:

Klingenberg nr 360

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Klingenberg nr 360 †

Adlad 1646-07-30, introducerad 1647. Utdöd.

Ätten utgick enligt riddarhusgenealogien 1795, men denna upptager icke äldsta ättegrenen (Tab. 2), som troligen fortlevde efter denna tid. Advokatfiskalen Gustaf Ringenberg sökte förgäves vid riksdagen 1765 att legitimera sig såsom ättemedlem. Riddarhusdirektionen avslog hans ansökan, ehuru det förefaller antagligt, att han tillhörde den på genealogien utelämnade ättegrenen. Grenar av ätten bodde under 1600-talet i Ingermanland, och härigenom försvåras utredandet av dess tidigare öden. [Rf.]

Till ätten hörde med all sannolikhet kaptenen vid Nisowska regemente Christoffer von Klingenberg, gift 1765-02-24 i Waiwara socken i Estland med Sofia Helena von Pröbsting. Deras son Carl Vilhelm, född 1765-10-03 i nämnda socken [Ha].


TAB 1

Jöns Eriksson, adlad Klingenberg, född i Östergötland. Kom i krigstjänst 1599. Major. Fick 1631-06-20 och 1646-07-30 förläningar i Ingermanland (Korpavitsa mm). Slottshauptman på Kexholm 1646-07-30. Adlad 1646-07-30 (introducerad 1647 under nr 360). Död 1649. Gift 1:o med Eva Mannersköld, dotter av landshövdingen Nils Assersson, adlad Mannersköld, och hans 1:a fru Christina Bökler, av livländsk adel. Gift 2:o med Dorotea von Treiden, som 1652-09-03 fick bekräftelse på frihet för sin avlidne makes gods i Ingermanland. (Rf.).

Barn:

 • 1. Catharina. Gift med kaptenlöjtnanten Otto Christian von Spantekow, som 1689 med sina syskon ingick arvsförening om gods i Ingermanland. (Rf.).
 • 1. Christina, levde änka efter andre mannen 1671. Gift 1:o med kaptenlöjtnanten vid Reinhold Wrangels infanteriregemente. Mikael Olofsson. Gift 2:o med löjtnanten Torsten Hillesköld.
 • 1. Anna Dorotea (Rf.), levde änka 1693. Gift med kaptenen Claes von Werdenhoff, adlad Werdenhoff, död 1683.
 • 1. Lorentz. Ryttmästare. Död ogift i krig.
 • 1. Carl Gustaf. Kapten vid Åbo, Björneborgs och Nylands läns tremänningsinfanteriregemente 1701-01-25. Död ogift 1701.
 • 2. Otto. Löjtnant vid ett kavalleriregemente. Stupade ogift 1700-11-20 i slaget vid Narva.

TAB 2

Erik (son av Jöns Eriksson, adlad Klingenberg, Tab. 1). Fältväbel vid Viborgs läns infanteriregemente 1637. Fänrik vid Viborgs läns infanteriregemente 1638. Löjtnant 1644. Fick 1648-04-10 under Norrköpings besluts villkor Ylikirjola i S:t Johannis socken i Finland, där han uppförde säteri. Kapten vid Viborgs läns infanteriregemente 1655. Major vid Åbo läns infanteriregemente 1660-03-05. Avsked 1662. Död 1667-04-09. Gift 1:o med N. N. Gift 2:o efter 1658 med Anna Güntersberg i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kaptenen Johan Eriksson, adlad Stormhöfvel 1651-04-30 men ej introducerad).

Barn:

 • 1. Erik. Såsom minderårig förare vid Åbo läns infanteriregemente 1660-03-05. Sergeant vid Åbo läns infanteriregemente 1663. Avsked 1673-11-05.
 • 2. Johan. Dömd 1694 till livstids fästning på Marstrand, men benådad 1710 och ställd såsom gemen under skånska regemente, »då han är av förnäm familj, om vilken förmodas bättring». Rymde från regemente i Wismar, kom till Stockholm och begav sig därifrån med falskt pass, men blev gripen i Göteborg och ställd under krigsrätt.

TAB 3

Johan (son av Jöns Eriksson, adlad Klingenberg, Tab. 1). Kapten vid M. Vellingks regemente i Ingermanland 1680-07-21. Var död 1684, då änkan genom kungligt brev 1684-03-19 erhöll tolv tunnor spannmål årligen (Riksregistraturet (O. A.).). Hon hade då tolv omyndiga barn (Riksregistraturet (O. A.).). Gift med Catharina Elisabet Vellingk, dotter av ståthållaren Gotthard Vellingk, till Gewa, och Christina von Treiden, samt kusin till Otto och Mauritz Vellingk, friherrar (och grevar) Vellingk.

Barn:

 • Christina Elisabet, född 1664, död 1734 Saviniemi Gift med kaptenen Göran Engelbrekt von Burghausen, död 1706.
 • Dorotea Lucia, född 1665, död 1728. Gift med kaptenen vid Nylands infanteriregemente François Fariolle de la Frauville, naturaliserad svensk adelsman 1690-02-22, men ej introducerad (SK.).
 • Anna Sofia, död ogift.
 • Margareta, död ogift.
 • Catharina, död ogift.
 • Adolf Gustaf. Kapten vid Åbo, Björneborgs och Nylands läns tremänningsinfanteriregemente 1700-11-03. Stupade 1700-11-20 i slaget vid Narva.
 • Gotthard. Kom i tjänst vid M. Vellingks regemente 1692, där han var gemen i ett halvt år och underofficer i 4 år. Bevistade 1695 såsom sergeant vid Bielkes regemente kampanjen i Brabant och belägringen av Namur. Fänrik vid nämnda regemente 1696-03-19. Livdrabant 1701-09-27. Gick 1705-10-14 för duellbrott ur riket. Död ogift. Han uppgives på genealogien hava blivit först överste i ungersk tjänst samt sedan general i sachsisk tjänst och guvernör i Dresden, men har tydligen blivit förväxlad med sachsiska kavallerigeneralen, friherre Wichmann von Klingenberg, som förde ett helt annat vapen och tillhörde en schwabisk ätt.
 • Carl Magnus.
 • Catharina Charlotta, född 1680-08-15, död 1758-02-15. Gift 1700-02-04 med överstelöjtnanten Joakim von Rohr, född 1678, död 1757.
 • Filip.
 • Ett barn.

TAB 4

Otto (son av Johan, Tab. 3), född 1678-06-24, i Narva. Volontär vid drottningens livregemente till fot 1693-12-00. Förare vid drottningens livregemente 1695. Fältväbel 1698-06-19. Fänrik 1698-08-18. Löjtnant vid Västgöta stånddragonregemente 1703-12-04. Konfirmationsfullmakt 1703-12-30. Kapten vid Goertz' (sedan Gyllenstiernas) dragonregemente 1706-07-27. Konfirmationsfullmakt 1706-10-17. Majors karaktär 1722-06-26 och placerad som kapten vid Bohusläns dragonregemente. Avsked 1723-07-15. Död 1758-03-17 Långvik Vingåkers kyrkogård. Han blev sårad vid Kalisz och fången vid Perevolotjna 1709-07-01 samt förd till Galitsj, varifrån han ej hemkom förrän 1722 efter fredsslutet. Gift 1724-06-21 i Stockholm med Catharina Elisabet de la Motte i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1721-05-02 i Stockholm med löjtnanten Olof Dahlman), döpt 1698-06-07 i Pargas socken i Finland, Död 1760-02-01, dotter av löjtnanten Gustaf Magnus de la Motte, och Christina Elisabet von Gertten.

Barn:

 • Otto Magnus, född 1725. Kadett vid amiralitetet. Död 1738.
 • Margareta Charlotta.
 • Christina, född 1727-03-31 i Söderköping, död i Söderköping 1727-04-22.
 • Axel, till Abbotsnäs i Floda socken, Södermanlands län. Född. 1728-03-21 i Söderköping. Volontär vid Södermanlands regemente 1745. Sergeant vid Östgöta infanteriregemente 1748 och vid Södermanlands regemente 1749. Livdrabant 1753-12-13. Avsked 1765-03-18. Död ogift 1795-04-21 i Nyköping. 'Han bestred vid 1765 års riksdag advokatfiskalen Gustaf Klingenbergs påstående om släktskap och adelskap, vilket påstående riddarhusdirektionen också fann alldeles ogrundat.'
 • Ebba, död ung.
 • Eva Catharina, född 1730-02-01, i Söderköping, död i Söderköping 1730-02-27.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: