:

Von Gavel nr 1343

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Gavel nr 1343

Adlad 1696-08-25, introd. 1697.

Ätten, som har gemensamt ursprung med adliga ätten Cederschiöld, har icke varit representerad i Sverige sedan adlandet. Den är intagen på riddarhusen i Livland under nr 156 och i Ösel under nr 31.


1Riga. 2Reval.

Gavel%20A134300.jpg

TAB 1

Carl Gustal Gavel, adlad von Gavel (son av Per Gavelius, se adliga ätten Cederschiöld, Tab. 5), född 1672. Volontär vid guvernörsinfanteriregementet i Riga 1692. Fänrik därst. 1693. Löjtnant 1696-07-00. Adlad s. å. 25/8 (introd. 1697 under nr 1343), men sköldebrevet blev ej, på grund av konungens inträffade död, underskrivet förrän 1698-01-29. Regementskvartermästare 1700-11-11. Kaptens avsked 1702-04-10. Död 1740 och begraven s. å. 5/5 i Riga. Han sålde 1724 jämte sin medarvinge, lantrådet Adam Johan von Tiesenhausen, godset Sellin, och köpte 1734 Brinckenhof, båda i Livland. Gift 1:o 1697-05-06 med friherrinnan Maria von Palmenberg, född 1679, död 1706-02-00, dotter av landshövdingen Justus Biesenwinckel, adlad och friherre von Palmenberg, och Dorotea Stamman. Gift 2:o 1707-10-25 med Juliana von Sternfeld, död 1709-08-17, dotter av Anton von Sternfeld och Dorotea von Rothausen. Gift 3:o 1710 med Anna Helena von Tiesenhausen, död 1751-01-06, dotter av Fabian von Tiesenhausen av huset Sellin och Gertrud Sofia von Albedyll.

Barn:

 • 1. Justus. Fänrik i romersk-kejserlig tjänst. Död ogift 1734.
 • 1. Catharina Elisabet, född 1702.
 • 1. Magnus Johan, född 1703.
 • 1. Carl Gustaf, född 1704.
 • 1. Johan Peter, född 1705, död 1706.
 • 3. Carl Fabian, född 1711. Hovrättsassessor. Död 1742. Se Tab. 2.
 • 3. Catharina Gertruda, döpt 1712-07-15 i Riga, död 1768-09-00. Gift med kaptenen Martin Vilhelm von Bornemann, nr 1783, född omkr. 1690, död 1750.
 • 3. Lucia, död ogift i Holland.
 • 3. Gustaf. Ryttmästare i rysk tjänst. Död ogift.
 • 3. Anna Helena. Gift 1741-02-22 med kaptenen Augustin von Heller, född omkr. 1695, levde 1758.
 • 3. Justina Lovisa, död 1756-01-06. Gift med konsistorieassessorn Fredrik Justus von Bruiningk i hans 2:a gifte.
 • 3. Maria Juliana, född 1789-05-07. Gift 1752-09-28 med överstelöjtnanten Carl Magnus von Bergholtz.

TAB 2

Carl Fabian (son av Carl Gustaf Gavel, adlad von Gavel, Tab. 1), arvherre till Brinckenhof. Född 1711. Assessor i livländska hovrätten. Död 1742. Gift 1736-02-28 med Anna Elisabet von Tiesenhausen i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1756-09-19 med sin första mans svåger konsistorieassessorn Fredrik Justus von Bruiningk i hans 3:e gifte), född 1716-12-26, död 1785-04-24 på Randen2 i likanämnd socken, Livland, dotter av lantrådet Adam Johan von Tiesenhausen, av huset Sellin, och Catharina Elisabet von Tiesenhausen.

Barn:

 • Gottlieb Fabian, född 1739. Adelsmarskalk. Död 1798. Se Tab. 3.

TAB 3

Gottlieb Fabian (son av Carl Fabian, Tab. 2), arvherre till Brinckenhof. Född 1739-07-04. Var ordnungsrichter i Dorpatska kretsen 1778. Assessor i Gewissengericht i Riga 1783. Adelsmarskalk i Dorpatska kretsen 1789. Död 1798-04-23. Han sålde stamgodset Brinckenhof 1776 samt köpte i stället godsen Randen s. å. och Autzem 1779. Gift 1:o 1763-08-05 med Augusta Christina Elisabet von Stackelberg, död 1780-08-03 i Dorpat, dotter av Carl Otto von Stackelberg, av huset Camby, och Christiane Marie Schwander. Gift 2:o 1781-04-17 med Johanna Fredrika von Heynitz, född 1758-01-27, död 1817-08-17 i Hernhut, dotter av Christian Gottlob von Heynitz till Heynitz i Meissen och Christina Sofia von Damnitz.

Barn:

 • 1. Carl Fredrik Vilhelm, född 1766, död 1835. Se Tab. 4.
 • 1. Frans Ludvig, född 1767-12-01 på Brinckenhof. Medlem av revisionskommissionen i Livland. Död barnlös 1847-04-28. Han ägde godset Alt-Pigant, som han förlorade 1810. Gift 1793-12-24 med Anna Elisabet von Ritter, som levde änka 1838.
 • 1. Anna Elisabet, född 1770-02-28 på Brinckenhof, död ogift 1809 i Sachsen.
 • 1. Henrik Gottlieb Vilhelm, född 1772-01-11, död 1793.
 • 1. Gustaf Georg, född 1773-05-07 på Brinckenhof, död s. å. 18/8.
 • 1. Magdalena Vilhelmina, född 1775-01-28 på Brinckenhof, död s. å. 2/2.
 • 1. Gustaf Fabian, född 1778. Kirchspielsrichter. Död 1834. Se Tab. 5.
 • 2. Christian Adolf, född 1782. Arkivarie. Död 1831. Se Tab. 10.
 • 2. Herman Ludvig, född 1785, död 1832. Se Tab. 11
 • 2. Georg Peter, född 1787-01-28, död 1794 i Lübeck.
 • 2. Ernst Fredrik Reinhold, född 1790-05-12, död ogift 1818-08-12 under en resa i Tyskland.
 • 2. Henrik Rudolf, född 1794-01-18. Kadett. Död 1813 i S:t Petersburg.

TAB 4

Carl Fredrik Vilhelm (son av Gottlieb Fabian, Tab. 3), arvherre till Autzem. Född 1766-01-24 på Brinckenhof. Död 1835-01-24. Gift med Beata Christina von Tjirskij. gen. Bögendorff, född 1769-09-16.

Barn:

 • August Vilhelm, född 1796-05-15. Officer i preussisk tjänst. Drunknade ogift 1834.
 • Helena Ernestine, född 1802-02-22.
 • Louise Antoinette, född 1804-04-06. Gift med pastor Bourquin i Hennersdorf.
 • Ernestine Fredrika, född 1805-10-26). Gift med pastor Blüher i Königsberg.
 • Agnes Vilhelmina, född 1807-07-23.

TAB 5

Gustaf Fabian (son av Gottlieb Fabian, Tab. 3), arvherre till Randen och herre till Karstimois, som han fick med sin fru. Född 1778-06-03 på slottet Randen. Var assessor 1804. Kirchspielsrichter. Död 1834-11-16. Gift2 1800-10-05 med Charlotte Sofia von Gersdorf i hennes 2:a gifte, född 1767-08-14 i Lausitz, död 1837-02-26 i Dorpat.

Barn:

 • Anna Charlotta Eleonora, född 1801-06-13 på Karstimois, död ogift 1853-03-00 i Dorpat.
 • Ernst Frans Gustaf, född 1803. Kretsdeputerad. Död 1840. Se Tab. 6.
 • Augusta Carolina Elisabet, född 1804-11-07 på Karstimois, död 1830-01-22. Gift 1829-05-17 på Karstimois med assessorn Ludvig Andreas von Reutz, född 1806-06-07 på Hummelshof, död 1858-01-31 på Kawast.
 • Sofia Christina Vilhelmina, född 1806-10-18 på Randen, död 1886-03-15 i München. Gift 1835-12-27 med doktor Alexander Fredrik von Rennenkampf, till Karstimois, född 1807-04-17 på Hilchensfehr, död 1857-09-01 i Dorpat.
 • Carl Ferdinand August, född 1809-04-22 på Randen, död ogift 1827-09-02 på Karstimois. Ägde 1821 godset Heiersdorf i Sachsen.

TAB 6

Ernst Frans Gustaf (son av Gustaf Fabian, Tab. 5), arvherre till Randen. Född 1803-04-07 på Karstimois. Student i Dorpat. Kretsdeputerad 1836. Död 1840-12-17 i Ayakar genom vådaskott på en jakt. Han köpte 1831 godset Teilitz av greve von Mengden för 50,000 rub. Gift 1828-09-16 i Wenden med Charlotte Juliana von Kauzmann, född 1807-04-30, död 1875-11-13 i München, dotter av professorn och hovrådet Mikael Ehrenreich von Kauzmann.

Barn:

 • Carl Gustaf Ehrenreich, född 1829. Ordnungsrichter. Död 1867. Se Tab. 7.
 • Augusta Charlotta Eleonora, född 1831-06-19 på Randen, död ogift 1877-09-03 i Brixlegg i Tyrolen.
 • Charlotta Margareta Elisabet, född 1833-02-16 på Randen, död ogift 1894-11-28 i München.
 • Eleonora, född 1835-01-20, död s. å. 23/1.
 • Emma Louise Ernestine, född 1838-05-03 på Randen, död där 1848-01-31.

TAB 7

Carl Gustaf Ehrenreich (son av Ernst Frans Gustaf, Tab. 6), arvherre till Randen och Teiutz, herre till Rewold, Tabbiter och Alt-Wrangelshof. Född 1829-07-01 på slottet Randen. Ordnungsrichter i Dorpat. Död 1867-12-23 i S:t Petersburg. Gift 1859-04-30 i Dorpat med Caroline Charlotte Perret, död 1889-11-28 i Bogdanowka.

Barn:

 • Ernst Ludvig Teodor, född 1860-07-30 på Randen, död där s. å. 22/9.
 • René Ludvig Ernst, född 1863. Tjänsteman. Se Tab. 8.
 • Johannes Mikael Carl, född 1866, död 1897. Se Tab. 9.
 • Margareta Charlotte, född 1868-03-14 i Dorpat, död där s. å. 15/9.

TAB 8

René Ludvig Ernst (son av Carl Gustaf Ehrenreich, Tab. 7), född 1863-09-22 i Dorpat. Tjänsteman hos aktiebolag Jasunsky & C:o i Rostov i Ryssland. Gift med Elisabet Wolkow.

Barn:

 • Marie, född 1888-08-22.
 • Nikolai, född 1890-02-21.
 • Margareta, född 1892-03-24.
 • Nadeschda, född 1893-08-16.
 • Andreas, född. 1895-03-28.

TAB 9

Johannes Mikael Carl (son av Carl Gustaf Ehrenreich, Tab. 7), född 1866-10-31 i Dresden, död 1897-04-18 i Dorpat. Gift 1893 i München med Laura Fredrika Louise Deppe.

Barn:

 • Marie Caroline Johanna, född 1893-10-22 i Dorpat.
 • Anna Louise, född 1894-11-06 i Riga.
 • Johan Gotthard, född 1896-03-06 i Dorpat, död där s. å. 29/7.

TAB 10

Christian Adolf (son av Gottlieb Fabian, Tab. 3), född 1782-10-19 på slottet Randen. Arkivarie i livländska hovrätten. Död 1831-01-11, i Riga. Gift 1815-09-22 i Lemsal med Anna Louise von Vietinghoff, född 1796-01-17 på Strickenhof, död 1853-07-12 i Riga, dotter av Erik Johan von Vietinghoff, till Addafer, och Anna Justina von Bruiningk.

Barn:

 • Johan Edvard, född 1817-04-17 i Riga, död där 1818-01-08.
 • Ida Justina Regina, född 1822-11-15 i Riga, död ogift 1894-07-20 i nämnda stad.

TAB 11

Herman Ludvig (son av Gottlieb Fabian, Tab. 3), född 1785-05-11 på slottet Randen. Ledamot av direktionen för livländska adelns Güterkredit-Societät. Död 1832-03-08 i Riga. Gift 1811-09-15 på Wainsel med Catharina Dorotea Benigna von Brümmer, född 1788-11-02 i Dorpat, död 1855-03-13 i Odenpäh, dotter av kretsmarskalken Carl Fredrik von Brümmer.

Barn:

 • Johanna Maria Fredrika, född 1813-07-07 i Dorpat, död 1892-08-16 i Charlottenburg. Gift 1837-06-11 i Wolmar med pastorn i Odenpäh Moritz August Kauzmann, född 1811-12-19, död 1874-09-26 i Gotha.
 • Carl Gottlieb Herman, född. 1815-05-26 i Riga. Ryskt statsråd. Död 1882-02-23 i nämnda stad. Gift 1:o 1847-06-18 i Odessa med Dorotea Grabbe, född 1825-12-16 i Wien, död 1877-08-18. Gift 2:o 1879-09-09 i Riga med Johanna Haken, född 1846-12-04 i Tambov i Ryssland, död 1912-09-26 i Freiburg i B.
 • Charlotta Sofia Emelie, född 1817-11-22 i Riga. Gift 1852-07-20 i Odenpäh socken med professorn Carl Fredrik Knorre, född 1801-03-28, död 1883-08-29 i Berlin.
 • Fredrik Teodor, född 1819. Hovråd. Död 1890. Se Tab. 12.
 • Justine Adelheid Vilhelmina, född 1825-06-10 i Riga.
 • Anna Helena, född 1827-02-27 i Riga, död ogift 1901-04-01 i Gross-Lichterfelde vid Berlin.
 • Henriette Dorotea, född 1828-12-23 i Riga, död ogift 1870-04-12 i Nikolajev.
 • Henrik Adolf Magnus, född 1829-02-25, död 1846-08-28 i Dorpat.

TAB 12

Fredrik Teodor (son av Herman Ludvig, Tab. 11), till Bersemünde och Podsen. Född 1819-04-20. 2. Sekreterare hos direktionen för livländska adelns Güterkredit-Societät. Hovråd. Död 1890-11-17 i Neu-Pebalg. Gift 1849-07-08 i Wolmar med Anna Hermine Bandau, född 1829-12-18 i Wolmar, död 1882-11-14 i Riga.

Barn:

 • Carl Ludvig, född 1853-07-02 i Odessa, död där s. å. 20/7.
 • Carl Ludvig, född 1854. Jägmästare. Död 1919. Se Tab. 13.
 • Dorotea Clementina, född 1856-03-02 i Wolmar, död 1863-08-23 i Riga.
 • Herman Walter, född 1858. Präst. Död 1910. Se Tab. 14
 • Emelie Hermine, född 1861-10-10 i Wolmar, död där 1863-02-25.

TAB 13

Carl Ludvig (son av Fredrik Teodor, Tab. 12), född 1854-07-15 i Wolmar. Jägmästare i Neu-Pebalg. Död 1919-04-09 i Riga. Gift 1888-05-19 i Nikolajev med Helena Jenny Knorre, född 1868-01-13.

Barn:

 • Woldemar Ernst Carl, född 1889-03-22 i Neu-Pebalg.
 • Herbert Teodor Herman, född 1890-02-27 i Neu-Pebalg.
 • Roland Georg Emil, född 1896-12-21 i Neu-Pebalg.
 • Carin Anna Julie, född 1898-03-01 på Brinckenhof.
 • Anne-Marie Johanna Dorotea, född 1899-06-21 på Brinckenhof.
 • Irmgard Jenny Elisabet, född 1907-09-25 i Riga.

TAB 14

Herman Walter (son av Fredrik Teodor, Tab. 12), född 1858-04-12 i Wolmar. Präst i Rudbahren i Kurland. Död 1910-05-19 i pastoratet Neuhausen i nämnda land. Gift 1885-05-10 i Dorpat med Johanna Carolina Dorotea Lackjevitj, född 1866-08-16 i Rappin.

Barn:

 • Burchardt Teodor Ludvig, född 1886-02-23 i Semuppen i Kurland. Gift 1915-10-04 med Erika Marie Magdalena Ulpe i hennes 2:a gifte, född 1887-03-21.
 • Walter Paul, född 1887-05-20 i Semuppen. Anställd vid livländska lantvärnet. Sårad 1919-04-17 och död i fångenskap hos bolsjevikerna.
 • Herman Conrad, född 1888-07-27 i Semuppen. Skogsöveruppsyningsman. Mördad i mars 1918 av bolsjevikerna vid Pleskau.
 • Teodor Carl, född 1889-09-19 i Semuppen. Lantbrukare i Livland.
 • Henrik Martin, född 1891-05-14 i Semuppen. Fänrik vid ryska infanteriregementet nr 87 Nyslott.
 • Verner Ernst, född 1893-02-22 i Semuppen. Frivillig vid de baltiska trupperna. Stupade 1919-10-22 vid Krasno-Selo.
 • Anna Sofia, född 1894-12-29 i Semuppen, död 1895-09-13 i Dorpat.
 • Ursula Maria, född 1896-06-25 i Dorpat.
 • Dorotea Adelheid Natalia, född 1900-06-03 i Libau.
 • Charlotte (Lotte) Teodora Jenny, född 1908-08-30 i Libau.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: