Von Wedel nr 803

Från Adelsvapen-Wiki

0803.jpg


Adliga ätten von Wedel nr 803 †

Natural. 1670-11-24, introd. 1672. Utdöd omkr. 1708.

Ätten utgör en gren av den urgamla tyska adliga ätten von Wedel från Neumark i Brandenburg, av vilken grenar i Danmark och Tyskland upphöjts i grevligt stånd, och som ännu fortleva i dessa länder och Norge (Wedel-Jarlsberg).

Litteratur: J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden.


1At (P). 2Rf.

TAB 1

Johan Arent von Wedel, från Neumark. Kom i svensk tjänst 1626 med greve Thurns regemente. Fången i Polen 1629–1631. Kapten vid Viborgs infanteriregemente 1640-02-01. Fick 1649-10-29 under Norrköpings besluts villkor Mantere by och Pörölä hemman i Vesilaks socken i Finland och uppförde säteri i Mantere. Major vid nämnda regemente 1654. Stupade 1657 vid Rigas belägring av ryssarna. Gift 1:o med N. N. Gift 2:o med Margareta von Köllner i hennes 2:a gifte (gift 1:o med sekreteraren i Riga Bartolomeus Kurs), levde änka 1661-07-18.

Barn:

  • 1. Christian Fredrik von Wedel, natural. von Wedel, till Steinbusch i Neumark och Mantere. Född i Neumark. Fänrik vid Hälsinge regemente 1653. Löjtnant därst. Bevistade Danzigs belägring 1655–1656. Kapten vid Danckwardt-Lillieströms regemente 1658–1660. Avsked 1660-06-20 i Malmö. Natural svensk adelsman 1670-11-24 (introd. 1672 under nr 803). Major vid bergsregementet 1674-09-16. Död 1675-08-04. Gift 1:o med N. N. Gift 2:o efter juli 16631 med Ingeborg Tawast, »nyligen» död 1690-05-21, dotter av ryttmästaren Sten Ivarsson Tawast, och Anna Göransdotter Horn af Kanckas.

Barn:

  • 2. Adam Christian. Regementskvartermästare. Död 1708. Se Tab. 2.

TAB 2

Adam Christian (son av Christian Fredrik von Wedel, natural. von Wedel, Tab. 1), till Niemis i Kalvola socken, som han fick genom sitt gifte. Korpral vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente. Var kvartermästare därst. 1692. Sergeant därst. Kornett vid Hjelms dragonregemente 1707-03-28. Död1 1708 före 10/9 och slöt ätten. Gift med Elisabet de la Motte, född 1673, död 1735 på Niemis och begraven s. å. 16/3 i Lahisgraven i Sääksmäki kyrka, dotter av ryttmästaren Carl de la Motte, och Catharina Munck af Fulkila.

  • Barn2:
  • Catharina Elisabet, död 1738-01-25. Gift före 1726 med kornetten Lars Tammelander i hans 1:a gifte, född 1692-03-11, död 1761-03-18 på Niemis.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.