Von Hintzenstern nr 2125

Från Adelsvapen-Wiki

2125.jpg


Adliga ätten von Hintzenstern nr 2125 †

Natural. 1772-09-13, introd. 1778. Utdöd 1811-03-06.


1 Åbo.

  • N. N. Hintze. Amtråd i Pommern. Adlad von Hintzenstern. Död före 1780.

Barn:

  • Carl Ludvig von Hintzenstern, natural, von Hintzenstern, döpt 1736-04-27 Muggenhall Volontär vid Posseska regementet i Stralsund 1751. Förare därst. 1756-06-01. Gick i fransk tjänst s. å. som löjtnant vid regementet Royal Suédois. Kapten därst. Kapten vid svenska armén i Pommern 1761-12-24. Löjtnant vid drottningens livregemente 1762-07-27. Kapten därst. 1763-07-05. Transp. till Åbo läns infanteriregemente 1766-12-06. Stabskapten därst. 1770-05-22. Kapten med kompani s. å. 20/12. RSO 1772-05-28. Natural. svensk adelsman s. å. 13/9 (introd. 1778 under nr 2125). Överstelöjtnant i armén 1772-06-13. Major vid drottningens livregemente s. å. 26/12. Kommendant i Wismar 1773-06-21–1803. Överste i armén 1786-12-14. Erhöll 1789-05-17 k. tillstånd att uppsätta en bataljon, den s. k. Hintzensternska bataljonen, som upplöstes 1791-03-10. Avsked från drottningens livregemente s. å. 24/4. Överstes lön på pommersk stat 1792-08-23. Generalmajor 1795-11-02. Avsked 1802-12-16. Död 1811-03-06 i staden Barth i Pommern utan söner och slöt således själv sin ätt. Gift 1:o med Juliana Maria von Both, † 1769 23/1 i Wismar. Gift 2:o 1770 med Maria Sofia von Plessen, död 1802 28/4 i Wismar.

Barn:

  • 1. Fredrika Sofia Vilhelmina Johanna, f. 1766 30/8 i Wismar, död 1830 i Butzow.
  • 2. Sofia Amalia, född 1771-05-27 i Åbo1, död 1813-04-07 i Greifswald . Gift 1810-10-13 i Barth med majoren, friherre Carl Henrik Boije af Gennäs, i hans 1:a gifte, född 1774, död 1852.
  • 2. Maria Fredrika Dorotea, född 1772 23/12 i Wismar, död 1806-05-12. Gift 1795 i Borgstedt med Gustaf Fredrik Henrik Christoffer von Ferben på Turow, född 1773, död 1799 [At (Sch)].
  • 2. Maria Elisabet, f. 1774 16/8 i Barnekow, död 1833 11/10. gift med Johan Christian von Homeyer till Duwendick, död 1840 10/6 i Voigtsdorf.
  • 2. Erhard Gustaf Gotthard, f. 1776 25/3 i Wismar, död där 1778 28/3.

[EÄrätt]

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Tillägg och rättelser ur supplementband 1 - 2 / Carl Szabad.