Rosenfelt nr 694

Från Adelsvapen-Wiki

0694.jpg


Adliga ätten Rosenfelt nr 694 †

Adlad 1649-12-22 introd. 1664. Utdöd 1712-08-07.


TAB 1

Ingolphus Benedicti, född 1538. Kyrkoherde i Rök och Heda pastorat av Linköpings stift 1584. Död 1613. (At (Sch)). Gift med Ingeborg Svensdotter.

Barn:

  • Bengt Ingolfsson, gemenligen kallad mäster Bengt Tålamod. Var en tid rektor i Norrköping. Inspektor (»liberi-tillsiare») i kammararkivet 1618 (Bbl.). Generalinspektör i kammararkivet (Ök.) 1631-05-16. Avsked (Bbl.) 1654-12-19. Erhöll pension 1660 (Bbl.). Död 1662-12-25 i Stockholm.
  • Son:
  • Ingolf Bengtsson, adlad Rosenfelt, född i Stockholm. Fänrik vid Österbottens regemente 1641. Regementskvartermästare vid Carl Ruuths regemente 1643. Kommendant på Ückermünde 1644. Kapten och stadsmajor i Schweinfurt 1647. Adlad 1649-12-22 (introducerad 1664 under nr 694). Kommendant på Valfisken 1650. Gjorde 1656 tjänst som generalkvartermästare i Preussen. Avsked 1666. Åter major 1667 och fick traktamente i Kristianstad. Sköt sig samma år i huvudet med en puffert. ‘Han kom, då han tog introduktion på riddarhuset, i tvist med kommissarien Nils Eriksson Rosenfelt om namnet, varöver k. m:t resolverade, att denne sistnämnde, som förut låtit immatrikulera sig, skulle få behålla sitt namn Rosenfelt, for efter avskedstagandet till Danmark, där han trodde sig kunna göra stor lycka, eftersom hans senare fru var i någon släktskap med danska fältherren Schach, men bedrog sig i sitt hopp och förtärde allt sitt utan någon fördel, var- för han efter ett år kom tillbaka till Malmö, då generalguvernören av misskundsamhet åter lät honom inträda i tjänst, men dagen före, då han skulle resa över till Danmark för att hämta sin fru och sina barn, gjorde han en skriftlig bön till Gud samt skrev upp i en bok hela sitt levnadslopp, varefter han, som ansåg sig ganska olycklig, sköt sig samt fanns morgonen därpå död i sin kammare.' Gift 1:o med en dotter till överstelöjtnanten Erik Brandt. 2:o med Margareta von der Lühe.

Barn:

  • 2. Ingolf. Förare vid Upplands regemente 1671 (Bu.). Fänrik vid Upplands regemente 1672-09-19. Död ogift 1675-05-00 i Wismar. (KA, Hären, likvidationer 1620–1680, B 155 (OA).
  • 2. Carl. Drunknade ogift 1678-12-05 vid strandningen på Bornholm med pommerska trupptransporten.
  • 2. En son. Stannade i Tyskland.
  • 2. Gödel Eva, levde ännu 1722 i staden Goldberg i Mecklenburg-Schwerin och var då gift med stadsdomaren i staden Goldberg i Mecklenburg-Schwerin N. N. Eichhorst.

TAB 2

Bengt (son av Ingolf Bengtsson, adlad Rosenfelt, Tab 1), till Beneberg i Nikolai socken, Södermanlands län samt Björnarbo i Jumkils socken, Uppsala län, som han 1700-04-09 köpte av Nils Hästesko. Volontär vid Upplands regemente 1664. Förare vid Upplands regemente 1668-02-11. Fänrik 1668-07-23. Löjtnant 1669-09-24. Tjänstgjort i Wismar 1673–1675 (KA, Hären, likvidationer 1620–1680, B 155 (OA). Kaptenlöjtnant 1674-04-10. Kapten 1676-02-04. Tjänstgjort i Stralsund 1676 och i Greifswald 1677 (KA, Hären, likvidationer 1620–1680, B 155 (OA)). Avsked 1700-04-03 för sjukdom och ålder samt efter 36 års gjorda tjänster. Lantjägmästare i Uppland 1701-03-29. Död 1712-03-07 i Stockholm (Jumkils kyrkoarkiv (OA)), och begraven 1712-03-10 i Jumkils kyrka (Jumkils kyrkoarkiv (OA)) samt slöt ätten på svärdssidan. 'Han förlorade 1678 den 5 dec. vid strandningen på Bornholm med pommerska trupptransporten större delen av sin dåvarande egendom jämte sköldebrevet.' Gift 1694-11-23 med Christina de Besche i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1679-09-23 i Stockholm med regementsskrivaren vid livgardet Christian Düben i hans 2:a gifte, född 1639, död 1685-01-20 farbroder till de herrar Düben, som blevo adlade, friherrar och grevar von Düben), född 1655, död 1711-07-11, på Beneberg och begraven i Tuna kyrka, Södermanlands län, dotter av bruksherren Gillis de Besche, naturaliserad de Besche, och hans 1:a fru Christina Möller.

Barn:

  • En son, död barn före fadern.
  • Christina, född 1697-06-05 i Uppsala, död 1756-01-02 i Stockholm och begraven i Tyska kyrkan. Gift 1712-06-23 i Norrköping med översten Carl Johan Burguer, adlad von Burguer och friherre Burguer von Ritterstein, nr 190, född 1678, död 1745.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.