:

Von Köhnnigstedt nr 1276

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Köhnnigstedt nr 1276 †

Adlad 1693-11-18, introducerad 1693. Avförd från de levande släkterna 1865.


 • 'Ätten uppgives härstamma från Ungern, varifrån den enligt tradition skall för religionsförföljelses skull hava flyktat och slagit sig ned i Reval'.

TAB 1

Gregori Johan Köhnn. Löjtnant i drottning Christinas tid. Gift 1:o med Elisabet Bock. Gift 2:o med Anna von Tiesenhausen.

Barn:

 • 1. Johan Köhnn, adlad von Köhnnigstedt, född i Reval. Ryttare vid adelsfanan 1658 med sin egen mundering och förhöll sig redligen i kriget med Ryssland. Reste 1660 utrikes. Regementskvartermästare vid Cronstiernas regemente till häst 1676. Ryttmästare vid Fritz Wachtmeisters regemente 1678. Avsked 1679. Adlad 1693-11-18, enligt sköldebrevskonceptet, men 1693-11-01 enligt matrikeln (introducerad 1693 under nr 1276). Kapten vid Tavastehus regemente. Avsked 1705-05-06. Död 1711-12-22. Gift 1:o med Magdalena Maria Lambert, död 1696, dotter av en fortifikationsmajor Lambert i Riga. Gift 2:o 1708 med Anna Magdalena von Jordan, död 1733-03-08, dotter av majoren Edvard Bernt Jordan, naturaliserad von Jordan, och Anna Magdalena Liebstorff.

Barn:

 • 1. Anna Maria. Gift 1:o före 1696 med kaptenen Carl Gustaf Boose. Gift 2:o med fänriken Johan Malm.
 • 1. Detlof Johan, född 1678. Major. Död 1723. Se Tab. 2
 • 1. Maria Beata. Gift med kommendanten på Kajaneborgs slott, majoren Georg Johan von Schultze, född omkring 1683 i Stockholm, som 1728-04-13 blev för duell dömd till 2,000 daler silvermynts böter och tre års fängelse, men dog under tiden 1729-04-17.
 • 1. Margareta. Gift 1713 med notarien Carl Johan de la Motte, i hans 2:a gifte, född 1671, död 1736.
 • 1. Gustaf Reinhold, född 1683 i Finland. Volontär vid Björneborgs läns infanteriregemente 1700. Sergeant vid Björneborgs läns infanteriregemente . Fältväbel 1702-11-24. Fänrik 1705-08-24. Konfirmationsfullmakt 1705-12-15. Löjtnant 1709-01-09. Kaptens karaktär 1722-06-26. Död ogift 1738-11-16. Han blev fången vid Perevolotjna 1709-07-01 och förd till Saranski, därifrån han hemkom först 1722-03-00 .
 • 1. Helena Dorotea. Gift med löjtnanten Carl Gustaf Rosenlindt, i hans 2:a gifte.
 • 1. Paul Joakim, född omkring 1687 i Nyland. Mönsterskrivare vid Tavastehus läns regemente 1700-02-29. Fänrik vid Savolaks och Nyslotts läns fördubblingsbataljon 1706-03-06. Löjtnant vid Savolaks och Nyslotts läns fördubblingsbataljon 1710-02-16. Kapten vid Savolaks och Nyslotts läns infanteriregemente 1722. Dömd från tjänsten 1736-03-18. Död barnlös 1746-11-28. Han blev 1710 fången vid Viborg och återkom först efter fredsslutet. Gift med Dorotea Sagerbrugge, änka efter kaptenen Graan.
 • 1. Arvid, död ung.
 • 1. Axel, död ung.
 • 1. Julius, död ung.
 • 1. Juliana. Gift i Livland.
 • 2. Edvard Gregorius, född 1708. Överstelöjtnant. Död 1782. Se Tab. 4.
 • 2. Berent, född 1709, död strax.

TAB 2

Detlof Johan (son av Johan Köhnn, adlad von Köhnnigstedt, Tab. 1), född 1678 i Finland. Musketerare vid livgardet 1697-07-08. Sergeant vid livgardet. Löjtnant vid Åbo läns tremänningsinfanteriregemente 1703-06-08. Kapten vid Nyslotts läns fördubblingsinfanteriregemente 1704-04-27. Kapten vid Tavastehus infanteriregemente 1705-05-06. Major vid Tavastehus infanteriregemente 1710-03-11. Död 1723-02-18 strax efter hemkomsten ur rysk fångenskap i Tomskoj, däri han råkade vid Viborg 1710. Gift 1705 med Margareta Zimmerman, som sedan gifte om sig med en prost i Finland och dog 1762-05-10.

Barn:

 • Georg Johan, född 1707. Löjtnant. Död 1778. Se Tab. 3
 • Anna Margareta. Gift med fältväbeln Johan Jakob Florin.
 • Helena Sabina Margareta. Gift med sergeanten Gustaf Florin i hans 1:a gifte (gift 2:o med Elisabet Alopæus, född 1718-02-04, död 1776-02-16), född 1704 (1701?), död 1774-02-19 i Iittis socken i Finland. [Wilskman, Släktbok 2:415.]

TAB 3

Georg Johan (son av Detlof Johan, Tab. 2), till Olivehäll i Strängnäs landsförsamling, Södermanlands län. Född 1707-10-14 i Finland. Volontär vid livgardet 1729-11-04. Rustmästare vid livgardet 1730-07-22. Förare 1732-07-08. Fältväbel 1734-12-22. Löjtnant vid garnisonsregementet i Stralsund 1738-03-29. Genom byte transporterad till drottningens livregemente 1748-11-17. Avsked 1749-02-22. RSO 1770-04-28. Död 1778-06-09 i Strängnäs. Gift 1743-11-22 med Christina Lovisa Wallenstierna, född 1723-10-10, död 1795-02-28 i Strängnäs, dotter av hovrättsrådet Olof Wallenstierna, och hans 2:a fru Brita Eleonora Lillieflycht.

Barn:

 • Eleonora Lovisa, född 1745-05-20, död 1821-12-22. Gift 1767-03-26 med majoren vid Södermanlands regemente Henrik Jakob Georgsson Malm, född 1735-01-20, död 1789-04-07 i vinterkvarteret i Hindersby i Lappträsks socken, i Finland, brorson till landshövdingen Lars Johan Malm, adlad Ehrenmalm.
 • Hedvig Christina, född 1749-04-22, död 1833-03-28 i Västerås. Gift 1771-01-24 med kammarherren Per Mårten Franc, nr 943, född 1731, död 1800.
 • Christina Charlotta, född 1756-03-18, död ogift 1819-07-20.

TAB 4

Edvard Gregorius (son av Johan Köhnn, adlad von Köhnnigstedt, Tab. 1), född 1708-12-18. Volontär vid livdragonregementet 1725. Underofficer vid livgardet 1730. Fänrik vid Upplands regemente 1732. Löjtnant vid Upplands regemente 1742. Konfirmationsfullmakt 1742-08-19. Kapten vid Tavastehus läns infanteriregemente 1745-03-02. Tillika överadjutant hos generalguvernören i Finland 1747. RSO 1748-11-07. Överstelöjtnant i armén 1756-09-15 med tur från 1756-05-31. Överstelöjtnant vid Jönköpings regemente 1757-12-06. Avsked 1759-11-20. Död 1782-03-08 i Stockholm och begraven i Hedvig Eleonora församling. Gift med Hedvig Sofia Hjelmborg, född 1711-10-04, död 1760-04-05, dotter av kansleren Gabriel Johan Borgman, adlad Hjelmborg, och Sigrid Cronsköld.

Barn:

 • Carl Vilhelm, född 1739. Kapten. Död 1791. Se Tab. 5
 • Anna Sofia, död 1746 och begraven 1746-05-10 i Stock holms-Näs socken, Uppsala län.
 • Edvard Johan, född 1741-05-10 i Övergrans socken, Uppsala län, död i Övergrans socken, Uppsala län, 1742 och begraven 1742-11-13 [Medd. av aktuarien Otto Edelstam.].
 • Edvard Johan, född 1743-07-11 i Stockholms-Näs socken, död 1762-01-20.
 • Hedvig Maria, född 1747-03-28, död 1821-09-06 i Svarteborgs socken i Bohuslän. Gift 1793 Solberga

TAB 5

Carl Vilhelm (son av Edvard Gregorius, Tab. 4), född 1739-07-24 på fänriksbostället Kumla i Övergrans socken, Uppsala län. Volontär vid Västgöta kavalleriregemente 1753-04-01. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente 1753-07-13. Fanjunkare vid husarregementet 1758-04-26. Premiäradjutant vid husarregementet 1758-12-21. Kornett 1761. Löjtnant 1762-07-23. Placerad på Västgöta kavallpriregemente 1768-05-30. Transporterad till norra skånska regementet 1769-11-09. Löjtnant vid finska lätta dragonkåren 1771-10-02. Stabskapten vid finska lätta dragonkåren 1771-10-09. RSO 1772-05-28. Avsked 1777-07-08. Död 1791-02-21 Ekensberg genom drunkning och begraven 1791-02-27 i Kungsholms församling, Stockholm Bevistade pommerska kriget. Gift 1772-11-01 med Maria Christina Kempendahl, född 1756, född 1784-11-14 i Stockholm.

Barn:

 • Margareta Carolina, född 1773-07-20, död 1773-07-22 på Ekensberg, två dagar gammal och begraven 1773-07-24.
 • Carl Gustaf, född 1775-02-23 Troligen död ogift och således ätten utgången.
 • Hedvig Charlotta, född 1778-07-19.
 • Fredrik Edvard, född 1780-05-12, död 1786-02-06.
 • Margareta Christina, född 1783-10-07, död 1789-02-04 i Kungsholms församling, Stockholm och begraven 1789-02-11.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: