Snack nr 1132

Från Adelsvapen-Wiki

1132.jpg


Adliga ätten Snack nr 1132 †

Adlad 1688-05-03, introd. 1689. Utdöd 1713-07-31. Ätten har gemensamt ursprung med adliga ätterna Sneckenberg och 1066.


1At (RA). 2Um. 3Öä 13, sid. 72. 4Kp. 5Liisi Karttunen, Erik Schnack, un convertit suédois (1931).

TAB 1

Peter Schnack, adlad Snack (son av Olof Pedersson Schnack, se adliga ätten Sneckenberg, Tab. 1), född 1632-02-09 i Nyköping. Skrivare hos lanträntmästaren Joh. Sparfelt i Stettin 1647-12-14 och hos proviantförvaltaren Henr. Strålman i Driesen i Mark-Brandenburg 1649. Extra ordinarie kanslist i k. kansliet 1651-01-00. Drottning Christinas hovkontrollör 1653-05-18 och hennes kassör 1654-06-08. Kanslist i bergskollegium 1656-02-16. Advokatfiskal därst. 1661-01-28. Sekreterare i kammarens »liberi» (kammararkivet) 1667-03-07. Assessor i kammarrevisionen 1668-10-31. Direktor därst. 1685-09-00. Tillika direktör vid Hällefors' silververk 1686. Adlad 1688-05-03 (introd. 1689 under nr 1132). Kammarråd 1689-07-25. Landshövding på Gotland 1710-08-30. Direktor i kammarkollegium1 1711-05-24. Död 1713-07-31 i Stockholm och slöt själv sin adl. ätt samt begraven i Jakobs kyrka, där hans vapen uppsattes. 'Han skickades 1653-03-00 till Strömsholm, Ultuna och Åland för att återkalla bortskänkta gods under kungsgårdarna därst. Anlade 1708 Malingsbo bruks- och kapellkyrka i Västmanland. Blev 1710-06-00 månad blind. Efterlämnade slutligen sin levnadsbeskrivning i handskrift.' Gift 1:o 1655-03-04 Näs med Christina Gestrinia, född 1628-03-27 i Uppsala, död 1668-03-05 i Stockholm i barnsäng och begraven s. å. 27/3 i Jakobs kyrka, dotter av professorn i Uppsala Martinus Erici Gestrinius och Elisabet Olofsdotter samt syster till majoren Jakob Gestrin, adlad Leijonsvärd. Gift 2:o 1670-04-24 i Stockholm med Anna von Wullen, född där 1653-02-19, död 1688-01-06 i barnsäng, dotter av livmedikus doktor Johan von Wullen (av en adl. släkt i grevskapet Mark) och Anna Trotzig. Gift 3:o 1698-11-27 med Magdalena Hansson i hennes 2:a gifte (gift 1:o med biskopen i Viborgs stift Petrus Erici Bång, född 1633, död 1696), död 1705-05-02, dotter av råd- och handelsmannen i Stockholm Erik Hansson och Brita Persdotter Nyman. Gift 4:o 1706-09-01 i Stockholm med Maria Leijel, också i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1683-11-18 med bruksägaren Sven Björnsson Möhlman, född 1636, död 1687, vars son med henne var bruksägaren Jakob Möhlman, adlad Möhlman), född 1657-05-00, död 1740-10-02 i Stockholm och begraven i S:t Nikolai kyrka i Leijelska graven hos sin 1:a man, dotter av handlanden i nämnda stad, brukspatronen på Älvkarleby och Harnäs, Jakob Leijel och hans 2:a hustru Barbara Marta Dress samt syster till brukspatronen Adam Leijel, natural. Leijel.

Barn:

 • 1. Olof, född 1656-03-28 i Stockholm. Student i Uppsala2 1670-01-28. Ambassadjunkare. Död ogift 1684-01-11 i Paris. 'Han åtföljde 1676 svenska ambassaden till fredstraktaten i Nimwegen. Återkom 1678 till Stockholm, men begav sig 1679 med ambassadören greve Nils Bielke till Frankrike.'
 • 1. Mårten, född 1657. Bergmästare. Död 1687. Se Tab. 2
 • 1. Carl, född 1659-02-13 i Stockholm, död där 1662-03-31 och begraven s. å. 9/4 i Jakobs kyrka
 • 1. Brita, född 1660-07-14 i Stockholm, död där s. å. 24/7 och begraven s. å. 28/7 i Jakobs kyrka
 • 1. Peter, född 1661-09-17 i Stockholm, död där 1663-07-07 och begraven s. å. 10/7 i Jakobs kyrka
 • 1. Maria Elisabet, född 1662-10-09 i Stockholm, död där 1663-01-22 och begraven s. å. 25/1 i Jakobs kyrka
 • 1. Margareta, född 1664-01-14 i Stockholm, död 1751 och begraven s. å. 5/7 i Jakobs kyrka. Gift 1682-12-26 i nämnda stad med kammarrådet Johan Wassénius, adlad Lagermarck, född 1653, död 1722.
 • 1. Carl, född 1665-07-22 i Stockholm, död där 1669-06-25 och begraven s. å. 31/6 i Jakobs kyrka
 • 1. Erik, född 1667-02-04 i Stockholm. Volontär vid tyska livregementet till fot i Landskrona 1683. Korpral därst. 1684. Förare 1685-04-00. Fänrik vid general Mellins regemente i Stettin 1687-08-00. Löjtnant 1688-10-00 vid greve Nils Bielkes regemente, som gick till Holland. Slutligen överste i kejserlig tjänst. Levde 1704, då han om sommaren besökte sin fader i Stockholm, och ännu våren 17055 men dog ogift före honom. Han blev enligt egen uppgift katolik 1688 och lär hava blivit tysk riksfriherre.5
 • 1. Gustaf, född 1668-02-16 i Stockholm, död där s. å. 17/3 och begraven i Jakob.
 • 2. Anna, född 1671-01-27 i Stockholm, död där 1702-07-29 efter barnsäng. Gift 1686-08-15 i samma stad med sekreteraren Hans Pahl, adlad Pahl, i hans 1:a gifte, född 1657, död 1708.
 • 2. Johan, född 1674-02-13 i Stockholm. Student i Uppsala2 1691-03-13. Volontär vid livgardet 1694-01-28. Död ogift 1695-09-23 och begraven i Jakobs kyrka, där hans vapen varit att se.
 • 2. Birgitta, född 1676-04-21 i Stockholm, död där 1677-08-01 och begraven i Jakobs kyrka
 • 2. Peter, född 1678-03-22 i Stockholm, död där 1681-02-03 och begraven i Jakobs kyrka
 • 2. Markus, född 1679-12-06 i Stockholm, död där 1681-03-26 och begraven i Jakobs kyrka
 • 2. Sigrid, född 1682-05-23 i Stockholm, död 1709-08-25 i Riga. Gift 1702-10-23 i förutn. stad med generalkrigskommissarien Peter Paliche, adlad von Ehrenheim, B, i hans 2:a gifte, född 1659, död 1710.
 • 2. Peter, född 1687-12-07 i Stockholm, död där 1694-12-21 och begraven i Jakobs kyrka
 • 3. En son, dödfödd 1699-11-10 i Stockholm.

TAB 2

Mårten (son av Peter Schnack, adlad Snack, Tab. 1), född 1657-02-04 i Uppsala, under det föräldrarna ditflyttat för pesten. Student därst.2 1670-01-28. Auskultant i bergskollegium 1678-10-17. Geschworner vid Nya Kopparberg 1679-08-09. Bergmästare i Södermanlands, Östergötlands och Smålands bergslager 1684-07-26. Död 1687-12-06 i Stockholm. Gift 1686-07-25 i Norrköping med Maria Reenstierna, döpt 1660-09-09 i Stockholm, död 1723 och begraven s. å. 23/4 i Tyska kyrkan i Norrköping, dotter av kommissarien Jakob Momma, adlad Reenstierna, och Elisabet Kock, syster till kammarrådet Isak Kock, adlad Cronström.

Barn:

 • Charlotta, född posthuma 1688-01-01 i Stockholm, död 1723-05-004. Gift 1722-11-11 på Navestad, efter k. tillstånd s. å. 25/4 med justitieborgmästaren i Norrköping Jakob Ekebom i hans 2:a gifte (gift 1:o 1708 med Anna Tjällman, död 1716, dotter av2 borgmästaren i Norrköping Erik Persson Tjällman och Magdalena Bröms), född 1685 i Norrköping, död 1758-05-06.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.