Ehrenschantz nr 1900

Från Adelsvapen-Wiki

1900.jpg


Adliga ätten Ehrenschantz nr 1900 †

Adlad 1691-09-16, introd. 1752. Utdöd 1765-06-06.


  • Fotnot: 1 Öä IX s. 304. 2 Um. 3 Mf.

TAB 1

Peter Ernest. Var bokhållare hos riksrådet och amiralen friherre Claes Bielkenstiernas barn och arvingar. Kamrerare. Död 1694 i Stockholm[1]. Gift 1:o 1662-06-22 med Sara Meijer, född 1642, död 1667-08-05, dotter av styckgjutaren i Stockholm Gerhard Meijer och Maria von der Linde. Gift 2:o 1668 med Helena Nilsdotter i hennes 2:a gifte. Gift 3:o 1683 med Christina Berentz, som efterlevde[1].

Barn:

  • 1. Gerhard Ernest, adlad Ehrenschantz, född 1663-05-14 i Stockholm. Gymnasist i Strängnäs. Student i Uppsala2 1679-05-14. Kopist vid fortifikationskontoret i Stockholm 1682. Lärkonduktör vid fortifikationen 1683. Konduktör därst. 1687. Löjtnant 1688. Adlad 1691-09-16 (yngsta sonen på ättens vägnar introd. 1752 under nr 1900). Kapten 1691-10-23. General-kvartermästarelöjtnant i Reval 1699-09-02. Död 1703 något före3 21/1 i Warschau. Gift 1691 med Maria Catharina Cederschiöld, född 1673-11-30, död 1737-01-04 Pilås, dotter av assessorn Petrus Eliæ Gavelius, adlad Cederschiöld, och hans 1:a fru Elisabet Nilsdotter.

Barn:

  • Sara Elisabet, döpt 1696-10-20 i Kungsholms förs. i Stockholm död 1697-07-05 i Jönköping.
  • Gerhard, född 1699-10-03 Lidboholm Sergeant vid Upplands tremänningsinfanteriregemente 1712-06-27. Fänrik därst. s. å. 15/9. Konfirm.fullm. 1717-04-06. Sekundlöjtnant 1717-11-25. Premiärlöjtnant 1718-09-13. Kaptens avsked 1719-09-30. Befälhavare över vargeringsmanskapet i Kronobergs län 1742-07-26. Död ogift 1765-06-06 i Nyköping under en resa till Stockholm, och slöt ätten.

TAB 2

Per (son av Gerhard Ernest, adlad Ehrenschantz, Tab. 1), född 1693-04-17 i Jönköping. Arklimästare vid amiralitetet. Förare vid Upplands tremänningsinfanteriregemente 1710-05-29. Sergeant vid äntergastregementet 1718-05-27. Död 1735-04-13 på Pilås och begraven i Sjösås kyrka Kronobergs län 1736-02-13. Gift 1714 med sin morbroders svägerska Margareta eller Magdalena Hedvig Klingspor, född 1691, död 1731-11-30 i Stockholm, dotter av assessorn Staffan Fredrik Klingspor, och Christina Graan.

Barn:

  • Maria Christina, döpt 1715-06-21 i Stockholm. Gift 1:o 1740-04-13 på Pilås med löjtnanten Mauritz Georg von Gertten, född 1675, död 1749-02-01 på Pilås. Gift 2:o 1751-10-20 med borgaren Jöns Fogelberg.
  • Flera barn, död små före fadern.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.