:

Ahlgren från Skärkind

Från Adelsvapen-Wiki

TAB 1

Anders Ahlgren, född 1671 (källa: Genline ID 374.21.16900); kommissionslantmätare; kronobefallningsman i Skärkinds härad; † 1734-02-11 i Skärkinds sn (klockan 7 om morgonen, efter en veckas sjukdom, källa: Genline ID 374.21.16900), begr 22/2 (63 år gammal, källa: Genline ID 374.21.16900). Gift 1:o 1701-11-01 i Skärkinds sn (källa: Genline ID 374.19.77600) med jungfrun Catharina Morelia, † 1706 i Skärkinds sn, begr 16/1 (källa: Genline ID 374.19.78800); 2:o 1708-02-25 i Skärkinds sn (källa: Genline ID 374.19.77700) med välborna jungfrun Brita Appelbom, född 1665 (åu), † 1751-05-12 i Skärkinds sn, begr 21/5 (86 år gammal, källa: Genline ID 374.21.19000), dotter till majoren Johan Appelbom och hans 2:a hustru Birgitta Crusebjörn.

Son 1:o:

  • Anders Ahlgren, född 1702; häradshövding; † 1751. se Tab 2.

TAB 2

Anders Ahlgren, född 1702-08-15 i Skärkinds sn, dpt 19/8 (föddes före middag, källa: Genline ID 374.19.74100); häradshövding; ägde ett bibliotek som lämnades till "sönernas bruk och nyttjande" (källa: bou); † 1751-12-07 på Sjöbacka säteri, Ljungs sn, begr 23/12 (59 år gammal, källa: Genline ID 334.15.8700). Gift 1732-05-25 med jungfrun Laurentia Juliana Ljungfelt, född 1712, † 1763-09-11, dotter till fiskalen Lars Ljungfelt och hans 2:a hustru Juliana von Eiten.

Barn:

  • Catharina Ahlgren, född 1734 på Sjöbacka säteri, Ljungs sn; en av Sveriges första kvinnliga journalister och chefredaktörer; † 1800. Gift 1:o 1756-12-14 i Ljungs sn (källa: Genline ID 334.15.4400) med kornetten Bengt Edvard Ekerman, från vilken hon skildes, född 1728, † 1785.
  • Charlotta Ahlgren, född 1744-12-08 på Sjöbacka säteri, Ljungs sn (källa: Genline ID 334.14.105800).
  • Ulrika Juliana Ahlgren, född 1750-02-21 på Sjöbacka säteri, Ljungs sn, dpt 24/2 (källa: Genline ID 334.14.106600).

Källor

Kyrkböcker; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.. Sammanställt av: Mattias Loman

Obs! Denna artikel är ej komplett utan visar på kopplingar till denna släkt i andra artiklar på denna Wiki.


: