:

Galle i Finland nr 194

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Galle i Finland nr 194 †

Introd. 1633. Utdöd 1709-06-28.


TAB 1

Peder Galle. I slottsloven på Viborg 1545. Fogde på Kungsör5 1552-02-26, och på Venngarn 1555-05-21–15665. Domhavande i Raseborgs härad 1568. Ägde genom sitt gifte Horsbäck i Snappertuna kapell i Finland, där han bodde ännu 1586. Gift med en dotter till Claes Grabbe, till Horsbäck, av en finsk frälsesläkt, och Elin Andersdotter (Boije af Gennäs).

Barn:

 • Claes Galle. Ståthållare. Död 1643. Se Tab. 2
 • Hebla Persdotter Galle. Begraven 1650-07-12 i Masku kyrka, där en gravsten med hennes namn och vapen lades. Gift 1626-07-02 med kyrkoherden i Masku församl. Henrik Hoffman i hans 1:a gifte, död 1666.

TAB 2

Claes Galle (son av Peder Galle, Tab. 1), till Steninge (Järksala) i Sagu socken, Baggegården i Karis socken och Söderveckoski i Borgå socken. Ryttare under Jöns Perssons fana 1605. Var i slottsloven på Koporie 1614. Ståthållare på Jama 1615. Ståthållare på Ivangorod 1623-11-11. Erhöll i förläning Dobrova hof i Ingermanland 1626-03-06. Introd. 1633 under nr 194. Död 1643 och begraven i Sagu kyrka. Gift omkr. 1615 med Margareta Ekelöf, begraven 1676-02-24, i Åbo domkyrka, men sedermera nedsatt i Gallegraven i Sagu kyrka, dotter av Bertil Henriksson (Ekelöf) och Margareta Bertilsdotter (Mjöhund), av en adlad men ej introd. ätt.

Barn:

 • Gustaf.
 • Claes.
 • Staffan. Kanske den Stefan Galle, som blev mag. i Marburg 1633-12-18. Lektor vid Åbo gymnasium 1634-08-13. Hovpredikant hos drottning Christina 1635. Kyrkoherde i Klara församl. i Stockholm 1644. Drunknade i Ulvsundafjärden 1647-09-08.
 • Märta, död före 1646. Gift med majoren Johan Ramsay, i hans 1:a gifte, död 1648.
 • Johan, född 1614. Generallöjtnant. Död 1676. Se Tab. 3
 • Helena, död på Steninge och begraven 1659-01-30 i Sagu kyrka. Gift med kaptenen Gunnar Jonsson, adlad Svärdfelt, död 1653.
 • En dotter, levde 1683. Gift med befallningsmannen Erik Mårtensson.

TAB 3

Johan (son av Claes Galle, Tab. 2), till Steninge och Dobrova. Född 1614-06-14. Vistades några år i Holland, varifrån han hemkom 1633. Kornett vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente s. å. Major 1648. Överstelöjtnant 1651-03-20. Överste för nämnda kavalleriregemente 1656. Generalmajor 1670. Generallöjtnant av finska kavalleriet 1675-07-27. Död 1676-12-04 i slaget vid Lund, ihjälskjuten vid fiendens första salva, då han, anförande arméns vänstra flygel, ryckte fram för att i bredd med centern skydda fotfolket. Hans lik, jämte hans i samma slag stupade sons lik, fördes över Stockholm till Åbo, varest de insattes i domkyrkan 1677-07-01, samt fördes efter jordfästningen 1678-04-16 därst. till Steningegraven i Sagu kyrka. Därstädes uppsattes hans sexton anvapen, hans förgyllda hjälm, stridshandskar och sporrar samt fältherrestav på väggen över graven. Han var en tapper krigare, som med utmärkelse förde sitt regemente i slaget vid Warschau, vid stormningen av Fredriksodde och på tåget över Stora och Lilla Balt. Gift 1:o med Margareta Elisabet von Gertten, som levde 1659, dotter av generalmajoren Bernhard von Gertten, adlad von Gertten, och Elisabet von Wachtmeister. Gift 2:o 1663-09-13 i Åbo med Margareta Munck af Fulkila, född 1641-11-15 i nämnda stad, död 1709-12-02 på Steninge, dotter av vice presidenten Johan Munck af Fulkila, och Elisabet Bure.

Barn:

 • 1. Anna Margareta, levde ännu4 1696-04-24. Gift 1669-11-08 i Åbo med hovjunkaren hos änkedrottningen, löjtnanten vid dalregementet Didrik Adolf Vellingk, kusin till friherrarna (grevarna) Vellingk, född 1642, ihjälskjuten 1670 på landsvägen nära Reval av Bernt Otto von Liewen d. y.
 • 1. Claes, född 1647. Student i Åbo 1652. Fänrik vid Österbottens regemente3 1666-10-17). Löjtnant därst. 1669-03-15. Ryttmästare vid Baranoffs värvade kavalleriregemente 1675-08-11. Död ogift 1676-12-04 i slaget vid Lund. Jordfäst i Åbo domkyrka 1678-02-17 och begraven i Sagu kyrka, där hans vapen uppsattes.
 • 1. Barbro Christina, född 1649-09-11 i Crayssheimb i Schwaben, död 1705-03-18 i Reval och begraven i Olaikyrkan därst. Gift 1669-11-08 i Åbo, samma dag som systern, med kaptenen och lantrådet i Estland Carl von Wrangel, av huset Sauss-Maydel, född 1643-04-17, död 1719-10-13 på sitt gods Köndis i Estland och begraven i Reval [2].
 • 2. Johan, född 1664. Student i Åbo 1684. Musketerare vid livgardet 1691. Förare därst. 1692. Sergeant 1694. Kornett vid livregementet till häst s. å. 30/12. Löjtnant därst. 1700-09-14. Livdrabant s. å. 29/9. Korpral vid livdrabantkåren 1704-01-11. Överstelöjtnant vid Norra skånska kavalleriregementet 1707-12-01. Stupade 1709-06-28 i slaget vid Poltava och slöt ätten [Lk].
 • 2. Christina Elisabet, levde ännu 1738-08-03. Gift omkr. 16954 med kaptenen Bengt Johan Horn af Kanckas, född 1668, död 1701.
 • 2. Catharina. Levde ogift 1743 Fulkila
 • 2. Elsa, död 1751-01-11 i Halikko socken och begraven s. å. 10/3 i Sagu kyrka. Gift 1694 med sin kusin överstelöjtnanten Jakob Henrik de la Motte, född 1668, död 1727.
 • 2. Carl Johan, född 1670-12-18, död s. å. 26/12 och begraven i Sagu kyrka, där hans vapen uppsattes.
 • 2. Adam, född 1674-01-16, död s. å. 24/1 och begraven i Sagu kyrka, där hans vapen uppsattes.
 • 2. Ett barn, begraven 1676-02-24 i Åbo domkyrka på samma gång som farmodern.

Källor

1Rf. 2Baensch, Geschichte der Familie von Wrangel II (1887). 3KrAB. 4At (P). 5Al.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: