Tigerström nr 1567

Från Adelsvapen-Wiki

1567.jpg


Adliga ätten Tigerström nr 1567

Adlad 1718-10-13, introd. 1719.

Ätten är sannolikt utdöd i Sverige men torde fortleva i Tyskland. Den från stamfaderns andre son Samuel härstammande ättegrenen fortlevde åtminstone ännu på 1870-talet på svärdssidan i Pommern, varest den besuttit godsen Bassin, Leyerhof och Klein-Baggendorf, men närmare uppgifter om denna gren hava icke kunnat erhållas.


 • Tigerström (Schild mit goldenem Schildeshaupte und in demselben zwei schräge durch einen grünen Lorbeerkranz mit den Klingen ins Kreuz gelegte Schwerter. Im blauen Schilde unten ein querfliessender, silberner Strom, über welchen ein leopardirter Tiger mit geneigtem Kopfe u. emporgeschlagenem Schweife einherschreitet). – Schwedischer Adelsstand. Diplom vom 13. Oct. 1718 für Johann Tigerström. Das Geschlecht blühte fort und wurde in neuer Zeit in Neu-Vorpommern im Kr. Grimmen angessen. Ein Doctor v. Tigerström war 1837 Professor in der juristischen Facultät der Universität Greifswalde und nach Rauer besass 1857 ein v. Tigerström die Güter Bassin und Leyerhof und Fr. v. T. das Gut Klein-Baggendorf.
 • N. Fr. A.-L. IV. S. 269. – Freih. v. Ledebur, III. S. 10. – Schwed. W. B. Tab. 62.
 • E. H. Kneschke, Deutsches Adels-Lexikon, 9. Leipzig 1930, s. 228.
 • (EÄ, VII, tab. 6 Carl Sigfrid von T) intogs 1806 på Rh. i Stralsund som nr 27 i 3:e klassen (svenner) (Arte & Marte 1971/8).


1Hallgren, Gotländska släkter (1926). 2Wijkmark, Gotlands trupper (1904). 3Medd. av arkivarien R. Rosén, Helsingfors.

TAB 1

Johan Julius Beckenström. Handelsman och rådman i Enköping. Gift med Anna Mårtensdotter.

Barn:

 • Johan Beckenström, adlad Tigerström, född 1675-06-17 i Enköping. Musketerare vid pommerska infanteriregementet 1693. Furir därst. 1696. Fältväbel 1701. Fänrik 1704-08-08. Löjtnant 1707-01-10. Kaptenlöjtnant 1709-07-03. Kapten 1712-12-05. Konfirm.fullm. 1715-01-28. Sekundmajor 1718-09-17. Adlad s. å. 13/10, adelsbrevet bekräftat och underskrivet 1719-03-23 (introd. s. å. under nr 1567). Major vid Västerbottens regemente 1721. Död 1734-05-14 i Stockholm. 'Han bevistade med tapperhet belägringen av Thorn 1703 och slaget vid Klissov 1706, men bevisade synnerligast sitt oförskräckta mod, då år 1715 Peenemünde skans blev av fienden anfallen och omsider med storm intagen, i det han, efter överstelöjtnantens död och sedan fienden var inkommen, själv åtog sig befälet och fäktade till det yttersta, varom hans den gången undfångna svåra blessyrer buro ett oemotsägligt vittne.' Gift 1711-11-07 i Wolgast med Regina Crazia, född 1697-03-03, död 1753-02-18, dotter av amtmannen i amtet Eldenov i Pommern Samuel Crazius och Anna Margareta Müller.

Barn:

 • Johan Christoffer, född 1713. Överstelöjtnant. Död 1790. Se Tab. 2.
 • Filip Georg, född 1717-08-19. Kapten i preussisk tjänst. Död barnlös 1759-01-03. Gift med Juliana Manteuffel.
 • Anna Margareta, född 1719-05-12. Gift med köpmannen i Wolgast Martin Suter.
 • Carl Andreas, född 1721-10-07. Förmenas hava dött ogift 1741 under en resa till Ostindien.
 • Regina Eleonora, född 1723-05-19. Gift med en kapten von Wunsch.

TAB 2

Johan Christoffer (son av Johan Beckenström, adlad Tigerström, Tab. 1), född 1713-04-14 i Pommern. Hantlangare vid artilleriet i Stockholm 1732-06-02. Konstapel därst. 1733-03-04. Furir 1736-11-18. Sergeant 1738-03-20. Överfyrverkare 1741-08-00. Underlöjtnant s. å. 10/10. Löjtnant 1747-12-08. Transp. till artilleriet i Stralsund 1755-10-04. Stabskapten vid artilleriet på Gotland 1760-12-31. Kapten med kompani vid artilleriet i Finland 1762-05-26. RSO 1770-04-28. Major i armén 1772-09-13. Överstelöjtnants avsked 1777-12-03. Död 1790-11-15 på sin gård Bönders i Klinte socken, Gotlands län. Var under finska kriget på 1740-talet kommenderad på galärerna, bevistade pommerska kriget. Gift 1:o 1742-10-12 med Anna Maria Hamborg, född 1721, död 1768-07-09, dotter av amiralitetskaptenen Jonas Hamborg. Gift 2:o 1775-12-17 i Klinte socken med Barbara Magdalena Laurin i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1749 i Klinte socken med handlanden Peter Norby, född 1718-01-06 i Klinte prästgård, död 1768-11-02 på sin gård Bönders och i detta gifte moder till den bekante översten för Vendes artilleriregemente Johan Norby)1, född 1731-05-30, död 1812-11-27 på Bönders, dotter av häradshövdingen Johan Laurin och hans 1:a hustru Margareta Kolmodin.

Barn:

 • 1. Johan Georg, född 1743. Löjtnant. Död 1809. Se Tab. 3.
 • 1. Jonas Julius, född 1745. Kapten. Död 1805. Se Tab. 4
 • 1. Anna Maria Regina, född 1749-07-27, död 1772-07-18 i Göteborg. Gift 1767-11-29 i Lovisa stad i Finland med majoren Johan Jernsköld, född 1726, död 1783.
 • 1. Axel, född 1752. Landskamrerare. Död 1826. Se Tab. 5
 • 2. Johan Christoffer, född 1776-08-08 på Sveaborg. Sergeant vid artilleriet i Finland 1793-11-22. Underlöjtnant därst. 1799-09-09. Premiäradjutant och löjtnant 1805-03-07. RSO 1807-07-30. Löjtnant vid adelsfaneregementet 1808-02-15. Kompaniofficer vid Karlberg 1809-09-05. Död ogift 1811-11-18 på Karlberg.

TAB 3

Johan Georg (son av Johan Christoffer, Tab. 2), född 1743-11-07 i Stockholm. Hantlangare vid artilleriet 1750-09-14. Konstapel därst. 1755-03-17. Underminör 1757-04-11. Sergeant 1759-11-07. Transp. till Björneborgs regemente 1765-11-04. Adjutant därst. 1771-06-12. Fänrik 1772-09-25. Löjtnant vid Flemingska regementet 1774-06-27. Transp. till Savolaks infanteriregemente 1778-01-21. Avsked s. å. 20/7. Död 1809 på Nackböle vid Helsingfors. Gift 1783-12-04 med Catharina Forselia.

Barn:

 • Jonas Erik, född 1784-11-17. Var styrman 1810.

TAB 4

Jonas Julius (son av Johan Christoffer, Tab. 2), född 1745-10-14 i Stockholm. Hantlangare vid artilleriet 1761-10-09. Underminör därst. 1762-05-26. Sergeant 1766-05-04. Underlöjtnant 1772-09-25. Löjtnant 1782-08-28. Stabskapten vid artilleriet i Finland 1790-03-07. Avsked 1802-12-16. Död 1805-11-05 på Nackböle. Gift 1:o 1780-11-23 med Beata Fredrika Bock, död 1783-04-28 i barnsäng, dotter av3 rådmannen Gustaf Bock och Ulrika Kostfeldt. Gift 2:o 1789-05-28 i Helsingfors med Johanna Christina Schwartz, född 1765-09-03 i Helsingfors3, död 1803-04-09 i nämnda stad, dotter av rådmannen därst. Peter Schwartz och Helena Elisabet Bock.3

Barn:

 • 1. Gustaf Johan, född 1783-03-30 i Helsingfors. Kadett vid Haapaniemi 1799-07-03. Underlöjtnant vid artilleriet i Finland 1804-12-20. Död ogift 1810-02-03.
 • 2. Carolina Vilhelmina, född 1799-01-09.
 • 2. Gustava Juliana, född 1801-12-12. Gift med arrendatorn Carl Aron Löfman.

TAB 5

Axel (son av Johan Christoffer, Tab. 2), född 1752-08-16 i Gävle. Landskamrerare i Visby 1776. Avsked 1798. Död 1826-03-31 Bönders. Han ägde Stenstugu i Endre socken, Gotlands län. Gift 1789 med Magdalena Elisabet Fåhræus, född 1767 i Hablingbo prästgård, Gotlands län, död 1807-09-13 på Stenstugu, dotter av prosten och kyrkoherden i Hablingbo pastorat av Visby stift Johannes Fåhræus och Brita Maria Lange. Gift 2:o 1809-01-03 med Margareta Magdalena Lyth, född 1781-05-01 i Visby, död 1865-01-03 i Stockholm, dotter av rektorn och kyrkoherden i Endre prebendepastorat, filosofie magister, teol. doktorn Lars Larsson Lyth och Catharina Sofia Kahl.

Barn:

 • 1. Maria Magdalena, född 1790-11-14 i Endre socken, död 1869-10-03 i Visby. Gift 1810-01-16 på Stenstugu med löjtnanten friherre Erik Otto Fleming af Liebelitz, född 1767, död 1834.
 • 1. Hedvig'' Elisabet, född 1793-12-06 i Visby, död 1866-02-07 i Källunge förs., Gotlands län. Gift 1826-07-16 i Klinte förs., Gotlands län med löjtnanten vid Gotlands nationalbeväring, tullinspektören Carl'' Peter Ramberg i hans 3:e gifte (gift 1:o med Sofia Swartz. Gift 2:o 1817 med Inga Margareta Isberg, dotter av prosten och kyrkoherden i Heide och Väte församlingars pastorat av Visby stift Jonas Janzon Isberg)2, född 1778-04-04 i Lima socken2, Kopparbergs län, död 1854-01-15 i Närs förs., Gotlands län.

TAB 6

Samuel (son av Johan Beckenström, adlad Tigerström, Tab. 1), född 1715-10-18 i Pommern. Fänrik i preussisk tjänst. Amtshauptman i Eldenov i Vorpommern 1760. Gift 1760 med Margareta Elisabet von Treskow, dotter av kaptenen Eberhard von Treskow.

Barn:

 • Carl Sigfrid, född 1761-05-07.
 • Adolf Samuel, född 1762-07-12.
 • Charlotta, född 1763-08-07.
 • Utan känt samband.
 • 1) Johanna Fredrika Tigerström. Gift med kamreraren Gustaf Nils Gyllenberg, född 1772, död 1833-04-25 i Helsinge socken i Finland.
 • 2) Ferdinand von Tigerström på Klein Baggendorf i Pommern. Gift med Fredrika Fransiska Gustava von Ferber, född 1823-09-02, död 1847-07-28, dotter av Carl Julius Fredrik August von Ferber till Thurow m. m. och Fredrika von Hintzenstern till Zarrentin.
 • 3) Wilhelm von Tigerström, död 1909-09-01 i Stralsund. Ägde Bassin vid staden Grimmen i Pommern. Gift 1875-09-10 i Greifswald med Helena Maria Fredrika von Zanthier, född 1855-08-10 på Dusswitz, död 1926-08-15 i Stralsund, dotter av Ernst von Zanthier och Maria Erfurt. – En son, född 1876-08-24 på Bassin.
 • 4) N. N. von Tigerström var 1837 professor vid universitetet i Greifswald.
 • 5) Lovisa Tigerström, född 1796, död 1830-02-22 i Stralsund, dotter av Carl Tigerström och hans 1:a fru Christina Friederichs. Gift 1814 med majoren friherre Carl Henrik Boije af Gennäs, i hans 2:a gifte, född 1774, död 1851.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.