Blåfield nr 245

Från Adelsvapen-Wiki

0245.jpg

Adliga ätten Blåfield nr 245

Adlad 1476-11-12, renov. diplom 1632 i aug., konfirm. diplom 1634-09-10, introd. 1638.


Ätten, som efter Finlands avträdande till Ryssland icke varit representerad i Sverige, immatrikulerades den 24 januari 1818 på finska riddarhuset under nr 22 bland adelsmän.


TAB 1

Jöns Bengtsson, häradshövding i Masku härad i Finland redan7 1437-06-27. Sigillvittne i Åbo 1442. Bisittare vid landsrätt därst.

 • ? Barn:
 • Bengt Jönsson. Väpnare. Borgare i Åbo. Adlad 1476-11-12 av riksföreståndaren Sten Sture. Han gav 1479 med sin hustrus samtycke Puotus gods i Nousis socken till Nädendals kloster mot ett stenhus i Åbo. Gift med Beata Eriksdotter, dotter av väpnaren Erik Abjörnsson och Margit Jönsdotter Tawast.7

Barn:

 • Michel Bengtsson, till Liesniemi i Saga socken. Levde 1530, men var död 1536. Gift med Brita (Beata?), som levde ännu 1570, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1536, då hon fick Koskis i S:t Karins socken i morgongåva, med skrivaren Per Mattsson). Hon var systerdotter till lagmannen Olof Eriksson (Stålarm).

Barn:

 • Anna Michelsdotter. Gift 1546 med Gustaf Nilsson (Stiernkors), av vilken hon fick Vuoris i Töfsala socken till morgongåva. Efter makarna förrättades arvskifte 1588-08-12.

TAB 2

Nils Michelsson (son av Michel Bengtsson, Tab. 1.), till Liesniemi. Bekom 1556-06-27 evärdligt frälse Saustila Död strax före 1562-02-07. Gift med Ingeborg Broke, dotter av frälsemannen Lars Pedersson Broke.

Barn:

 • Bengt Nilsson, till Liesniemi. Var ryttare under finska fanan 1578.
 • Ingeborg Nilsdotter, levde änka 1616 på Eriksby. Gift 1562 med fogden i Vemo härad, sedermera pagehovmästaren Olof Svart, död omkr. 1590.

TAB 3

Henrik Nilsson (son av Nils Mikelsson, tab. 2), till Västis i Sagu socken. Levde ännu 1618. Han hörde till Sigismunds anhängare, varför hans gods blevo förbrutna under kronan. Västis återgavs sedermera åt släkten genom Carl IX:s brev av 1600-11-30.

Barn:

 • Hebla Henriksdotter, levde änka 1665. Gift 1654 med kornetten Matts Persson, död 1658 vid Fredriksoddes erövring. För detta hennes ofrälse gifte ville hennes brorson, Lorentz Blåfield, tillägna sig hennes halva frälsehemman i Saustila by, men hon fick genom Åbo hovrätts dom 1654-04-29 rätt att besitta detta frälsegods under sin livstid.

TAB 4

Torsten Henriksson (son av Henrik Nilsson, Tab. 3), till Dikarböle i Sagu socken. Död 1623. Gift med Emerentia Greek i hennes 1:a gifte (gift 2:o med mönsterskrivaren Peder Johansson)7, dotter av räntmästaren i Finland Simon Ambrosiusson Greek, avrättad 1599, och Brita Jakobsdotter Svart. Hon fick jämte sin senare man 1625-07-05 rätt att besitta Dikarböle under frälsevillkor.

Barn:

 • Lorentz Blåfield. Löjtnant. Död 1696. Se Tab. 5.
 • Ingeborg Torstensdotter, begraven 1704-11-18 i Sagu kyrka. Gift med hemmansägaren Johan Simonsson i Osmalaks i Sagu socken.

TAB 5

Lorentz Blåfield (son av Torsten Henriksson, Tab. 4), till Dikarböle i Sagu socken. Löjtnant vid Tavastehus infanteriregemente. Återkom 1678 från tåget till Jämtland och väckte process, emedan hans hustru under hans frånvaro utarrenderat Dikarböle. Död 1696 och begraven s. å. 4/10 i Sagu kyrka. Gift med Anna Maria Sabelstierna, död 1706-12-31 och begraven 1708-01-23 i Sagu kyrka, dotter av ryttmästaren Erik Sabelstierna, och Anna Gyllenhierta [Rf].

Barn:

 • Arvid, född 1652. Kornett vid Åbo läns kavalleriregemente, död 1676-12-04 i slaget vid Lund.
 • Erik, född 1654. Löjtnant. Död 1696. Se Tab. 6.
 • Henrik, till Kanturböle frälsehemman i Bjärnå socken1. Född 1658. Korpral vid Åbo läns infanteriregemente 1681. Furir 1683. Förare 1685. Avsked 1689. Korpral vid Åbo läns kavalleriregemente s. å. Kvartermästare därst. 1701-08. Kornett 1702-01-24. Löjtnant 1702-05-12. Konfirm.fullm. 1705-07-22. Ryttmästare 1707-05-08. Konfirm.fullm. 1708-04-04. Ryttmästare vid norra skånska kavalleriregementet. Avsked 1719-09-30. Död 1731-06-02 i Stockholm och begraven där Hedvig Eleonora förs. i Stockholm s. å. 4/6. Han var med vid Narva, Poltava m. fl. ställen, bevistade kalabaliken i Bender och blev fången vid Stralsunds övergång [KrAB], Gift med Maria Anckarsköld i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kvartermästaren vid adelsfanan Carl Gustaf Wedeman). Hon efterlevde 1734, dotter av ryttmästaren Arvid Anckarsköld och hans 1:a fru Hebla Jägerhorn af Storby. De hade en son och en dotter, ej ens till namnet kända.
 • Helena, född 1660, Gift före 1693 med kornetten vid Åbo läns kavalleri Erik Bange.
 • Christina, född 1662, död ogift.

TAB 6

Erik (son av Lorentz Blåfield, nr 5), född 1654. Fänrik vid Björneborgs läns infanteriregemente 1683-05-04. Löjtnant därst. 1692-08-03. Död 1696-10-04 i Sagu socken. Gift 1:o 1689 med Catharina Hufvudsköld, dotter av kaptenlöjtnanten Göran Hufvudsköld, och hans 2:a fru Catharina Carpelan. Gift 2:o med Elisabet Maria Jordan, född 1679-12-21, död 1718, dotter av löjtnanten Axel Jordan, och Elisabet Eneskjöld.

Barn:

 • 1. Anna Catharina, född 1681, intagen såsom fånge på Åbo slott 1713. Frigiven s. å. Sammanlevde under äktenskapslöfte med en rysk löjtnant Peter Begitz [Rf].
 • 1. Carl Johan, född 1689. Volontär vid Björneborgs regemente 1706. Korpral därst. 1707-08. Rustmästare 1708-03-06. Furir s. å. i sept. Fången vid Poltava 1709. Återkom ur fångenskapen 1722. Fältväbel 1723. Fänrik 1730-04-08. Löjtnant 1742-04-29. Avsked 1744-12-19. Död barnlös1 1757-03-25 i Lampis socken. Gift 1743-06-28 i Lampis socken8 med Anna Elisabet Jordan, född 1714-06-11 Frillansgård
 • 1. Anna Christina, levde 1722. Gift med kaptenen och regementskvartermästaren vid Jämtlands regemente Niklas Palmstedt, av en adlad, men ej introd. ätt, i hans 1:a gifte (gift 2:o med Anna Sofia Andeflycht, i hennes 1:a gifte, död 1761, dotter av majoren Carl Andeflycht och Christina Dorotea Horn af Rantzien), född 1692 i Narva, död 1742-12-04 i Stockholm [SK].
 • 1. Elisabet, död 1751. Gift med regementspredikanten Gabriel Myrberg, död före 1739.
 • 1. Bernt, född 1695. Levde utan tjänst. Död 1722. Se Tab. 7.
 • 1. Henrik, född 1697. Löjtnant. Död 1749. Se Tab. 9.
 • 2. Axel Erik, född 1700. Löjtnant. Död 1742. Se Tab. 41.

TAB 7

Bernt (son av Erik, Tab. 6), född 1695. Levde utan tjänst. Död 1722-07-15 Raitniemi Gift med Hedvig Ulsing, levde 1728.

Barn:

 • Peter Carl Gustaf, född 1721. Sergeant. Se Tab. 8.

TAB 8

Peter Carl Gustaf (son av Bernt, Tab. 7), född 1721. Kom i tjänst 1731. (?) Fältväbel vid Nylands dragoner. Sergeant vid livdragonregementet 1743-10-21 och ännu 1757. Död 1758-1-12 Loimijoki, Finland (Oh). Gift med Anna Catharina Starck, från vilken han blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o med notarien i Åbo hovrätt Lars Kask), född 1725-09-04, dotter av ryttmästaren Alexander Starck, och hans 1:a fru Märta Sofia Giös.

Barn:

 • Gustaf. Sergeant vid Nylands infanteriregemente.. Möjliga händelser I Luopioinen  ::: 1.2.1816 4.2.1816 Säynäjerfvi; far Gust. Blåfield mor lagårdsp. Greta Pett.dr Anna Gustava; oä.  ::: 19.6.1823 19.6.1823 Haldia föreg. serg. Gust. Blåfjeld Inhyses piga Walb. Johansd:r Anna Lovisa. oä.(Oh)

""Hedvig Sophia"" f. 1745-10-18 Loimijoki (Oh)

""Berent Alexsander"" f. 1748-3-16 (Oh)

Anna Juliana, f. 1750-7-18 (Oh) ; död 1814. Gift med sergeanten Carl Reinhold Bäck i Finland, nr 193, född 1759, död 1806.

""Maria Eleonora"" f 1753-1-5. (Oh)

""Johanna Lovisa"" f. 1755-9-25 (Oh)

""Carl Gustaf"" f 1758-3-1 (Oh)

Oh = Otso Havu; Helsingfors Födda och döda i Loimaa/Loimijoki; Luopioinen,

TAB 9

Henrik (son av Erik, Tab. 6), till Judikkala i Sääksmäki socken i Finland, född 1697. Löjtnant. Död 1746-04-02 på Judikkala.8 Gift där 1728-08-31 med Eva Catharina von Birckholtz i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1752-10-13 med kronobefallningsmannen i Nedre Sääksmäki härad, hovsekreteraren Johan Schrey, född 1697, död omkr. 1775)7, född 1714-10-26, död 1766-01-31 på Judikkala, dotter av sekreteraren Gustaf Johan von Birckholtz, och Brita Maria Sölfverarm, av en ointrod. finsk frälsesläkt.1

Barn:

 • Beata Juliana, född 1729-07-31 på Judikkala, liksom syskonen8, död 1809-09-22 Kulju Gift 1762-04-13 på Judikkala8 med kaptenen vid Nylands dragoner Anders Broman, adlad Bromansköld 1772-09-13, men ej introd., född 1729-01-13, död 1789-08-23 på Kara gård i Finland.3
 • Gustaf Henrik, född 1731. Major. Död 1783. Se Tab. 10.
 • Carl Fredrik, född 1732-02-06. Volontär vid Tavastehus regemente 1750. Transp. till Hamiltonska regementet 1756. Mönsterskrivare vid Åbo infanteriregemente 1757-07-25. Fältväbels karaktär 1758. Fänrik och sekundadjutant 1761-02-04. Stabsfänrik 1771-06-05. Löjtnant 1772-08-12. Kaptens avsked 1777-06-06. Död ogift 1784-04-07 i Sääksmäki socken.8 Han bevistade pommerska kriget 1757–1762 [Wä].
 • Eva Catharina, född 1733-04-15. Död 1797-03-20 Sotavalta Gift 1:o 1756-04-27 på Judikkala med regementspastorn Ejlert Holger Barfoth, född 1713-12-28 i Skurups socken, Malmöhus län, död 1757-11-20 på Sveaborg.2. Gift 2:o 1762-04-18 också på Judikkala med kyrkoherden i Karis pastorat i Finland, filosofie magister Axel Johan Grundström, född 1725, död 1781-10-19 i Karis prästgård7. Gift 3:o 1785-10-17 i Ekenäs med kornetten Fredrik von Pfaler i hans 2:a gifte, född 1727-01-19, död 1818-08-17 på Sotavalta.2
 • Otto Reinhold, född 1734. Löjtnant. Död 1788. Se Tab. 17.
 • Margareta Elisabet, född 1735-12-18, död 1809-03-08 Kalaila Gift 1762-11-25 med överinspektören, lantmätaren i Tavastehus län Petter Häggström, född 1734 i Villmanstrand, död 1817.4
 • Johan Christian, född 1737-02-20. Underofficer. Död 1757-11-10.
 • Hedvig Christina, född 1738-05-24, död 1804-03-08 på Kurvola. Gift 1764-12-13 på Judikkala8 med kaptenen Carl Isak Ekman, adlad Segercrantz, född 1734, död 1783.
 • Erik Adam, född 1740. Fänrik. Död 1807. Se Tab. 37.
 • Anders, född 1741-11-29. Volontär vid Hessensteinska regementet 1759. Förare vid Nylands infanteriregemente 1760. Sergeant därst. 1765-01-03. Fänrik 1772-09-25. Löjtnant 1779-12-16. Kapten 1786-04-12. Avsked 1787-05-30. Död barnlös 1803-01-12 på Judikkala.8 Gift 1783-11-28 med Sofia Henrika Löwing, född 1746, död 1830-12-11 på Ruha gård i Orimattila socken.
 • Herman, född 1743. Löjtnant. Död 1801. Se Tab. 39.
 • Ulrika Eleonora, född 1744-02-26, död 1822-10-28 Tolkby Gift 1766-05-22 på Judikkala8 med majoren Gregori von Konow, natural. von Konow, född 1729, död 1809.
 • Adolf Magnus, född 1745. Fänrik. Död 1788. Se Tab. 40.
 • Lovisa, född 1746-10-09, död 1801-09-07. Gift 1787-06-22 på Judikkala8 med överinspektören, kommissionslantmätaren i Tavastehus län Gabriel Barck, född 1733, död 1807 på sin gård Konhof i Akkas socken.4

TAB 10

Gustaf Henrik (son av Henrik, Tab. 9), född 1731-01-29 på Judikkala8. Volontär vid Tavastehus regemente. Furir därst. 1750-08-24. Fänrik vid Nylands infanteriregemente 1760-04-19. Löjtnant därst. 1776-05-08. Avsked 1777-04-30 med majors titel. Död 1783-01-25 Sundholm Gift 1770-07-22 i Stockholm med Catharina Christina Heijkenskjöld, född 1747-06-01 död 1822-12-20 i Raumo, dotter av bergsrådet Detlof Heijke, adlad Heijkenskjöld, och Catharina Elisabet Hising.

Barn:

 • Detlof Johannes, född 1771-10-30 på Judikkala8. Antagen i krigstjänst 1779. Fänrik vid Nylands infanteriregemente s. å. 16/12. Löjtnant i armén 1790-11-18. Avsked från regementet 1800-11-08. Levde 1808-08-09.
 • ? Catharina Charlotta, född 1772, död 1773.
 • Carl Gustaf, född 1773-03-27 och död s. å. 21/6 på Judikkala.8
 • Elisabet Ulrika, född 1774-04-17 på Judikkala8. Stiftsjungfru. Död 1829-05-03 i Raumo. Gift 1795-12-27 med kaptenen Alexander Vilhelm Rosenlew, nr 1009, född 1761, död 1809.
 • Charlotta Lovisa, född 1778-10-25, död 1803-09-19. Gift 1798-06-08 med protokollssekreteraren Gustaf af Stenhoff, nr 2008, i hans 1:a gifte, född 1774, död 1818.
 • Robert Gustaf, född 1781. Brukspatron. Död 1809. Se Tab. 11.

TAB 11

Robert Gustaf (son av Gustaf Henrik, Tab. 10), född 1781-10-23 i Nykyrka socken, Finland. Student i Åbo 1798-10-10. Auskultant i Åbo hovrätt 1800-06-20. Extra notarie därst. 1802-06-23. Sedermera brukspatron. Död 1809-11-01 på Aviks glasbruk i Somero socken. Gift 1807-01-03 Mustiala

Barn:

 • Ivar Erik, född 1808. Överstelöjtnant. Död 1849. Se Tab. 12.
 • Emilia Lovisa, född 1809-10-31, död ogift 1847-07-09 Haga

TAB 12

Ivar Erik (son av Robert Gustaf, Tab. 11), född 1808-10-26. Kadett i Fredrikshamn 1822-09-08. Fänrik vid Arsamarska hästjägarregementet 1827-02-15. Löjtnant därst. 1829-08-19. Transp. till Willmanstrandska infanteriregementet 1830-06-11. Stabskapten därst. 1833-01-03. Transp. till 7. finska linjebataljonen 1835-10-28. Kapten därst. 1837-08-16. Kommenderad till tjänstgöring vid finska kadettkåren i Fredrikshamn s. å. Överförd till sagda kadettkår med stabskaptens grad 1838-07-17. RRS:tStO3kl 1841-10-17. Kapten 1842-08-22. RRS:tAO3kl 1846-01-31. Överstelöjtnant vid fältmarskalken, hertigen av Wellingtons ryska infanteriregemente 1849-02-09. Död s. å. i okt. i Bartfeld i Ungern av erhållna blessyrer under ungerska kriget. Gift 1836-08-21 med Ida Aurora Augusta Charpentier, född 1815-07-12 Hahkiala

Barn:

 • Ida Helena Lovisa, född 1838-05-31, död 1916-08-09 i Viborg och begraven i Janakkala. Gift 1859 med stabskaptenen friherre Johan. Reinhold Boije af Gennäs, nr 294, född 1836, död 1887.
 • Ivar Robert Mortimer, född 1839. Major. Död 1894. Se Tab. 13.
 • Ida Sofia Julia, född 1841-01-07, död 1842-03-03 i Fredrikshamn.
 • Ivar Julius Hjalmar, född 1842. Överstelöjtnant. Död 1906. Se Tab. 15.
 • Ivar August Alarik, född 1843-12-26, död 1844-01-21.
 • Ida Erika Ingeborg, född 1845-06-10, död s. å. 24/11.
 • Ivar Emil Valdemar, född 1846-11-14. Idkade studier vid Mustiala lantbruksinstitut, ävensom i Sverige och Danmark. Boställsinspektör i västra distriktet av Tavastehus län 1872-06-18. Avsked 1878-05-01. Förvaltare av Ratula gård i Artsjö socken 1884. Reseinspektör för livförsäkringsbolaget Kaleva. Avsked. Anställd i svenska folkpartiets tjänst 1906. Avsked. Gift 1872-07-09 på Hyvikkälä i Janakkala socken med Hilda Alexandra Augusta Baer, född 1848-12-12 Haalis
 • Ida Selma Emilia, född 1848-07-29 i Fredrikshamn, död 1920-08-09 i Helsingfors. Gift 1869-08-24 i Hauho sns kyrka med postförvaltaren och fältkamreraren Carl Gustaf Alléen, född 1842-07-24 Staffansby

TAB 13

Ivar Robert Mortimer (son av Ivar Erik, Tab. 12), född 1839-04-26. Junkare vid Pernowska, konungens av Preussen, grenadjärregemente. Fänrik vid 7. finska linjebataljonen 1859-11-10. Transp. till 10. finska linjebataljonen 1861-03-19. Underlöjtnant därst. 1862-09-10. Placerad på Viborgska infanteriregementet 1863. Löjtnant därst, s. å. 24/11. Transp. till 89. Bjelomorska infanteriregementet 1864-09-26. Stabskapten därst. 1866-07-29. Kaptens avsked 1868-02-14. Ingick åter i tjänst såsom stabskapten vid 5. östra Sibiriska Unjebataljonen 1869-02-26. Transp. till 4. bataljonen av nämnda trupper 1876-09-15. Kapten därst. 1877-11-09. Transp. till 4. östra Sibiriska skarpskyttebataljonen 1880-07-11 och till Archangelgorodska lokalbataljonen s. å. 17/10,. RRS:tStO3kl 1883-05-27. Majors avsked 1884-02-10. Död 1894-04-27 på Wirala gård i Janakkala socken. Gift 1862-04-24 i Tavastehus med Hulda Carolina Alexandra Fontell, född 1841-11-22, död 1923-05-14, dotter av kaptenen Carl Robert Fontell och Henriette Ulrika Petronella Leontina Tammelander.

Barn:

 • Eugenie, född 1866-09-25, död 1867-12-26.

TAB 14

Ivar Erik Valdemar (son av Ivar Robert Mortimer, Tab. 13). född 1870-05-23 i Marinsk vid Amur. Telegrafist av 4. kl. vid telegrafstationen i Tammerfors 1887-05-13. Post-telegraftjänsteman av 6. kl. därst. 1891-01-13. Transp. till Helsingfors centraltelegrafkontor 1892-01-22. Kollegiiregistrators grad s. å. 28/3 med tur från 1891-02-13. Transp. till Tavastehus telegrafkontor 1893-11-27 och till S:t Michels telegrafkontor 1894-07-13. Transp. till Helsingfors centralkontor 1895-04-13. Guvernementssekreterares grad s. å. 8/6 med tur från 1894-02-13. Post-telegraftjänsteman av 5. kl. vid Nystads kontor 1896-11-17. Kollegiisekreterare 1897-04-11. Transp. till Björneborg s. å. och åter till Nystad 1899-09-28. Titulärråd 1900-05-23. Chef för Mariehamns telegrafkontor 1902-08-02. Kollegiiassessor 1903-08-13. RRS:tStO3kl 1907-01-14. Hovråd s. å. 26/4. RRS:tAO3kl 1910-01-14. Posttelegraftjänsteman av 4. kl. vid telegrafkontoret i Åbo s. å. och av 3. kl. 1911. Chef för telegrafkontoret i Borgå. Gift 1899-10-22 i Viborg med Charlotta Matilda Gerda Tawaststjerna, född 1874-02-06 i S:t Petersburg, post-telegraftjänsteman av 6. kl., dotter av kollegiiassessorn Jakob Johan August Tawaststjerna, nr 1107, och Aurora Mathilda Eklund.

Barn:

 • Ivar'' Gert Valdemar, född 1901-01-28 i Nystad. Studentexamen 1920-09-20. Forstexamen 1924-02-29.
 • Gretel Marion Ingeborg, född 1907-03-16 i Mariehamn.'

TAB 15

Ivar Julius Hjalmar (son av Ivar Erik, Tab. 12), född 1842-05-17. Junkare vid 85. Viborgska infanteriregementet. Fänrik därst. 1863-11-26. Underlöjtnant 1864-10-28. Transp. till 87. Nyslottska infanteriregementet 1865-11-23. Löjtnant därst. 1867-11-01. Stabskapten 1870-03-29. Transp. till född reservinfanteribataljonen s. å. 29/5 och till 86. Willmanstrandska infanteriregementet 1874-01-12. Kapten därst. 1878-04-01. Majors avsked 1883-04-11. T. f. chef för 28. finska reservkompaniet s. å. 16/4. Ånyo anställd i tjänst såsom kapten vid ständiga kadern av finska militärens reserv 1884-02-03. Stadfäst i nämnda kompanichefsbefattning 1885-05-04. Överstelöjtnant 1889-11-28. Avsked ur krigstjänsten s. d. Död 1906-01-01 i i Borgå. Gift 1872-04-29 med sin broders svägerska Selma Catharina Fontell, född 1843-08-08, dotter av kaptenen Carl Robert Fontell och Henriette Ulrika Petronella Leontina Tammelander.

Barn:

TAB 16

Rolf Adrian Ivar (son av Ivar Julius Hjalmar, Tab. 15), född 1879-11-29. Underfänrik vid 86. Willmanstrandska infanteriregementet. Underlöjtnant därst. 1901-12-29. Transp. till 5. finländska skarpskytteregementet 1902-03-23. Placerad på skarpskyttetruppernas depå s. å. 20/11. Ånyo i tjänst vid 6. finländska skarpskytteregementet 1904-11-03. Placerad på skarpskyttetruppernas depå 1906-12-16. Kommissarie vid polisinrättningen i Kotka, med placering på arméinfanteriet 1908-10-09. Lärare i ryska språket vid handelsinstitutet, handelsskolan och finska samskolan i Kotka 1909. Ånyo placerad på skarpskyttetruppernas depå 1910-05-26. T. f. polismästare i Kotka 1911-01-20 och i Tammerfors s. å. 2/10. T. f. polismästare i sista, stad med placering på arméinfanteriet 1912-05-13. Löjtnant s. å. 19/12 med tur från 1911-09-01. RRS:tStO3kl 1913-04-27. Föravskedad s. å. Avsked ur militärtjänsten 1914-01-18. Under världskriget inkallad till tjänstgöring vid infanteridruschina i Perm. Stabskapten 1916-07-22. RRS:tStO2kl s. å. 22/9. Avgick från militärtjänsten. Innehar kommissionskontor i Kotka. Gift 1902-10-04 i Borgå med Jenny Josefina Kortman, född 1879-06-01 i sistnämnda stad, dotter av sjökaptenen Carl Johan Kortman och Josefina Hjelm.

Barn:

 • Jenny Tatjana, född 1904-04-11 i Borgå.
 • Greta Josefina, född 1906-03-12 i Fredrikshamn.
 • Carl Ragnar Ivar, född 1908-12-05 i Kotka.
 • Runar Ivar Erik, född 1911-05-22 i Kotka.
 • Rolf Ivar Erik, född 1916-11-07 i Kotka, död där s.å. 11/12.

TAB 17

Otto Reinhold (son av Henrik, Tab. 9), född 1734-10-12 i Sääksmäki socken8. Volontär vid Hamiltonska regementet 1755. Mönsterskrivare på extra stat vid Åbo läns infanteriregemente 1757-07-25. Furirs karaktär 1759-01-30. Fältväbel 1762. Fänrik s. å. 24/5. Transp. till Tavastehusregemente 1767-04-07. Löjtnant?. Avked 1782-05-15. Död 1788-05-11 Lotila Gift 1772-03-22 med Anna Amalia Amnorin, född 1754, död 1825-03-11 på Lotila.

Barn:

 • Helena Gustava, född 1774-10-29 på Lotila, liksom syskonen8, död där 1843-08-25. Gift där 1809-12-28 med översten Tomas Henrik Adlercreutz, nr 1386 B, född 1760, död 1827.
 • Lovisa Amalia, född 1777-01-09, död s. å. 25/9.
 • Bernt Otto, född 1778-08-05, död 1779-08-28 på Lotila.8
 • Carl Johan, född 1780. Häradshövding. Död 1834. Se Tab. 18.
 • Bernt Fredrik, född 1782. Överstelöjtnant. Död 1835. Se Tab. 30.
 • Gustaf Adolf, född 1784. Kollegiiassessor. Död 1847. Se Tab. 33.
 • Anna Louisa, född 1787-03-23, död ogift 1842-12-20 på Lotila.
 • Amalia Ottiliana, född 1788-10-12 posthuma, död 1789-06-09 på Lotila.

TAB 18

Carl Johan (son av Otto Reinhold, Tab. 17), född 1780-10-18 i Sääksmäki socken3. Student i Åbo 1793. Auskultant i Åbo hovrätt 1800-06-20. Extra notarie därst. 1804-06-25. Vice häradshövding 1812-12-22. Häradshövdings n. h. o. v. 1822-02-07. T. f. domhavande i Nedre Sääksmäki domsaga. Död 1834-06-24 på Judikkala. Gift 1:o 1814-04-10 med Anna Lucia Schrey, född 1790-12-12 i Sääksmäki socken8, död där8 1820-05-22, dotter av fänriken Johan Adolf Schrey och Lovisa Ulrika Gottsman. Gift 2:o 1822-02-14 Tavastby

Barn:

 • 2. Carl Otto Johan, född 1823. Hovråd. Död 1886. Se Tab. 19.
 • 2. Adolf Richard Vilhelm, född 1824-05-16. Kadett i Fredrikshamn 1839-07-26. Fänrik vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1845-06-22. Underlöjtnant därst. 1847-05-30. Löjtnant 1850-12-26. RRS:tAO3kl 1852-12-18. Död ogift 1853-02-09 i Helsingfors.
 • 2. August Fredrik Reinhold, född 1826. Lagman. Död 1901. Se Tab. 20.
 • 2. Edvard Valfrid, född 1827-07-17 i Sääksmäki. Student i Helsingfors 1843-06-16. Död ogift där 1853-02-16.
 • 2. Robert Gustaf Ivar, född 1829. Generallöjtnant. Död 1889. Se Tab. 22.
 • 2. Anna Aurora Carolina, född 1830-07-01 på Judikkala, död 1908-01-15 Myttäälä Gift 1856-09-02 med sin kusin, lagmannen Bernt Gustaf Emil Blåfield, född 1816, död 1874.
 • 2. Ture Volter Hamilkar, född 1832. Kronolänsman. Död 1886. Se Tab. 23.

TAB 19

Carl Otto Johan (son av Carl Johan, Tab. 18), född 1823-01-04 i Sääksmäki socken. Student i Helsingfors 1839-03-28. Filosofie kandidat därst. 1845-05-28 och filosofie magister 1847-06-22. Med. kandidat 1851-03-08. T. f. yngre läkare vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1854-02-15. Med. licentiat 1857-02-04. Stadsläkare i Tavastehus s. å. 15/12. Stadsläkare i Tammerfors 1859-04-12. Promoverad med. och kir. doktor 1860-05-31. Hovråds titel 1869-05-01. Död 1886-08-12 i Tammerfors. Gift 1857-12-26 med Ebba Elisabet Gustava Masalin, född 1829-06-09, död 1906-12-09 i Helsingfors, dotter av apotekaren i Nyslott Gustaf Ertvin Masalin och Elisabet Catharina Kraak.

Barn:

 • Johanna Sofia, född 1859-10-14, död 1862-01-20.
 • Helena Maria, född 1860-11-21. Finsk stiftsjungfru. Död ogift 1895-12-29 i Helsingfors.
 • Carl Otto, född 1862-12-16, död 1864-11-15.
 • Aurora Johanna, född 1864-01-22. Finsk stiftsjungfru. Lärarinna.
 • Henrik Ivar, född 1865-03-15 i Tammerfors. Student i Helsingfors 1884-06-11. Auskultant i Åbo hovrätt 1890-06-06. Vice häradshövding 1893-05-31. Extra ordinarie kopist i senatens för Finland ekonomidepartement s. å. 5/9. Och i dess justitiedepartement s. å. 15/9. Brottmålsnotarie vid rådstuvurätten i Helsingfors 1898-01-15. Kanslist i fångvårdsstyrelsen 1903. Yngre justitierådman vid rådstuvurätten i Helsingfors 1907-05-13. Äldre justitierådman därst. 1917. Gift 1903-02-26 i Helsingfors med Alfhild Naema Johanna Lagerstam, född 1871-02-02 i S:t Michel, dotter av landssekreteraren i S:t Michels län Erik Johan Lagerstam och Aina Aurora Kiuru.
 • Otto Johan, född 1867-12-09 i Tammerfors. Student i Helsingfors 1887-05-25. Tandläkarekandidat 1892-11-02. Tandläkare 1894-06-01. Med. kandidat 1895-05-31. T. f. kommunalläkare i Mäntyharju 1898. Kommunalläkare i Nurmijärvi 1899. Med. licentiat 1900-05-31. Kommunalläkare i Kauhava 1901. Extra läkare hos medicinalstyrelsen 1907. Kommunalläkare i Pedersöre, Esse, Larsmo och Purmo s. å. samt i Alavo, Kuortane och Töysä 1916-02-01. Stadsläkare i Nykarleby 1917-12-07. Tillika badhusläkare vid Fäboda sanatorium. Provinsialläkare i Kajana distrikt 1922-08-09. Gift 1900-12-26 i Helsingfors med Elin Maria Ström, född 1875-10-11 i Helsingfors, dotter av huvudkassören vid statsjärnvägarna August Fridolf Ferdinand Ström och Maria Reuter.

TAB 20

August Fredrik Reinhold (son av Carl Johan, Tab. 18), född 1826-03-07 i Sääksmäki socken. Student i Helsingfors 1843-06-16. Auskultant i Åbo hovrätt 1849-02-27. Extra notarie därst, s. å. 21/6. Vice häradshövding 1853-06-18. Auditör vid 6. (Tavastehus) finska indelta skarpskyttebataljon 1855-12-05. Häradshövdings n. h. o. v. 1863-07-31. Häradshövding i Sääksmäki domsaga 1868-10-29. Häradshövding i Janakkala domsaga 1891-11-09. Lagmans titel 1894-04-29. Avsked 1900-08-02. Död 1901-03-08 Itko Gift 1866-05-29 Lahdentaka finsk adelsman Idestam, nr 164, och Anna Sofia Trapp.

Barn:

 • Anna Maria, född 1867-04-17, död s. å. 20/9.
 • Johan August, född 1868-07-04, död s. å. 6/7.
 • Maria, född 1869-04-18. Gift 1897-03-06 Itko
 • August Johannes (Hannes), född 1871. Advokat. Se Tab. 21.

TAB 21

August Johannes (Hannes) (son av August Fredrik Reinhold, Tab. 20), född 1871-07-19. Student i Helsingfors 1892-09-15. Extra ordinarie landskanslist i Tavastehus län. Registrator därst. 1905-08. Avsked 1913-02-20. Advokat i Tavastehus. Gift 1908-08-01 i Valkeala med Signe Frida Maria Fagerström, född 1887-06-07 i Kimito socken, dotter av sjökaptenen Henrik Valfrid Fagerström och Julia Maria Granberg.

Barn:

 • Signhild Maria, född 1909-01-08 i Tavastehus, liksom syskonen.
 • Harry August, född 1910-08-25.
 • Tage Birger, född 1913-08-05.

TAB 22

Robert Gustaf Ivar (son av Carl Johan, Tab. 18), född 1829-08-28. Kadett i Fredrikshamn. Fänrik vid livgardets Semenoffska regemente 1848-06-25. Underlöjtnant därst. 1849-12-18. Löjtnant 1852-04-11. Stabskapten 1854-09-03. RRS:tStO3kl 1856-09-07. Kapten 1858-09-11. Överstelöjtnant vid 6. reservskarpskyttebataljonen 1861-04-12. Chef för sagda bataljon 1862-08-10. Överste 1863-03-30. Kommendör för Nyslottska infanteriregementet s. å. 25/7. RRS:tAO2kl 1866-12-17 och S:tW1O4kl 1868-12-18. RRS:tAO2kl med kr. 1870-09-11. RRS:t W1O3kl 1871-09-11. Generalmajor och chef för 2. brigaden av 15. infanteridivisionen 1873-09-11. Chef för 2. brigaden av 24. infanteridivisionen s. å. 21/10. RRS:tStO1kl 1876-09-07. Chef för 3. skarpskyttebrigaden 1877-10-22. RRS:tAO1kl. Inskriven i rullorna vid 9. skarpskyttebataljonen 1881-01-16. Född född chef för 9. infanteridivisionen s. å. 10/5. Generallöjtnant och stadfäst i innehavande befattning 1883-05-27. RRS:tWlO2kl. Avsked från nämnda befattning och placerad på arméinfanteriets depå 1884-08-02. Avsked s. å. 23/10. Krigskommissarie i Vasa läns född uppbådskrets 1886-10-21. Död 1889-12-28 i Vasa och där begraven. Gift 1:o 1860-09-25 i Tavastehus med Maria Lovisa Utter, född 1834-05-05, död 1864-08-22 i Fredrikshamn, dotter av landssekreteraren i Tavastehus län, lagmannen Otto Gustaf Utter och hans 2. fru Margareta Sofia Eklund. Gift 2:o 1865-09-17 i med Nadine Gerasimov, född 1844-09-27, död 1918-12-13 i Helsingfors och begraven i Vasa, dotter av hovrådet Ivan Gerasimov och Wera Sevastejev.

Barn:

 • 1. Selma, född 1861-11-08, död 1869-05-17.
 • 1. Hanna, född 1863-05-10 i Nischni-Novgorod. Gift 1888-02-28 i Vasa med kollegiirådet, före detta bataljonsläkaren, med. licentiat Edvard Elias Pfaler, född 1848-08-29 i över Torneå socken, död 1924-09-14 i Vasa.
 • 1. Maria Lovisa, född 1864-08-22. Telegrafist vid statens järnvägar i Helsingfors. Hugnad med briljanterade broscher 1905-04-30 och 1915-04-04.
 • 2. Dagmar Nadine, född 1866-06-25. Anställd i järnvägsstyrelsen. Hugnad med en briljanterad brosch 1905-04-30. Kanslibiträde vid styrelsens byråavdelning 1906. Briljanterade broscher 1908-04-26 och 1915-04-04.
 • 2. Sofia Aurora (Sonja), född 1867-07-07. Gift 1891-08-04 med före detta hovrättsrådet i Vasa hovrätt, jur. utr. kandidat Oskar Julius Revell, född 1857-06-08 i Vasa.
 • 2. Robert Eugen, född 1869-05-17. Kadett i Fredrikshamn 1883-07-01. Transp. till kejsarens pagekår 1887-10-28. Underlöjtnant vid S:t Petersburgska konung Fredrik Wilhelm IV:s grenadjärregemente 1890-08-22 med tur från 1889-08-22. Löjtnant 1893-09-11. Kommenderad till generalstabens Nikolajeffska akademi 1894. Död ogift 1895-12-04 (kastade sig i Imatra).
 • 2. Vera Isabella, född 1870-08-03. Kanslibiträde i järnvägsstyrelsen 1908. Extra ordinarie amanuens vid Helsingfors stadsarkiv.
 • 2. Margareta Ljubov (Greta), född 1872-11-08. Finsk stiftsjungfru, student i Helsingfors 1894-06-06. Renskriverska i järnvägsstyrelsen. Hugnad med en briljanterad brosch 1904-04-10. T. f. kontorsbiträde vid statsjärnvägarnas distriktsstyrelse i Vasa 1912. Avsked.
 • 2. Vladimir, född 1881 i Tultsin i Podolien, död s. å.

TAB 23

Ture Volter Hamilkar (son av Carl Johan, Tab. 18), född 1832-02-25 i Sääksmäki socken. Student i Helsingfors 1850-12-14. Lantmäterielev 1852-07-30. Lantmäteriauskultant 1856-05-07. Vice lantmätare 1858-06-05. Kronolänsman i Wånå och Janakkala distrikt 1869-12-27. Avsked 1882. Död 1858-07-29 i Turengi by, Janakkala socken. Gift 1858-07-17 Niemis, nr 145.

Barn:

 • Anna Juliana, född 1859-05-31. Finsk stiftsjungfru. Föreståndare för postexpeditionen i Mäntsälä 1891. Kontorsskrivare vid postkontoret i Lovisa 1894. Därtill konstituerad 1896-12. Expeditör vid postkontoret i Borgå 1904.
 • Volter Ludvig Hannibal. Född 1861. Kronolänsman. Död 1905. Se Tab. 24.
 • Axel Verner. Född 1862. Farmägare. Se Tab. 26.
 • Richard Emil. Född 1864-09-20. Student i Helsingfors 1884-09-11. Drunknade ogift 1886-07-14 i Turengi by.
 • Carl August. Född 1866. Bagarmästare. Död 1900. Se Tab. 27.
 • Fredrika Camilla. Född 1867-12-01. Död s.d.
 • Hilda Maria. Född 1869-09-12. Finsk stiftsjungfru. Slöjdlärarinna vid Viborgs läns lantbrukssällskap 1889. Död ogift 1902-10-13 i Borgå.
 • Olga Aurora. Född 1871-12-12. Död 1875-05-30.
 • Otto Ture. Född 1874. Stationsinspektor. Se Tab. 28.
 • Anders Gustaf. Född 1876. Apotekare. Se Tab. 29.

TAB 24

Volter Ludvig Hannibal (son av Ture Volter Hamilkar, Tab. 23). Född 1861-01-23. Landskontorist i Tavastehus län 1885-05-15. Kronolänsman i Kuhmois distrikt 1888-11-22 och Asikkala distrikt 1892-05-17. Död 1905-07-25 i Asikkala socken. Gift 1887-08-28 i Janakkala socken med Hulda Sofia Danielsson, född 1861-02-01 i Skänninge, dotter av fabrikören Joakim Julius Danielsson och Anna Sofia Johansson.

Barn:

 • Volter Ilmari, född 1888. Bokhållare. Se Tab. 25.
 • Into Alfred, född 1890-05-14 i Kuhmois socken. Kontorist. Gift 1924-08-03 i Tavastehus med Regina Cecilia Lampén, född 1888-09-07, dotter av handlanden Carl Henrik Lampén och Fredrika Vilhelmina Bergbom.
 • Sofia Irene, född 1892-08-22 i Asikkala socken. Prokurist på kontor i Lahtis.

TAB 25

Volter Ilmari, (son av Volter Ludvig Hannibal, Tab. 24). Född 1888-06-18 i Tavastehus. Expeditionsbiträde vid postkontoret i Borgå 1918-01-01. Tillhörde under frihetskriget Borgå skyddskår. FFrM2kl s. å. Bokhållare vid nämnda postkontor s. å. Gift 1920-09-12 med Elsa vilhelmina Rautio, född 1897-02-24, dotter av handlanden Peter Rautio och Vilhelmina N. N.

Barn:

 • Eero Volter, född 1921-07-07 i Borgå.

TAB 26

Axel Verner (son av Ture Volter Hamilkar, Tab. 23). Född 1862-09-17. Bagarmästare i Helsingfors på 1880-talet. Därefter farmägare i Port Richmond, Nordamerika. Gift 1:o 1888-11-18 med Maria Gratsjov, född 1863-03-13, död 1892-03-13 i Helsingfors. Gift 2:o 1893 med Alma Charlotta Maconi, född 1862-10-10.

Barn:

 • 1. Ilta Maria, född 1890-01-10 i Helsingfors, död 1897 i Nordamerika.
 • 1. Verner Sigurd Kullervo, född 1892-03-05 i Helsingfors. Student därst. 1911-05-13. Elev vid tekniska högskolan i nämnda stad s. å. Stupade ogift 1918-02-01 i finska frihetskriget vid Kristinestad, och begraven i Helsingfors.
 • 2. Fredrik Gunnar, född 1895-02-27. Elektrotekniker. Gift 1922-04-20 med Emma Maria Penske, född 1898-04-20 i Baltimore, dotter av affärsmannen Stephen P. Penske och Frances A. Philipp.
 • 2. Harold, född 1898-10-02. Posttjänsteman i New York. Gift med Rose Young. [Son: Harold Young, född 1924-07-08].
 • 2. Roy, född 1900-03-05. Elektrotekniker.

TAB 27

Carl August (son av Ture Volter Hamilkar, Tab. 23), född 1866-03-20 i Kalvola socken. Bagarmästare först i Toijala by i Akkas socken 1887, sedan i Orivesi socken. Död där 1900-07-16 genom drunkning. Gift 1891-08-04 i Toijala med Elisabet Sirén, född 1863-11-27 i Ilmola socken, dotter av postiljonen Simon Sirén och Elisabet Possola.

Barn:

 • Sanfrid August Ragnar, född 1895-05-27 i Orivesi socken. Student i Helsingfors 1914-06-12. Inskriven i postverket s. å. Bokhållare i postkupédistriktet 1919.
 • Carl Einar, född 1896-11-14 i Orivesi socken. Student i Helsingfors 1915-06-05. Handelskontorist i Vasa.

TAB 28

Otto Ture (son av Ture Volter Hamilkar, Tab. 23), född 1874-09-09. Inskriven vid statens järnvägar. Telegrafist vid Toijala station 1899. Biljettförsäljare vid Åbo station 1900. 2. Bokhållare därst. 1901-01 och vid Skuru station 1912. Född bokhållare vid Karis station 1913. Stationsinspektor vid Hiirola 1918-08-19. Tillika poststationsföreståndare därst, s. å. Gift 1:o 1902-12-16 i Pöytis socken med Elin Eufrosyne Lindholm, född 1875-11-24 i Pöytis socken, död 1914-07-11, dotter av hemmansägaren August Lindholm och h. h. Amanda Eufrasia. Gift 2:o 1916-05-29 med förra fruns syster Hulda Erika Lindholm, född 1885-07-30.

Barn:

 • 2. Hulda Maj-Britt, född 1917-05-11. Finsk stiftsjungfru. Död 1924-08-08 vid Hiirola.
 • 2. Otto Olavi, född 1918-08-19.

TAB 29

Anders Gustaf (son av Ture Volter Hamilkar, Tab. 23), född 1876-11-05. Provisor. Föreståndare för apoteksfilialen i Asikkala socken 1905. Erhöll privilegium på apoteket därst. 1919. Gift 1905-07-29 i Helsingfors med Anna Sylvia Krakau, född 1880-01-30, dotter av underlöjtnanten Gustaf Fredrik Krakau och Hilda Natalia Eklund.

Barn:

 • Sylvia Anita, född 1906-05-16 i Helsingfors. Stiftsjungfru.
 • Sven Anders (Anti), född 1907-07-16 i Asikkala socken, liksom de följande syskonen.
 • Gösta, född 1909-02-25.
 • Holger Erik, född 1911-07-31.

TAB 30

Bernt Fredrik (son av Otto Reinhold, Tab. 17), född 1782-09-09 i Sääksmäki sn8. Volontär vid Nylands infanteriregemente 1790-10-01. Student i Åbo 1798-03-08. Furir på extra stat vid Nylands infanteriregemente 1797-01-08. Sergeant på extra stat vid Tavastehus läns infanteriregemente 1800-09-15. Transp. till Nylandsbrigadens jägarebataljon 1802-05-04. Född adjutant vid Adlercreutzska värvade regementet 1804-06-04. Löjtnant i armén 1810-05-04. Kaptens avsked ur svenska tjänsten s. å. 8/5. Kapten vid född finska jägarregementet 1812-10-10. Kapten vid 2. finska infanteriregementet 1819. Major därst. 1822-08-11. Major vid 6. finska skarpskyttebataljonen 1827-05-23. Överstelöjtnants avsked 1831-02-22. Död 1835-11-02 i Tavastehus. Gift 1814-12-31 Kulju ätt.

Barn:

 • Ivar Mauritz Edvard, född 1816-10-31, död 1818-08-14 (23/8?).
 • Natalia Lovisa Eufrosyne, född 1819-01-01 på Kulju, död ogift 1867-01-12 i Åbo.
 • Carl Ivar, född 1820. Överste. Död 1890. Se Tab. 31.
 • Viktor Fredrik, född 1823-01-01 på Nokia gård i Birkkala socken. Underfänrik vid 9. finska linjebataljonen. Fänrik därst. 1841-08-10. Underlöjtnant 1844-07-09. Död ogift 1849-03-03 i Åbo.
 • Mauritz Ferdinand, född 1825-04-03 på Nokia. Kadett vid sjökadettkåren i S:t Petersburg 1839-08-30. Gardemarin 1844-08-31. Underofficer 1845-08-27. Midshipman vid 18. ryska sjöekipaget 1846-09-02. Transp. till 3. ryska sjöekipaget 1848-11-15 och till 14. sjöekipaget s. å. 20/12. Adjutant hos chefen för flottans 2. division s. d. Löjtnant 1850-12-18. Avsked från adjutantsbefattningen 1855-06-06. Kommendör å ångfartyget Wästovoj s. å. 9/6. Död ogift 1856-01-24 i S:t Petersburg. Kastade sig under feberyrsel från ett fönster i tredje våningen, nedföll på ett underliggande tak och frös där ihjäl.

TAB 31

Carl Ivar (son av Bernt Fredrik, Tab. 30), född 1820-07-29 Kulju Underofficer vid 7. finska linjebataljonen 1837-02-21. Underfänrik därst, s. å. 3/6. Transp. till 9. finska linjebataljonen 1841-01-13. Fänrik vid Nischegorodska infanteriregementet 1841-02-18. Transp. till Jeletska infanteriregementet 1843-07-30. Underlöjtnant därst, s. å. 5/9. Löjtnant 1845-06-13. Transp. till 6., sedermera 16. skarpskyttebataljonen s. å. 3/11. Stabskapten därst. 1848-07-31. RRS:tAO3kl 1850-11-29. Kapten 1854-06-10. RRS:tStO3kl 1857-11-05. Major vid Moskovska infanteriregementet 1860-05-07. Bevistade polska upprorets kuvande 1864. RRS:tStO2kl med sv. 1864-03-12. Överstelöjtnant 1866-08-23. RRS:tWlO4kl med ros. RRS:tStO2kl med kr. 1870. Överstes avsked 1872-05-16. Död 1890-07-08 i Åbo. Gift 1854-11-10 i Helsingfors med Olga Borisov, född 1834-11-09 i Systerbäck, död 1906-09-28 i Kristinestad, dotter av magasinsförvaltaren, titulärrådet Ivan Borisov och Louise von Petman.

Barn:

 • Alexander, född 1856. Överste. Död 1919. Se Tab. 32.
 • Olga, född 1857-10-04 i Sudobsk, död 1862-01-25 i Mokschan i guvernementet Pensa.
 • Maria, född 1859-01-24 i Tschembar i guvemementet Samara, död där s. å. 10/9.
 • Viktor, född 1860-12-14 och död 1861-07-28 i Mokschan.
 • Viktor, född 1862-06-19 i Mokschan, död 1863-09-14 i Moskva.
 • Vera, född 1865-12-01 i Warschau. Telegrafist vid statsjärnvägarna i Finland. Avsked. Gift 1899-06-14 med referendarierådet Artur Edvard Jernefelt, nr 536, född 1872.
 • Olga, född 1867-10-26 i guvernementet Warschau, död 1873-03-31 i Åbo.
 • Leonid, född 1870-10-05, i Suhatsjov i guvernementet Petrokovsk. Yngre underofficer vid 89. Batomorska infanteriregementet 1890-05-21. Äldre underofficer därst. s. å. 16/11. Fältväbel 1891-06-17. Junkare vid militärskolan i Vilna s. å. 22/8 och vid Vladimirska militärskolan i S:t Petersburg 1892-10-22. Underfänrik vid 92. Petsjorska infanteriregementet 1894-08-20. Underlöjtnant därst. 1896-05-26. Transp. till 6. S:t Michels, finska skarpskyttebataljon s. å. 30/11 och till 199. Svirska reservinfanteriregementet 1900-02-19. Löjtnant 1901-04-14 med tur från 1900-05-27. Stabskapten 1904-09-28. Transp. till 140. Saraiska infanteriregementet 1904-11-18 och till 85. Viborgska, kejsaren av Tyskland, konungen av Preussen Wilhelm II:s infanteriregemente 1905-10-16. Bevistade kriget mot Japan 1904–1905. Stadfäst RRS:tStO3kl med svärd o. ros 1906-02-15. Kapten s. å. 8/4 med tur från 1905-10-08. Stadfäst RRS:tAO3kl med svärd o. ros 1907-03-03. RRS:tStO2kl 1909-12-19. RPrKrO3kl 1912-06-28. Bevistade världskriget 1914–1918. RRS:tAO2kl med svärd 1914-10-25 och S:t W1O4kl med sv. o. ros 1915-02-24. Överstelöjtnant s. d. med tur från 1914-12-09. Erhöll 1916-10-09 ytterligare anciennitet i denna grad från 1912-09-06. RRS:tStO2kl med svärd 1917-01-20. Stabsofficer för uppdrag hos etappekonomiavdelningschefen vid arméstaben, med placering på arméinfanteriet s. å. Överste s. å. 3/6 med tur från 1915-06-03. Avgick ur rysk militärtjänst 1918-06-03. Inträdde i finsk tjänst med överstelöjtnants grad och anställning vid krigsministeriet 1919-07-14. Inspektör för arméns tross. Överstes grad 1922-01-22. Gift 1:o 1897-10-27 i Moskva med sin kusin Vera Heymann, från vilken han 1920-12-14 blev skild, född 1875-05-21 i nämnda stad, dotter av fabriksdirektören och hedersborgaren i Moskva Leon Heymann och Natalie Borisov. Gift 2:o 1921-06-23 med Emelie Helena Gabriella (Ellen) Spåre i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1901-12-21 i Helsingfors med stabskaptenen Carl Gustaf Loenbom, född 1874-04-23 i nämnda stad, död 1921 i mars i Stockholm), född 1879-12-23 i Helsingfors, dotter av senatorn och geheimerådet Knut Robert Carl Valfrid Spåre, och hans 2:a fru Emelie Adelaide af Brunér, finska adl. ätten nr 208.
 • Nikolai, född 1873-06-06 i Åbo, död där 1875-03-16.
 • Eugenie, född 1875-05-23 i Åbo. Anställd i finska järnvägsstyrelsen. Avsked 1904.

TAB 32

Alexander (son av Carl Ivar, Tab. 31), född 1856-06-21 i Tsarskoje Selo. Porte-épéejunkare vid 89. Bjelomorska infanteriregementet. Efter genomgången kurs vid Infanterijunkareskolan i Helsingfors. Fänrik vid nämnda regemente 1878-04-28. Underlöjtnant därst. 1879-07-26. Löjtnant 1885-05-24. Stabskapten 1890-03-10. RRS:tStO3kl 1894-09-11. Kapten 1895-08-13. RRS:tAO3kl 1901-01-14. RRS:tStO2kl 1904-12-19. Överstelöjtnant 1905-08-11. Överstes avsked 1907-09-22. Död 1919-01-30 i Staraja Russa. Gift 1:o 1890-05-11 i Reval med Eugenie Zarenko, från vilken han blev skild, född 1870-12-27, dotter av kollegiiassessorn Andrei Zarenko och Natalia Nikolajevna. Gift 2:o 1907-03-08 med Maria Saitszev, född 1868-04-13.

Barn:

 • 1. Sergei, född 1891-06-21 i Reval. Porte-épéejunkare vid Paulovska militärläroverket. Underlöjtnant vid livgardets 2. skarpskyttebataljon, sedan livgardets 2. Tsarskojeselska skarpskytteregemente 1910-08-19. Bevistade världskriget från 1914. RRS:tStW1O4kl med svärd o. ros och S:tA04kl med påskrift: för tapperhet 1914. Löjtnant s. å. 19/12. BRS:tStO2kl med svärd, S:tAO3kl med svärd o. roa och S:tStO3kl med svärd o. ros 1915. RRS:tAO2kl med svärd s. å. Stabskapten 1916-07-30, med tur från 1915-06-01. Kapten 1917-01-10 med tur från 1916-03-01: kommenderad till generalstabens Nikolajevska akademi. Överste. Död ogift 1918-01-15 i Reval.
 • 1. Boris, född 1892-06-29 i Reval. Elev vid Nischegorodska, greve Araktsjejevs, kadettkår. Död 1910-02-11 i Nischni Novgorod och där begraven.

TAB 33

Gustaf Adolf (son av Otto Reinhold, Tab. 17), född 1784-11-09 i Sääksmäki socken8. Student i Åbo 1798-03-01, auskultant i Åbo hovrätt 1803-12-17. Vice häradshövding 1811-06-26. Häradshövdings n. h. o. v. 1830-05-03. Häradshövding i Kymmene domsaga 1837-11-26. Kollegiiassessors titel 1844-04-15. Transp. till Hollola domsaga 1846-07-30. Död 1847-03-05 Lotila Gift 1815-09-10 i Ulvsby socken med sin svägerskas kusin Maria Fredrika Le Bell, född 1794, död 1820-09-16, dotter av kaptenen Adolf Bernt Le Bell och Hedvig Fredrika Bromansköld, av en adlad, men ej introd. ätt.

Barn:

 • Bernt Gustaf Emil, född 1816. Lagman. Död 1874. Se Tab. 34.
 • Knut Gustaf Reinhold, född 1817-09-26 i Sääksmäki socken. Student i Helsingfors 1834-03-07. Filosofie kandidat därst. 1840-06-11. Filosofie magister s. å. 20/7. Anställd vid skolverket 1844-08-24. Lärare i franska språket vid Kuopio gymnasium 1845-07-02. Prästvigd 1851-05-18. Pastoralexamen s. å. 20/5. Kyrkoherde i Valkeala pastorat 1866-05-28. Död 1873-12-23 i Valkeala. Gift 1865-01-27 i Kalajoki socken med Eugenie Lojander, född 1840-11-27 i Vasa, död 1872-06-22 i Valkeala socken8. Dotter av kaptenen Nils Peter Lojander och Fredrika Johanna Ekroth.
 • Carl Gustaf Vilhelm, född 1818-10-10. Kadett i Fredrikshamn 1834-01-24. Fänrik vid 6. lätta ridande artilleribatteriet 1841-09-11. Underlöjtnant vid 5. batteriet 1847-08-18. Löjtnant 1848-07-13. Stabskapten 1849-09-17. RRS:tAO3kl med ros s. å. 16/11. Erhöll medaljen för fältåget i Ungern s. å. Kapten 1853-09-11. RRS:tStO2kl. Transport till 12. fältartilleribrigaden 1860-01-05. Överstelöjtnant s. å. 13/7. Död ogift 1861-03-18 i Helsingfors.
 • Alexandra, född 1819-09-15 död s. å. 27/9.

TAB 3

Bernt Gustaf Emil (son av Gustaf Adolf, Tab. 33). Född 1816-08-15 Lotila Student i Helsingfors 1834-02-08. Auskultant i Åbo hovrätt 1842-12-20. Extra notarie därst. 1843-06-20. Vice häradshövding 1844-12-20. Auditör vid grenadjärskarpskyttebataljonen 1851-03-01. Häradshövdings n. h. o. v. 1852-08-06. Överauditör vid överkrigsdomstolen för finska militären och lotsverket 1854-07-27. RRS:tStO3kl 1860-04-15 och 2kl 1863-04-29. Lagmans titel 1868-04-12. Häradshövding i Jääskis domsaga s. å. 23/4. Transp. till övre Satakunda nedredels domsaga 1870-02-09. Död 1874-03-30 Myttäälä Gift 1856-09-02 med sin kusin Anna Aurora Carolina Blåfield, född 1830-07-01 Judikkala

Barn:

 • Anna Fredrika, född 1857-06-25 i Helsingfors, död ogift 1879-06-20 på Myttäälä.
 • Gustaf Ivar, född 1858. Kommunalråd. Död 1920. Se Tab. 35.
 • Carl Emil, född 1860-09-29 i Helsingfors. Student därst. 1880-09-15. Död ogift 1897-04-02 på Myttäälä.
 • Aurora Helena, född 1862-11-03 på Myttäälä. Finsk stiftsjungfru. Död ogift 1915-07-10 på Kankainen i Pälkäne socken.
 • Dagmar Maria, född 1864-09-29 i Helsingfors. Stiftsjungfru.
 • Valfrid August Vilhelm, född 1866. Justitieråd. Se Tab. 36.

TAB 35

Gustaf Ivar (son av Bernt Gustaf Emil, Tab. 34). Född 1858-09-27 i Helsingfors. Biträdande länsagronom i Åbo och Björneborgs län 1889. Utexaminerad såsom extra elev från fackskolan för kemisk teknologi vid Polytekniska institutet i Helsingfors 1899-05-31. Bosatte sig på Myttäälä boställe i Pälkäne socken. Kommunalråds titel 1919-05-16. Död 1920-05-10 på Myttäälä. Gift 1910-08-16 på Kankainen i Pälkäne socken med Laura Sofia Sörensen, född 1887-01-08 i Ekenäs, dotter av kapellmästaren Severin Sörensen från Danmark och Augusta Sofia Rosenholm.

Barn:

 • Ville, född 1911-07-08 på Myttäälä.

TAB 36

Valfrid August Vilhelm (son av Bernt Gustaf Emil, Tab. 34). Född 1866-08-26 Myttäälä Student i Helsingfors 1885-06-04. Auskultant i Åbo hovrätt 1891-12-30. Vice häradshövding 1894-12-21. Extra ordinarie kopist i senatens för Finland ekonomidepartement 1895-03-18 och i dess justitiedepartement s. å. 19/3. Kanslist i sistnämnda departement 1900-03-30. Protokollssekreterare därst. 1904-02-27. RRS:tStO3kl 1907-06-05. Häradshövding i Hauho domsaga 1908-06-04. Senator och ledamot av justitiedepartementet i Finlands senat med kvarstående i nämnda häradshövdingsbefattning 1917-04-03. Justitieråd i högsta domstolen 1918-08-02. KFinlVRO2kl 1924-12. Gift 1913-01-04 i Helsingfors med Irene Alexandra Nyqvist, född 1882-01-19 i Helsinge socken, filosofie magister, dotter av hemmansägaren Fredrik Vilhelm Nyqvist och Olivia Matilda Skogster.

Barn:

 • Anna-Maria, född 1913-10-24, i Helsingfors. Finsk stiftsjungfru.
 • Kai Ivar Fredrik, född 1915-01-12 i Pälkäne socken.
 • Kaarina Helena, född 1916-10-29, i Tammerfors. Finsk stiftsjungfru.
 • Lorens Armas, född 1918-06-22 i Pälkäne socken.
 • Klaus Emil Henrik, född 1921-10-06 i Helsingfors.

TAB 37

Erik Adam (son av Henrik, Tab. 9). Född 1740-12-24. Furir vid Nylands infanteriregemente 1759-06-01. Transp. till Tavastehus infanteriregemente 1760-01-27. Förares karaktär 1767-06-27. Underofficer. Avsked. Fänriks n. h. o. v. 1774-07-13. Död 1807-05-02, Räikkä Gift 1774-02-13 med Helena Juliana Witting, född 1745-10-18, död 1809-10-22 på Hintula.

Barn:

 • Eva Juliana, född 1774-06-29, död 1835-08-25 i Loimijoki socken.
 • Hedvig Lovisa, född 1776-03-05 död s. å. 9/7.
 • Anders Conrad, född 1777. Löjtnant. Död 1829. Se Tab. 38.
 • UlrikaHelena, född 1779-08-19, död ogift 1846-05-14 i Borgå.
 • Erik Adam, född 1781-11-04 i Birkkala socken8, begraven8 där 1787-11-11.
 • Barbara Sofia, född 1782-12-27 i Birkkala socken8, död 1854-08-06 Hovila Gift 1:o 1823-12-14 i Pernå socken med vice häradshövdingen Robert Tandefelt, nr 631, född 1791, död 1831. Gift 2:o 1832-08-19 med vice häradshövdingen Otto Vilhelm Magnus Wadenstierna, nr 1387, i hans 2:a gifte, född 1793, död 1856.
 • Fredrika Elisabet, född 1785-04-06 i Birkkala socken8. Finsk stiftsjungfru. Död ogift 1866-10-25.
 • Gustava Catharina, född 1786-09-25 i Birkkala socken8, död 1852-05-29 Vira Gift 1823-08-09 med kapellanen i Karkku Jakob Gabriel Leistenius, i hans 2:a gifte, född 1766-03-04 i Suoniemi8, död där8 1839-12-15.

TAB 38

Anders Conrad (son av Erik Adam, Tab. 37). Född 1777-10-19. Sergeant vid Tavastehus infanteriregemente 1799-10-07. Stabsfänrik vid Jägerhornska regementet 1805-10-08. Löjtnants avsked 1810-07-10. Död 1829-03-04 i Borgå. Gift 1810-08-30 på Nordenlund i Sysmä socken med Hedvig Charlotta Ekestubbe, född 1779, död 1819-12-13 Hindhår

Barn:

 • Antoinette Helena Christina, född 1812-08-27, död ogift 1882-03-04 i Korpilaks socken.
 • Adolf Fredrik, född 1813-07-06. Kadett vid 2. kadettkåren i S:t Petersburg. Fänrik vid Wilna jägareregemente 1833-11-08. Underlöjtnant 1835-01-05. Löjtnant 1837-04-02. Transp. till Brienska jägareregementet 1839-10-18. Stabskapten därst. 1841-06-06. Transp. till 3. finska linjebataljonen s. å. 28/8 och till 12. finska Unjebataljonen 1843-05-31. Kaptens avsked 1846-04-04. Död ogift 1848-01-10 i Helsingfors.
 • Anders, född 1815-03-02, död s. å. 2/5.
 • Sofia Charlotta Fredrika, född 1816-10-10. Död 1892-05-07 i Korpilaks socken. Gift 1843-10-10 med kyrkoherden i Viitasaari pastorat Gustaf Reinhold Blomqvist, född 1813-03-07 i Kuopio, död 1876-12-18.

TAB 39

Herman (son av Henrik. Tab. 9). Född 1743-01-17. Volontär vid livdragonregementet 1761. Furir vid Åbo läns infanteriregemente 1863-08-29. Fänrik därst. 1777-06-06. Löjtnants avsked 1783-05-29. Död 1801-10-11 Tordis Gift 1792-08-28 i Sääksmäki socken8 med Catharina Floor i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1783-02-27 i nämnda socken8 med konduktören Gustaf Haartman, död där8 1790-07-06), född 1748-12-20 i Sääksmäki socken8, död där 1813-08-09, dotter av fältväbeln Hans Johan Floor och Justina Catharina Justander.

Barn:

 • Lovisa Catharina, född 1793-08-17 på Terdis8, död 1827-04-08. Gift 1820-09-03 på Terdis8 med landssekreteraren i Tavastehus län, lagmannen Otto Gustaf Utter i hans 1:a gifte, född 1796-08-17, död 1863-02-12 i Tavastehus.

TAB 40

Adolf Magnus (son av Henrik, Tab. 9). Född 1745-05-08 i Sääksmäki socken8. Volontär vid Nylands dragoner 1762. Sergeant vid Björneborgs infanteriregemente 1771-04-21. Fänrik. Död 1788-10-14 i Sääksmäki socken.8 Gift där8 1788-03-01 med Brita Elisabet Gottsman i hennes 1:a7 gifte (gift 2:o7 1796-02-23 i Hauho sn8 med fänriken Carl Henrik Anthon i hans 2:a gifte, född 1753-01-19 Riku

Barn:

 • Eva Sofia, född posthuma 1788-12-11, död 1789-10-10 i Sääksmäki socken.

TAB 4

Axel Erik (son av Erik, Tab. 6), född 1700 i mars i Sagu socken. Tillfångatagen av ryssarna 1713 och förd till Moskva. Undkom 1715 och blev volontär vid svenska amiralitetet. Arklimästare 1720. Konstapel och slutligen löjtnant vid amiralitetet. Död 1742. Gift 1731-12-12 i Stockholm med Christina Juliana Rydeen, död 1765-05-10, dotter av tullnären Gabriel Rydeen och Eva Juliana Jordan nr 243.8

Barn:

 • Elsa Juliana, döpt 1732-01-14 i Stockholm.
 • Gustaf Henrik, född 1738. Inspektor. Död 1795. Se Tab. 45.
 • Eva Elisabet.
 • Maria Christina.

TAB 4

Carl Fredrik (son av Axel Erik, Tab. 41). Levde utan tjänst, Gift med Anna Christina Mansnerus.

Barn:

 • Axel Fredrik, född 1769-09-26, död ung (?).
 • ? Axel Fredrik, född 1770. Vaktmästare. Död 1833. Se Tab. 43.

TAB 43

Axel Fredrik (?son av Carl Fredrik, Tab. 42). Född 1770-12-13 i Åbo län. Vaktmästare i Kajana. Avsked. Död där 1833-05-22. Gift med Carin Niska, född 1763-01-14, överlevde mannen.

Barn:

 • Carl Fredrik, född 1792. Forsstyrman. Död 1834. Se Tab. 44.
 • Cajsa Stina, född 1799-11-04 i Kajana, levde ogift 1823.

TAB 44

Carl Fredrik (son av Axel Fredrik, Tab. 43). Född 1792-12-21 i Kajana. Arbetskarl. Forsstyrman. Drunknade 1834-06-05. Gift med Brita Karvonen, född 1796-05-10, död 1857-04-06 i Kajana.

Barn:

 • Axel, född 1820-11-26 i Kajana, liksom syskonen, död där 1829-03-21.
 • Carl Fredrik, född 1823-09-27, död 1825-04-17 i Kajana.
 • Cajsa Stina, född 1827-08-16, död 1866-03-05 i Kajana. Gift där 1857-05-19 med arbetskarlen Elias Rengainen, född 1821-08-30, död 1886-04-17 i Kajana.
 • Bengt Erik, född 1829-11-04, död 1830-03-12 i Kajana.
 • Gustaf, född 1832-03-01, död s. å.

TAB 4

Gustaf Henrik (son av Axel Erik, Tab. 41). Född 1738. Lantbruksinspektor i Munktorps socken, Västmanlands län. Död 1795 därst. Gift 1767-11-01 med Helena Liström.

Barn:

 • Gustaf Erik, född 1769-02-27, död s. å. 2/4.
 • Charlotta, född 1770-07-08.
 • Johan Jakob, född 1772-01-30.
 • Carl Gustaf, född 1775-04-26 i Munktorps socken.

TAB 4

Lorentz (son av Lorentz Blåfield, Tab. 5). Född 1656. Volontär vid Björneborgs läns infanteriregemente 1677. Fältväbel därst. 1681. Fänrik 1685. Löjtnant6 1702-07-09. Konfirm. fullm.6 1703-07-01. Avsked för sjuklighet 1705-08-24. Kapten vid Björneborgs uppbådsmanskap 1710. Major 1714-02-19. Erhöll pension 1727-04-13. Död 1733-05-01. Gift med Ebba Margareta Bäck i Finland, levde 1725, dotter av överstelöjtnanten Hans Johan Bäck i Finland, nr 193, och friherrinnan Elisabet Grass, nr 91.

Barn:

 • Henrik, född 1700. Fänrik vid Björneborgs regemente. Död 1714-02-19 i slaget vid Storkyro.
 • Helena, född 1702, död ung.
 • Catharina Juliana, född 1703, vistades 1753 ogift i Sverige.7
 • Maria, född 1704, död 1755-01-13 i Nummis kapell. Gift 1:o med korpralen Nils Backman, född 1712, död 1751. Gift 2:o med Pål Sigfridsson från Mommola by i Nummis kapell av Lojo socken.7
 • Carl, född 1707, död ung.
 • Elisabet7 levde 1753 i Lojo socken. Gift med guldsmeden Mikael Brolin, som levde 1753.7

TAB 47

Gustaf Nilsson (son till Nils Michelsson, Tab. 2), till Lillby och Västis i Sagu socken. Var död 1602. Gift med Brita Sigfridsdotter, av finska adliga Kuggbölesläkten, levde ännu 1622-05-05.

Barn:

 • Ivar Gustafsson Blåfield. Major. Se Tab. 48.
 • Anna Gustafsdotter. Begraven 1656 i Sagu kyrka. Gift 1:o med Gabriel Hemmingsson i Smörvik i Sagu socken. Gift 2:o omkr. 1623 med guldsmeden i Åbo Hartvik Wölich, död 1641.

TAB 4

Ivar Gustafsson Blåfield (son av Gustaf Nilsson, Tab. 47), till Saustila. Major vid ett finskt regemente. Kommendant på Viborg. Han förevisade 1626-01-26 i Åbo hovrätt sin stamfaders Benkt Jönssons sköldebrev och fick det vidimerat samt ingav därav en avskrift till riddarhuset 1636. Introd. 1638-01-17 på ättens vägnar under nr 245. Innehade redan 1618 Saustila och erhöll genom sitt gifte Massby i Sibbo socken1. Levde ännu 1654.1 Gift med Brita Greek, dotter av räntmästaren i Finland Simon Ambrosiusson Greek, avrättad 1599, och Brita Jakobsdotter Svart.1

Barn:

 • Henrik. Förare vid överstelöjtnant Lagercrantz9 skvadron i Viborg 1655. Fältväbel, slutligen fänrik. Förlorade sin befattning 1661, då skvadronen blev upplöst. Levde 1668.

TAB 4

Gustaf (son av Ivar Gustafsson Blåfield, Tab. 48), till Massby i Sibbo socken. Ryttmästare vid överste Maidels kavalleriregemente. Död 1662-11-20 och begraven s. å. 15/12 i Sibbo kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift 1:o1 med N. N. Gift 2:o med Ebba Juliana Wolffelt.

Barn:

 • 1. Ivar, till Saustila och Massby. Korpral vid Yxkulls kavalleriregemente 1668. Avsked 1661, då regementet blev reducerat. Löjtnant vid Åbo läns kavalleriregemente. Död barnlös 1693-03-20, och begraven s. å. 24/9 i Sibbo kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift före 1684 med Elisabet Christina Wunsch i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1700 med ryttmästaren Frans Fredrik Creutzenberg i hans 2:a gifte), född 1656, begraven 1742-03-09 i Sääksmäki socken, dotter av majoren Henrik Johan Wunsch, av livländsk adel, och Christina von Kurtzell [Rf].
 • 2. Gustaf, till Massby. Född omkr. 1633 (uppgav sig 1703 vara 70 år gammal). Död ogift 1710.
 • 2. Henrik Ernst, löjtnant. Död 1710. Se Tab. 72.
 • 2. Anna. Gift med Jakob Simonsson Forskål (hennes son, befallningsmannen Johan Forskål tillöste sig 1693-02-09 ätten Blåfields stamgods Saustila av sina morbröder) [Rf].

TAB 5

Peter (son av Gustaf, Tab. 49), till Massby och Saustila. Kornett vid Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente. Död 1700-03-10 och begraven i Sibbo kyrka s. å. 26/8, där hans vapen ses. Gift med Hebbla Helena von Schrove i hennes 1:a gifte (gift 2:o med amiralitetskaptenen Georg Henrik Nassokin, död 1710. Gift 3:o med ryttaren Peter Werner i Tusby socken, död 1761-04-05 i Tusby socken10), född 1672, död 1754-04-11 i Tusby socken, dotter av majoren Gustaf Johan von Schrove, nr 495, och Anna Christina Svanström.

Barn:

 • Gustaf Johan, född 1696. Landsfiskal. Död 1755. Se Tab. 51.
 • Anna Catharina, född 1698, död 1749-05-23 i Tusby socken. Gift före 1723 med sergeanten Jonas Schatelowitz i hans 1:a gifte, född 1691, död 1772-11-25 i Tusby [Wä].

TAB 51

Gustaf Johan (son av Peter, Tab. 50), född 1696. Landsfiskal inom Nylands län. Död 1754-09-21 i Helsingfors.11 Gift med Catharina Ingman, född 1700, död12 1772-04-27, dotter av kronofogden Anders Ingman och Catharina Streng.

Barn:

 • Anders Johan, född 1723. Major. Död 1806. Se Tab. 52.
 • Peter Fredrik, född 1724. Fältväbel. Död 1790. Se Tab. 66.
 • Carl Magnus, född 1728-04-21 i Tusby socken. Vagnmästare vid artilleriet. Död 1758 under kriget i Pommern.
 • Gustaf Adolf, född 1730. Korpral. Död 1809. Se Tab. 70.
 • Catharina Helena, född 1732-01-26 i Tusby socken, död 1734-11-24 därst.
 • Ulrika Lovisa, född 1734-01-31 i Tusby socken.
 • Maria Elisabet, född 1736-06-18 i Tusby socken, död 1799-02-14 i Hauho socken.7 Gift med bataljonsadjutanten Casper Henrik von Kræmer, nr 1959, född 1732, död 1805.
 • Charlotta Catharina, född 1738-04-14 i Tusby socken, död 1802-04-29 i Padasjoki socken.7 Gift 1771-10-13 i Hauho socken7 med ägaren av Vesijakaa rusthåll i Padasjoki socken.8 Gustaf Bernt von Pfaler, född 1730-03-13, död 1796-04-15 i nämnda socken.8
 • Helena Sofia, född 1740-05-30 i Tusby socken, död 1788-08-20. Gift med kommissarien Johan Cojander, född 1725.
 • Gabriel, född 1744-05-26 på Hummelbergs säteri i Tusby socken. Antagen i krigstjänst 1766. Sergeant 1773-09-18. Fältväbel 1774-12-27. Kornett vid Nylands dragonregemente 1783-08-28. Löjtnant vid Tavastehus jägare 1790-12-09. Avsked 1801-06-16. Död ogift 1801-08-02 Hyvikkälä

TAB 52

Anders Johan (son av Gustaf Johan, Tab. 51), född 1723-10-12 i Tusby socken. Volontär vid Karelska dragonregementet 1744. Korpral därst, s. å. Fältväbel 1750. Stabskornett 1752-06-11. Löjtnant vid Nylands dragonregemente 1761-09-14. Kapten därst. 1765-07-15. Sekund major 1774-12-14. Avsked 1776-12-04. Död 1806-01-31 Hattula socken. Han ägde originalsköldebrevet, vilket förlorades i den eldsvåda, som övergick Tulittula by i Hauho socken år 1762. Gift 1749-10-03 i Loppis socken8 med Helena Juliana Packalén, död 1791-01-11 i Janakkala socken, dotter av kyrkoherden i Lojo socken Tomas Packalenius.

Barn:

 • Johan Adolf, född 1750. Kornett. Död 1827. Se Tab. 53.
 • Helena Sofia, född 1752-04-05 i Hauho socken8, död där 1829-10-29. Gift med löjtnanten vid Nylands dragonregemente Sigfrid Aron Ingman, född 1746-02-22, död 1800-06-13 Frisans
 • Carl Fredrik, född 1755. Levde utan tjänst. Död 1824. Se Tab. 60.
 • Albertina Juliana, född 1760-03-23 i Hauho socken.8
 • Gustaf Vilhelm, född 1763. Sergeant vid arméns flotta. Reste 1791 utrikes och avhördes icke sedermera.
 • Anders Reinhold, född 1765. Kornett. Född Se Tab. 65.

TAB 53

Johan Adolf (son av Anders Johan, Tab. 52). Född 1750-07-10 i Loppis socken. Volontär vid Nylands dragonregemente 1766. Furirs karaktär 1768-05-21. Stabskornett 1777-04-23. Kornett s. å. 23/10. Avsked 1785-05-18. Död 1827-10-22 på Ryttylä Apala i Hausjärvi socken. Gift med Vendela Sofia Lilliebrunn, född 1761-06-27, död 1807-07-28 i Tammela socken, dotter av krigsfiskalen Erik Vilhelm Lilliebrunn, nr 293, och Sofia Elisabet Uggla .

Barn:

 • Sofia Gustava, född 1780-06-11, död 1784.
 • Johan Vilhelm, född 1782. Kapten. Död 1845. Se Tab. 54.
 • Henrika Lovisa, född 1784-09-04, död s. å. 21/11.
 • Gustaf Adolf, född 1785-06-08, död s. å.
 • Carl Otto, född 1791-10-17. Sergeant vid Tavastehus jägare. Död ogift 1812.
 • Ottiliana Sofia, född 1795-02-13, död ogift 1882-08-29 i Tammerfors.

TAB 54

Johan Vilhelm (son av Johan Adolf, Tab. 53). Född 1782-01-15 i Tavastehus län. Rustmästare vid Tavastehus jägarebataljon 1798-09-29. Sergeant därst. 1803-05-02. Fältväbel 1807-05-20. Underlöjtnant 1808-07-14. Fänrik vid Jämtlands regemente 1810-06-19. Transp. till södra skånska infanteriregementet 1811-12-20. Löjtnant därst. 1812-06-09. Kaptens karaktär 1815-05-09. Avsked 1817-03-14. Överflyttade till Finland. Död 1845-09-08 i Loppis socken. Gift 1804-08-28 i Tammela socken8 med Anna Sofia Berghäll, född 1782-12-08, död 1819-09-05 i Loppis prästgård8, dotter av kyrkoherden i Loppis pastorat Nils Berghäll och Maria Elisabet Kempe.

Barn:

 • Nils Vilhelm, född 1805-05-28 skrivare. Blev sinnessvag. Död ogift 1865-10-13 i Loppis socken.
 • Adolf Ulrik, född 1810. Possessionat. Död 1899. Se Tab. 55.
 • Carl Johan, född 1813 (1812?). Stabskapten. Död 1886. Se Tab. 58.

TAB 55

Adolf Ulrik (son av Johan Vilhelm, Tab. 54). Född 1810-11-11. Ägde Viedal i Loppis socken. Död där 1899-08-08. Gift 1837-09-19 med Gustava Charlotta Wiander, född 1806-03-29, död 1883-10-19 på Viedal, dotter av kronolänsmannen Nils Wiander och Sofia Gustava Kåhew.8

Barn:

 • Teodor Fritiof, född 1847. Överste. Död 1902. Se Tab. 56.

TAB 56

Teodor Fritiof (son av Adolf Ulrik, Tab. 55). Född 1847-12-05. Kadett i Fredrikshamn 1859-08-16. Fänrik vid Perejeslavska, storfursten tronföljarens dragonregemente 1867-07-29. Löjtnant därst. 1869-03-21 stabskapten 1872-04-20. RRS:tStO3kl 1873-06-29. Transp. till regementets reservskvadron 1876-03-17. Kapten, sedan ryttmästare 1877-05-15. Kommenderad till Stavropolska kosackjunkareskolan 1878-01-17. Återtransp. till aktiva regementet s. å. 19/1. RRS:tAO3kl 1879-09-11. Kommenderad till generalstabens Nikolajevska akademi 1882-10-16. Avslöt fullständig kurs därst. 1885-04-13. Transp. till generalstaben med kaptens grad och adjutant vid befälhavarestyrelsen för finska militären s. å. 8/12. Överstelöjtnant 1886-04-25. RRS:tStO2kl 1888-09-11. Stabsofficer för särskilda uppdrag vid staben i Warschau militärdistrikt 1890-04-08. Överste s. å. 11/6. T. f. direktor för generalguvernörskansliet i Finland s. å. 20/6. RRS:tAO2kl 1891-04-25. Direktor för nämnda kansli 1892–1895-05-02. RRS:tWlO3kl 1894-04-29. Chef för generalguvernörens över Finland stab för finska militären 1895-05-02. Tillika ledamot av överkrigsdomstolen i Finland s. å. 10/7. Anställd hos chefen för huvudstaben i Ryssland, med kvarstående vid generalstaben 1902-02-11. Ställd till generalguvernörens över Finland disposition s. å. Död 1902-11-01 i Helsingfors och begraven i Loppis socken. Gift 1877-02-02 i Kaukasien med Catharina Ivanov, född 1854-10-07, dotter av översten Ivan Ivanov och hans 1:a fru Maria Ivanovna Ivanov.

Barn:

 • Alexis, född 1881-09-09 i S:t Petersburg, död 1886-10-22 i Helsingfors.
 • Helena, född 1883-05-29 i S:t Petersburg. Anställd vid Pulkova astronomiska observatorium. Gift 1908-02-10 i S:t Petersburg med arkitekten Nikolai Wasiljevitj Wasiljev, född 1883-05-29 i nämnda stad.
 • Nina, född 1885-07-11 i Helsingfors. Gift där 1913-03-01 med befälhavaren å lotsverkets ångfartyg Valvoja, sjökaptenen Georg Henrik Rohdas, född 1885-08-02 i Kauhajoki.
 • Vera, född 1887-09-30 i Helsingfors. Gift 1911-02-19 med underlöjtnanten Wasili Wasiljev.

TAB 57

Valdemar (son av Teodor Fritiof, Tab. 56). Född 1880-08-29 i Stavropol. Kadett i Fredrikshamn 1895-07-24. Avgick 1897-07-14. Utexaminerad såsom sjökapten från navigationsskolan i Helsingfors 1909-04-22. T. f. lotsuppsyningsman i Viborgs lotsfördelning. Underlöjtnant vid lots- och fyrinrättningen i Finland 1911-10-17. Inskriven i rullorna vid tyska amiralitetet 1912-06-04. Löjtnant s. å. 17/6. RVO2M s. å. Transp. till ryska marinens hydrografiska kår 1913-02-17. Befälhavare å lotsångaren Willmanstrand. T. f. lotsfördelningschef i Ålands lotsfördelning 1917. Avgick 1918 ur lotsverkets i Finland tjänst. Marinstabskapten. Gift 1910-12-04 i S:t Petersburg med Saima Elisabet Rohdas, född 1884-09-08 i Kurikka, dotter av godsägaren Otto Rohdas och Aurora Jacobsson.

Barn:

 • Roger Valdemar Fritiof, född 1913-03-09 i Helsingfors.
 • Mac Maurice Valdemar, född 1917-10-15 i Helsingfors.

TAB 58

Carl Johan (son av Johan Vilhelm, Tab. 54). Född 1813 (1812?) 27/10 Loppis socken. Skarpskytt vid livregementets finska skarpskyttebataljon 1832-06-18. Yngre underofficer därst. 1833-12-28. Rustmästare 1838-12-29. Återgick till yngre underofficersbefattningen 1842-11-02. Avsked 1843-01-01. Underfänrik vid 11. finska linjebataljonen. Fänrik vid 10. finska linjebataljonen 1845-11-30. Underlöjtnant därst. 1849-02-01. Löjtnant 1852-06-09. Fången vid Bomarsunds intagande 1854-08-16 och förd till Frankrike. Återkom 1855. Placerad på 18. finska linjebataljonen 1857-06-02 och på 10. bataljonen av samma trupper 1861-04-15. Stabskaptens avsked 1863-01-20. Uppsyningsman vid korrektionsinrättningen i Tavastehus s. å. Direktorsadjoint vid tukthuset i nämnda stad 1873. Död 1886-09-09 i Tavastehus. Gift 1:o 1850-10-14 med Sofia Emilia Borisov, född 1823, död 1859-06-29 Jännilä Gift 2:o 1861-03-06 med Maria Novosjilov, född 1830-07-19 i Tavastehus, död där 1899-03-21, dotter av handlanden Konstantin Novosjilov och Malanja Morosov.

Barn:

 • 1. Carl Emil, född 1851-09-12. Sjöman. Överflyttade till Nordamerikas Förenta stater. Ångbåtsbefälhavare. Död 1909-06-18 i Portland, Oregon, USA.
 • 1. Johan Artur Ragvald, född 1853-01-14. Porte-épéejunkare vid 90. Onega infanteriregementet. Fänrik vid 92. Petsjorska infanteriregementet 1873-01-04. Underlöjtnant därst. 1875-05-01. Löjtnant 1877-06-16. Stabskapten 1879-07-26. Död ogift 1884-01-06 i Narva (avhände sig själv livet).
 • 1. Knut Fredrik, född 1854, död s. å.
 • 1. Emilia Johanna, född 1857-06-16, död 1858-06-27.
 • 2. Saida Maria, född 1862-05-23 i Tavastehus, död där 1923-12-17. Gift där 1880-10-09 med direktören Carl Otto Saxelin, född 1848-01-22.
 • 2. Knut Alexander, född 1863-08-04 i Tavastehus. Handelskontorist. Agent i Suonenjoki socken.
 • 2. Bruno Benjamin Bernhard, född 1865-05-30 i Tavastehus, död 1877-11-29.
 • 2. Helmi Sigrid, född 1868-04-18, död s. å. 18/7.
 • 2. Naima Emilia, född 1870-03-23 i Tavastehus. Gift där 1889-03-23 med stationsinspektoren vid Orivesi järnvägsstation Axel Ossian Sjöman, född 1859-08-19, död 1919-04-13 i S:t Michel.
 • 2. Hugo Richard, född 1872. Reservlöjtnant. Se Tab. 59.

TAB 59

Hugo Richard (son av Carl Johan, Tab. 58). Född 1872-02-02 i Tavastehus. Agrono. Föreståndare för Mänttä järnvägsstation. Föreståndare för postexpeditionen därst. 1899. Avgick från stationsföreståndarebefattningen 1913. Reservlöjtnant 1918-09-17. Gift 1896-10-29 i Jämsä socken med Aina Lydia Nordström (Virtanen), född 1871-09-29 i nämnda socken, dotter av lantbrukaren Erik Nordström och Hedvig Maria Nordström.

Barn:

 • Haidi Skuldfri, född 1897-02-12 i Jämsä socken. Student i Helsingfors 1915-09-25. Gift 1920-01-07 i Berlin med fabriksägaren Hans Jakob von Brieger från Warschau.
 • Heidi Hedvig, född 1898-12-07 vid Mänttä, liksom de följande syskonen, död där 1899-01-08.
 • Heidi Lydia, född 1900-02-08. Skådespelerska. Gift 1922-04-30 med skådespelaren Jaakko Henrik Korhonen, född 1890-05-30.
 • Saidi Rakel, född 1901-10-28, död 1902-12-08 vid Mänttä.8
 • Henrik Runar, född 1903-03-04. FFrM2kl.
 • Saidi Margit, född 1904-11-20.
 • Erik Rudolf, född 1906-03-18.
 • Seidi Marjatta, född 1909-01-25, död 1911-12-14 vid Mänttä.

TAB 60

Carl Fredrik (son av Anders Johan, Tab. 52). Född 1755-11-30 i Hauho socken8. Ägde först Myttäälä i Pälkäne socken, sedan Lielaks i Sirkkala socken. död före 1824 genom drunkning. Gift 1778-11-14 i Harju. socken med Anna Louisa Tollet, född 1756-12-15 i sistnämnda socken, död 1837-09-30 på Lielaks, dotter av fältväbeln Carl Tollet och Anna Krook.

Barn:

 • Sofia Albertina, född 1778-12-19, död 1795-02-27 i Kangasala socken.8
 • Carl Johan, född 1780-06-06, död 1796-03-20 i Kangasala socken.8
 • Anders Johan, född 1782. Drängfogde. Död 1836. Se Tab. 61.
 • Helena Juliana, född tvilling 1782-03-05.
 • Claes Reinhold, född 1784-12-19, död 1794-09-17 i Kangasala socken.8
 • Gustaf Fredrik, född 1787-03-19 i Harju kapell. Sergeant. Död 1829-03-29 på Lielaks.
 • Agata Ulrika, född 1789-09-21, död 1790-07-16 i Kangasala socken.8

TAB 61

Anders Johan (son av Carl Fredrik, Tab. 60). Född 1782-03-05 i Harju (nu Ylöjärvi) socken. Soldat. Korpral. Sedan drängfogde vid prästgården i Ruovesi socken, sist fiskare och inhysing därst. Död 1836-05-21 i Ruovesi socken. Gift med Helena Johansdotter, född 1785-05-02, död 1858-07-05 i Ruovesi socken.

Barn:

 • Anna Lovisa, född 1816-07-01.
 • Hedvig Maria, född 1818-05-15 i Ruovesi socken, liksom de följande syskonen. Flyttade 1840 till Kronstadt och enligt uppgift gift med en militärperson.
 • Eva Carolina Charlotta, född 1820-12-31, död före 1851. Gift 1847-02-07 i Ruovesi socken med torparen Emanuel Fredriksson (Haukkamaa), född 1827-09-10 i Ruovesi socken.
 • Anders Johan, född 1823. Torpare. Död 1906. Se Tab. 62.
 • Amanda Sofia, född 1827-08-22, död 1916-06-15 i Ruovesi. Gift där 1:o 1861-06-09 med bondesonen Johan Herman Hermansson, född 1834-04-12 i nämnda socken, död där 1861-09-03 (drunknade). Gift 2:o 1874-04-12 i Ruovesi socken med kronotorparen Herman Gabrielsson, född 1846-03-10 i nämnda socken, död där 1886-04-22.

TAB 62

Anders Johan (son av Anders Johan, Tab. 61). Född 1823-08-04 i Ruovesi socken. Först dräng å olika hemman, därefter torpare och inhysing å Puoliväli under Pohjaslahti Keskinen. Död 1906-02-09 i Ruovesi socken. Gift där 1850-06-24 med Henrika Johansdotter, född 1825-05-04, död 1909-02-08 i Ruovesi socken, dotter av torparen Johan Mårtensson och Anna Henriksdotter.

Barn:

 • Fredrika Emilia, född 1850-08-28 i Ruovesi socken, liksom syskonen, död där 1922-10-13. Gift 1880-11-03 i nämnda socken med inhysingen Johan Andersson Nummelin född 1858-03-04.
 • Evelina, född 1852-12-11. Gift 1874-09-27 i Ruovesi socken med inhysingen Johan Isaksson Lehtomäki, född 1847-04-20 i Ätsäri socken, död 1905-07-24 i Ruovesi socken.
 • Vilhelmina, född 1854-12-29. Gift 1874-12-20 i Ruovesi socken med torparen Edvard Annasson Nummelin, född 1846-12-20 i Ruovesi socken.
 • Hilda Maria, född 1857-12-03. Gift 1881-11-07 i Ruovesi socken med torparen Alexis Johansson, i hans 2:a gifte, född 1852-02-08 i nämnda socken, död där 1892-04-08. Deras barn kalla sig dels Blåfield, dels Heino.
 • Moses, född 1862-10-08, död 1865-03-10 i Ruovesi socken.
 • Emilia, född 1864-12-02. Kallar sig Niemi.
 • Konstantin, född 1869-12-29, död ogift 1894-12-13 i Ruovesi socken.

TAB 63

Anders Johan (son av Anders Johan, Tab. 62). Född 1860-03-20 i Ruovesi socken. Torpare, numera inhysing i nämnda socken. Gift där 1890-09-07 med Maria Eufrosyne Johansdotter, född 1870-03-19 i nämnda socken, dotter av lägenhetsägaren Johan Mattsson och Cajsa Lisa Andersdotter.

Barn:

 • Maria, född 1896-03-06 i Ruovesi socken liksom syskonen.
 • Nikolai, född 1899-05-08.
 • Konstantin, född 1902-07-17.
 • Herman, född 1906-04-15.
 • Sulo Henrik, född 1909-08-14.
 • Anders, född 1912-12-18, död 1913-01-14 i Ruovesi socken.

TAB 64

Viljo Manuel (son av Anders Johan, Tab. 63). Född 1892-03-07 i Ruovesi socken. Inhysing å Pohjaslahti Keskinen därst. Gift 1919-12-18 i nämnda socken med Anna Siviä Salmi, född där 1902-04-23, dotter av inhysingen Nikolai Salmi och Serafia Johansdotter.

Barn:

 • Nikolai, född 1919-12-21 i Ruovesi socken.
 • Svante Mattias, född 1921-11-28 i Ruovesi socken.

TAB 65

Anders Reinhold (son av Anders Johan, Tab. 52). Född 1765-11-28. Korpral 1783-06-26. Vargeringssergeant 1788-02-03. Kornett vid överstelöjtnant Dufvas jägarebataljon 1789-09-14 och vid Nylands lätta dragoner 1790-07-22. Avsked 1794-06-23. Gift 1792-04-01 med Maria Adamsdotter.

Barn:

 • Johan Ivar, född 1805-07-20.

TAB 66

Peter Fredrik (son av Gustaf Johan, Tab. 51). Född 1724-08-12. Volontär 1747. Korpral 1750-07-16. Fältväbel vid Nylands dragonregemente 1762-12-02. Avsked 1769-03-02. Död 1790-08-02. Gift 1751-09-17 med Christina Gustava Falk, född 1732-06-22, död 1801-03-31 Katrineberg N. Falk och Catharina Stolpe.

Barn:

 • Fredrika Gustava, född 1753-12-20, död 1819-11-25. Gift med bonden Johan Carlsson Touri i Paksalo by i Lojo socken.
 • Vendela Louisa, född 1755-05-11, död 1813-12-16. Gift med kornetten Nils Lostierna, nr 1683, född 1751, död 1811.
 • Adolf Fredrik, född 1758. Major. Död 1813. Se Tab. 67.
 • Carl Gustaf född 1760. Kornett. Död 1808. Se Tab. 68.
 • Otto Vilhelm, född 1763. Löjtnant. Död 1805. Se Tab. 69.
 • Sofia Albertina, född 1765-10-10 i Sjundeå socken.

TAB 67

Adolf Fredrik (son av Peter Fredrik, Tab. 66). Född 1758-07-29 i Hattula socken. Volontär vid artilleriet i Helsingfors 1775-06-01. Korpral vid finska eskadern av arméns flotta 1777-08-20. Sergeant därst. 1778-06-08. Fänrik vid arméns flotta 1781-07-05. Löjtnant 1789-08-27. RSO 1790-07-22. Erhöll Svensksundsmedaljen. Kapten i armén 1796-10-05. Kapten vid arméns flottas finska eskader 1799-10-21. Majors avsked 1811-03-12. Död 1813-09-01 Katrineberg Gift 1:o 1791-01-06 med Christina Elisabet Mattheiszen, född 1768-01-13, död 1795-01-30 Munksnäs Gift 2:o 1797-09-11 Friberg med Catharina Johanna Vilhelmina Buchau, född 1766, död 1812-08-02 genom drunkning vid Katrineberg, dotter av brukspatronen, k. sekreteraren Johan Vilhelm Buchau och Hedvig Lampa.

Barn:

 • 1. Axel Reinhold, född 1792-01-24, död 1794-02-01 på Munksnäs.
 • 1. Carolina Gustava, född 1793-08-09. Stiftsjungfru. Död 1822-11-27 Mankans Gift 1814-04-14 på Munksnäs med revisoren Gustaf Löfman.
 • 2. Hedvig Charlotta Vilhelmina, född 1798-06-30 i Helsinge socken. Stiftsjungfru. Död 1860-12-05 i Helsingfors. Gift 1821-10-03 i Helsinge socken med generalmajoren Carl Johan Mauritz Nymander, född 1797-01-09 i S:t Petersburg, död 1856-02-01 Ykspää

TAB 68

Carl Gustaf (son av Peter Fredrik, Tab. 66). Född 1760-04-10. Volontär vid arméns flotta 1776-06-01. Sergeant vid Nylands infanteriregemente 1780. Sergeant vid Nylands och Tavastehus dragonregemente 1781-06-18. Sergeant vid vargeringen 1783-07-08. Kornett vid Nylands dragonregemente 1789-09-14. Avsked 1796-10-26. Död 1808-02-10 i Borgå. Gift 1788-08-28 MED Hedvig Eleonora Silvius, född 1763-10-16, död 1803-04-13 i Tusby socken, dotter av löjtnanten Carl Gustaf Silvius och Margareta Gregorius.

Barn:

 • Gustava Lovisa, född 1789-01-13 i Kulla by i Borgå socken, död 1818-08-24. GIFT 1814-09-04 i Sibbo socken med kyrkoherden i Sordavala pastorat, prosten Jakob Johan Björck, i hans 2:a gifte, född 1761-08-25, död 1826-12-25 i Sordavala prästgård.
 • Johan Fredrik, född 1790-10-23 i Sääksjärvi by i Mäntsälä socken, död s. å. 13/11.
 • Sofia Charlotta, född 1792-03-25, död 1862-07-23 i Helsingfors. Gift 1814-05-15 Härkälä
 • Sofia Margareta, född 1794-05-09, död s. d.
 • Carolina Eleonora, född 1795-07-20 på Inkala i Mäntsälä socken, död 1796-06-22.
 • Hedvig Eleonora, född 1798-06-03, död s. å. 16/9 i Mäntsälä socken.
 • Axel Reinhold, född 1800-04-25 Hedvigsdal å. 10/5.
 • Axel Fredrik Wilhelm, född 1801-09-05 på Hedvigsdal, underofficerskorpral vid finska jägareregementets Viborgsbataljon 1817-01-15. Furir därst. 1820-04-15. Sergeant 1822-04-30. Underfänrik vid 6. finska skarpskyttebataljonen 1827-05-29. Porte-épéefänrik därst. Fänrik vid Villmanstrandska infanteriregementet död 1833-09-11.

TAB 69

Otto Vilhelm (son av Peter Fredrik, Tab. 66). Född 1763-08-10 i Finland. Volontär vid arméns flottas finska eskader 1779-07-16. Korpral därst, s. å. 1/9. Sergeant 1783-03-31. Fänrik vid arméns flotta 1788-07-08. Löjtnant i armén 1802-07-20. Död 1805-01-15 i Kurjaskylä by i Uskela socken på en resa från Sveaborg till Åbo. Gift 1793-10-27 med Gustava Elisabet Rödlin, född 1762, död 1801-03-22 på Sveaborg, dotter till en regementsskrivare.

Barn:

 • Gustava Catharina, född 1794-12-24, död 1867-01-18.
 • Vendela Vilhelmina, född 1797-01-23, död 1799-05-18.

TAB 70

Gustaf Adolf (son av Gustaf Johan, Tab. 51). Född 1730-04-30 Kervo Volontär vid Björneborgs regemente 1750. Korpral vid Nylands dragonregemente s. å. 15/9. Avsked 1767-04-27. Död 1809-04-25 i Lomböle by i Borgå socken. Gift 1757-02-08 i Pernå socken med Margareta Christina Kuhlberg, dotter av löjtnanten Johan Kuhlberg och Catharina Weckström.

Barn:

 • Gustaf Johan, född 1757. Major. Död 1809. Se Tab. 71.
 • Adolf Fredrik, född 1759-04-29 i Pernå socken. Sergeant vid Nylands regemente. Död 1787.

TAB 71

Gustaf Johan (son av Gustaf Adolf, Tab. 70). Född 1757-11-24 i Pernå socken. Volontär vid Nylands läns infanteriregemente 1769. Underofficer därst, s. å. Rustmästare 1773. Sergeant 1776-06-06. Fänrik 1787-06-30. Löjtnant vid Meijerfelts friskyttekår 1789-06-15. RSO 1790-05-15. Kapten i armén s. å. 13/7. Kapten vid Nylands infanteriregemente 1791-04-14. Major. Död 1809-03-13 i Torneå stad. Han bevistade krigen i Finland 1788–1790, i Pommern 1807 och i Finland 1808 och 1809. Gift 1791-05-31 i Borgå med Eva Ulrika Huldéen, född 1768, död 1836-05-10 Härkälä N. Huldéen och Anna Margareta Anmorin.

Barn:

 • Eva Fredrika, född 1794-09-12, på Ylike Petas i Borgå socken, stiftsjungfru. Död 1866-01-10 i Åbo. Gift 1813-04-11 i Borgå med kaptenen Anders Gustaf Rotkirch, nr 175, född 1785, död 1844.

TAB 72

Henrik Ernst (son av Gustaf, Tab. 49), till Degerö, Härtonäs, på vilket han fick livstidsfrälse 1688-07-06, men sedermera försålde, och Boxbacka i Helsinge socken. Fänrik. Löjtnant. Erhöll pension 1698-11-20. Död 1710-02-15. Han köpte 1693 Kottby i Helsinge socken. Gift före 1673 med Margareta Jägerhorn, som överlevde honom, dotter av Arvid Henriksson Jägerhorn till Härtonäs, av en finsk ointrod. adl. ätt, och Anna Stålhane, nr 292.

Barn:

 • Benjamin. Levde efter fadern och sålde Kottby med sin moders och broders samtycke till tullnären Peter Wetter i Helsingfors.
 • En dotter. Levde 1685. Gift med Matts Tomasson i Härtonäs.

TAB 73

Henrik (son av Henrik Ernst, Tab. 72). Var korpral 1698. Död 1721. Han ägde Boxbacka i Helsinge socken. Gift med Margareta Bock.

Barn:

 • Peter. Konstapel vid artilleriet. Död 1760. Se Tab. 74.

TAB 74

Peter (son av Henrik, Tab. 73). Konstapel vid artilleriet. Död 1760. Gift med N. N., född 1723, död 1780-05-28 i Helsingfors.

Barn:

 • Lars.
 • Peter, död 1762.
 • Fredrik.
 • Johan Gustaf.

Källo

1 Rf. 2 Wä. 3 SK. 4 El. 5 At (RA.). 6 Lk. 7 FSödra 8 Medd. av skriftställaren J. Finne, Helsingfors. 9 Medd. av kamrer O. Durchman, Gen. samf. i Finland. 10 Gen. samf. i Finland årsskrift II, s. 68. 11 Dito II, s. 60. 12 Dito VI. s. 166.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.