:

Lindelöf nr 1098

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Lindelöf nr 1098 †

Adlad 1685-11-24, introducerad 1689. Troligen utdöd.

På riddarhusgenealogien uppgives den adlades fader Carl Henriksson med orätt vara oäkta son av ryttmästaren Henrik Hansson Lindelöf, af Rylanda och Häggetorps-släkten eller Lindelöf af Kedom.


TAB 1

Carl Carlsson von Lindelöf, adlad Lindelöf (son av Carl Henriksson, se adliga ätten Lindelöf, Tab. 11), född 1635. Fick 1652-04-30 exspektans på två hemman i Karnainen i Lojo socken i Finland, vilka tillhört hans morföräldrar. Volontär vid karelska kavalleri regementet 1654. Följde regementet till Polen, blev där svårt sårad och råkade i fångenskap. Furir vid Gustaf Horns livregemente 1656. Korpral 1657. Kornett 1659. Kornett vid Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente 1660. Konfirmationsfullmakt 1667-03-04. Löjtnant 1674. Regementskvartermästare 1678-03-09. Fången av danskarna vid Bornholm 1678-12-00 och förd till Danmark. Frigiven 1680. Adlad 1685-08-26 (introducerad 1689 under nr 1098). Ryttmästare 1690-08-26. Avsked 1700-03-23. Död 1704-08-17 Hämeenkylä Han hade redan i ungdomen blivit upptagen hos sin moders kusin, fru Anna Slang och hennes man, ryttmästaren Henrik Sabelstierna Lakspojo Erhöll med sin senare fru av dem 1680-01-30 till gåva Hämeenkylä säteri i Bjärnå socken jämte dyrbart lösöre. Köpte 1690 Vääntelä i Lojo socken, vilket hans änka försålde [Rf]. Gift 1:o med N. N. Laurentz, dotter av borgmästaren i Helsingfors Lorentz Håkansson. Gift 2:o 1681-04-24 på Lakspojo med Margareta Mårtensdotter, död 1719 i Vaxholm under stora ofreden.

Barn:

 • 1. Anna Maria, född omkring 1668 i Lojo socken, levde 1705. Gift med kaplanen i Suomusjärvi Erik Orenius, död omkring 1740.
 • 2. Anna Margareta, döpt 1682-10-01 i Lojo socken, död 1758-04-24. Gift 1705-05-25 på Hämeenkylä med assessorn i Åbo hovrätt Gustaf Mauritz Vellingk i hans 3:e gifte (gift 1:o 1671 med Elisabet Christina Wärnschöld, född 1650-01-11, död 1692, dotter av generalkvartermästaren Johan Andersson Lenæus, adlad Wärnschöld, och Maria Olofsdotter Bure. Gift 2:o omkring 1695 med Margareta Elisabet Taube, född 1675, död 1704, dotter av ryttmästaren Claes Johan Taube, och hans 1:a fru Helena Zöge von Manteuffel), född 1642, död 1710.
 • 2. Carl Magnus, född 1684. Kapten. Död 1757. Se Tab. 2.
 • 2. Henrik, född 1686. Kapten. Död 1714. Se Tab. 5

TAB 2

Carl Magnus (son av Carl Carlsson von Lindelöf, adlad Lindelöf, Tab. 1), döpt 1684-10-28 Vääntelä Adjutant vid finska ståndsdragonregementet 1700. Kornett vid finska ståndsdragonregementet 1701-01-05. Konfirmationsfullmakt 1701-11-07. Transporterad till Ingermanlands värvade dragonregemente 1708. Löjtnant vid Ingermanlands värvade dragonregemente 1709-01-22. Regementskvartermästare 1713-06-29. Konfirmationsfullmakt 1717-02-25. Kapten vid enrolleringsmanskapet i Gävle 1719. Avsked 1721-12-19. Exspektant vid Åbo läns infanteriregemente 1729. Konfirmationsfullmakt som kapten 1741-10-13. Död 1757-04-28 i Bjärnå socken. Gift 1715 med Maria Mether i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kaptenen vid Åbo läns infanteriregemente Christoffer Ivendorff, död 1713-10-06) i slaget vid Pälkäne), född 1679-12-31, död 1767-10-20, dotter av gränskommissarien i Keksholms län, borgmästaren i Sordavala Johan Mether och Sara Bang.

Barn:

 • Carl Adolf, född 1718. Vice häradshövding. Se Tab. 3
 • Adam Justus, född 1719, död 1720.

TAB 3

Carl Adolf (son av Carl Magnus, Tab. 2), född 1718-02-18. Auskultant i Åbo hovrätt 1736-02-12. Advokat i Åbo hovrätt 1739-10-16. Vice häradshövding i Lill-Savolaks 1748-05-18. Gift 1741-11-10 med Anna Sofia Elg, född 1724-11-28, dotter av prosten och kyrkoherden i Bjarnå Matteus Elg.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1742-09-21. Extra ordinarie kanslist i statskontoret. Död ogift 1763-08-08 i Stockholm.
 • Adolf Magnus, född 1745. Kornett. Död 1807. Se Tab. 4
 • Anders, född 1748-11-23, död 1748-12-00.
 • Johanna Sidonia, född 1754-12-03..
 • Samuel Justus, född 1758-09-25 i Bjärnå socken, död 1760-03-02 på Hämeenkylä.
 • Benedikta Fredrika, född 1760-04-08 i Bjärnå socken.

TAB 4

Adolf Magnus (son av Carl Adolf, Tab. 3), född 1745-09-18. Kornett. Död 1807-09-06 i Åbo. (Åbo kyrkoarkiv.) Gift 1791-05-12 i Åbo (Åbo kyrkoarkiv.) med Helena Rebecka Roos.

Barn:

 • Catharina Rebecca, född 1792-08-03 i Åbo [(Åbo kyrkoarkiv.)]. Carl Gustaf. Fanjunkare och fältväbel. Avskedad. Levde 1830 i Finland men efterlystes 1835-03-24 i Finlands allmänna tidningar.
 • Anna Agata, född 1796-04-05 i Åbo, fyra månader gammal [(Åbo kyrkoarkiv.)].
 • Albertina Adolfina, född 1798 i Åbo [(Åbo kyrkoarkiv.)].
 • Amalia Elisabet, född 1803-04-16 i Åbo.
 • Agneta Fredrika, född 1806, död 1806-06-20 i Åbo [(Åbo kyrkoarkiv.)].

TAB 5

Henrik (son av Carl Carlsson von Lindelöf, adlad Lindelöf, Tab. 1), född 1686-07-05 Vääntelä Kapten vid Gyllenströmska infanteriregementet. Dödsskjuten 1714-02-19 i slaget vid Storkyro. Gift med Helena Lennartsson, dotter av överstelöjtnanten Lennartsson från Livland.

Barn:

 • Gustaf Magnus. Reste utrikes och dog utrikes ogift 1740.

1 (Bjärnå kyrkoarkiv.)

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: