:

Edenberg nr 617

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Edenberg nr 617 †

Adlad 1654-05-20, introd. s. å. Utdöd 1716-03-24.


1KrAB. 2Wn. 3At (Sch). 4At (P.).

TAB 1

Mattias eller Theis Eden, född 1568. Borgare och bryggare i staden Lehe i stiftet Bremen. Död 1636 i Lehe. Gift 1:o med Margareta Eden, död 1599-01-00. Gift 2:o 1600 med N. N., död 1625. Gift 3:o 1625 med Hans Sewerths änka.

Barn:

 • Claus Eden, adlad Edenberg, till Kipplingeberg i Bälinge socken, Kättslinge i Vendels socken och Brunnby i Börje socken (alla i Upps.). Född 1598-12-26 i Lehe. Kom till lüneburgska rytteriet, men insjuknade strax därefter i en svår feber, varunder berörda rytteri i en olycklig träffning blev alldeles nedgjort. Begav sig därför 1619 till Stockholm. Flyttade 1621 till Uppsala, där han blev handlande och borgare samt slutligen rådman. Adlad 1654-05-20 (introd. s. å. under nr 617). Död 1667-12-18 i Uppsala och begraven 1668-04-02 i domkyrkan därst. 'Han fick 1645-06-28, drottning Christinas tillstånd att hålla källare i Uppsala, eftersom han därstädes uppbyggt ett vackert stenhus. Blev med tiden mycket rik och bisprang Stora Kopparberget under en svår missväxt och stor penningbrist. Utrustade under konung Carl X Gustafs tid på egen bekostnad ett helt kompani ryttare. Älskade slutligen lärde och gav sina barn en god uppfostran'. Gift 1:o 1626-03-01 i Stockholm med Gertrud Sulchen, född 1609, död 1650-10-23 i Uppsala och begraven s. å. 3/11. Dotter av borgaren och bokföraren i Stockholm Herman Sulchen. Gift 2:o 1652-02-08 i Uppsala med Anna Schrodera i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1631-11-27 i Stockholm, Nikolai förs. i Stockholm med professorn och kyrkoherden Sveno Jonse i hans 2:a gifte, född 1590, död 1642, stamfader för adl. ätten Ehrenhielm), död 1681 och begraven s. å. 24/6, dotter av k. translatorn och slottssekreteraren i Stockholm magister Ericus Benedicti Schroderus (broder till ståthållaren Lars Bengtsson, adlad Skytte af Sätra, och till riksrådet Johan Bengtsson Schroderus, adlad och friherre Skytte af Duderhof) och hans 1:a hustru Elisabet Joensdotter.

Barn:

 • 1. Margareta, född 1627-04-18 i Uppsala, död 1653-12-13 i Stockholm. Gift 1644-01-01 med handelsmannen och brukspatronen Jakob Leijel i hans 1:a gifte, född 1612, död 1678, fader till brukspatronen Adam Leijel, natural. Leijel.
 • 1. Mattias, född 1628-05-27, död 1629-06-19 i Uppsala.
 • 1. Catharina, född 1629-11-18, död 1680 (före 31/8, då själaringning efter henne ägde rum) i Stockholm och begraven 1681-03-20 i Jakobs kyrka. Gift med assessorn Erik Bring, adlad Gyldenbring, född 1619, död 1674
 • 1. Aleta eller Altea, född 1631-04-18, död 1653-05-17 i Falun och begraven därst. Gift 1649-09-29 med assessorn Johan Otto, adlad Silfverström, i hans 1:a gifte, född 1616, död 1689.
 • 1. Gertrud, född 1632-10-03, död 1636-10-28 i Uppsala av kopporna.
 • 1. Johan, född 1634-02-08, död 1636-10-27 i Uppsala av kopporna.
 • 1. Herman, född 1635-09-19, död 1636-11-02 i Uppsala av kopporna.
 • 1. Johan, född 1636-12-10, död 1640-06-17 i Uppsala av mässlingen.
 • 1. Claes, född 1638. Holmmajor. Död 1688. Se Tab. 2
 • 1. Mattias, född 1640. Legationssekreterare. Död 1709. Se Tab. 3
 • 1. Peter, född 1641-07-21, död 1642-01-07 i Uppsala av kopporna.
 • 1. Herman, till Kättslinge samt Bred, Götarne, Hellby och Nyby, alla fyra i Funbo socken Uppsala län. Född 1642-12-15 i Uppsala. Student i Uppsala 1648-12-00 och i Strassburg 16584. Var fänrik vid livgardet 1658 och 1659 till maj mån.1. Vice häradshövding 1676-07-07. Häradshövding i Hagunda, Ulleråkers, Bälinge, Vaksala, Rasbo, Norrunda och Örbyhus härader och län i Uppland 1680-12-18. Avsked 1686-06-28. Död barnlös 1716-03-24 på Bred och slöt ätten på svärdssidan. Gift 1:o 1673-03-20 i Stockholm3 med Susanna Berling, dotter av assessorn Olof Mårtensson Berling, adlad Berling, och Sara Larsdotter. Gift 2:o före 1712 med Helena Trafvenfelt, född 168(3?) 19/1 Brogård, död 1760-11-19 Åloppe och begraven s. å. 12/12 i Nysätra kyrka men 1761-01-30 nedsatt i Trafvenfeltska graven i Tensta kyrka, dotter av Leonard Trafvenfelt.
 • 1. Gertrud, född 1644-08-05, död 1648-03-10.
 • 1. Jakob, född 1647-09-04, död 1649-01-13.
 • 1. Johan, född 1650-09-25, död 1651-01-08, kvävd av amman.
 • 2. Två söner, döda späda.

TAB 2

Claes (son av Claus Eden, adlad Edenberg, Tab. 1), till Brunnby i Börje socken samt Ekeby i Vänge socken (båda i Upps.). Född 1638-09-04 i Uppsala. Underlöjtnant vid amiralitetet. Överlöjtnant därst. 1665-07-15. Kapten 1672-09-03. Kommendör 1675-07-31. Skeppsmajor 1676-12-22. Holmmajor 1677-06-03. Avsked 1686-06-28. Död 1688 och begraven s. å. 26/8 i Uppsala domkyrka. Han gjorde i yngre år vidsträckta sjöresor i utländsk tjänst och var 1664 med i en sjödrabbning mot turkarna. Gift 1674-05-08 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm2 med Catharina Rosenfelt, född 1644, död 1689 och begraven s. å. 8/9 i Uppsala domkyrka, dotter av vice presidenten Nils Eriksson, adlad Rosenfelt.

Barn:

 • Helena, döpt 1675-03-27 i Stockholm, död barnlös 1728. Gift 1712-12-30 på Brunnby med hovrättskommissarien Magnus Mentzer i hans 1:a gifte.
 • Gertrud, född 1676-06-14, död 1756-03-31. Gift 1705-01-24 Kipplingeberg med schoutbynachten Johan Voldemar Stålhandske, född 1680, död 1742.

TAB 3

Mattias (son av Claus Eden, adlad Edenberg, Tab. 1), till Kipplingeberg. Född 1640-03-11 i Uppsala. Student i Uppsala 1648-12-00 och i Strassburg 16584. Premiärgentilhomme vid extra ordinarie ambassaden till England och Holland 1672-08-28. Legationssekreterare vid samma ambassad 1674-12-12. Var anställd vid stora sjötullkontoret i Stockholm 1700. Död 1709-03-30 på Kipplingeberg och begraven s. å. 7/4 i Bälinge kyrka Uppsala län, varest hans gravsten finnes, och till vilken kyrka han skänkte predikstolen, prydd med Edenbergska vapnet samt dopfunten. Gift 1:o 1680-04-27 på östervallby i Rasbo socken Uppsala län med Elisabet Stigzelia, adlad Lilliemarck, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1675-01-24 med professorn vid Uppsala universitet Uno Terserus, född 1642, död 1675-09-03, broder till bankokommissarien Elof Terserus, adlad Tersér, nr 1048), född 1656-07-06, död 1681-07-31 och begraven s. å. 9/10 i Uppsala domkyrka, dotter av ärkebiskopen doktor Laurentius Stigzelius och Christina Buræa. Gift 2:o 1687-12-26 i Stockholm med Margareta Catharina Clo, född 1664-10-07, död 1747-01-17 i Stockholm och begraven i Uppsala domkyrka, dotter av underståthållaren Jakob Lenæus, adlad Clo, och Catharina Björnklou.

Barn:

 • 2. Claus, född 1691-06-12 i Stockholm, död s. å. 13/7 och begraven s. å. 1/8 i Bälinge kyrka
 • 2. Catharina, född 1693-04-24 i Stockholm, död 1765-06-23 på Kipplingeberg och begraven i Uppsala domkyrka. Gift 1709-07-28 på Kipplingeberg med ärkebiskopen doktor Jakob Benzelius (se adliga ätten Benzelstierna, B), född 1683, död 1747.
 • 2. Eva Gertrud, född 1695-01-31, död ogift 1761-11-00 i Stockholm och begraven i Bälinge kyrka. 'Hon var förlovad med censor librorum Gustaf Benzelstierna, men lät under tiden lägra sig 1726 av ryttaren vid livregementet till häst Erik Åhlberg, för vilket hon dock erhöll restitutio famæ av konung Fredrik I. Åhlberg, född 1700 i Gamla Uppsala, blev landsförvist, var kapten i fransk tjänst 1747, då han begärde att få återvända till fäderneslandet, vilket beviljades av k. m:t 1751-11-26, blev sedermera ryttmästare i regementet Royal Allemand i Frankrike och RFrOPlemér samt död 1764-12-01 i Strassburg.'

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: