Adelstierna nr 1441

Från Adelsvapen-Wiki

1441.jpg

Adliga ätten Adelstierna nr 1441 †

Adlad 1708-03-25, introducerad 1719. Utdöd 1734-12-16.

Av samma ursprung som adlade ätterna Cronstedt nr 1104, Cederschiöld nr 1117 och von Gavel nr 1343. Om ättens äldre släktled se adlade ätten Cederschiöld.


TAB 1

Elias Gavelius, adlad Adelstierna (son av Nils Eliæson Gavelius, se adlad ätten Cederschiöld, Tab. 2), till Husby i Munsö socken, Stockholms län, född 1653-08-12 i Gävle. Kommissarie i Svea hovrätt 1687. Assessor i exekutionskommissionen 1696. Änkedrottning Hedvig Eleonoras hovkamrerare 1698. Adlad, jämte brodern Nils, 1708-03-25 (introducerad 1719 under nr 1441). Död 1726-03-29 på Husby och begraven i Munsö kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift 1:o med Anna Lockmann, begraven 1709-02-21 i högkoret i Spånga kyrka, Stockholms län. Gift 2:o 1724, med kungligt tillstånd, med Abela Catharina Pincier, i hennes 2:a gifte (gift 1:o med handlanden i Göteborg Christian Gertner, vilken omkom under en resa till Ostindien 1712), död 1738-03-14 på Husby, dotter av amtsförvaltaren Johan Albrekt Hermansson Pincier och Abela Lyders.

TAB 2

Nils Gavelius, adlad Adelstierna (son av Nils Eliseson Gavelius, se adlade ätten Cederschiöld, Tab. 2), född 1663. Student i Uppsala (Um.) 1682-11-25 och i Åbo (Lå.) 1688. Advokatfiskal i änkedrottning Hedvig Eleonoras livgeding samt tillika hovauditör, borgmästare i Eskilstuna och häradshövding i Strömsholms och Svartsjö län. Hauptman över livgedinget 1708 (EÄ 1705) [Af.]. Adlad jämte brodern Elias 1708-03-25 (introducerad 1719 under nr 1441). Lagmans titel 1719. Död ogift 1734-12-16 och begraven i Tumbo kyrka, Södermanlands län samt slöt ätten.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.