Örnecrantz nr 770

Från Adelsvapen-Wiki

0770.jpg


Adliga ätten Örnecrantz nr 770 †

Adlad 1664-12-19, introd. 1668. Utdöd 1720.


1 Hm.

TAB 1

Johan Mattsson Forsman, adlad Örnecrantz, till Lidboholm och Pilås, båda i Sjösås socken Kronobergs län samt Örnatorp i Åby socken och Gursten i Lofta socken (båda i Kalm.). Bokhållare i finska generalguvernementet. Landsbokhållare i Kalmar och Kronobergs län 1646-05-13. Fick 1649-06-22 i förläning Förlösa socken Kalmar län. Generalguvernementskamrerare i Skåne, Halland och Blekinge 1658. Arrenderade ön Hven enligt kontrakt 1662-04-08. Adlad 1664-12-19 (introd. 1668 under nr 770). Död 1665. Gift med Elisabet Nilsdotter i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1667 i Stockholm, Kat., med assessorn och riddarhussekreteraren Mattias Canuti, adlad Törnecrantz, död 1669. Gift 3:o 1670 med assessorn Petrus Elise Gavelius, adlad Cederschiöld, i hans 1:a gifte, född 1625, död 1697), död 1685.

Barn:

  • Nils. Student i Lund 1671-08-16. Regementspräst vid artilleriet 1678. Kyrkoherde i Nottebäcks pastorat av Växjö stift 1683-05-20. Tilltr. 1684. Död ogift 1695-11-30. [1]
  • Gabriel, till Torlaks vid Nystad i Finland. Född 1656. Student i Lund 1671-08-16. Volontär vid artilleriet på Älvsborgs fästning 1672. Fältväbel vid Jönköpings regemente. Löjtnant därst. 1674. Avsked 1676-03-05 och s. d. kapten vid Lars Mörners regemente av jägeristaten, de s. k. försvarskarlarna. Kapten med kompani vid Ebbe Ulfelts kommando i skånska kriget s. å. 5/9. Avsked för sjukdom 1677-01-14. Jägmästare över Södermanland och Närke s. å. 30/4. Död barnlös 1720 på Gursten och begraven s. å. 4/3 samt slöt ätten på svärdssidan. Gift 1679-06-15 Mora med Gunilla Rosenstråle i hennes 2:a gifte (gift 1:o med generalinspektören Carl Becker, adlad Beckerfelt, död 1674), född 1636-09-07 Barksäter, död 1703, dotter av ryttmästaren Svante Rosenstråle, och Margareta Qvaase.
  • Johan, född 1657. Löjtnant. Död 1689. Se Tab. 2
  • Carl Gustaf, född 1660-12-26. Student i Lund 1671-08-16. Fänrik vid ett dragonregemente. Stupade 1677-02-09 i kriget i Skåne och begraven i Sjösås kyrka
  • Elisabet, död före 1699. Gift efter 1693 med sergeanten Carl Gustaf Stråle af Ekna, i hans 1:a gifte, död 1706.

TAB 2

Johan (son av Johan Mattsson Forsman, adlad Örnecrantz Tab. 1), född 1657. Student i Lund 1671-08-16. Kornett vid södra skånska kavalleriregementet 1678. Löjtnant därst. s. å. 15/5. Död 1689-08-07 Horna och begraven i Nottebäcks socken Kronobergs län, där hans vapen uppsattes. Gift med Catharina Ulfsax, dotter av överstelöjtnanten Per Ulfsax, och ?hans 1:a fru Maria Lood i Småland.

Barn:

  • Maria, född 1680, död 1707 Gursten och begraven s. å. 1/8 i Lofta kyrka. Hon ärvde jämte sina systrar Gursten efter farmodern. Gift 1704-09-29 på Gursten med mjölnaren Nils Danielsson.
  • Catharina, född 1682, död 1706 på Gursten och begraven s. å. 11/5. Gift 1699-12-29 Grunnevad s socken Skaraborgs län med löjtnanten Erik von Gertten, död 1709.
  • Brita, född 1687, död 1744-02-15 Råserum Gift 1714-01-26 på Gursten med bruksägaren Daniel de Try, född 1683, död 1748-08-13 på Råserum.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.