:

Von Schwerin af Grellenberg nr 1807

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Schwerin AF GRELLENBERG nr 1807 †

Natural. 1727, introd. 1927. utdöd efter 1816.


TAB 1

Hans von Schwerin, natural. von Schwerin af Grellenberg (son av Gregor Fredrik von Schwerin, se friherrliga ätten von Schwerin, Tab. 2), till Kalvestad och Åbylund, båda i Strå socken, Östergötlands län. Född tvilling 1692-09-12 i svenska Pommern. Volontär vid svenska armén 1705. Musketerare vid elbingska infanteriregementet 1709. Förare därst. s. å. Sergeant 1711. Fältväbel 1712. Fänrik s. å. 19/10. Löjtnant 1713-11-21. Kapten 1719-09-26. Avsked 1719-09-30. Natural. svensk adelsman jämte brodern Christian 1727 (introd. s. å. under nr 1807). RSO 1751-12-04 vid konung Adolf Fredriks kröning. Död 1761-10-10 på Kalvestad och slöt själv på svärdssidan sin adl. ättegren. 'Han var med vid Fraustadt, Gadebusch och Tönningen, där han blev fången, men frigjorde sig själv samt vid Södra Stäket nära Stockholm den 13 aug. 1719.' Gift 1:o 1717-02-26 på Åbylund med Eva Elisabet Du Rées i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1710-01-16 i Strå socken med kaptenen Johan Gabriel Lindeberg, från vilken hon s. å. blev skild, född 1675, död 1720), född 1693-08-19 på Vadstena slott, död 1717-07-29 på Åbylund, dotter av lagmannen Jakob Du Rées, och Elsa Printz. Gift 2:o 1722-02-13 Sjötuna med Anna Margareta Gyllencartau, född 1688-12-21, död 1769-02-05 Medhamra och begraven s. å. 13/2, dotter av majoren Gustaf Fock, adlad Gyllencartau, nr 855, och hans 2:a fru Margareta Silfversparre.

Barn:

 • 2. Elsa Margareta, född 1723-03-24 på Åbylund, död 1807-11-25 på Medhamra. Gift 1748-03-18 på Kalvestad med kaptenen Adolf Johan Wendel, född 1720, död 1805.
 • 2. Sofia Lovisa, född 1725-07-23 på Åbylund, död 1765-02-15 på Kalvestad och begraven s. å. 27/2. Gift 1763-01-16 på Kalvestad med majoren Göran Boije af Gennäs, adopterad friherre Boije af Gennäs, i hans 1:a gifte, född 1725, död 1785.
 • 2. Gustaf Fredrik, född 1726-10-31 på Åbylund, död där 1729-01-08.
 • 2. Hedvig Magdalena, född 1730-03-10 på Åbylund, död 1803-09-08 Kåvö och begraven s. å. 16/9. Gift 1755-12-07 på Kalvestad med kaptenen Nils August Svedenstierna, född 1727, död 1784.

TAB 2

Christian von Schwerin, natural. von Schwerin af Grellenberg (son av Gregorius Fredvik von Schwerin, se friherrliga ätten von Schwerin, Tab. 4), född tvilling 1692-09-12. Fänrik vid elbingska regementet 1713-05-08. Fången vid Tönningen s. å. 16/5. Hemkom 1714-01-25. Löjtnant vid Rügianska regementet 1715-11-21. Fången vid Stralsund s. å. 23/12. Kaptens avsked 1721-03-31. Naturaliserad svensk adelsman jämte brodern Hans 1727 (introd. s. å. under nr 1807). Bosatte sig i Pommern och förpaktade domänen Mannhagen i kretsen Grimmen. Blev blind, men erhöll genom operation sin syn åter 1751. Död 1778. Gift 1722-02-13 med Amalia Catharina von Bilow, född 1695-05-05, dotter av distriktskommissarien och lantrådet i Pommern Ulrik von Bilow, till Grischow, och Amalia von Behr, av huset Dargatz.

Barn:

 • Carl Georg, född 1724-10-18. Student i Greifswald 1740-09-05. Volontär vid fältmarskalken greve von Schwerins infanteriregemente i preussisk tjänst s. å. i okt. Fänrik därst. 1743. Sekundlöjtnant 1745-12-08, död ogift 1755-12-00 i Frankfurt a. O.
 • Bernhard Gustaf, född 1735. Löjtnant. Död före 1779. Se Tab. 3.
 • Joakim Christian, född 1727-01-31, död ung.
 • Amalia Sofia, född 1728-02-08. Gift med ryttmästaren och amtshauptmannen i Sachsen Joakim Fredrik von Bilow, till Eixen.
 • Fredrik Hartvig, född 1729-05-01. Först page vid hovet i Baireuth. Volontär vid ett hannoveranskt kavalleriregemente omkr. 1757. Var ryttmästare vid kavalleriregementet von Hodenberg 1763. Major 1781 och ännu 1783-12-00.
 • Sofia Elisabet, född 1733-04-17. Gift med kammarrådet Joakim Ulrik von Giese, till Hiddensee vid Rügen.
 • Ulrik Filip, född 1734-08-26. Premiärlöjtnant i dansk tjänst. Var kapten därst. 1779.

TAB 3

Bernhard Gustaf (son av Christian von Schwerin natural. von Schwerin af Grellenberg, Tab. 2), född 1725-10-28. Ridpage hos sin frände, fältmarskalken greve von Schwerin i Preussen. Löjtnant vid dennes regemente i preussisk tjänst. Avsked 1757. Kapten i fransk tjänst. Död före 1779. Gift 1:o på 1750-talet med Margareta Agnes (von) Lillieström, född 1734, död 1762, dotter av lantrådet Gustaf Peter (von) Lillieström, och Barbara Maria Königsheim. Gift 2:o 1762 med Maria von Gardin.

Barn:

 • 1. Amalia Christina, född 1757-08-28.
 • 1. Carl Gustaf, född 1759-06-17. Sergeant vid Psilanderhielmska regementet 1784 och vid drottningens livregemente 1789. Fänrik därst. 1791-04-24. Löjtnant 1795-04-17. Kapten i armén 1808-12-28. Död ogift 1809-01-06 i Malmö.
 • 1. Fredrik Christian, född 1761-12-14. Gick i preussisk tjänst vid infanteriregementet Alt-Bornstedt. Fänrik därst. 1782-04-17. Sekundlöjtnant 1785-06-18. Premiärlöjtnant 1797. Stabskapten 1799-01-21. Kapten 1804-01-12. Var major och kommendör vid 27. garnisonsbataljonen i Silberberg 1816. Överstelöjtnants avsked. Slöt ätten på svärdssidan.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: