:

Von Campenhausen nr 881

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten von Campenhausen nr 881

Adlad 1675-09-24, introducerad 1675.

Ätten, av samma ursprung som adliga ätten von Campenhausen, har alltsedan början av 1700-talet varit bosatt i Östersjöprovinserna, där den introducerades på riddarhuset i Riga under nr 92 bland adelsmän och under nr 91 bland friherrar. En medlem av ätten (Tab. 3) erhöll svenskt friherrediplom, men blev icke introducerad. En gren (Tab. 2) fortlever sannolikt i Polen.

TAB 1

Johan Herman von Campenhausen, adlad von Campenhausen (son av Herman Kamphusen, se adliga ätten von Campenhausen, Tab. 1), född 1641-07-03 i Stockholm (Riga.) (någon son till Herman Kamphusen med namnet Johan Herman förekommer icke i Tyska kyrkan s dopbok, där de övriga barnen äro antecknade. Sannolikt är han den son till Herman Kamphusen, som föddes 1642-07-02 och döptes i Tyska kyrkan 1642-07-07 med endast namnet Johan (Pt XXIV, s. 6.), och har troligen namnet Herman tillagts honom, sedan en äldre broder med detta namn avlidit (Pt XXIV, s. 6.) 1642-08-22). Musketerare 1656. Friryttare vid Stoltzenbergs regemente 1659. Volontär vid Montecuccolis livgarde till häst i kejs. tjänst 1661. Korpral vid Montecuccolis livgarde 1662. Fältväbel vid överste Schmitts regemente vid Montecuccolis livgarde 1664. Kornett under furst Lubomirsky i polsk tjänst 1665. Kornett vid överste Joachim von Knautsdorffs kavalleriregemente i svensk tjänst 1666. Konduktör vid fortifikationen i Riga 1666 och i Neumunde 1670. Löjtnant vid koloniregementet i Keksholm. Kapten vid koloniregementet i Keksholm 1670-07-22. Kapten med kompani 1672-06-20. Kapten och ingenjör vid fästningsbyggnaden i Reval 1674-01-17. Adlad 1675-09-24 (introducerad 1675 under nr 881). Överste för ett värvat infanterireg, i Livland 1677-12-10. Överste för Österbottens regemente 1691-07-02. Vice kommendant i Riga 1696-01-16. Död där 1705-02-28. Gift 1675-10-24 i Stockholm med sin kusins dotter, friherrinnan Agnes Margareta Gyldenhoff, född 1653-12-12 på Johannisberg vid Västerås, död 1703-05-25 i Dorpt och bisattes 1703-12-16 i Riga samt fördes följande år till Sverige och begrovs i fädernegraven i Lovö kyrka Stockholms län, dotter av landshövdingen Baltasar Thile, adlad och friherre Gyldenhoff, och hans 1:a fru Vendla Valentin, syster till kommendanten Erik Valentin, adlad von Löwenburg.

Barn:

 • Carl Baltasar, född 1676-10-18 i Reval, död 1677-06-23 i Stockholm och begraven i Lovö kyrka
 • Eva Christina, född 1678-06-08 i Reval. Gift 1:o med löjtnanten Frans Appelbom, död 1700. Gift 2:o 1707 med majoren vid sachsiska infanteriregementet Odert Johan Hastfer, död 1710-02-28 i slaget vid Hälsingborg. Gift 3:o 1710-09-22 i Stockholm med överstelöjtnanten friherre Carl Adam Fredrik von Leschewitz.
 • Christer Lorentz, född 1679-07-09 i Riga (Riga.), död i Riga (Riga.) 1683-11-01.
 • Robert Vilhelm, född 1681-12-17 i Riga. Elev vid Lyceum i Riga 1692–1694. Fänrik vid Österbottens regemente. Löjtnant vid Österbottens regemente 1701-11-20. Stupade ogift vid Hummelshof 1702-07-19.
 • Vendla Margareta, född 1684-08-17, död 1733-08-08 i Pernau. Gift med majoren Gustaf von Snoilsky B, född 1678, död 1727.
 • Axel Leonard, född 1685 i Riga (Riga.), död i Riga 1693. (Riga.)
 • Gustaf Herman, född 1686-12-07 i Reval (Riga.), död 1698. (Riga.)
 • Jakob Johan, född (Riga.) 1688-06-25, död 1701. (Riga.)
 • Erik Reinhold, född 1696-02-20, död 1708-12-07.

TAB 2

Johan Mikael (son av Johan Herman von Campenhausen, adlad von Campenhausen, Tab. 1), född 1680-09-17 i Riga. Elev vid Lyceum i Riga 1692–1697. Volontär vid garnisonsregementet i Riga 1699. Fänrik vid Österbottens regemente 1700-04-03. Löjtnant vid Närkes och Värmländs regemente 1702-03-01. Regementskvartermästare vid Närkes och Värmländs regemente 1703-06-18. Kapten 1703-10-31. Avsked 1705-06-25. Överste i konung Stanislai av Polen tjänst. Generalmajor i rysk tjänst samt kommendant i Lemberg. Generallöjtnant och guvernör över Kaminiec i Podolien. Död 1747. Han övergick till katolska läran. Gift med Marianne Dessieurovna, dotter av en polsk vojvod.

Barn:

 • Johan. Blev Starost i Sielec och stamfader för en polsk gren, som levde ännu i mitten av 1800- talet. De senast kända manliga medlemmarna voro födda: Anton 1859 och Frans 1862. Gift 1:o med Eleonore Czerniecka. Gift 2:o med Marianne Roscizevska.
 • Julia. Gift med N. N. Dezhovsky.
 • Claudia. Gift med general Wieloviesky.
 • Ignaz. Gift med grevinnan Constanze Cziezkovska.

TAB 3

Johan Baltasar (son av Johan Herman von Campenhausen, adlad von Campenhausen, Tab. 1), friherre von Campenhausen (ej introducera), född 1689-06-30 i Stockholm. Fältväbel vid garnisonsregementet i Riga 1705. Fänrik vid Upplands tremänningsregemente till fot 1705-06-28. Konfirmationsfullmakt 1706-11-05. Löjtnant vid Upplands tremänningsregemente 1707-08-15. Konfirmationsfullm 1707-11-07. Livdrabant 1708-11-30. Följde konungen till Bender och sändes av honom till Sverige med ett brev, men blev under vägen fången i Sachsen och gick först i polsk tjänst som överstelöjtnant, sedan i rysk tjänst 1711 med samma grad. Överste för ett ryskt grenadjärregemente 1717-09-00. Överste för Muromska infanteriregementet. Generalmajor 1724. Generallöjtnant samt generalguvernör över Finland 1742–1743-08-07. Överkammarherre samt överste för ryska kejsarens livgarde 1743. RRS:tAlexNewO 1743. Erhöll, ehuru rysk undersåte, svenskt friherrediplom 1744-06-01. General en chef i rysk tjänst. Död 1758-01-28 i S:t Petersburg [Lk], Han gav 1745 ett ansenligt understöd till fattighuset »Campenhausens Elend» i Riga. Gift 1:o 1712-05-01 med Margareta Lilliegren i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1697-01-17 med kommendören Carl Gustaf Löschern von Hertzfeldt, nr 802, död 1704), född 1679, hovmästarinna hos ryska kejsarinnan 1712, död 1733-12-28, dotter av ränt- och proviantmästaren Axel Christersson Elephant, adlad Lilliegren, och hans 2:a fru Hedvig Ahlebom. Gift 2:o 1736-08-05 med Helena Juliana von Straelborn, född 1703-01-28, död 1775-01-21 Orellen

Barn:

 • 1. Catharina Agnes, född 1713-02-16, död änka 1747. Gift 1736-06-07 med presidenten i kammarkontoret i S:t Petersburg Joakim Niklas von Hagemeister, av en adlad men ej introducerad ätt, född 1696-03-24 död 1747-10-17.
 • 1. Peter, född 1714-10-25. Officer i kejs. tysk-romersk tjänst och stupade i slaget mot turkarna vid Krotzka 1739-07-22.
 • 1. Axel Johan, född 1717 i juli i Amsterdam. Överstelöjtnant i Österrikisk tjänst. Död ogift 1755 i Wien.
 • 1. Hedvig Margareta, född 1720-11-24 i Marzen, död 1749 i Jürgensburg i Livland. Gift med överstelöjtnanten Carl Magnus von Bergholtz.
 • 2. Märta Magdalena, född 1737-06-25 på Orellen, död änka 1822-07-25 i Herrenhut. Gift 1756-06-26 med generalmajoren och kommendanten i Narva Adam Reinhold von Baranoff, född 1718-08-25.
 • 2. Jakob Benjamin, född 1738-05-25 på Orellen, död där 1740-01-05.
 • 2. Nikolaus Benjamin, född 1740-02-25 på Orellen, död där 1742-10-18.
 • 2. Dorotea Elisabet, född 1741-10-19, död 1765-01-06. Gift 1759 med hovrättsassessorn Johan Gotthard von Mecke.

TAB 4

Johan Christoffer (son av Johan Baltasar, Tab. 3), arvherre till Rodenpois, Nagelshoff, Tupping och Podekaije i Livland. Född 1716-03-05. Studerade i Halle och gjorde vidsträckta resor. Generaladjutant hos ryske fältmarskalken greve Lacy. Överste 1741-08-25 efter slaget vid Villmanstrand. Regeringsråd i Livland 1743-05-21. Verkligt geheimeråd 1773-04-21. RRS:tAlexNewO och S:tAO. Död 1782-12-03 i Riga. Gift 1:o 1741-02-05 med Catharina Elisabet von Zimmermann, född 1719, död 1755-01-31, dotter av Didrik von Zimmermann och Dorotea Rauert (Reval.). Gift 2:o 1755-12-09 med friherrinnan Sofia Elisabet von Mengden i hennes 3:e gifte (gift 1:o 1723-09-10 med generaldirektören Reinhold Georg von V. Gift 2:o 1741 med sin kusin översten friherre Georg Albrekt von Mengden, född 1709), född 1711-02-26, död 1791-11-08 i Riga (Reval.), dotter av livländske lantmarskalken friherre Magnus Gustaf von Mengden, och hans 3:e fru Dorotea Sofia von Rosen.

Barn:

 • 1. Leyon Pierce Baltasar, född 1746-01-14 i Riga. Studerade en kort tid i Göttingen och reste till Genève, varest han uppehöll sig i 2 år. Genomreste Italien, Frankrike, en del av Spanien, Nederländerna, Holland, England, Schweiz och Tyskland. På återvägen till Livland blev han sachsisk verkl. kammarherre 1770. Inträdde efter faderns död i militärtjänst, gjorde fälttåget mot turkarna och var med i belägringarna och erövringarna av Otschakov, Ackermann och Bender under furst Potemkin, vars utländska korrespondens han förde. Som officer vid Isumska husarregementet gjorde han polska kriget. Transportera till Rigiska kyrassiärregementet 1797, varifrån han tog avsked som major. Död 1807-09-08 i Riga. Om honom som skriftställare se Reckes Lex. Bd I s. 329. – Hustruns namn är obekant. Han hade endast en son Pierce Leo, som vid faderns död var omyndig, men som levde 1826 såsom avskedad stabsryttmästare.
 • 1. Catharina Dorotea, född 1747-02-10 död 1807-01-05. Gift 1764-11-25 med Fredrik Reinhold von Berg, till Erlaa.
 • 1. Sofia Elisabet Terese, född 1748-07-20, död 1805-05-28. Gift 1764-11-25 i Reval med kretsmarskalken friherre Woldemar Didrik von Budberg, född 1740, död 1784.

TAB 5

Baltasar (son av Johan Baltasar, Tab. 3), arvherre till Kudum, Orellen, Lenzenhof, herre till Ermes, Waimastfer, Wesselhof och Paulenhof samt flera gods i Ingermanland. Född 1745-10-28 på Orellen. Studerade i Helmstadt, Halle och Leipzig. Efter fullbordade resor i främmande länder gick han vid slutet av 7-åriga kriget i braunschweigisk krigstjänst. Var gardesryttmästare och blev överstelöjtnant 1768. Avsked 1777. Lantråd i Livland 1777-07-14. Överkyrkföreståndare för Wendenska kretsen 1778. Assessor i livländska hovrätten 1779. Vice guvernör i Livland 1783. Verkl. ryskt statsråd 1784. Geheimeråd 1796. Civilguvernör i Livland 1797. RRS:tAO1kl och S:tV102kl. Död 1800-07-12 på Peddast å ön Mohn. Gift 1767-03-01 med Sofia Eleonora Woldeck von Ameburg, född 1747-02-10, död 1791-02-21, dotter av obergerichtsrat Julius Ludvig Woldeck von Ameburg.

Barn:

 • Ernst Ludvig, född 1770-07-18 på Lenzenhof, död där 1771-02-14.
 • Baltasar, född 1772-01-05 på Lezenhof. Studerade i Leipzig, Wittenberg och Göttingen, samt återvände 1792 till Livland. Kollegieassessor 1796. RRS:tVIO4kl 1796. Hovråd 1797. Verkl. kammarherre. Malteserriddare 1800. Efter faderns död arvherre till godsen Kikerino, Laskowitz och Raskulitz i Ingermanland. Verkl. statsråd 1803. Stadsöverbefälhavare i Taganrog 1805. Geheimeråd. Rikskontrollör 1811. RRAlexNewO 1818. Riksskattmästare 1819. Köpte 1819 slottet Treyden. RRS:tVIO1kl 1821. Övertog efter greve Kotsjubei förvaltningen av ministeriet för det inre 1823 i juli, men död barnlös 1823-09-11 på sitt lantgods nära Petersburg. Gift med Praskovia von Peritj, levde änka 1834.
 • Herman Johan, född 1773-05-09 på Lenzenhof. Studerade i Halle till 1795. Återvände som »Gothaischer » kammarherre 1802 till Livland. Lantråd till Livland 1824. RRS:tVIO4kl 1824. Hovråd 1824. RRS:tVIO3kl. President i sällskapet för historia och antikviteter i Östersjöprovinserna 1834. Död barnlös 1836-09-27 på Orellen. Gift med grevinnan Dorotea Keyserlingk från Kurland, död 1847-08-23 på Herrenhut.
 • Juliane Charlotte, född 1774-12-21 på Lenzenhof.
 • Märta Fredrika Sofia, född 1776-10-02 på Orellen. Gift med Mecklenburg-Schwerinske statsministern friherre Leopold von Plessen, död 1837-04-25.
 • Charlotta Dorotea Henriette, född 1778-10-22, på Orellen, död 1831-05-31 i Reval. Gift 1801-07-30 Wesselshof

TAB 6

Johan Christoffer (son av Baltasar, Tab. 5), arvherre till Wesselshof och Paulenhof. Född 1780-06-13 på Orellen. Kirchspielsriehter. RRS:tVIO4kl. Död 1841-03-01 i Leipzig. (Reval.) Gift 1:o 1806-06-17 med friherrinnan Maria Clementina von Wolff, av huset Laitzen, född 1784-08-10, död 1828-03-27 på Wesselshof, dotter av lantrådet friherre Johan Gottlieb von Wolff. Gift 2:o 1830-06-30, med Dorotea Ulrika Gertrud von der Osten-Sacken, född 1795-06-16.

Barn:

 • 1. Leocadie Clementine, född 1807-04-10. Hovfröken. Död 1852-09-07. Gift 1825-04-25 med furst Ernst Magnus Barclay de Tolly, född 1797-07-10, död 1871-10-17.
 • 1. Ernestine Ottilie Helene, född 1810-07-26 på Wesselshof, död 1902-07-02 på Loddiger. Gift 1833-02-25 på Wesselshof med friherre Rembert Schoultz von Ascheraden, nr 58, född 1797, död 1850.
 • 1. Angelica Hortensia Josefina, född 1811-12-12, död 1881-05-04 i Homburg. Gift 1836-08-29, med friherre Edvard Casper von Tiesenhausen till Weissensee, född 1806-10-18, död 1878-06-04 i Wiesbaden.
 • 1. Melanie Leontine Alwine, född 1815-05-11, död 1901-03-06. Gift 1853-11-11 i Heidelberg med preussiske löjtnanten Ludvig Fredrik Vilhelm Julius von Barsewisch, född 1817-04-10, död 1897-01-19.
 • 1. Sigmund Ottokar Rodrik, född 1816-06-09 på Laitzen, död 1829-05-21 på Wesselshof.
 • 1. Josef Henrik Artur Adelmann, född 1818-04-10 på Sehmershof. Fortifikationsofficer. Död 1846-10-04 på Orellen.
 • 1. Adèle Aimée Constance, född 1819-05-16 på Laitzen, död ogift 1871-05-02 i Winnenden i Würtemberg.
 • 1. Henrik Balduin, född 1822-06-29, död 1822-06-29 på Wesselshof.
 • 1. Max Teodal Adelfried Odo, född 1825-11-05. Fortifikationslöjtnant. Död 1847-01-14 genom olyckshändelse.

TAB 7

Teofil Aurel (son av Johan Christoffer, Tab. 6), arvherre till Wesselshof, Dubinsky och Catharinenberg, herre till Kronenberg. Född 1808-11-22 på Laitzen. Ordnungsrichter. Död 1863-07-26 i Berlin. Gift 1:o 1837-11-19 på Stomersee med friherrinnan Isabella Fredrika Louise von Wolff, född 1820-08-25 på Kangershof, död 1849-11-24 på Wesselshof. Gift 2:o 1854-09-07 med Ester Charlotta Henriette von Kahlen, född 1815-09-21 på Rujen Grosshof, död 1901-01-28 i Riga.

Barn:

 • 1. Constance Marie Elise, född 1838-10-22 på Karrishof, död 1900-01-12 i Riga. Gift 1860-10-09 på Wesselshof med med. doktor Martin von Hehn, född 1825-02-05, död 1913-06-21 i Riga.
 • 1. Baltasar Christoffer Henrik, född 1840. Se Tab. 8
 • 1. Henrik Gottlieb Maximilian, arvherre till Dubinsky, herre till Tegasch. Född 1841-03-16, mördad 1906-07-06 på Tegasch.
 • 1. Leocadie Helene Sofie, född 1842-09-20 på Dubinsky, död 1912-05-25 på Adjamünde. Gift 1862-04-05 på Wesselshof med Oskar Otto von Freitag-Loringhofen, född 1832-12-31, död 1882-03-23 på Adjamünde.
 • 1. Helene Gabriele Arabella, född 1844-03-08 på Catharinenberg, död ogift 1905-04-11 i Stuttgart.
 • 1. Henrik Constantin Gaston, född 1847. Se Tab. 13
 • 1. Janet Constance Clementine, född 1849-08-23 på Wesselshof. Gift 1874-12-17 på Orellen med Otto Gotthard von Vegesack, adliga ätten von Vegesack, född 1844-12-27 i Salis socken, död 1900-12-21 i Riga.
 • 2. Isabella Natalie Marie, född 1855-11-16 på Wesselshof.
 • 2. Constance Teofila Clementine, född 1858-07-09 på Wesselshof, död i Wesselshof 1859-01-19.

TAB 8

Baltasar Christoffer Henrik (son av Teofil Aurel. Tab. 7), arvherre till Wesselshof, herre till Aahof. Född 1840-04-02 på Wesselshof. Lantråd i Livland. Död 1909-05-23 i Riga. Gift 1864-12-29 på Adlehn med Fredrika Marie Catharina von Klot, född 1843-05-06 på slottet Nitau, död 1902-08-17 i Riga, dotter av godsägaren Edvard Alexander von Klot och grevinnan Fredrika Stenbock-Fermor. (Reval.)

Barn:

 • Isabella Fredrika Marie, född 1865-10-24 på Wesselshof. Gift 1881-07-24 i Neubad med Georg Nikolai Henrik von Kahlen, född 1859-07-19 i Neu Kaltzau, död 1922-07-11 i Namslau i Schlesien.
 • Helena Constance Marie, född 1867-06-05, död 1907-04-17 i Riga. Gift 1881-12-29 på Aahof med Filip Engelbrecht Mikael von Brümmer, född 1848-07-16, död 1912-11-17 i Riga.
 • Leonie Julie Marie, född 1870-01-13 på Rodenpois. Gift 1892-09-28 på Geisterhof med livländske ridderskapsnotarien Alexander Georg Astaf von Transehe, född 1865-02-06 på Roseneck.
 • Anna Erika Marie, född 1878-06-03 på Aahof. Gift 1900-02-21 med friherre Alexander Ludvig Fredrik Maria von Meyendorff, född 1871-05-12 i Riga, död 1922.
 • Barbara Ebba Marie, född 1881-08-03. Gift 1907-01-08 med friherre Erwin von Wolff, född 1873-06-03 i Riga.

TAB 9

Aurel Eduard Christof (son av Baltasar Christoffer Henrik, Tab. 8), arvherre till Wesselshof. Född 1873-10-11 på Aahof. Gift 1898-02-14 i Riga med Alice Gertrud Margareta Mari de Villebois, född 1872-07-17 på Köhnhof. Dotter av godsägaren Frans Carl Teodor Guillemot de Villebois och friherrinnan Elisabet Vietinghoff. (Reval.)

Barn:

 • Bodo Baltasar Frans, född 1898-12-02 på Wesselshof. Se Tab. 9 A.
 • Vera Marie Elise, född 1901-05-07 på Wesselshof. Gift med N. N. von Kalkstein.
 • Rolf Vilhelm, född 1902-11-13 på Wesselshof.

TAB 9A

Bodo Baltasar Frans,, (son av lettländske godsägaren Aurel Eduard Christof tab. 9), född 1898-12-02 i Wenden, Livland. Svensk medborgare genom Kungl. Majt:s resolution 1926-08-26. Genomgått riddarskapets Internatskola i Birkenruhe och gymnasiet i Dorpat. Deltog i frihetskriget. Bedrivit studier i keramik och teckning. Gift 1:o 1924-06-21 i S:t Johannes församling, Stockholm (vb 80) med Hedvig Erika Marquerite Schard från vilken han blev skild, född 1898-11-29 i Katolska församlingen, Stockholm (fb nr 34). Dotter av grosshandlaren Louis Fredrik Sebastian Schard och h. h. Gerda född Börtzell.

Barn:

 • 1. Rolf

TAB 10

Arist Baltasar Henrik (son av Baltasar Christoffer Henrik, Tab. 8), arvherre till Aahof. Född där 1876-03-20. Gift 1911-04-18 i Riga med Lilly Agnes Schwartz, född 1888-01-15 i Riga.

Barn:

 • Warinka Marie Agnes, född 1912-02-28 i Riga.
 • Mary Louise Isabella, född 1913-12-03 i Riga.

TAB 11

Bodo Fredrik Reinhold (son av Baltasar Christoffer Henrik, Tab. 8), herre till Lodenhof. Född 1885-06-15 på Aahof. Gift 1:o 1910-11-17 i Riga med friherrinnan Freda Mary Anette Elisabet von Oelsen, född 1889-05-21, från vilken han blev skild. Gift 2:o 1920-12-22 i Berlin med Ruth Barbara von Haken.

Barn:

 • 1. Marie Louise, född 1915-06-06 i Riga.

TAB 12

Henrik Echard Paul (son av Teofil Aurel, Tab. 7), herre till Islen och Stolben. Född 1846-04-24 på Catherinenberg. Lantråd. Mördad 1906-05-03 på Stolben av sina lettiska tjänare. Gift 1876-09-10 i Dorpat med Johanna Emilie Marie von Wulf, född 1854-08-08.

Barn:

 • Alice Elisabet Isabella, född 1877-07-23 på slottet Trikaten. Gift 1904-07-23 på Stolben med Edgar Carl Johan von Sivers, född 1856-07-05 på Nubben.
 • Leocadie Isabella Marie, född 1879-02-07 på Trikaten, död i Trikaten 1879-07-09.
 • Elsa Leocadie Isabella, född 1880-01-30 i Wolmar. Gift 1:o 1898-12-30 i Riga med Adrian Rudolf Viktor von Brümmer, från vilken hon 1905-01-07 blev skild, född 1872-03-14. Gift 2:o 1913-06-00 med tjänstemannen vid kolonialamtet, doktor Herman Morstadt.
 • Paul Echard Henrik, arvherre till Stolben. Född 1881-10-18 på slottet Sesswegen, stupade 1915-07-00 under världskriget.
 • Gertha Isabella Ida, född 1886-10-28 på Ilsen.

TAB 13

Henrik Constantin Gaston (son av Teofil Aurel, Tab. 7), född 1847-05-23 på Catharinenberg. Revisor vid acciskammaren i Orel. Direktör för Baltische Handels- und Industriebank i Reval 1902. Död 1906-08-22 i Riga. Gift 1871-12-15 i Riga med sin broders svägerska Julie Alexandra von Klot, född 1846-02-06 på slottet Nitau, död 1904-03-03 i Reval, dotter av godsägaren Edvard Alexander von Klot och grevinnan Fredrika Stenbock-Femor. (Reval.)

Barn:

 • Benedicte, född 1874-05-24 i Mitau, död 1874-05-24.
 • Baltasar Edvard Teofil, född 1877-01-07 i Riga.

TAB 14

Erik Henrik Baltasar (son av Henrik Constantin Gaston, Tab. 13), född 1872-12-09 i Mitau. Gift 1904-11-11 i Riga med Marie Nelidou, född 1881-05-27 i Polozk i Polen.

Barn:

 • Hjalmar Pontus Sigfrid Erik, född 1905-09-17 i Riga.

TAB 15

Hubert Reinhold Fredrik (son av Henrik Constantin Gaston, Tab. 13), herre till slottet Berson. Född 1881-10-06 i Orel. Gift 1910-03-16 i Riga med sin syssling Marie Helene Charlotte Elisabet von Brümmer, född 1887-05-28, dotter av Filip Engelbrecht Mikael von Brümmer och (friherrinnan) Helena Constance Marie von Campenhausen. (Reval.)

Barn:

 • Marie Madeleine Helene Julie, född 1912-04-16 i Riga.

TAB 16

Osvald Herman Ernst (son av Johan Christoffer, Tab. 6), arvherre till Orellen, Kudum och Lentzenhof. Född 1813-03-14. Lantråd. Död 1877-02-08 i Bordeaux i Frankrike. Gift 1842-10-08 på Walk med Maria Augusta Johanna Charlotta von Smitten, född 1822-05-31 i Dorpat, död 1886-02-18 på Orellen.

Barn:

 • Baltasar Maximilian Conrad, född 1843. Se Tab. 17

TAB 17

Baltasar Maximilian Conrad (son av Osvald Herman Ernst, Tab. 16), arvherre till Orellen, Kudum och Lenzenhof samt herre till Neuhof i Kurland och slottet Rosenbeck i Livland. Född 1843-07-26 På Orellen. Jur. doktor. Lantråd. Död 1905-10-08 i Riga. Gift 1869-06-25 på Sepküll med Amalie Louise Emma von Samson-Himmelstierna, född 1842-02-11 på Sepküll, dotter av Georg Arnim von Samson-Himmelstierna, av en adlad, men ej introducerad ätt, och N. N. Staël von Holstein. (Reval.)

Barn:

 • Herman Johan, född 1871-09-17. Filosofie doktor. Ägde Schaggat vid Loddiger. Död ogift 1919-05-08 på Rotenberg vid Riga.
 • Ernst Arnold, född 1873-04-14 på Orellen, död 1894-06-10 på Stetten vid Stuttgart.
 • Anna Amalie Marie, född 1876-04-09. Gift 1909-11-01 på Orellen med forstmästaren för livländska ridderskapets skogsegendomar i Trikaten Emil Alexander von Strijk, född 1865-03-31.
 • Armin Osvald, född 1878-06-18 på Rosenbeck. Rechtsanwalt i Heidelberg 1915.

TAB 18

Baltasar Armin (son av Baltasar Maximilian Conrad, Tab. 17), arvherre till Orellen, Kudum, Lenzenhof och slottet Rosenbeck. Född 1870-06-20 på Orellen. Filosofie doktor. Skjuten 1919-05-26 av bolsjevikerna i Wenden. Gift 1896-09-12 i Wenden med Lilly Adeline von Löwis of Menar, född 1876-04-05 i Lipskull, dotter av Oskar Engelhart von Löwis of Menar-Kudling till Meiershof och Pawassern, och Alexandra von Freijmann.

Barn:

 • Adeline Livonia, född 1897-10-01 i München.
 • Baltasar Ernst, född 1898-09-16 på slottet Rosenbeck.
 • Oskar Artur Otto, född 1899-11-11 i Wenden.
 • Hans Erik, född 1903-12-03 på Rosenbeck.
 • Axel Edvard, född 1905-08-02 på Rosenbeck.

TAB 19

Henrik Karl Gerhard (son av Baltasar Maximilian Conrad, Tab. 17), född 1874-06-29 på slottet Rosenbeck. Filosofie doktor. Fabriksdirektör i Riga. Död 1936-04-14 i Heidelberg. Dr. phil. i Heidelberg 1896. Direktör för Dina-As-kanalen. Gift 1898-05-17 på Kurrista med Helena von Samson-Himmelstierna, född 1873-01-02. Dotter av Peter Reinhold Ottokar von Samson-Himmelstierna och Elsbet Marie Brunhilde von Samson-Himmelstierna. (Reval.)

Barn:

 • Ottokar Lorentz, född 1899-04-23 i Riga. Dr. jur. Direktör för Gummi-Metzeler A/G i München. Gift 1928-04-16 i Braunschweig med Charlotte Seidel, född 1901-04-17 i Leipzig. Dotter av musikförläggaren Johannes Seidel och Frida Gündel.
 • Helena Juliana, född 1902-01-24 i Riga. Advokat.
 • Baltasar Conrad Maximilian Gerhard (Gert), född 1905-06-19 på Kurrista.
 • Anne-Marie, född tvilling 1908-12-25 i Riga.
 • Marianne, född tvilling 1908-12-25 i Riga.

TAB 20

Leonard Baltasar (son av Johan Christoffer, Tab. 6), herre till Loddiger och Murrikas. Född 1814-04-23 på Wesselshof, död 1851-09-12. Gift 1843-05-08 i Mitau med friherrinnan Elisabet Natalie von Düsterlohe, född 1817-04-02 i Masdov i Kankasien, död 1851-07-04 på Loddiger.

Barn:

 • Maximilian Clemens Constantin, född 1844-06-17 på Loddiger, död 1845-07-24 på Orellen.
 • Constantie Natalie Leocadie, född 1846-11-26 i Riga, död i Riga 1849-11-04.
 • Artur Rembart, född 1848-01-18 på Loddiger, död i Loddiger 1851-07-04.
 • Clementine Leocadie (Leonie), född 1850-02-03 på Loddiger, död ogift 1923-05-14 i Riga.

TAB 19A

Ernst Astaf,, (son av Henrik Karl Gerhard tab. 19), född 1900-08-20 i Riga. Banktjänsteman i Poegen, Memelgebiet, Litauen. Gift 1928-01-25 i Riga (Reg. d.Adt född Trauungen des Standesamtes der Stadt Riga) med friherinnan Sophie Elisabeth Alexandrine Johanna von Rosen, född 1902-11-25 i Gross-Roop, Livland. Dotter av friherre Johan (Hans) Otto von Rosen och friherinnan johanna (Jeanny) von Vietinghoff gen. Scheel.

Barn:

 • Gisela Jaenny Helene Annie
 • Johann Hermann

TAB 21

Ernst Gottlieb Herman (son av Leonard Baltasar, Tab. 20), arvherre till Loddiger och Murrikas. Född 1845-12-29 i Riga. Kretsdeputerad. Död 1922-07-17 i Riga. Gift 1871-09-25 i Wolmar med friherrinnan Adeline Olga Dorotea von Ceumern-Lindenstierna, av en adlad, men ej introducerad ätt, född 1845-05-31 på godset Breslau i Livland, död 1919-09-14 i Riga.

Barn:

 • Ernst, född 1874-02-17 i Wolmar, död i Wolmar 1874-02-18.
 • Ernestine Emma Leonie Benita, född 1876-10-13 i Wolmar.
 • Emma Elisabet Helene (Helga), född 1881-04-19 på Loddiger. Gift 1906-05-03 med Manfred Baltasar Henrik Teofil von Vegesack, född 1879-08-10 i Wolmar.
 • Elisabet Ernestine Aline, född 1883-03-05 i Wolmar.
 • Bernhard Bodo Herbert, född 1884-07-13 på Loddiger.
 • Jenny Maria Elma, född 1885-10-08 på Loddiger. Gift 1911-12-13 i Riga med kaptenen i sachsiska fältartilleriregementet nr 28 Ludvig Alwin Lutteroth, född 1877-04-26 i Leipzig.

TAB 22

Burchard Herman Leonard (son av Ernst Gottlieb Herman, Tab. 21), arvherre till Loddiger. Född 1872-06-13 i Wolmar. Gift 1907-09-28 på Neu-Karkel med friherrinnan Edit Constance Agnes von Krüdener, född i Wolmar 1883-10-21.

Barn:

 • Rut Aline Elsbeth Ernestine, född 1908-07-16 i Riga.

TAB 23

Rudolf Otto Leopold (son av Ernst Gottlieb Hennan, Tab. 21), arvherre till Loddiger, herre till Pürckeln, Kuddiak och Rammenhof. Född 1879-12-16 i Riga. Gift 1907-12-29 i Riga med Elisabet von Klot, född 1883-02-22 på Augustenthal, dotter av Hugo von Klot och Elisabet von Löwen. (Reval.)

Barn:

 • Anna Claristiane, född 1909-11-17 på Loddiger.
 • Ernst Eberhard, född 1911-01-20 på Loddiger.
 • Gerda Aline, född 1913-09-11 på Loddiger.

TAB 24

Leopold Clemens (son av Johan Christoffer, Tab. 6), född 1828-03-21 på Wesselshof. Legationsråd i Köpenhamn. Livländsk kameralpresident. Verkl. ryskt statsråd. RRS:tStO1kl.. Död 1895-01-04 i Riga. Gift 1850-05-22 med Johanna Charlotta (Jenny) von Reutern, född 1831-08-29 i Renditsjev, död 1905-01-20 i Rawlitz.

Barn:

 • Ernst Oskar, född 1851-10-16 i Danzig. Skogstaxator. Död 1900-07-31 i Rawlitz.

TAB 25

Rembert Voldemar (son av Leopold Clemens, Tab. 24), född 1860-02-15 i Köpenhamn, död 1913-10-19 på Ilsen. Gift 1884-05-19 i Dorpat med Elisabet Matilde Vilhelmina von Strijk, född 1860-07-02, dotter av Victor von Strijk till Luhde-Grosshof.

Barn:

 • Margareta Elisabet Jenny, född 1887-05-05 i Dorpt.
 • Leopold Victor, född 1895-10-16 i Riga. Anställd i livländska lantvärnet. Svårt sårad 1919-02-18 vid Schrunden i strid mot bolsjevikerna och död 1919-02-25.

TAB 26

Lorentz Johan (son av Baltasar, Tab. 5), till Treyden sedan 1825 och till Aula sedan 1829. Född 1781-11-11 på Orellen. Hertiglig mecklenburg-schwerinsk kammarherre. Död 1830-09-05 på Treyden. Gift 1821-09-30 i Reval med Helena Ulrika Sofie Staël von Holstein, född 1802-08-04, död 1869-12-18 på Treyden, dotter av hakenrichtern i Estland Mattias Georg Staël von Holstein, av huset Hannijöggi, och Catharina von Benckendorff.

Barn:

 • Anna Catharina Dorotea Marta Sofie, född 1823-03-18 i Dresden, död 1832-05-05 på slottet Treyden.
 • Catharina Elisabet Anna Helena, född 1825-05-20 i Genève, död 1885-03-17 på Aula. Gift 1850-02-17 med generalmajoren Berend Fabian Boris Staël von Holstein, född 1810-03-20, död 1898-03-18.
 • Dorotea Charlotte Anna Catharina, född 1828-09-30 i Riga, död ogift 1881-08-04 på slottet Treyden.
 • Baltasar, arvherre till Treyden. Född 1829-11-10 i Wenden. Löjtnant vid gardesulanregementet. Död ogift 1907-04-27 i Reval.

Källor

Litteratur: Ernst, Baron Campenhausen-Loddiger, Familiengeschichte der Campenhausens, Riga 1908.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: