:

Von Wedderkop nr 1281

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Wedderkop nr 1281 †

Natural. 1693-11-23, introd. s. å. Utdöd 1891-04-17.


1Bricka, Dansk biografisk lexikon. 2Da 1929.

TAB 1

Henning Wedderkopf. Uppgives härstamma från en adl. ätt från Geldern. Löjtnant i Wallensteins här, men lämnade krigstjänsten1 och slog sig ned som handlande och borgare i Husum i Holstein. 'Levde i medelmåttiga omständigheter med beröm för fromhet och redlighet.’. Gift med Anna Tomasdotter, dotter av köpmannen Tomas Andersson i Husum.

Barn:

 • Magnus Wedderkop, natural. von Wedderkop, till Seegarden Pelworm Född 1637-10-26 i Husum. Student i Helmstädt och därefter i Jena i tre år samt i Heidelberg 16611. Jur. utr. doktor i Heidelberg 1664. Juris professor därst. 1665 och i Kiel 1669. Tillika syndikus vid domkapitlet i Slesvig1. Hovråd hos biskopen därst., hertig August Fredrik av Holstein-Gottorp 1676. Sedermera kammarråd och geheimeråd. Fick 1683 av kejsar Leopold förnyelse på sitt gamla adelskap. Drost i Tremsbüttel och Steinhorst 16891. Natural. svensk adelsman 1693-11-23 (introd. s. å. under nr 1281). Statsråd hos konung Carl XI 1693-03-29. Död 1721-01-16 i Hamburg och begraven i Lübecks domkyrka. 'Han bevistade 1696 såsom holsteinskt sändebud sammanträdet med danska sändebuden i Hamburg till biläggande av uppkomna stridigheter. Vid danska infallet i Holstein 1700 hade danskarna, som hyste hat till hans person, befallning att noga göra sig underrättade om hans egendom. Han underskrev likväl sedan s. å. den 18 aug. jämte geheimerådet Pincier, å hertigens av Holstein vägnar, Traventhalska freden. Förvärvade sig stora gods och mycken rikedom. Blev 1709 avsatt från sina ämbeten och inmanad i fängelse i Tönningen, men kom 1714 lös och återfick vad han förlorat.’ Gift 1683 med Margareta Elisabet Pincier, född 1661, död 1731, dotter av hov- och kanslirådet Ludvig Pincier den yngre och Christina Langia Hüdeman samt syster till geheimerådet Johan Ludvig Pincier, friherre Pincier.

Barn:

 • Gottfrid, född 1693. Geheimeråd och överhovmästare. Död 1741. Se Tab. 2.
 • Fredrik Christian, född 1696. Generalarvpostmästare. Död 1756. Se Tab. 4.
 • Anna Christina, född 1699, död 1741. Gift 1714 med storbritanniska envoyén i nedersachsiska kretsen, RRS:tAO, baroneten Cyril Wick, född 1694, död 1756.

TAB 2

Gottfrid (son av Magnus Wedderkop, natural von Wedderkop, Tab. 1), till Moisling vid Lübeck1. Född 1693. Dansk kammarjunkare 17101. Amtman i Tremsbüttel 17131. Lantråd i Slesvig och Holstein 17161. Dansk kammarherre och envoyé extraordinaire till Frankrike 1723–17271. Kurhannoverskt geheimeråd och överhovmästare 17271. Död 1741-01-25. Gift 1713 med sin kusin, friherrinnan Fredrika Amalia Pincier, från vilken han blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o med överkammarherren och konferensrådet Johan Adolf Roepsdorph, adlad von Roepsdorff, född 1674, död 1735), född 1693, begraven 1757-01-20 i Stockholm, dotter av geheimerådet Johan Ludvig Pincier, friherre Pincier, och Anna Catharina Bartels.

Barn:

 • Johan Ludvig, född 1723. Överste. Se Tab. 3

TAB 3

Johan Ludvig (son av Gottfrid, Tab. 2), född 1723-09-22. Överste i dansk tjänst. StkDDO. Gift 1760 med Christina Sofia von Hildebrandt.

Barn:

 • Fredrik Ernst, född 1761, död 1762.
 • Elisabet Anna Louise, född 1765-03-24 i Slesvig, död 1836-02-29. Gift 1782-08-02 med danska kammarherren och geheimekonferensrådet, StkDDO, Caij Vilhelm von Ahlefeldt, till Klein-Nordsee, född 1753-02-03 på nämnda egendom, död 1838-09-28 i Preetz. [2]

TAB 4

Fredrik Christian (son av Magnus Wedderkop, natural. von Wedderkop, Tab. 1), född 1696-09-16. Holsteinskt geheimeråd och generalarvpostmästare. Dekan i högstiftet Lübeck. RRS:tAlexNewO. Död 1756-06-12. Gift med sin kusin, friherrinnan Hedvig Sofia Pincier, född 1696-09-16, dotter av geheimerådet Johan Ludvig Pincier, friherre Pincier, och Anna Catharina Bartels.

Barn:

 • Anna Margareta, född 1716-10-02, död 1760-05-10 i Itzehoe och begraven i Slesvigs domkyrka. Gift 1754-03-26 med majoren vid danska drottningens livregemente Christian Gerhard von Ahlefeldt, född 1718, död 1759-09-15 och begraven i Slesvigs domkyrka. [2]
 • Magnus, född 1717-12-26. Hovjunkare hos sedermera svenske konungen Adolf Fredrik 1734. Kammarherre hos densamme 1743. Svensk överkammarherre och tillika hovmarskalk 1751. RNO s. å. 5/12. RRS:tAO 1764. Död ogift 1771-05-00 i Holstein.
 • Johan Ludvig, född 1723. Generalarvpostmästare. Död 1777. Se Tab. 5.

TAB 5

Johan Ludvig (son av Fredrik Christian, Tab. 4), född 1723-08-23. Holsteinlübeckisk kammarjunkare. Storfurstl. och hertigl. holsteinskt lantråd och generalarvpostmästare. Död 1777-06-16. Gift 1751 med Juliana Margareta von Negelein.

Barn:

 • Fredrik August, född 1754-01-16. Kammarjunkare hos hertigen av Holstein och furstbiskopen av Lübeck samt regeringsråd i Oldenburg. Död ogift 1781-10-05 i nämnda land.
 • Fredrik Christian, född 1755-11-03, död 1770.
 • Magnus, född 1758. Kammarherre. Död 1825. Se Tab. 6
 • Johan Ludvig, född 1760-03-01.
 • Georg Conrad, född 1765-02-07.

TAB 6

Magnus (son av Johan Ludvig, Tab. 5), till Dollrath. Född 1758-06-01 i Eutin i Holstein. Fänrik vid drottningens livregemente i Stralsund 1775-02-22. Löjtnant därst. 1780-11-13. Kaptens avsked 1785-03-02. Lantråd i hertigdömet Slesvig. Svensk kammarherre. Död 1825-07-06 i Eutin, där han 1808 bosatte sig. Gift 1790-05-21 med Cordelia Maria Charlotta von Boije, från vilken han blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1812-10-21 med professorn Per Gustaf Cederschiöld, född 1782, död 1848), född 1774-02-05, död 1841-04-25 i Stockholm, dotter av konferensrådet, kansleren i Slesvig-Holstein Fredrik Christian von Boije och Charlotta Augusta Brockdorff.

Barn:

 • Julia Carolina Adolfina Adèle Cordelia, född 1792-10-07. Stlftsdam i klostret Preetz i Holstein. Död där 1871(?).
 • Georg Adolf Teodor, född 1802-12-19. Kammarherre vid hovet i Oldenburg. Död 1887-02-15. Gift med Margareta von Rumohr, död 1886-08-09.
 • Constantia Henrietta Eugenia, född 1805-01-14, död 1891-01-20 Vegeryr. Gift 1831-06-24 med kaptenen vid fältmätningsbrigaden Otto Ludvig Lewin, född 1802-11-23 på Muskö, död 1870-10-18 på Ludvigsberg å Muskön.
 • Carl Axel Gustaf Eugen, född 1808. Överste och postinspektör. Död 1880. Se Tab. 7.
 • Gustaf Samuel Emil, född 1810-01-12, död 1820-03-12 i Stockholm.

TAB 7

Carl Axel Gustaf Eugen (son av Magnus, Tab. 6), född 1808-08-10 i Stockholm Hovförsamlingen. Officersexamen 1826-04-12. Underlöjtnant vid fältmätningsbrigaden av ingenjörkåren s. å. 2/5. Löjtnant 1835-12-19. Kapten 1854-11-28. RSO 1848-11-27. LKrVA 1850-04-24. Major 1856-06-06. Ledamot vid arméns fullmäktiges sammanträde s. å. RDDO 1858-06-22. Överstelöjtnant 1861-04-23. Överste i armén 1869-07-30. Postmästare i Gävle 1872-05-17. Postmästare i Västerås (genom tjänstebyte) 1874-08-28. Avsked från postverkets tjänst 1879-04-09. Död 1880-02-18 Skällnora. Gift 1836-05-15 i Kumla socken, Västmanlands län med Sofia Lovisa Kihlman, född 1815-03-30 i Kumla prostgård, död 1897-11-20 i Stockholm, dotter av kontraktsprosten Lars Fredrik Kihlman och Christina Eleonora Ehrling.

Barn:

 • Anna Georgina Cordelia, född 1841-08-31 i Stockholm, död där 1919-06-03. Gift 1877-03-05 i Västerås med lanträntmästaren i nämnda stad, RVO, Fredrik Fritiof Alm, född 1832-11-02 i samma stad, död där 1894-11-10.
 • Per Fredrik Magnus, född 1845-08-22 i Stockholm. Sergeant vid topografiska kåren 1865–1871. Elev vid skogsinstitutet 1867. Utexaminerad 1868. Extra överjägare i Stockholms län 1869-02-16. Extra jägmästare i Olands revir av Uppsala län 1871-03-31, i Särna revir av Kopparbergs län 1876 och i Tärendö revir av Norrbottens län 1877-02-12. Född född jägmästare i Jukkasjärvi revir av Norrbottens län 1878-06-15–1879-08-15. Extra tjänsteman hos skogsstyrelsen 1880-06-01. Jägmästare i Burträsks revir 1881-09-16. Död 1891-04-17 i Burträsk och med honom utgick ätten i Sverige på manssidan. Gift 1890-09-06 Västerås med Edit Matilda Christina Stenman i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1901-11-14 i Stockholm med t. f. byråingenjören vid statens järnvägar, RVO, Erik Gustaf Windahl, född 1877-03-29 i Kalmar), född 1871-09-28 i Umeå, dotter av sjökaptenen O. U. Stenman och Agata Wedin.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: