Wigelstierna nr 1747

Från Adelsvapen-Wiki

1747.jpg


Adliga ätten Wigelstierna nr 1747 utdöd Avskriven 1926

Adlad 1701-09-10, introd. 1723. Utdöd i Sverige 1871-10-30.


TAB 1

Mattias Wigell, född 1600 i byn Oschersleben i stiftet Magdeburg, där fadern var mjölnare och timmerman. Inkom till Sverige. Kom i tjänst 1622 och tjänade sig upp till löjtnant vid Södermanlands regemente, vilket han var 1630. Kaptenlöjtnant därst. 1644. Major 1656. Död 1667-03-00 i Pommern. Gift 1644-01-15 med Brita Sölfverarm, död 1700-05-00, av en adlad men ej introd. ätt (med sköldknektevapnet).

Barn:

 • Erik Mattias Wigel, adlad Wigelstierna, född 1654-05-12. Korpral vid Södermanlands regemente 1672. Sergeant därst. 1674. Ryttare vid livregementet till häst 1675. Vice korpral därst. 1676. Korpral 1677. Kvartermästare 1679. Kornett 1693-05-11. Sekundlöjtnant 1700-04-03. Premiärlöjtnant 1701-06-04. Ryttmästare 1703-12-24. Adlad 1704-09-10 (sönerna introd. 1723 under nr 1747). Död 1707 i staden Wiehe i Sachsen. Han var med vid Halmstad, Lund och Landskrona samt fick vid sistnämnda tillfälle en häst sig undanskjuten och blev därjämte illa blesserad. Gift 1:o 1674-05-12 med Maria Jönsdotter Hallman. Gift 2:o 1681-04-06 med Elisabet Bladh. Gift 3:o 1700-04-02 med Elisabet Appelbom, död 1727-01-31 Dalby och begraven s. å. 14/2, dotter av majoren Johan Appelbom, och hans 2:a fru Birgitta Crusebjörn.

Barn:

 • 2. Jonas, född 1682-03-11. Kvartermästare vid livregementet till häst. Blev fången 1701-07-15. Död ogift 1710 i Zarodda under fångenskapen.
 • 2. Margareta Elisabet, född 1683-07-04, död 1768-03-26, Säby och begraven s. å. 2/4 i Frustuna kyrka. Gift 1721-01-19 på Dalby med löjtnanten vid Närkes och Värmlands tremänningsinfanteriregemente Abraham Schepner, död 1762-04-22 i Lunda socken, Södermanlands län.
 • 2. Ture, född 1685-08-03. Korpral vid livregementet till häst 1703-02-00. Kvartermästare därst. 1706-07-06. Kornett 1708-12-05. Fången vid Perevolotjna 1709-07-01. Död ogift 1712-05-19 i Solikamsk.
 • 2. Erik, född 1687-08-03. Korpral vid livregementet till häst. Död ogift under rysk fångenskap i Kasan.
 • 2. Anna Catharina, född 1689-12-23, död 1763-01-12 på Dalby. Gift där 1732-06-22 med ryttmästaren Henning Gustaf von Scheven, född 1697-10-07 på Rügen, död 1777-08-04 Åckelsta
 • 2. Carl Gustaf, född 1692-01-24 död 1699-05-02.
 • 2. Andreas, född 1693-11-09. Korpral vid livregementet till häst 1709-10-20. Sekundkornett därst. 1712-02-19. Avsked 1716-10-06. Premiärkornett vid norra skånska kavalleriregementet s. å. 23/11. Ryttmästare. Löjtnants exspektans vid sistnämnda regemente. Brukade ett kronorusthåll under livregementet till häst. Död ogift 1769-05-06 Skepplinge
 • 2. Hedvig Sofia, född 1694-11-17, död 1779-11-16. Gift 1729 med majoren Carl Rossfelt, född 1681, död 1753.
 • 2. Gabriel, född 1697. Löjtnant. Död 1771. Se Tab. 2

TAB 2

Gabriel (son av Erik Mattias Wigel, adlad Wigelstierna, Tab. 1), född 1697-05-06 i Södermanland. Volontär vid livgardet 1712-10-22. Förare därst. 1714-03-22. Avsked 1717-03-19. Sekundfänrik vid Södermanlands regemente s. å. 25/10. Premiärfänrik 1719-12-29. Löjtnants avsked 1739-09-24. Död 1771-05-13 på Dalby. Hade gjort kampanjen i Norge 1718 och varit med vid Stäket. Gift 1727-09-12 med Anna Elisabet Hallman, död 1749-11-07 Fröberga, dotter av prosten och kyrkoherden i Sköldinge pastorat av Strängnäs stift Gustaf Samuel Hallman och Elisabet Hesselia.

Barn:

 • Elisabet, född 1728-07-25, död 1793-05-31 i Stockholm Kungsholms förs. i Stockholm. Gift 1757-05-22 i Stockholm med löjtnanten Reinhold Gabriel von Boisman, född 1727, död 1790.
 • Anna Sofia, född 1729-07-08, död 1779-11-27 i Enhörna prästgård Södermanlands län. Gift 1761-08-06 med prosten och kyrkoherden i Enhörna pastorat av Strängnäs stift Jonas Blom i hans 1:a gifte (gift 2:o 1780-11-09 på Ekensberg i Överenhörna socken, Söd., med Johanna Maria Elgenstierna, född 1740-06-27 Åby, död 1802-10-04 i Överenhörna prästgård, dotter av översten Johan Vilhelm Ulf, adlad Elgenstierna, och hans 2:a fru Anna Christina Wattrang), född 1727-12-20 i Strängnäs, död 1803-10-23 i Överenhörna prästgård.
 • Erik Gustaf, född 1730-11-01 på Fröberga. Löjtnant vid artilleriet. Död ogift skjuten 1758-11-14 vid byn Gustow i Pommern under kriget.
 • Ulrika Margareta, född 1732-06-22 på Fröberga.
 • Gabriel, född 1733-09-01, död s. å.
 • Tuve, född 1735-10-07, död 1738-04-20.
 • Magdalena, född 1738-05-09, död 1742-07-24.
 • Carl, född 1740. Ryttmästare. Död 1795. Se Tab. 3
 • Hedvig Christina, född 1743-01-15 på Fröberga, död där 1744-03-23.

TAB 3

Carl (son av Gabriel, Tab. 2), född 1740-06-11 på Fröberga i Lunda socken, Södermanlands län. Volontär vid livregementet till häst 1757-02-24. Korpral därst. 1758-07-04. Kvartermästare 1765-12-19. Stabskornett 1770-05-22. Löjtnant 1775-08-09. Ryttmästare 1776-07-06. Avsked 1781-04-04. Död 1795-08-04. Gift 1766-01-28 med Dorotea Eleonora Gerdes, född 1741-01-30, död 1785, dotter av bankokamreraren Carl Adam Gerdes och hans 1:a hustru Maria Margareta Norman samt kusins dotter till presidenten Johan Gerdes, adlad och friherre Gerdessköld.

Barn:

 • Anna Dorotea, född 1766-12-11 Dalby, död 1836-01-23 i Helsingfors. Gift 1798-12-23 i S:t Michel med lagmannen samt ledamoten i finska senaten Anders Vilhelm Orræus, född 1761-11-15, död 1826-02-20 i Helsingfors.
 • Carl Mattias, född 1768-07-12 på Dalby. Volontär vid livregementet till häst 1779-03-16. Rustmästare vid livgardet 1785-07-01. Förare därst. 1789-08-03. Löjtnant vid Uleåborgs lätta infanteriregemente 1790-02-03. Livdrabant 1791-04-14. Löjtnant i armén 1813-01-12. Död ogift 1832-12-23 på Ågesta i Huddinge socken, Stockholms län.
 • Erik Jakob, född 1769-10-26 på Dalby, död där s. å. 8/12.
 • Johan Adolf, född 1771. Kapten. Död 1848. Se Tab. 4
 • Ulrika Eleonora, född tvilling 1771-07-13 död ogift 1838-03-07 Mörby
 • Sofia, född tvilling 1772-09-02, död ogift 1832-02-12 Höjentorp
 • Johanna, född tvilling 1772-09-02 död ogift 1842-11-15 på Mörby.
 • Erik Gustaf, född 1774-01-10 på Dalby. Kadett vid amiralitet. Reste utrikes.
 • Magdalena, född 1775-01-03 Åckelsta. Stiftsjungfrun. Död 1853-11-19 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm. Gift 1810-06-22 med överstelöjtnanten och generalintendenten Johan Carl Wendel, född 1763, död 1825.
 • Gustava Carolina, född 1776-10-20 på Åckelsta, död 1780-05-02.
 • Tuve Fredrik, född 1778-07-06 på Åckelsta, död s. å. 19/8.

TAB 4

Johan Adolf (son av Carl, Tab. 3), född tvilling 1771-07-13. Rustmästare vid livgardet 1788-07-16. Page hos hertiginnan av Södermanland s. å. 22/7. Kornett vid livhusarregementet 1793-06-25. Fänrik vid Södermanlands regemente 1802-04-29. Avsked 1803-06-08. Löjtnant vid Älvsborgs lantvärn 1808-06-17. Löjtnant i armén 1809-06-26 och vid Gotlands nationalbeväring 1815-02-21. Kapten i armén och vid nationalbeväringen 1817-07-15. Död 1848-01-05 Havor. Gift 1835-10-15 i Eskelhems socken, Gotlands län med Catharina Margareta Laurin, född 1805-10-02 i Eskelhems socken, död 1838-09-18 Eskelhems socken, dotter av kofferdikaptenen Johannes Laurin och Anna Lisa Ahlin.

Barn:

 • Johanna Charlotta Amalia, född 1828-05-12 i Eskelhems socken, död 1829-02-20 i Eskelhems socken.
 • Carl Johan, född 1830-02-07 Eskelhems socken, död 1846-12-19 Hablingbo socken på Gotland.
 • Adolf Ludvig, född 1834-02-27 Eskelhems socken. Handlande. Överflyttade till Nordamerika. Död. Var handlande i New York (enl. bou efter yngre brodern).
 • Magnus Gustaf Reinhold, född 1837-05-28 Eskelhems socken. Bokhållare. Deltog i dansk-tyska kriget 1864 som menig vid dels 10. danska regementet, dels Raab-Aaroe'ska strövkåren. Brevbärare i Visby. Död ogift 1871-10-30 i nämnda stad och utgick ätten med honom i Sverige. Enl. db och bou var han "postskrifvare" i Visby. Han efterlämnade enl. bou "1 Adelsdiplom med sigill, att öfverlämnas till brodern".

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.