:

Von Hermansson nr 1896

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten von Hermansson nr 1896 †

Adlad 1744-01-04, introd. 1746. Utdöd 1785-06-20.

TAB 1

Per Hansson. Bonde i Östergötland.

Barn:

 • Herman Persson, född omkr. 1590. Borgare och rådman i Vadstena. Död 1676. Gift 1:o med en släkting (syster?) till Anton Persson de la Roche i Vadstena. Gift 2:o med ?Maria. Gift 3:o efter 1638 med Christina Theusdotter i hennes 2:a gifte, död 1680, dotter av rådmannen och stadsskrivaren i nämnda stad Theus Larsson och hans 1:a hustru Gertrud Börjesdotter [Öä],

Barn:

 • 2. Herman Hermansson, född 1622 i Vadstena. Kom först i tjänst hos en köpman i Stockholm, så till ett herrskap, som rekommenderade honom till taffeltäckare hos drottning Christina. Munskänk hos konung Carl X Gustaf 1655. Vaxblekare och fackelmakare i Stockholm 1660. Död där 1705-02-17. 'Han medföljde konungen till Polen, varest han fick lära sig vaxblekeri och att göra vaxljus samt annat vårarbete.' Gift 1:o 166(5) med Sara Eriksdotter, född 1636 i Nyköping, död 1676-04-30 i Stockholm. Gift 2:o 1677-07-05 i sistnämnda stad med Christina Hansdotter. Gift 3:o 1694-02-27 med fäktmästareänkan Ingeborg Salenia, död 1718-11-10 och begraven i Uppsala domkyrka

Barn:

 • 2. Johan Hermansson, född 1679-09-18 i Stockholm. Student i Uppsala 1694. Adjunkt i juridiska fakulteten vid Uppsala akademi 1707-02-04. Jur. professor i Lund 1715-04-21. Skytteansk professor i Uppsala 1717-02-11. Död 1737-02-09 i Uppsala. 'Var en grundlärd man och lyckad latinsk poet.' Hans barn blevo för faderns förtjänster adlade 1744-01-04 med namnet von Hermansson (sönerna introd. 1746 under nr 1896). Gift 1715-06-28 med Margareta Steuchia, adlad Steuch, född 1696-09-29 i Lund, död 1770-12-07 på Lisjö bruk i Sura socken Västmanlands län, dotter av ärkebiskopen, doktor Mattias Steuchius och Anna Tersera.

Barn:

 • Mattias Hermansson, adlad, friherre och greve von Hermansson, född 1716, död 1789. Se frih. och grevl. ätterna von Hermansson nr 90, Tab. 1.
 • Anna Christina Hermansson, adlad von Hermansson, född 1718-10-09 (20/10), död 1782-12-19 på Hessle vid Uppsala. Gift 1734-05-18 med arkiatern Nils Rosén, adlad Rosén von Rosenstein, född 1706, död 1773.
 • Elsa Maria Hermansson, adlad von Hermansson, född 1719-12-06, död 1794-03-23 i Strängnäs. Gift 1756-08-29 med biskopen i Strängnäs doktor Jakob Serenius, född 1700-07-25, död 1776-09-04. Båda ligga begraven på Strängnäs kyrkogård.
 • Elisabet Margareta Hermansson, adlad von Hermansson, född 1721-05-01 (12/5), död 1773-03-11 i Uppsala under hemresa från Stockholm till Härnösand samt begraven i Uppsala domkyrka. Gift 1740-08-31 (11/9) med biskopen i Härnösand doktor Olof Kjörning, född 1704, död 1778, vars barn blevo adlade med namnet von Kjörning.
 • Ulrika Hermansson, adlad von Hermansson, född 1724-06-22, död 1798-12-18 i Lund och begraven 1799-01-04 i domkyrkan därst. Gift 1746-12-08 med sin systers svåger, professorn, doktor Eberhard Rosén, adlad Rosenblad B, född 1714, död 1796.
 • Johan Hermansson, adlad von Hermansson, född 1726. Generalmajor. Död 1793. Se adliga ätten von Hermansson A.
 • Jöns Hermansson, adlad von Hermansson, född 1734, död 1785. Se Tab. 3.

TAB 2

Johan Hermansson, adlad von Hermansson (son av Johan Hermansson, Tab. 1), född 1726-03-19 i Uppsala. Student därst.1 1729-12-12. Volontär vid fortifikationsstaten 1741-11-25. Adlad jämte sina syskon 1744-01-04 (introd. 1746 under nr 1896). Konduktör vid skånska brigaden 1746-01-09. Löjtnant i fransk tjänst s. å. Kapten vid svenska fortifikationsstaten 1751-10-30. Major därst. 1756-12-18. Volontär vid österrikiska armén 1757. RSO 1761-11-23. Överstelöjtnant vid Göteborgska brigaden 1765-02-28. Överste för finska brigaden av fortifikationen 1766-07-21. Överste för skånska brigaden 1767-02-01. Generalmajor 1779. Generalkvartermästare och direktör för fortifikationen 1784-09-26. KSO 1785-11-21 samt uppflyttad i d. v. riddarklassen under nr 1896 A. LVA 1790-02-10. Avsked ur krigstjänsten 1791-01-11. Död 1793-11-19 Rynge därav, att han avbröt ena benet och illa skadade det andra, då hästarna skenade med honom, under det han gjorde en lusttur kring sina ägor. Han var en skicklig fortifikationsofficer och tapper krigare. Deltog på österrikisk sida i kriget mot preussarne 1757 och tjänstgjorde därpå med utmärkelse i Pommern.3 Gift 1774-04-18 Svenstorp med friherrinnan Christina Charlotta Gyllenkrok, född 1755-12-21 på nämnda egendom, död 1776-06-23 i Kristianstad efter barnsäng, dotter av hovmarskalken, friherre Fredrik Gustaf Gyllenkrok, och grevinnan Eva Charlotta Bielke.

Barn:

 • Fredrik Johan, född 1776-06-19 i Kristianstad. Student i Lund 17902. Ämnessven i vetenskapsakademien 1791-03-09. Jur. examen2 1795-05-21. Auditör. Död ogift 1834-04-17 på Rynge och slöt ätten von Hermansson A.

TAB 3

Jöns Hermansson, adlad von Hermansson (son av Johan Hermansson, Tab. 1). Född 1734-02-14 i Uppsala. Adlad jämte sina syskon 1744-01-04 (introd. 1746 under nr 1896). Volontär vid livregementet till häst 1752-03-12. Korpral därst. 1754-06-20. Stabskornett 1758-08-07. Kornett1 s. å. 14/9. Stabslöjtnant 1765-06-17. Ryttmästare i regementet 1774-08-11 och vid regementet41775-08-09. RSO 1779-01-24. Överstelöjtnants avsked 1781-04-27. Död 1785-06-20 i Uppsala och slöt såväl sin egen ättegren som adl. ätten von Hermansson B, på svärdssidan. Gift 1760-08-21 med Ulrika Appelbom, född 1731-06-11, död 1811-10-02 i Uppsala, dotter av majoren Samuel Appelbom, och hans 2:a fru Magdalena Christina Julin.

Barn:

 • Margareta Christina, född 1762-07-01, död s. å. 8/7.
 • Hedvig Ulrika, född 1767-02-08, död 1834-07-29. Gift 1788-12-09 i Stockholm med hovmarskalken, friherre Albrekt August Arnold Rappe, född 1760, död 1841.
 • Christina Maria, född 1768-05-28, död 1810-10-01 i Uppsala. Gift där 1803-07-24 med hovintendenten Gustaf af Sillén, i hans 1:a gifte, född 1762, död 1825.
 • Johan Mattias, född 1769-07-17, död s. å. 16/10.

Källor

1 Vm. 2 Ssn. 3 NorraF 4 Blr.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: