:

Lindeberg nr 379

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Lindeberg nr 379 †

Adlad 1647-02-20, introducerad 1647. Utdöd 1720-07-07.


TAB 1

Mårten Hemmingsson, adlad Lindeberg, till Lindenäs i Motala socken, Östergötlands län samt Borrestad. Kom i krigstjänst 1612. Var kapten vid Östgöta fotfolk 1621 . Major vid Östgöta fotfolk 1625 . Mönsterherre vid mönstringarna i Skänninge och Slaka 1628-03-00 . Kunglig kommissarie vid utskrivningarna i Östergötland 1628 och 1630 . Adlad 1647-03-20 (introducerad 1647 under nr 379). Död 1652-09-21 enligt hans huvudbaner i Motala kyrka. (At (Sch).) Han och hans fru skänkte 1618 predikstol till Motala kyrka. Gift med Ingel Hieronymidotter, som efterlevde 1654, dotter av konung Johan IILs kamrerare Hieronymus Nilsson och Lucia Olofsdotter.

Barn:

 • Johan. Kaptenlöjtnant vid Östgöta infanteriregemente. Levde 1652-05-29.
 • Gustaf. Var generaladjutant vid armén under kriget i Polen på 1650-talet och mot Danmark 1658 (Ckg.). Klagade 1667, att han några år varit utan tjänst samt sökte en överstelöjtnantsbefattning. (At (L.).)
 • Brita, levde änka. Gift före 1655-07-31 med myntmästaren Christoffer Conradi, död 1672-04-#00.
 • Carin, levde ogift vid arvskiftet efter föräldrarna 1655-07-31 [8]
 • Margareta, död 1703. Gift efter 1655-07-31 med majoren Johan Anckarfjell, nr 221, född 1632, död 1683.

TAB 2

Hieronymus (son av Mårten Hemmingsson, adlad Lindeberg, Tab. 1), till Lindenäs och Bergsäter, båda i Motala socken, Östergötlands län. Regementskvartermästare vid Älvsborgs regemente 1651-11-19. Överstelöjtnant vid Västmanlands regemente (Fredenberg, Västmanlands reg:s historia.) 1659-11-14. Kommendant i Hälsingborg 1667-03-08. Överstes titel (Fredenberg, Västmanlands reg:s historia.) 1667-09-06. Kommendant i Landskrona 1670-02-28. Vice landshövding i Hälsingborgs, Landskrona och Malmöhus län 1671-07-18. Uppgav i otrångt mål 1676-08-02 Landskrona åt danskarna, som belägrade slottet. Blev därför av en generalkrigsrätt, som nedsattes över honom 1677-11-18 dömd till döden och kort därefter arkebuserad (1677-12-31 ?). Hans vapen med påskrift och årtalet 1681 uppsattes i Motala kyrka. Gift med Ingrid Appelbom, död på Lindenäs och begraven 1684-07-25, i Motala kyrka, dotter av landshövdingen Anders Appelbom, och hans 1:a fru Malin Andersdotter. Hon fick efter mannens avrättande av kunglig nåd 400 daler smt i årligt underhåll för sig och sina barn 1678-01-11.

Barn:

 • Engel, född 1664, död 1718-12-12 på Bergsäter och begraven 1718-12-23 i Motala kyrka. Gift 1688, enligt kunglig tillstånd 1688-06-20, med assessorn i Svea hovrätt Anders Schonberg, döpt 1655-01-19 i Normlösa socken, Östergötlands län, död 1701-02-20.
 • Margareta Catharina, död änka. Gift 1:o med hovrättsnotarien Daniel Fernelius, född 1650, död före 1691. Gift 2:o 1694-12-28 på Lindenäs med häradshövdingen i Västergötland Lars Collin.
 • Mårten. Student i Uppsala (KA, fjärdepartsakt 299 (OA).) 1679-11-15. Konduktör vid fortifikationen 1685. Löjtnant vid fortifikationen 1693-05-20. Död 1693 före 1693-10-12.
 • Märta Christina, död 1745-02-24. Gift 1695 med häradshövdingen Carl Rådbeck, adlad von Rådbeck, nr 1252, född 1657, död 1747.
 • Anders, född 1670 på Landskrona slott, död på Landskrona slott 1672 och begraven i Motala kyrka, varest hans vapen uppsattes. [(At (Sch).)]
 • Carl Gustaf. Student i Uppsala 1679-11-15. Underkonduktör vid fortifikationen 1690-10-#00. Fortifikationslöjtnant i Kalmar 1693-01-28. Regementskvartermästare vid Kalmar regemente 1694-11-28. Kapten vid Kalmar regemente 1703-10-20. Gift före 1698-02-21 med Dorotea Regina Cronhjort, dotter av kaptenen Niklas Carl Cronhjort, nr 322 b, och Hedvig Regina Grubbe.
 • Johan Gabriel, född 1675. Student i Uppsala 1679-11-15. Musketerare vid garnisonsregementet i Wismar 1690. Gefreiter vid garnisonsregementet i Wismar 1691. Furir 1692. Fänrik 1692-12-#00. Löjtnant 1694. Kapten vid hertiginnans av Holstein livregemente. Sökte 1709 bliva överstelöjtnant vid Jönköpings regemente . Kallas major vid sin död. Död 1720 på Bergsäter och slöt troligen ätten på svärdssidan. Gift 1710-01-16 i Strå socken, Östergötlands län med Eva Elisabet Du Rées, från vilken han 1710 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1717-02-26 Åbylund
 • Magdalena Christina.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: