Roxendorff nr 1406

Från Adelsvapen-Wiki

1406.jpg

Adlig †

Adlad 1705-11-10, introducerad 1707. Utdöd 1772-04-19.

TAB 1

Bertil Roxman född 1657 i Östergötland, † 1711-10-12 och begravd i Östra Skrukeby kyrka/E i familjegraven. Adlad Roxendorff 1705-11-10 undfående sin avlidne brors namn och vapen, och introducerad 1707 under nr 1406. Ryttare vid Östgöta kavalleriregemente 1674. Kvartermästare vid Östgöta kavalleriregemente 1677. Kornett 1681-10-04. Löjtnant 1690-03-06. Regementskvartermästare 1699-11-23. Ryttmästare 1700-04-13. Major 1704-12-12. Överstelöjtnant 1705-07-27.Överstes avsked 1706-11-08. Ånyo överstelöjtnant 1709-09-30. Konfirmationsfullmakt 1710-11-22. Han var en tapper och skicklig krigare och var med först i det med Danmark och dess allierade år 1675 påbörjade krig, varunder han deltog i slaget vid Fehrbelin, aktionerna vid Wittstock, på Usedom och på Rügen samt belägringen av Stralsund; bevistade sedan kriget i Livland och Polen, då han i synnerhet utmärkte sig vid den kommendering, som honom uppdrogs, då konung Carl XII gick längre in i Litauen och vidare in i Polen och varvid han på återmarschen med sitt parti till armén hade med fienden åtskilliga hårda träffningar, uti vilka han alltid hade överhanden; satte sig, då Danmark ånyo 1709 anföll Sverige, åter till häst, ehuru gammal och avskedad han var, samt anförde i slaget vid Hälsingborg 1710-02-28 såsom interimsöverste sina landsmän östgötarna, i spetsen för vilka han med värjan i hand angrep danska kavalleriet och bragte det att vika. Gift 1682-01-10 i Linköping med Valborg Jönsdotter född 1661, † 1735-04-16, dotter av befallningsmannen Jöns Andersson.

Barn:

 • Johan Roxendorff. Adjutant.
 • Anna Christina Roxendorff † 1741-01-16 i Linköping. Gift 1710-10-23 med löjtnanten vid Östgöta kavalleriregemente Johan Gustaf Lohm, † 1746-02-08 i Vadstena.
 • Bleckert Roxendorff. Löjtnant vid Östgöta kavalleriregemente. Ogift dödsskjuten 1705 vid Warschau.
 • Catharina Elisabet Roxendorff, † 1728 och begraven 1728-12-07 i Tryserums socken, Kalmar län. Gift 1715-01-26 med kornetten och livdrabanten Mikael Schierman, född 1682, † 1747-06-05 i Kvinneby i Skeppsås socken, Östergötlands län.
 • Lars Roxendorff, född 1686. Underofficer. † 1695-09-25.
 • Brita Helena Roxendorff, död ogift.
 • Valborg Roxendorff, född 1736. Gift 1711-01-08 Förråd med ryttmästaren Per Ridderström, i hans 1:a gifte, född 1691, † 1748.
 • Birgitta Roxendorff, född 1696, † 1743-03-07 i Strömstad, 47 år gammal. Gift 1:o 1710-10-23, med kornetten vid Östgöta kavalleriregemente Axel Spaak, † 1722-08-31. Gift 2:o 1724-10-23 i Skeppsås socken, med löjtnanten vid fortifikationen, sedan överinspektören Johan Berohn, † 1762-05-27 i Kumla/E.
 • Per Roxendorff Löjtnant. † 1742. Se Tab. 2.
 • Beata Roxendorff, född 1695-01-13 på Förråd, † 1695-06-12.
 • Eva Roxendorff, född 1696-06-09 på Förråd, † på Förråd 1747. Gift 1716-01-10 med löjtnanten vid Östgöta kavalleriregemente Olof Schierman, född omkring 1685, var † 1736.
 • Carl Roxendorff, född 1697-07-19 på Förråd. Korpral vid Östgöta kavalleriregemente. Drunknade ogift då ett skepp förolyckades vid Bornholm.
 • Adam Roxendorff, född 1698-12-10 på Förråd. Korpral vid Östgöta kavalleriregemente. Kvartermästare vid Östgöta kavalleriregemente. † ogift 1742 i finska kriget.
 • Lars Bertil Roxendorff, född 1700. Major. † 1769. Se Tab. 4
 • Beata Roxendorff, född 1701-09-25 på Förråd, † 1751-01-29 Sjögestads socken, Östergötlands län. Gift 1718-09-23 med kvartermästaren vid Östgöta kavalleriregemente Lars Schiärling, född 1692, † 1754-04-25 på Högen i Sjögestads socken.
 • Ännu tre barn, döda som spädbarn.

TAB 2

Per Roxendorff född på 1690-talet. Volontär vid Östgöta kavalleriregemente 1710. Kvartermästare vid Östgöta kavalleriregemente 1711. Kornett 1713-10-20. Sekundlöjtnant 1717-08-08. Premiärlöjtnant 1718-07-21, skjuten 1742-06-30 under finska kriget och † 1742-07-04 av sina sår. Begraven vid Pernå kyrka, Nyland. Gift 1729-03-02 på Blommedal i Västra Ny socken, Östergötlands län med Gustava Johanna Rotkirch, född 1702-10-11, † 1756-06-20 i Linköping, dotter av amiralitetskaptenen Gabriel Rotkirch, och Catharina Charlotta Pistol.

Barn:

 • Axel Gabriel Roxendorff, född 1729. Kornett. Se Tab. 3.
 • Carl Bleckert Roxendorff, född 1731-03-18 i Klockrike socken, Östergötlands län, † i Klockrike socken, Östergötlands län 1732-03-26.
 • Carl Otto Roxendorff, född 1733-09-09 i Klockrike socken, Östergötlands län. Underofficer. Död ogift 1757 i pommerska kriget.
 • Bleckert Johan Roxendorff, född 1735-11-06 i Klockrike socken, Östergötlands län. Sergeant vid Artilleriregementet 1755. Löjtnant. † ogift 1757 i pommerska kriget.
 • Beata Catharina v, född 1737-08-30 i Klockrike socken, Östergötlands län, † 1738-09-08.
 • Charlotta Beata Roxendorff, död ogift.
 • Anna Johanna Roxendorff, född 1739-06-13 i Klockrike socken, Östergötlands län. † 1804-05-16 i Flistads socken, Östergötlands län. Gift 1769-08-15 i Ekeby socken, Östergötlands län med sin mormors sysslings son, överjägmästaren Johan Rosenquist af Åkershult, född 1731, † 1800.
 • Beata Elisabet Roxendorff, född 1741-03-31 i Klockrike socken, Östergötlands län. Gift 1775-11-14 med kirurgen Henrik Christian Salomon.

TAB 3

Axel Gabriel Roxendorff (son av Per, Tab. 2), född 1729-11-16 på Bonnorp i Lönsås socken, Östergötlands län. Volontär vid Östgöta kavalleriregemente. Vice korpral vid Östgöta kavalleriregemente. Var 1755 kvartermästare. Erhöll slutligen kornetts karaktär. Gift 1755-10-03 i Västra Eneby sn/E med Helena Catharina Grubbe född 1725-12-23 i Kölefors, Kisa/E. Dotter till Johan Carl Grubbe och Anna Brita Ädelberg

Barn:

 • Maria Lovisa Roxendorff, född 1758-04-10 Kölsfors, † 1798-09-28 i Lillkyrka socken, Örebro län. Gift med organisten och klockaren Johan Walle.
 • Anna Gustava Johanna Roxendorff, född 1761-09-18 på Kölsfors, † 1777-04-15 Danskebo och begraven 1777-04-27.
 • Henrika Charlotta Roxendorff, född 1766-03-02 Hällebo

TAB 4

Lars Bertil Roxendorff (son av Bertil Roxman, adlad Roxendorff, Tab. 1), till Förråd i Östra Skrukeby socken, Östergötlands län, Forsby i Kimstads socken, Östergötlands län och Sjötuna i Kumla socken, Östergötlands län. Född 1700-03-16 på Förråd. Ryttare vid Östgöta kavalleriregemente 1717. Volontär vid Östgöta kavalleriregemente 1717. Fördubblingskorpral 1718-01-05. Korpral 1720-03-26. Kvartermästares karaktär 1725-10-25. Adjutant 1734-08-19. Kornett 1742-01-13. Löjtnant 1746-09-10. Kaptenlöjtnant 1749-04-12. Regementskvartermästare 1749-04-21. Ryttmästare 1750-05-15. Avsked 1750-08-21. Majors n. h. o. v. Död 1769-07-18 på Förråd och begraven i Östra Skrukeby kyrka. Gift 1:o 1737-07-17 med Beata Eleonora Hägerflycht i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1733-07-10 på Forsby med löjtnanten Adam Uggla, född 1706, död 1736), född 1711-03-01 Landsjö s socken, död 1753-04-16 och begraven jämte sin man i Östra Skrukeby kyrka, dotter av överstelöjtnanten Johan Axel Hägerflycht, och Marta Christina Strömfelt. Gift 2:o 1758-09-26 med sin kusins dotter Margareta Charlotta von Hauswolff i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1773-08-29 på Sjötuna med majoren Erik Ernst Boije af Gennäs, adopterad friherre Boije af Gennäs, i hans 2:a gifte, född 1727, död 1784), född 1726-04-09, död 1792-07-25 på Sjötuna, dotter av kaptenen Hans Achates von Hauswolff, adlad och adopterad von Hauswolff, men ej introducerad, och hans 1:a fru Catharina Elisabet Roxendorff, samt brorsdotter till presidenten Bernhard Reinhold Hauswolff, adlad von Hauswolff.

Barn i 1:a giftet:

 • Johan Axel Roxendorff, född 1738-06-28 på Förråd. Korpral vid Östgöta kavalleriregemente 1749-04-25. Kvartermästare vid Östgöta kavalleriregemente. Avsked. Död ogift 1772-04-19 på Forsby och slöt ätten på svärdssidan.
 • Carl Gustaf Roxendorff, född 1740 på Förråd. Löjtnant. Död 1772. Se Tab. 5.
 • Lovisa Beata Roxendorff, född 1742-09-07 på Förråd, död 1754.
 • Hedvig Carolina Roxendorff, född 1744 på Förråd, död strax.
 • Bertil Lars Roxendorff, född 1745-04-13 på Förråd. Korpral vid Östgöta kavalleriregemente. Död ogift 1766-02-11.
 • Märta Christina Roxendorff, född 1746-06-05 på Förråd, död 1810-04-07 på Forsby. Gift 1770-02-13 på Förråd med löjtnanten Adolf Fredrik Fock B, i hans 1:a gifte, född 1747, död 1828.
 • Anna Christina Roxendorff, död vid födseln.
 • Catharina Charlotta Roxendorff, född 1759-08-01 på Förråd, död 1759-10-22 på Förråd.
 • Ulrika Beata Roxendorff, född 1760-09-08 på Förråd, död 1765-03-26 på Förråd.
 • Johanna Magdalena Roxendorff, född 1765-06-25 på Förråd, död 1765-10-12 på Förråd.

TAB 5

Carl Gustaf (son av Lars Bertil, Tab. 4), född 1740-09-08 Förråd. Kom i tjänst 1753. Korpral vid Östgöta kavalleriregemente 1757-08-12. Premiäradjutant vid Östgöta kavalleriregemente 1764-03-08. Kornett 1759-09-19. Löjtnants avsked 1770-06-03. Död 1772-01-31 på sin egendom Förråd. Gift 1769-05-28 med Catharina Charlotta Hjelm i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1774-01-02 på Förråd med kaptenen Georg Bogislaus Pereswetoff-Morath, född 1737, död 1790), född 1745, död 1799-12-09 Skäggestad, dotter av inspektören på Grensholm i Östergötland Olof Hjelm.

Barn:

 • Beata Charlotta Roxendorff, född 1769-07-12 på Förråd, död på Förråd 1822-02-01 och begraven i Roxendorffska familjegraven i Östra Skrukeby kyrka. (Medd. av överläkaren Sten von stapelmohr.) Gift 1:o 1784-09-22 på Förråd med kamreraren Axel Schultze, från vilken hon blev skild. Gift 2:o 1791-04-29 i Törnevalla kyrka, (Medd. av överläkaren Sten von Stapelmohr.) Östergötlands län med kaptenen vid livgrenadjärregementet, RSO, Per Vilhelm von Wilskman, av en 1772-09-25 adlad, men ej introducerad ätt, född 1760-05-08 på Strömsbro (Medd. av överläkaren Sten von Stapelmohr.) i Svinstads socken, Östergötlands län, död 1830-10-19 på Förråd.

Källor

 • Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.
 • Tillägg och rättelser ur supplementband 1 - 2 / Carl Szabad.