:

Krabbe nr 2149

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Krabbe nr 2149

Adlad 1779-02-07, introducerad 1789.

Ätten gjorde vid adlandet anspråk på att härstamma från den på riddarhuset under nr 46 introducerade såsom utdöd antecknade ätten Krabbe af Svaneby och erhöll även försäkran, att då ättledningen bleve genom fullgiltiga bevis styrkt, erhålla flyttning till riddarklassen under nämnda nummer. Den erhöll även ett vapen i det närmaste likt ätten Krabbes af Svaneby. Någon fullt tillförlitlig utredning om dessa ätters samband har sedermera icke blivit företedd, varför uppflyttning icke heller ifrågakommit. – Ätten, som efter Finlands förening med Ryssland 1809, icke varit representerad i Sverige, immatrikulerades på riddarhuset i Finland 1818 under nr 159 bland adelsmän.


Krabbe%20A214900.jpg

TAB 1

[Lars Krabbe på Grimarp. Var 1630 lagläsare i Småland. Har påståtts vara densamme Lars Krabbe, som är upptagen å adliga ätten Krabbe af Svaneby, Tab. 2.

 • Barn:]
 • Severin Krabbe, född 1636. Arrendator och hauptman på Kattila gods i Ingermanland. Amtshauptman i Dorpat. död 1705 i Viborg. Gift med Gertrud Catharina von Bähr, född 1644, död 1737.

Barn:

 • Engelbrekt Adam Krabbe, född 1692-06-06 i Narva. Volontär vid Nylands fördubblingsinfanteriregemente 1707. Underofficer vid Åbo läns infanteriregemente 1708. Adjutant vid Åbo läns infanteriregemente 1711. Fänrik vid Viborgs läns infanteriregemente 1711-12-23. Löjtnant vid Viborgs läns infanteriregemente 1714-04-10. Konfirmationsfullmakt 1717-02-25. Kapten 1717-04-04. Kapten vid Kymmenegårds bataljon 1725-09-25. Major vid Kymmenegårds bataljon 1740-02-18. RSO 1748-11-07. Överstelöjtnant vid Nylands infanteriregemente 1752-05-07. Avsked 1762-05-26. Död 1768-12-30 på Palikais i Somero socken och begraven på Somero kyrkogård i Tavastland, där han tillrett sig familjegrav. Han blev i slaget vid Storkyro 1714-02-19 illa blesserad. Gift 1:o 1721-02-16 i Nora prästgård i Ångermanland med Elisabet Asp, född 1705, död 1742-09-09 i Stockholm och begraven i Solna kyrka, dotter av kyrkoherden i Nora pastorat av Härnösands stift, mag. Andreas Jonæ Asp och Magdalena Eurenia. Gift 2:o 1745-10-04 i Rimito socken (Rimito församl:s kyrkoarkiv.) med Helena Margareta Costian, i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kaptenen vid finska fältartilleriet Engelbrekt Brockman, född 1666 i Bremen, död 1735) , född 1705-11-20, död 1796 på Palikais, dotter av assessorn i Åbo hovrätt Johan Costian och Margareta Gråa.

Barn:

 • 1. Engelbrekt Adam Krabbe, adlad Krabbe, född 1733, död 1785. Se Tab. 2.
 • 1. Carl Fredrik Krabbe, adlad Krabbe, född 1738, död 1811. Se Tab. 3.
 • 1. Reinhold Krabbe, adlad Krabbe, född 1740, död 1821. Se Tab. 14

TAB 2

Engelbrekt Adam Krabbe, adlad Krabbo (son av Engelbrekt Adam Krabbo, Tab. 1), till Palikais. Född 1733-02-20 i Ruokolaks socken, Finland. Antagen i krigstjänst 1748-01-02. Lärminör vid artilleriet 1748-06-02 (1749-04-01). Underminör vid artilleriet 1750-07-00. Överminör 1753-05-01. Fänrik vid Nylands infanteriregemente 1753-08-29. Löjtnant vid Nylands infanteriregemente 1764-12-07. Kapten 1771-08-28. Adlad 1779-02-07 jämte sina bröder Carl Fredrik och Reinhold (bröderna introducerade 1789 under nr 2149). RSO 1779-01-24. Major 1780-11-12. Överstelöjtnants avsked 1783-04-30. Död 1785-08-02 på Lahtis gård i Somero socken och begraven i familjegraven på Somero kyrkogård. Han bevistade hela pommerska kriget 1757–1762. G. 1:o 1769-12-21 i Somero med Sofia Fredrika De Pont, född 1752-01-27, död 1772-07-14 i Somerniemi, dotter av direktören Jakob Reinhold De Pont och Catharina Elisabet Ahlgren. Gift 2:o 1773-04-01 i Tammela socken (Medd. av amanuensen R. Rosén, Helsingfors.) med Gustava Johanna Borgström (Wä.), född 1725-01-06, död 1795-02-09 i Åbo (Åbo.), dotter av kaptenen Johan Borgström och Anna Beata Kuhlman.

Barn:

 • 1. Margareta Elisabet, född 1770-09-19, död 1825-10-10 på Palikais. Gift där 1791-06-23 med fänriken Adolf Fredrik Rotkirch, född 1763, död 1817.
 • 1. Eva Fredrika, född 1772-06-20, död 1772-07-10.

TAB 3

Carl Fredrik Krabbe, adlad Krabbe (son av Engelbrekt Adam Krabbe, Tab. 1), född 1738-03-11 Liljenbäck Student i Åbo 1753-05-17. Auskultant i Åbo hovrätt 1756-05-18. Extra ordinarie kanslist i Åbo hovrätt 1758-04-11. Vice notarie 1759-07-11. Kanslist 1768-10-14. Extra advokatfiskal 1770-07-01. Notarie 1771-04-24. Tillförordnad sekreterare 1774-12-08. Assessor i Vasa hovrätt 1775-06-27. Adlad 1779-02-07 jämte sina bröder Engelbrekt Adam och Reinhold (introducerad 1789-01-24 under nr 2149 med tillstånd att framdeles få bevisa sin filiation ifrån adliga ätten Krabbe af Svaneby, och då bliva uppflyttad på nämnda ätts nummer). Hovrättsråd i Vasa hovrätt 1782-07-07. Landshövding i Vasa län 1794-08-07. RNO 1795-04-28. avsked 1805-05-07. Död 1811-01-24 i Vasa. Gift 1:o 1768-12-01 i Åbo med Eva Catharina Allén i hennes 2:a gifte (gift 1:o med handlanden Hans Imberg i hans 2:a gifte, död 1767-03-27). Född 1739-09-05, död 1773-10-12 i Åbo och begraven i domkyrkan, Åbo, dotter av postinspektoren i Åbo Erik Johan Allén och Brita Sofia Schenbeck. Gift 2:o 1775-10-31 i Åbo (Åbo.) med Margareta Lovisa Bremer, född 1754-07-05, död 1803-01-21 i Vasa, dotter av handlanden i Åbo Jakob Bremer och hans 1:a fru Margareta Josefsdotter Pipping.

Barn:

 • 2. Jakob Fredrik, född 1777. Hovrättssekreterare. Död 1806. Se Tab. 4.
 • 2. Carl Arvid, född 1779. Statsråd. Död 1835. Se Tab. 12
 • 2. Gustaf Engelbrekt, född 1780-05-29 i Vasa (Mustasaari förs. kyrkoarkiv.). Student i Åbo och i Uppsala 1793-10-16. Auskultant i Vasa hovrätt 1798-08-13. Extra kanslist i Vasa hovrätt 1799-10-28. Kanslist 1800-12-15. Aktuarie 1803-03-07. Notarie 1805-06-21. Vice advokatfiskal 1811-05-20. Sekreterare 1811-09-06. Assessors n. h. o. v. 1812-09-06. Advokatfiskal 1816-02-12. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland under nr 159 bland adelsmän 1818-02-06. Assessor i Vasa hovrätt 1819-04-14. Hovrättsråd i Vasa hovrätt 1822-02-02. RRS:tVlO4kl 1830-08-14. RRS:tAO2kl 1835-01-13. död barnlös 1841-01-28 i Vasa. Gift 1807-06-24 i Vasa stads kyrka med Anna Elisabet Silfverberg, född 1783-07-22 död 1841-01-07 i Vasa, dotter av landskamreraren i Vasa län Johan Silfverberg och Margareta Arenius.
 • 2. Ebba Lovisa, född 1787-04-26, död 1788-07-23 i Vasa.

TAB 4

Jakob Fredrik (son av Carl Fredrik Krabbe, adlad Krabbe, Tab. 3), född 1777-03-02 i Vasa (Mustasaari förs. kyrkoarkiv.). Student i Åbo och i Uppsala 1793-10-16. Auskultant i Vasa hovrätt 1795-07-15. Kanslist i Vasa hovrätt 1796-07-17. Aktuarie 1801-11-02. Häradshövdings fullmakt 1802-10-00. Notarie i Vasa hovrätt 1803-03-07. Sekreterare i Vasa hovrätt 1805-02-21. Död 1806-05-28 i Vasa. Gift i Vasa 1804-10-02 med Anna Maria Fléege i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1811-05-27 i Vasa med ledamoten av kejserliga senaten för Finland, verkl. statsrådet Carl Gerhard Hising i hans 1:a gifte, född 1782-08-22, död 1844-09-09), född 1782-04-04, död 1811-01-01, dotter av landssekreteraren i Vasa län, lagmannen Henrik Fléege och Maria Lovisa Æimelæus.

Barn:

 • Carl August, född 1805-01-29 i Vasa (Medd. av amanuensen R. Rosén, Helsingfors.), död 1805-08-19.
 • Jakob Fredrik, född 1806. Generalmajor. Död 1875. Se Tab. 5

TAB 5

Jakob Fredrik (son av Jakob Fredrik, Tab. 4), född posthumus 1806-07-08 i Vasa (Medd. av amanuensen R. Rosén, Helsingfors.). Underofficer vid 1. finska infanteriregementets Vasabataljon 1822-02-15. Placerad på 2. finska skarpskyttebataljonen 1827. Underfänrik vid 2. finska skarpskyttebataljonen 1827-02-14. Transporterad till livgardets finska skarpskyttebataljon 1829-07-28. Fänrik vid 1. ryska sjöregementet 1829-10-13. Bevistade polska kriget 1831 och erhöll polska utmärkelsetecknet Virtuti militari 4kl. Transporterad till Nevska sjöregementet 1834-01-26. Underlöjtnant vid Nevska sjöregementet 1834-03-02. Löjtnant 1836-07-21. Transporterad till 2. kadettkåren i S:t Petersburg med underlöjtnants grad 1837-12-16. Löjtnant vid 2. kadettkåren i S:t Petersburg 1838-04-17. Stabskapten 1842-07-13. Kapten 1849-02-09. RRS:t AO3kl 1849-02-09. Kompanichef vid 2. kadettkåren i S:t Petersburg 1849-02-22. RRS:tAO2kl 1852-02-18 och S:tGO4kl 1855-12-08. Överstelöjtnant 1856-04-16. RRS:tStO2kl m. kejs. krona 1859-04-15. Överste. RRS:tAO2kl m. kejs. krona. Generalmajors avsked 1863-11-20. Död 1875-03-00. Gift 1835-04-21 i Libau med friherrinnan Terese Julia Vilhelmina Yxkull von Gyllenband, från Livland, född 1815-07-24 i Mitau, död 1889-01-31 i S:t Petersburg, dotter av översten friherre Otto Daniel Alexander Yxkull von Gyllenhand och Julia Apollonia von Vietinghoff.

Barn:

 • Carl Fredrik Alexander, född 1836. Överste. Död 1886. Se Tab. 6.
 • Julia Maria Terese, född 1837-11-16 i Petersburg, död ogift 1875-04-19 i Petersburg.
 • Aurora Emelie Aline, född 1839-05-16 i Petersburg, död 1903-12-21 i Jaroslav. Gift 1863 med stadsarkitekten i Jaroslav Johan Okerblom.
 • Emil Arvid Alexander, född 1841. Överste. Död 1893. Se Tab. 9.
 • Alexander Gustaf Severin, född 1843. Hovråd. Död 1901. Se Tab. 10.
 • Eugen Edvard Henrik, född 1845. Överste. Död 1907. Se Tab. 11.
 • Rosalie Pauline Helmina, född 1846-12-04 i Petersburg, död 1915-08-07 i Staraja Russa. Gift 1866-11-01 med statsrådet, med. doktorn Adolf Schmidt.
 • Nikolai Bernhard Fritiof, född 1849-01-07, död 1852-01-14.
 • Alexandra Augusta Teofila, född 1851-04-14. Gift med tjänstemannen i Riga Anton Wisjamirski, död.
 • Maria Olga Antoinette, född 1853-07-14, död 1854-08-08.

TAB 6

Carl Fredrik Alexander (son av Jakob Fredrik, Tab. 5), född 1836-04-02. Kadett i Fredrikshamn 1848-07-29. Fänrik vid 2. grenadjärskarpskyttebataljonen 1857-06-18. Kommenderad till tjänstgöring vid 2. kadettkåren i S:t Petersburg 1860-05-03. Underlöjtnant 1861-07-17. Kommenderad till tjänstgöring vid 2. Moskovska kadettkåren, sedan 2. Moskovska militärgymnasium 1863-09-05. Löjtnant 1865-04-16. Kommenderad att tjänstgöra såsom uppfostrare vid Vladimir-Kievska militärgymnasium 1866-12-16. Återkommenderad till 2. Moskovska militärgymnasium 1867-05-31. Stabskapten 1867-05-31. Stadfäst i innehavande befattning 1868-01-01. RRS:tStO3kl 1868-04-12. Kapten med placering på arméinfanteriet 1870-04-29. Transporterad till militära undervisningsväsendet med stabskaptens grad 1871-10-25. RRS:tAO3kl 1872-04-28. Kapten 1872-09-11. Överstelöjtnant 1875-09-11. RRS:tStO2kl 1875-09-11. Anställd hos kommenderande generalen för trupperna i Turkestanska militärdistriktet med placering på arméinfanteriet 1879-02-02. Överste 1880-09-11. Kommendör för 13. Turkestanska linjebataljonen 1880-09-20. Kommendör för 18. bataljonen av samma trupper 1883-07-03. Död 1886-11-10 i staden Kokand. Gift 1865-02-15 med Anna Schreider, född 1843-06-11, död 1905-05-11 i S:t Petersburg, dotter av generalmajoren Nikolai Schreider och Helene Sjutskij.

Barn:

 • Maria, född 1866-10-22 i Moskva. Gift med överstelöjtnanten R. I. Dembitj-Sarako-Sarakovskij.
 • Leonid, född 1868. Överste. Död 1914. Se Tab. 7
 • Sergei, född 1869. Stabskapten. Död 1902. Se Tab. 8
 • Natalia, född 1871-01-18 i Moskva. Gift med kretsmilitärbefälhavaren, överstelöjtnanten S. N. Kastaljskij.
 • Nadesjda, född 1875-03-13 i Moskva. Gift med översten Z. K. Jastrekov.

TAB 7

Leonid (son av Carl Fredrik Alexander, Tab. 6), född 1868-04-28, i Moskva. Elev vid 3. Alexandrovska militärläroverket. Porte-épéejunkare vid 3. Alexandrovska militärläroverket. Underlöjtnant vid 3. turkestanska skarpskyttebataljonen, sedan regementet 1887-08-19 med tur från 1886-08-23. Löjtnant 1891-03-14 med tur från 1890-08-23. RRS:tStO 3kl 1896-03-07. Stabskapten 1900-10-21. RRS:tAO3kl 1901-09-20. Kapten 1902-07-28 med tur från 1901-05-19. Överstelöjtnant 1909-02-26 med tur från 1909-02-05. Transporterad till 1. turkestanska skarpskytteregementet 1910-11-21. Överste 1914-05-19. RRS:tStO2kl 1914-06-01. Stupade 1914-10-14 under världskriget vid Lück i Ostpreussen Gift 1891-11-01 i Taschkent med Maria Waraksin, född 1873-02-27 i Omsk, dotter av statsrådet Alexander Adrianovitj Waraksin och Anna Ivanovna.

Barn:

 • Nina, född 1892-10-03.
 • Vera, född 1894-01-12.
 • Concordia, född 1895-12-18. Död 1913-11-27.
 • Lydia, född 1897-07-05.

TAB 8

Sergei (son av Carl Fredrik Alexander, Tab. 6), född 1869-09-17. Underfänrik vid Karmaktjinska lokalkommandot. Underlöjtnant vid Karmaktjinska lokalkommandot 1890-07-27. Transporterad till 15. turkestanska linjebataljonen 1893-05-09. Löjtnant 1895-05-13 med tur från 1894-08-27. Stabskapten vid 11. turkestanska skarpskyttebataljonen 1900-10-21. RRS:tStO3kl 1901-02-25. Död 1902-02-24 i Andisjan i Fergana-området. Gift 1897-05-26 med Maria Fedosov i hennes 1:a gifte (gift 2:o med stabskaptenen Devdoriani), dotter av kaptenen Sergei Mikailovitj Fedosov och Augusta Stepanovna Scliverstov.

Barn:

 • Eugenie, född 1898-08-20 i Nya Margelan. Elev vid gymnasiet i Blagovestjensk.
 • Vladimir, född 1900-05-29. Kadett vid kadettkåren i Habarovsk.

TAB 9

Emil Arvid Alexander (son av Jakob Fredrik, Tab. 5), född 1841-04-02 i Petersburg. Kadett vid 2. kadettkåren. Fänrik vid Samogitska, ärkehertig Frans Carls, grenadjärregemente 1862-06-25. Underlöjtnant vid Samogitska, ärkehertig Frans Carls, grenadjärregemente 1863-05-24. Bevistade 1863 fälttåget i Polen. RRS:tAO4kl med påskrift: för tapperhet 1864-03-18. Erhöll den till minne av fälttåget instiftade medaljen. Transporterad till livgardets volhynska regemente med fänriks grad 1866-02-08. Underlöjtnant vid livgardets volhynska regemente. 1866-09-11. Löjtnant 1870-04-29. Kommenderad till tjänstgöring vid 2. Moskovska militärgymnasium 1873-06-21. Stabskapten 1874-09-11. Transporterad till 2. Moskovska militärgymnasium med kaptens grad 1875-09-09. RRS:tStO 3kl 1876-09-11. Överstelöjtnant 1877-09-11. RRS:tAO 3kl 1881-09-11 och S:tStO2kl 1885-09-11. Överstes avsked 1888-04-04. RRS:tVlO4kl m ros 1888-10-04. Död 1893-11-15 i Moskva. Gift i Moskva 1874-10-16, med Claudia Alexandrovna Sireisjtjikov, född 1840-11-12 i Moskva stad, död i Moskva 1914-01-16, dotter av köpmannen av 2. gillet i Moskva Alexander Petrovitj Sireisjtjikov och Maria Ionov.

Barn:

 • Peter, född 1876-01-01. Elev vid andra gymnasiet i Moskva 1885–1895. Korrespondent vid Narisjkinska skogsförvaltningen i Nizjnijnovgorodska guvernementet 1919-03-12.

TAB 10

Alexander Gustaf Severin (son av Jakob Fredrik, Tab. 5), född 1843-12-24 i Petersburg. Kadett vid 2. kadettkåren. Fänrik vid Samogitska, ärkehertig Frans Carls, grenadjärregemente 1862-06-25. Underlöjtnant vid Samogitska, ärkehertig Frans Carls, grenadjärregemente 1863-05-24. Bevistade 1863 fälttåget i Polen och erhöll den till minne därav instiftade medaljen. Militärbetälhavare i Ilovska häradet. Placerad på arméinfanteriet 1866-06-13. Överförd på civilstat med guvernementssekreterares grad 1867-04-09. RRS:tStO3kl och S:tAO3kl. Chef för guvernörens i Lomza kansli. RRS:tStO2kl. Hovråd. Tjänsteman vid polisstyrelsen i Riga. Död 1901. Gift 1:o 1867 med Anna Voijikovski, död 1868. Gift 2:o med N. N. Boltusjkin, död.

Barn:

 • 1. Anna, född 1868-07-18, död.

TAB 11

Eugen Edvard Henrik (son av Jakob Fredrik, Tab. 5), född 1845-03-01 i S:t Petersburg. Kadett vid 2. kadettkåren. Fänrik vid Samogitska, ärkehertig Frans Carls, grenadjärregemente 1863-06-24. Kommenderad till livgardets volhynska regemente 1863-07-16. Deltog i polska upprorets kuvande 1863–1864. Underlöjtnant 1866-03-06. Transporterad till livgardets litauiska regemente med fänriks grad 1866-12-08 och till livgardets volhynska regemente 1867-03-24. Underlöjtnant vid livgardets volhynska regemente 1867-04-23. Reservofficer vid lantliga bevakningen i guvernementet Lomza med placering på arméinfanteriet såsom stabskapten 1869-10-25. Chef för lantliga bevakningen i guvernementet Pultusk 1870-08-24. Kapten 1872-08-20. Chef för lantliga bevakningen i guvernementet Lomza och tillika polismästare i staden Lomza 1874-07-20. Major 1877-10-13. Chef för lantbevakningen i häradet Ostrov 1881-01-18. Entledigad från denna befattning med kvarstående vid arméinfanteriet 1881-05-14. Kommenderad till poliskåren i Warschau 1881-10-09. Placerad på arméinfanteriets depot 1883-01-27. Anställd vid poliskåren i S:t Petersburg 1885-06-03. Yngre distriktschefsadjutant vid poliskåren i S:t Petersburg 1885-11-02. RRS:tStO3kl 1887-08-04 distriktspristav 1893-08-29. Med kvarstående vid poliskåren placerad på arméinfanteriet med överstelöjtnants grad 1893-12-25. RRS:tVlO4kl m ros 1899-10-04. Överste och tillika avsked ur tjänsten 1903-04-01 inspektör vid försäkringsbolaget Rossija i Petersburg. Död 1907-03-29 i S:t Petersburg. Gift 1869-11-12 i Warschau med Anna Ivanov, född 1854-11-22 i Warschau, död i Warschau 1911, dotter av generalmajoren Constantin Ivanov och Helena Nikolajevna.

Barn:

 • Nikolai, död 1870.
 • Olga, född 1871-01-29. Gift med post- och telegraftjänstemannen Vladimir Romualdovitj Snesjevskij.
 • Eugenie, född 1872-10-03 i Pultusk. Gift 1889-08-07 i Warschau med översten vid artilleriet Peter Alexejevitj Kurjack, född 1859-10-15.
 • Vera, född 1879-06-15 i Lomza. Gift 1902-05-14 med post- och telegraftjänstemannen, kollegiiregistratorn Alexander Romualdovitj Snesjevskij, född 1881-03-12 i Mohilev-Podolsk.

TAB 12.

Carl Arvid (son av Carl Fredrik Krabbe, adlad Krabbe, Tab. 3), född 1779-01-25 i Vasa (Mustasaari förs. kyrkoarkiv.). Student i Åbo och i Uppsala 1793-10-16. Extra Ordinarie kammarskrivare i statskontoret 1795-08-18. Auskultant i Vasa hovrätt 1796-11-08. Vice aktuarie vid Vasa hovrätt 1799-04-11. Kanslist 1800-10-11. Fiskal 1803-03-07. Vice advokatfiskal 1806-04-14. Sekreterare 1806-12-29. Konstituerad att bestrida en assessorstjänst vid Vasa hovrätt 1808-10-21. Utsedd att såsom deputerad för ridderskapet och adeln i Vasa län avresa till S:t Petersburg 1808. RRS:tAO2kl 1809-01-09. Assessor i Vasa hovrätt 1811-02-15. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-02-06 under nr 159 bland adelsmän. Hovrättsråd 1818-08-27. Lagman i Vasa och Uleå domsaga 1826-12-20. RRS:tAO2kl m. kejs. krona 1830-08-14. Statsråds titel 1832-11-20. Död 1835-09-04 Grönvik Gift 1:o 1812-09-10 i Vasa med Johanna Fredrika Krook, född 1790-09-12, död 1817-12-07 i Vasa, dotter av lagmannen i Vasa och Uleå domsaga, ledamoten av kejserliga senaten för Finland, verkliga statsrådet Johan Magnus Krook och hans 1:a fru Agata Lagerborg. Gift 2:o 1820-03-02 i Helsingfors med sin 1:a frus syster Agata Sofia Krook, född 1788-01-06, död 1839-03-16 i Helsingfors.

Barn:

 • 1. Carl Johan, född 1813-07-03 i Vasa (Medd. av amanuensen R. Rosén, Helsingfors.). Student i Helsingfors 1832-06-02. Underofficer vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1834-06-02. Underfänrik vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1835-02-27. Död ogift 1835-09-17 i Kalisz i Polen.
 • 1. Louisa Agata, född (Medd. av amanuensen R. Rosén, Helsingfors.) 1815-04-26, död 1874-04-27 i Borgå. Gift 1835-07-09 i Vasa med assessorn, friherre Carl Emil Lybecker, född 1805, död 1856.
 • 1. Magnus Arvid, född 1816-08-26 i Vasa (Medd. av amanuensen R. Rosén, Helsingfors.). Student i Helsingfors 1832-06-02. Auskultant i Vasa hovrätt 1837-07-06. Vice häradshövding 1840-06-18. Kanslist i Vasa hovrätt 1843-02-24. Registrator i Vasa hovrätt 1846-04-26. Aktuarie 1848-05-15. Extra fiskal 1850-08-30. Notarie 1851-04-28. Vice advokatfiskal 1855-07-06. Sekreterare 1856-09-17. Assessor 1858-10-06. RRS:tAO3kl 1862-04-29. Hovrättsråd 1863-06-04. RRS:tStO2kl 1867-04-06 och S:tAO2kl 1873-04-20. Avsked 1879-10-08. Död ogift 1882-12-16 i Vasa.
 • 2. Severin Gustaf, född 1821. Major. Död 1877. Se Tab. 13
 • 2. Axel Henning, född 1823-03-25 i Vasa. Student i Helsingfors 1841-06-16. Underofficer vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1842-04-20. Fänrik vid 1. (ryska) skarpskyttebataljonen 1845-03-18. Underlöjtnant vid 1. (ryska) skarpskyttebataljonen 1847-07-28. Löjtnant 1852-01-29. Transporterad till 2. depot-, sedan 3. reservskarpskyttebataljonen 1854-01-13. Stabskapten vid 3. reservskarpskyttebataljonen 1855-07-01. Kapten 1856-07-26. RRS:tStO3kl. Major vid 16. skarpskyttebataljonen 1861-05-30. RRS:tAO03kl. Transporterad till Dorogobusjska fästningsbataljonen 1861-03-18. Överstelöjtnants avsked 1864-09-07. Död ogift 1865-05-17 i Vasa.
 • 2. Amanda Sofia, född 1826-01-25 i Vasa (Medd. av amanuensen R. Rosén, Helsingfors.), död 1858-01-22 Dalkarby Gift 1848-10-26 i Vasa (Medd. av amanuensen R. Rosén, Helsingfors.) med kaptenlöjtnanten och godsägaren Nils Anders Gadolin i hans 1:a gifte, född 1807-05-24 i Åbo, död 1897-05-25 i Karis socken.
 • 2. Hjalmar Mortimer, född 1828-06-14 i Vasa. Underfänrik vid 7. finska linjebataljonen 1846-04-20. Elev vid infanterijunkarskolan i Helsingfors 1846-12-04. Fänrik vid fältmarskalken, greve Diebitsch Zabalkanskijs infanteriregemente 1848-05-16. Underlöjtnant vid fältmarskalken, greve Diebitsch Zabalkanskijs infanteriregemente 1850-06-07. Transporterad till 1. ryska skarpskyttebataljonen 1852-04-13. Död ogift 1852-11-26 i Bialystok.

TAB 13.

Severin Gustaf (son av Carl Arvid, Tab. 12), född 1821-08-19 i Vasa. Student i Helsingfors 1839-12-13. Underofficer vid storfursten Mikael Paulovitj' ulanregemente 1840-09-15. Porte-épéejunkare vid storfursten Mikael Paulovitj' ulanregemente 1842-02-11. Kornett vid prins Fredriks av Württemberg ulanregemente 1842-11-03. Löjtnant vid vid prins Fredriks av Württemberg ulanregemente 1845-03-31. Stabsryttmästare 1849-03-10. Ryttmästare 1853-03-05. RRS:tAO3kl 1856-09-11. Majors avsked 1858-12-20. Död 1877-06-16. Gift 1858-01-27 med Tatiana Besjenzov, dotter av stabsryttmästaren Nikolai Besjenzov.

Barn:

 • Maria, född 1858-02-06. Gift med N. N. Novikov.

TAB 14

Reinhold Krabbe, adlad Krabbe (son av Engelbrekt Adam Krabbe, Tab. 1), född 1740-12-26. Student i Åbo (Lå.) 1753-05-17. Mönsterskrivare vid Nylands infanteriregemente 1757-01-01. Fältväbel vid Nylands infanteriregemente 1758-03-18. Adjutant 1759-08-14. Löjtnant 1770-01-26 (1770-05-22). Kapten 1777-10-22 (1777-10-20). Adlad 1779-02-07 jämte sina bröder Engelbrekt Adam och Carl Fredrik (introducerad 1789-01-24 under nr 2149). Stabskapten vid änkedrottningens livregemente 1785-09-27. Avsked 1786-04-12. Död 1821-07-24 Paloniemi utan söner och slöt själv sin ättegren. Han bevistade hela pommerska kriget. G. 1770-10-09 med Anna Hedvig Jägerhorn af Storby, född 1745-08-09, död 1823-03-22 på Paloniemi, dotter av kaptenen Otto Mauritz Jägerhorn af Storby, och Margareta Hahn.

Barn:

 • Anna Beata Margareta, född 1771-10-09, död 1794-08-25 Boxbacka Gift 1791-03-10 på Paloniemi med lagmannen Gustaf Adolf Sederholm, född 1758-09-05 i Helsingfors, död 1809-01-00 på Svartå bruk i Karis socken.
 • Sofia Elisabet, född 1772-07-09, död 1857-01-08 på Paloniemi. Gift där 1806-02-13 med majoren, RSO, Per Samuel Elving, född 1759-03-19. död 1827-03-17 på Kila i Pojo socken och brorson till översten Jean Elving, adlad Elfcrona.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: