:

Behmer nr 486

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Behmer nr 486 †

Adlad 1650-06-15, introd. s. å. Utdöd 1710.

Amiralen och ståthållaren Isak Behm, död kort efter 1622, som i vapnet förde en krökt, bepansrad arm, hällande en kortskaftad dubbelyxa, har uppställts såsom släkten Behms äldste stamfader. Han skall hava haft sonen Mickel Behm, bergsman i Falun (V. Behm, Stamtafla öfver släkten Behm (1888).), och denne skall hava varit tar till borgmästaren i Gävle Jon Mickelsson, släktens förste med säkerhet kände stamfader. Släktledningen kan varken helt bestyrkas eller bestridas [Bbl], Ätten har gemensamt ursprung med adlad ätten de Behm.


TAB 1

Jon Mickelsson Behm. Borgmästare i Gävle 1631–1635 [Bbl]. Gift 1610 med Anna Kröger, dotter av Daniel Kroger och Anna Margareta Persdotter i Gävle.

Barn:

 • Daniel Behm, adlad Behmer, född 1611, död 1669. Se Tab. 3

TAB 2

Albrecht Behm (son av Jon Mickelsson Behm, tab 1), född på 1610-talet i Gävle. Konststatsinspektor vid Salberget 1656-06-28. Bergmästare i Öster- och Västerbergslagen 1669-03-09. Avstod denna syssla till sin måg 1675 (före 4/2). Assessors titel 1675. Fick s. å. privilegium på Söderfors järnbruk i likanämnda socken, Uppsala län samt ägde Tolffors bruk i Valbo socken, och Axmars bruk i Hamrånge socken, (båda i Gävleborgs län.). Död 1679 i Stockholm [Ab]. Gift med Catharina Johansdotter, 'som av en långsam sjukdom blev sinnessvag, varunder hon avhände sig själv livet 1672, men dock blev hederligen begraven i Sala kyrka' s. å. 13/2 dotter av borgmästaren i Söderhamn Johan Eskilsson och Anna Mårtensdotter Rödbäck.

Barn:

 • Albrecht Behm, adlad de Behm. Se adliga ätten de Behm.

TAB 3

Daniel Behm, adlad Behmer (son av Jon Mickelsson Behm, tab 1), till Ytterbynäs och Behmersberg (Tuppen), båda i Skuttunge socken, Uppsala län. Skrev sig före adlandet Daniel Jonae Gewalius, senare Gislenius (Gislenus, Gissel), men från 1638 Behm. Född 1611 i Gävle. Student i Uppsala 1626-02-01. Eloquentiae professor därst. 1640-11-16. Kungl. sekreterare 1645-01-14. Häradshövding i Långhundra Uppsala län och Tuhundra Västmanlands län 1646-01-03. Assessor i Svea hovrätt 1649-04-17. Adlad 1650-06-15, (introd. s. å. under nr 486). Sekreterare av staten och kommissarie i reduktionskollegium 1655–1662. Hovråd 1664-12-14. Bisittare i justitierevisions verket 1666-11-22. Död 1669-12-29 i Älvkarleby under en resa till Norrland, hastigt av slag och begraven 1670-08-14 i Riddarholms-kyrkan i Stockholm, men sedan nedsatt i familje-graven i Skuttunge kyrka i Uppland. Han var handledare för rikskansleren Axel Oxenstiernas son Erik 1634–1638, varigenom hans lycka grundlades [Bbl]. Gift 1:o 1643-07-26 med Brita Schytte, född 1623-11-10 i Nyköping, död 1668-03-18, dotter av råd- och handelsmannen i Nyköping Henning Schytte och Engela Danckwardt, samt syster till kammarrådet Joakim Schytte, adlad Skyttehielm, och biskopen Henning Skytte, adlad Skyttenhielm. Gift 2:o 1669-04-24 med Magdalena Lindegren, i hennes 1:a gifte (gift 2:o med ryttmästaren Carl Gustaf Lood i Småland, död 1704), född 1646-06-18, levde 1705, begraven. i Hjortsberga kyrka i Småland, dotter av assessorn Nils Nilsson, adlad Lindegren, och Anna Siöblad.

Barn:

 • 1. Anna. Gift 1667-06-04, i Stockholm med registratorn Anders Appelbom.
 • 1. Axel, född 1646. Assessor. Död 1693. Se Tab. 4
 • 1. Ingegerd, döpt 1649-01-18 i Stockholm, död som ung.
 • 1. Jonas Henning, född 1650. Major. Död 1697. Se Tab. 5
 • 1. Brita, döpt 1659-08-12 i Stockholm. Gift med fänriken Anders Magnus Eketrä.
 • 1. Daniel, född 1660 i Stockholm. Fänrik vid Västerbottens regemente 1681-07-01, död ogift 1684-01-07 och begraven i Skuttunge kyrka, där hans vapen uppsattes. (Uff V s. 62.)
 • 1. Två döttrar, döda unga före fadern.
 • 2. Nils, född tvilling 1670-06-25, posthumus (Uff V s. 62.) död 1671-02-22 och begraven i Skuttunge kyrka, där hans vapen uppsattes. (Uff V s. 62.)
 • 2. Beata, född tvilling 1670-06-25, posthuma, levde ännu 1735. Gift 1697 med översten Henrik Falkenhielm, nr 960, född 1673, död 1712.

TAB 4

Axel (son av Daniel Behm, adlad Behmer, tab 3), till Behmersberg. Döpt 1646-12-27 i Stockholm. Student i Uppsala 1658-08-19. Hovjunkare. Assessor i Göta hovrätt efter sin svärfader 1676-04-14. Avsked 1686-09-18. Död 1693-11-10, på Behmersberg (Uff V s. 62.) och begraven 1695-08-25 i Skuttunge kyrka. Gift 1677-06-23 med sin styvmoders syster Catharina Elisabet Lindegren, född 1655-12-08, levde 1720, dotter av assessorn Nils Nilsson, adlad Lindegren, och Anna Siöblad.

Barn:

 • Nils Daniel, född 1678-03-07 på Behmersberg (Uff V s. 62.), död 1691-03-24 i Stockholm och begraven i Skuttunge kyrka, där hans vapen uppsattes. (Uff V s. 62.)

TAB 5

Jonas Henning (son av Daniel Behm, adlad Behmer, tab 3), född 1650-03-14 i Stockholm. Student i Uppsala 1658-08-19. Löjtnant vid Gustaf Ultsparres regemente i holländsk tjänst 1671–1673. Var löjtnant vid livgardet 1676. Regementskvartermästare därst. 16774. Erhöll kaptens »titel, heder och gage» s. å. 22/9. Major vid Södermanlands regemente 1678-10-17. Död 1697-02-15 på Edeby i Björkviks socken, Södermanlands län och begraven s. å. 15/8. Gift med friherrinnan Margareta Elisabet Örneklou i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1703 med översten Fredrik Vilhelm von Liphardt, född 1663, död 1735), död 1717-07-16 och begraven i Karoli kyrka i Malmö, dotter av landshövdingen Peter Örneklou, friherre Örneklou, och Catharina Printz.

Barn:

 • Brita Christina, född 1684, död i sept. 1767 i Stockholm. Gift med kaptenen vid Södermanlands regemente, majoren Jöran Ruvius, född 1670, död 1731 och begraven 1733 i Gryts socken, Södermanlands län.
 • Peter Daniel, född 1685. Auditör vid överste Hillebrands regemente 1706-08-15. Konfirmationsfullmakt. s. å. 16/10. Guvernementssekreterare i Livland. Död ogift 1710 i Riga av pesten och slöt denna adliga ätt.
 • Margareta Elisabet, död 1706-11-14 i Riga. (At (S.).) Gift s. å. 15/5 med inspektören vid Avesta bruk Jöran Arfvidsson, född 1668-02-16.
 • Jonas Henning, född 1688, död 1697-03-18 på Edeby.
 • Anna Catharina, död som ung.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: