:

Silfverbögel nr 284

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Silfverbögel nr 284 †

Adlad 1639-09-06, introd. 1642, utdöd 1678-02-28. Litteratur: J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden.


1At (P). 2OA.

TAB 1

Sigfrid Henriksson, till Koskipää i Sysmä socken i Finland. Vaktmästare under Axel Kurcks fana 1573. Erhöll 1595-03-12 i förläning ett hemman i Hartola by i Sysmä socken. Förde befäl i Claes Flemings här under klubbekriget och torde varit den hövidsman, som slog klubbehären vid Nyystölä i Padasjoki socken 1597-01-00. Kvartermästare vid Jesper Mattssons fana 1601. Var löjtnant därst. 1605-10-03, då han fick frälse för Nuoramois' fjärding i Sysmä socken. Ryttmästare. Råkade i onåd hos konung Carl IX, men erhöll 1611-06-18 av fältherren Jakob De la Gardie försvarelsebrev och stadfästelse på sina frälsegods, »alldenstund k. m:t all onåd mot honom falla låtit» och var han nu »svag och förlamad i krigstjänst». Kommissarie för Älvsborgs lösens uppbörd 1614. Levde ännu 1624. Gift med Karin Grabbe, som levde 1633 gammal och blind på Koskipää, dotter av fogden Mårten Jöransson Grabbe, av finsk uradel. [I en till redukt.koll. i juli 1669 ingiven genealogi uppges Henrik Sigfridssons moder vara Karin Bille, dotter av Jöran Månsson Bille och Nilla Claesdotter Grabbe.]2

Barn:

  • Henrik Sigfridsson, adlad Silfverbögel. Major. Död 1654. Se Tab. 2.
  • Claes Sigfridsson. Mönsterskrivare vid Frans Strijks fana 1611. Fänrik vid Henrik Månsson Spåras fana 1613 och fick s. å. 22/1 frihet för sitt säteri i Nuoramois' by. Stupade ogift »uti utfallet under Brunnis skans» före 1625-01-22.
  • Margareta Sigfridsdotter, levde änka 1663 på Telkävuori frälsehemman i Sysmä socken. Gift med överstekvartermästaren Tomas Påfvelsson, som stupade 1636-09-24 i slaget vid Wittstock, fader till Henrik Tomasson, adlad Hjortfelt.
  • Brita Sigfridsdotter. Gift 1:o med löjtnanten Henrik Henriksson (Tandefelt), död omkr. 1650. Gift 2:o före 1654 med Erik Mårtensson.
  • En dotter. Gift med Joakim (Korpfelt).

TAB 2

Henrik Sigfridsson, adlad Silfverbögel (son av Sigfrid Henriksson, Tab. 1), till Koskipää samt Koskis i Kyrkslätts socken. Ryttare vid Henrik Månsson Spåras fana 1610. Bevistade kriget i Ryssland. Kvartermästare 1616-05-15. Löjtnant 1626. Stadfästad s. å. 23/5 i sin faders förläning och i besittningen av Hartola och Kirjala byar i Sysmä socken 1630-01-15 och 1640-09-28. Ryttmästare vid karelska kavalleriregementet 1628-10-12. Major vid Stålhandskes kavalleriregemente 1632. Adlad 1639-09-06 (introd. 1642 under nr 284). Erhöll konfirm. på sin moders arvgods Koskis 1642-11-22. Avsked för sina många blessyrer 1643-09-18. Stadfästad i adelskapet 1650-05-31. Död1 1654-03-24, men bouppt. efter honom ägde rum först 1679. Gift 1:o med Anna Bengtsdotter Gyllenlood i hennes 2:a gifte, död 1633-01-16 på Koskipää och begraven i Helsingfors, dotter av amiralen Bengt Severinsson Juusten (Gyllenlod, nr 216) och Brita Marcusdotter. Gift 2:o 1642-02-22. På Stenkulla i Borgå socken med Ingeborg Grönfelt, född 1614, död 1696-05-29 på Koskipää och begraven 1697-06-20 i Sysmä kyrka, dotter av majoren Lydik Mattsson, adlad Grönfelt, och Hebbla Ållongren i Finland.

Barn:

  • 2. Catharina, född 1650, död 1725 Haudois å. 19/10 i Akkas kyrka. Gift med majoren Peter Pistolhielm, nr 492, född 1648, död 1689.
  • 2. Hebbla, död omkr. 1680. Gift (ej fullt ett år) med översten Göran Pistolekors, i hans 3:e gifte, död 1693.
  • 2. Margareta, död 1727-08-00 och begraven i Sysmä kyrka. Gift 1675-08-31 med majoren Johan Tandefelt. Född 1640, död 1712.

TAB 3

Christian (son av Henrik Sigfridsson, adlad Silfverbögel, Tab. 2), till Koskipää. Fänrik vid överste Burghausens regemente 1671. Löjtnant därst. Ryttmästare vid överste Baranoffs regemente 1676. Död 1677 i Skåne av blessyrer, erhållna under kriget. Gift 1675-04-20 i Åbo med friherrinnan Catharina Grass i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1685 med löjtnanten Erik Didron, död 1699), född 1658, död 1716 i Stockholm, dotter av landshövdingen Gustaf Grass, friherre Grass, och Margareta de la Motte.

Barn:

  • Gustaf, född 1676, död 1678-02-28 på Koskipää enl. epitafium, fordom uppsatt Sysmä kyrka, och slöt ätten på svärdssidan.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: