 1724-07-02 i Västra Eds sn med Johan Andersson Holm, från Borås.
 • Anders Rydelius, född 1680; förare; † 1742. Gift med Elisabet Andersdotter, född 1700 (åu), † 1779-12-05 på Hagen, Björsäters sn. Barnen upptog ej efternamnet Rydelius.
 • Christina Rydelia, född i Björsäters sn, † 1737, begr 8/5. Gift med en kvartermästaren vid Östgöta kavallerireg:te Bergstedt.
 • Vendela Rydelia, född i Björsäters sn. Gift 1704 med handlanden Sven Gunnarsson från Borås. 2:o med skräddaren i Örtomta sn Daniel Björnlund.
 • Magnus Rydelius, född 1684; kornett; † 1767. se Tab 2.
 • Adam Rydelius, född 1688 i Björsäters sn; löjtnant.
 • Gertrud Rydelia, född 1691-03-05 i Björsäters sn, † 1764-08-22 i Gärdserums sn av ålderdom. Gift 1727-02-26 med tullnären i Norrköping Peter Westerström.

Barn 2:o:

 • Görel Christina Rydelia, född 1696-02-08, † 1764-06-22 i Ukna sn av frossa feber. Gift med rusthållaren Jonas Persson, född 1696, † 1762.
 • Lars Filip Rydelius, född 1699-03-05, † 1730-07-03 i Norrköping.

TAB 2

Magnus Rydelius, (son till Arvid Magni Rydelius, Tab 1), född 1684 i Björsäter sn; kornett: † 1767-03-17 på Rispetorp, Hallingebergs sn av ålderdom och tärande plågor (källa: Genline ID: 48.22.73400). Gift 1722-12-26 i Hallingebergs sn (källa: Genline ID: 48.20.41800) med välborna fru Margareta Elisabet Gyllenbreider, född 1683 på Rispetorp, Hallingebergs sn, dpt 14/11 (källa: Genline ID: 48.19.34700), † där 1765-10-19 av ålderdom (källa: Genline ID: 48.22.73100), dotter till löjtnanten Henrik Breedh, adlad Gyllenbreider och Brita Åkesdotter.

Son:

 • Henrik Adam Rydelius, född 1723; kyrkoherde, prost; † 1811. se Tab 3.

TAB 3

Henrik Adam Rydelius, (son till Magnus Rydelius, Tab 2), född 1723-12-08 på Ramgärda, Hallingebergs sn; kyrkoherde och prost i Ukna pastorat; † 1811-05-10 på Storhammar, Ukna sn av ålderdom, begr 28/5. Gift 1756-03-25 i Hallingebergs sn (källa: Genline ID: 48.22.70000) med jungfrun Margareta Catharina Reusera, född 1734 (åu), † 1803-02-12 på Storhammar, Ukna sn av stenpassion, 69 år gammal, begr 23/2, dotter till kyrkoherden och prosten i Hallingebergs pastorat Samuel Zachariasson Reuserus och Catharina Margareta Bauman.

Barn:

 • Samuel Rydelius, född 1758; assessor; † 1825. se Tab 4.
 • Catharina Margareta Elisabet Rydelius, född 1760-10-24 på Rispetorp, Hallingebergs sn, † 1803 i Östra Stenby sn. Gift med adjunkten Johan Gustaf Hörling, född 1759, † 1819.
 • Catharina Beata Rydelius, född 1762-06-28 på Rispetorp, Hallingebergs sn. Gift 1793-12-26 i Ukna sn med Johan Anders Nystrand.
 • Anna Helena Rydelius, född 1766-08-31 på Askerum, Loftahammars sn, † 1843-07-09 i Locknevi prästgård, Locknevi sn. Gift 1811-12-10 i Ukna sn med kyrkoherden och kontraktsprosten Leonhard De Rees, född 1772, † 1848.
 • Christina Lovisa Rydelius, född 1768-10-02 på Askerum, Loftahammars sn, † 1820-03-17 på Nora, Hannäs sn av rötfeber. Gift 1803-06-24 i Ukna sn med kammarskrivaren Gustaf Adolf Strömdahl, född 1765, † 1838.
 • Henrik Rydelius, född 1769-10-18 på Askerum, Loftahammars sn.
 • Magnus Rydelius, född 1772-11-19 på Askerum, Loftahammars sn.
 • Carl Rydelius, född 1775-05-18 på Askerum, Loftahammars sn, † där s å 2/9 av mässling.
 • Carl Adam Rydelius, född 1776-08-19 på Askerum, Loftahammars sn.
 • Carl Rydelius, född 1778; kronobefallningsman; † 1837. se Tab 5.

TAB 4

Samuel Rydelius, (son till Henrik Adam Rydelius, Tab 3), född 1758-12-06 på Rispetorp, Hallingebergs sn; kronobefallningsman, assessor; † 1825-01-31 på Hällerö, Västra Eds sn, begr 1/2 (God menniska, redlig Embetsman, Efterlemnar en Dotter, och flera Dotterbarn, och 2ne mågar, Capitenen Rosin och Ryttmästar Rosenmüller. Afled hastigt på ett Landtställe vid Westerwik, misstag med Medicamenten, 66 1/6 år gammal, enkling, källa: Genline ID: 199.40.58400). Gift 1793-09-17 i Loftahammars sn (källa: Genline ID: 100.25.42000) med friherrinnan, fröken Catharina Sophia Lybecker, född 1764-10-21 på Åkerholms säteri, Lofta sn, † 1818-04-07 på Hällerö, Västra Eds sn, av vådligt fall, 53 år gammal (källa: Genline ID: 199.40.56700), dotter till ryttmästaren och riddaren, friherre Georg Henrik Lybecker och friherrinnan Hedvig Christina von Knorring.

Döttrar:

 • Christina Sophia Rydelius, född 1794-10-02 på Rispetorp, Hallingebergs sn, † där 1821-01-17. Gift 1812-12-26 på Hällerö, Västra Eds sn med kaptenen vid Kalmar reg:te Carl Fredrik Rosin, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o 1824-03-05 i Ålems sn med änkan Christina Eleonora Breitholtz, i hennes 3:a äktenskap (gift 1:o 1799-06-24 på Hökfors, Tuna sn med fänriken vid Kalmar reg:te Fredrik Vilhelm Klingspor, från vilken hon skildes, född 1769-08-03 på Vinketomta, Vimmerby lfs, † 1834-04-22 på Vrångatorp, Vimmerby lfs; 2:o med häradshövdingen Johan Fredrik Keijser, född 1778-07-12 på Sandbäckshult, Ålems sn, † där barnlös 1823-01-04, av kallbrand), född 1783-01-31 på Stjärnevik, Oppeby sn, † barnlös 1865-03-03 på Rispetorp, Hallingebergs sn, av ålderdomsbräcklighet, 82 år gammal, dotter till majoren Didrik Gustaf Breitholtz och Anna Sofia Gyllenhöök), född 1770-05-24 på Hults prästgård, Hults sn, † 1849-02-12 på Rispetorps Rusthåll, Hallingebergs sn, av gastrisk feber, begr 23/2.
 • Fredrika Wilhelmina Rydelius, född 1798-06-08 på Rispetorp, Hallingebergs sn. Gift 1817-08-29 i Västra Eds sn med överstelöjtnanten Johan Mikaelsson Rosenmüller, † 1861-06-20 i Västerviks sfs, 76 år gammal.

TAB 5

Carl Rydelius, (son till Henrik Adam Rydelius, Tab 3), född 1778 i Loftahammars sn (källa: Genline ID 199.12.74600); kronobefallningsman; † 1837. Gift 1809-09-23 i Ukna sn med demoisselle Christina Catharina Berzelius, född 1784-05-15 i Åtvids sn, dpt 20/5 (källa: Genline ID 429.42.56600), † 1847-04-03 i Gamleby köping, Gamleby sn, av inflammatorisk feber, 62 år gammal, dotter till sekreteraren Johan Gustaf Berzelius och Brita Sophia Gahm.

Barn:

 • Carl August Rydelius, född 1810-08-14 på Holm, Västra Eds sn.
 • Fredrik Wilhelm Rydelius, född 1811-09-25 på Holm, Västra Eds sn, † där 1813-10-20, av bröstfeber, 2 år gammal.
 • Carolina Augusta Rydelius, född 1817-12-05 på Holm, Västra Eds sn, † 1826-08-01 på Baggetorp, Gamleby sn, av mask och nervfeber, 8 år gammal.

Källor

Kyrkböcker; Linköpings Stifts Herdaminne; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Sammanställt av: Mattias Loman

Obs! Denna artikel är ej komplett utan visar på kopplingar till denna släkt i andra artiklar på denna Wiki.


: