:

Ekströmer nr 2313

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Ekströmer nr 2313

Adlad 1836-01-28 enligt 37 § R.F., introducerad 1837.

Ekströmer A231300.png


TAB 1

Lars Eriksson Ekström (översikts tab 1), född 1723. Förvaltare på Rådanefors bruk, Ödeborgs socken, Älvsborgs län. Död 1804. Gift med Märta Sigrid Torstensdotter Wassenius, död 1801.

Barn:

 • Nils Ekström, född 1767 (1761 ?) 12/3. Kom i Karlstads gymnasium 1782. Student i Lund 1785. Förvaltare på Rådanefors samt Öxnäs bruk, Högsäters socken, Älvsborgs län. Död 1832-04-05 på kaptensbostället Ryk, Färjelanda socken, Älvsborgs län [Svn]. Gift 1789 på Rådanefors med Christina Maria Broström, född 1772, död 1832-01-14 på Ryk, dotter av vice häradshövdingen Carl Gideon Broström och Elisabet Bergman [Svn].

Barn:

 • Carl Johan Ekström, adlad Ekströmer (översikts tab 1-2), född 1793-10-03 på Rådanefors. Intogs i trivialskolan i Karlstad 1803 och på gymnasium i Karlstad 1807. Underläkare vid västra arméns sjukhus å Brinkebergskulle, Naglums socken, Älvsborgs län 1808–1809. Student i Lund 1810. Med. filosofie kandidat 1811. Elev vid Karolinska institutet 1812. Kir. kandidat 1813-03-00. Tillförordnad bataljonsläkare vid Upplands regemente 1813-03-00. Läkare vid allmänna garnisonssjukhuset 1815-01-01– 1815-08-31. Kir. magister 1815-01-26. Med. kandidat och licentiat i Uppsala 1815. Med. teoret. adjunkt vid Karolinska institutet 1816-01-00. Med. doktor i Uppsala 1817-06-17. Hovmedikus 1818-04-15. Tjänstgörande läkare hos kronprinsen 1819. Företog en vetenskaplig utländsk resa 1819–1821-05-00. Kunglig livmedikus 1821-09-17. Överkirurg vid Serafimerlasarettet 1821-09-29. Sekreterare i svenska läkaresällskapet 1821-10-00–1829-10-00 Ledamot av fysiografiska sällskapet i Lund 1823. Ledamot av sällskapet Pro Patria 1824. Ledamot av styrelsen för Stockholms stads och läns kurhus 1826. Ledamot av patriotiska sällskapet 1826. RVO 1826-05-11. Tillförordnad med. och kir. professor vid Karolinska institutet 1827-02-05. LVA 1827-04-25 och dess preses 1837–1838. RNO 1832-07-04. LVVS 1833. Ledamot av vetenskapsakademiens förvaltningsutskott 1834–1849 och 1856–1860 samt av dess redaktionsutskott 1836–1858. Ordförande i svenska läkaresällskapet 1835-01-27–1842. Adlad 1836-01-28 enligt § 37 R.F. (introducerad 1837-11-25 under nr 2313). Kir. professor vid Karolinska institutet 1837-03-26. LLA 1837. Generaldirektör över hospitalen, civila lasaretten och kurhusen i riket 1837-06-02. Ledamot av Stockholms stads brandförsäkringskontors överstyrelse 1838. KVO 1842-01-28. RNO i brilj. 1844. Ordförande i direktionen över pensionsinrättningen för svenska läkare, deras änkor och barn 1845. KDDO 1847-07-18. Ordförande i sundhetskollegium 1849-03-30. Hedersledamot av svenska läkareföreningen 1852-03-30. KmstkVO 1853-04-28. CXIV Joh:smed. 1855. Avsked från ordförandebefattningen i sundhetskollegium 1860-07-04. Var ledamot och hedersledamot av en mängd in- och utländska akademier och lärda samfund samt innehade flera gånger uppdrag att vara dels ledamot, dels ordförande i tid efter annan för viktigare ärendens utredning tillsatta kommittéer. Död 1860-08-13 i Stockholm och begraven på Solna kyrkogård [SB]. Ägde flera fastigheter i Stockholm. Över honom lät vetenskapsakademien 1871 slå en medalj. Gift 1822-12-09 i Stockholm med Catharina Fredrika (Carin) Eichhorn, född 1804-07-04 i Stockholm, död i Stockholm 1871-03-05, dotter av saffiansfabrikören Christoffer Eichhorn och Margareta Lovisa Ekenberg. Fru Ekströmer, född Eichhorn, ägde huset nr 6 vid S:t Paulsgatan i Stockholm.

Barn:

 • Carl Astley, adelsman vid faderns död 1860, född 1823. Tulldistriktschef. Död 1866. Se Tab. 2.
 • Hedvig Carolina, född 1825, död 1826.
 • Julia Catharina, född 1828-09-15 i Stockholm, död i Stockholm 1902-05-14. Gift 1851-11-19 i Stockholm med provinsialläkaren och brunnsintendenten, med. doktorn och kir. magister Ture Gustaf Olof Böttiger, född 1817-08-29 i Västerås, död 1887-04-14 i Stockholm.
 • Lovisa Charlotta (Lotten), född 1830-07-10 i Göteborg, död ogift 1881-05-07 i Stockholm.
 • Erik Christoffer, adelsman vid äldre broderns död 1866, född 1832. Se Tab. 4.

TAB 2

Carl Astley (översikts tab 2 son av Carl Johan Ekström, adlad Ekströmer, tab 1), adelsman vid faderns död 1860. Född 1823-11-15 i Stockholm. Student i Uppsala 1841. Jur. filosofie examen 1844. Extra ordinarie kanslist i finansdepartementet 1845. Examen till rättegångsverken 1848-05-29. Auskultant i Svea hovrätt 1848. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1848-09-28. Vice notarie 1849-09-28. Notarie i sundhetskollegium 1850. Vice auditör vid konungens 2. livgarde 1852. Avsked 1853-03-26. Biträdande polismästare i Stockholm 1853–1855. Polismästare 1855-10-04–1863. RNO 1860-05-05. Distriktschef i södra tulldistriktet 1863-09-11. Död 1866-12-07 i Malmö. Gift 1:o 1858-05-29 i Stockholm med Maria Lovisa Christina Sjöstrand, född 1839-01-30 i Stockholm, död i Stockholm 1859-11-29, dotter av bryggaren Gustaf Vilhelm Sjöstrand och Maria Richnau. Gift 2:o 1866-11-06 i Malmö med Charlotta Augusta Sandman, född 1835, död 1921-03-21 i Danmarks komministergård, Uppsala län.

Barn:

 • 1. Sofia Charlotta, född 1859-02-06, död 1859-02-06.
 • 2. Sofie Louise Augusta, född 1863-04-08, död ogift 1896-03-13 i Kungsholms förs, Stockholm.

TAB 3

Nils Ehrenfried (översikts tab 2 son av Carl Johan Ekström, adlad Ekströmer, tab 1), född 1826-10-08. Student i Uppsala 1844. Med. filosofie kandidat i Uppsala 1846. Deltog som läkare i fregatten Eugenies världsomsegling 1851–1853. Kir. magister vid Karolinska institutet 1854-12-20. Sjukhusläkare vid Gotlands nationalbeväring 1857-12-22. Lasaretts- och kurhusläkare i Visby 1858-01-15. Död i Visby 1859-06-12. Gift 1856-08-20 i Visby med Catharina Elisabet Hambræus, född i Visby 1830-12-24, död 1918-12-29 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm ]], dotter av landssekreteraren i Gotlands län Lars Hambræus och Catharina Elisabet Bäckman.

Barn:

 • Carl Gustaf Ehrenfried, född 1858-12-05 och död 1860-02-05 i Visby.

TAB 4

Erik Christoffer (översikts tab 3 son av Carl Johan Ekström, adlad Ekströmer, tab 1), adelsman vid äldre broderns död 1866, född 1832-05-15 i Stockholm. Grosshandlare dels i Sverige, dels i Australien och i Nordamerika. Död 1891-01-07 i Chicago. Gift 1:o 1856-03-20 i Ballarat, kolonien Viktoria, Australien med Emily Melville, född 1839 i S:t Andrews, Skottland, död 1861-03-06 på Brown Hill, Ballarat, dotter av Alexander Melville och Agnes Mitchell. Gift 2:o 1868-10-26 i Stockholm med Anna Maria Christina Sauvrow, född 1844-03-29 i Ystad, död 1890-09-11 i Chicago, dotter av fabrikören Carl Sauvrow och Johanna Holm.

Barn:

 • 1. Charles Alexander Astley, adelsman vid faderns död 1891, född 1857. Se Tab. 5.
 • 1. Henry Ehrenfried Christoffer, född 1858. Se Tab. 6
 • 1. Agnes Emily Annie, född 1859-10-11 i Ballarat. Gift i Chicago, Illinois, USA, med Johan Brandner, död 1927 i Chicago, Illinois, USA.
 • 2. Karin, född 1871-11-27 i S:t Paul, Minnesota, Nordamerika. Gift 1890-11-26 i Appleton, Wisconsin, med ingenjören Adolf Fritz Opperman, född 1862-03-15.
 • 2. Hjalmar, född 1873-03-30, i S:t Paul, Minnesota, Nordamerika. Ingenjör. Innehar elektrisk affär i Chicago. Gift 1896 med Marie Leopoldine Gautier de la Rouge, född 1878-01-14.
 • 2. Anna Carolina, född 1875-12-01 i Kalmar, död 1914-08-08 i London. Gift 1891-02-25 med ingenjören Emile Lawrence Opperman, född 1867-02-23.
 • 2. Henrik Erik, född 1877-01-10 och död 1877-02-03 i Kalmar.
 • 2. Tore, född 1878-04-23 i Kalmar. Löjtnant. Död ogift omkring 1903 i Venezuela under där pågående revolution.
 • 2. Ruth, född 1879-06-04 i Litchfield, Minnesota, Nordamerika. Aktris i New York. Gift 1908-09-08 med Harry Lee Keller.
 • 2. Helmer, född 1882-05-28 i Stockholm. Död 1911. Gift. Barnlös.

TAB 5

Charles Alexander Astley (översikts tab 3 son av Erik Christoffer, tab 4), adelsman vid faderns död 1891, född 1857-01-28 i Ballarat, kolonien Viktoria, Australien. Handlande och svensk vice konsul i S:t Louis, Missouri, Nordamerika 1906-03-30. Entledigad som svensk vice konsul i S:t Louis, Missouri, Nordamerika 1907-05-01. Ånyo vice konsul 1907-07-08. Död 1908-12-07 i S:t Louis. Gift 1:o 1882-05-15 i Cook, Illinois, Nordamerika, med Cathryn Granville Durstan , född 1862, från vilken han 1893-07-31 blev skild. Gift 2:o 1898-08-03 i S:t Louis med Ella Mary Matlock (EÄ Matlack), född 1867-08-30.

Barn:

 • 1. Emily Melville, född 1883-11-01 i Chicago. Gift 1911 med J. H. Ensminger.

TAB 6

Henry Ehrenfried Christoffer (son av Erik Christoffer, tab 4), född 1858-05-29 i Ballarat. Farmare i Minnesota. Död 1905-07-25 i S:t Paul. Gift 1886-11-28 med Ida Doret Werder, född 1862-11-28 i Prussia, dotter av Johan Werder och Minnie, född Krüger.

Barn:

 • Frida (Freda) Emily Maria, född 1887-08-31 i Lichtfield, Minnesota, USA. Gift 1909-05-18 i S:t Paul Minnesota, USA med Benedict Francis Metz j:or, född 1884-09-19 i S:t Paul, Minnesota, USA. Försäljare.
 • John Edvard, adelsman vid farbroderns död 1908, född 1889 i S:t Paul, Minnesota, USA. Handlande. Se Tab. 7.
 • Agnes Ida, född 1892-12-05? i S:t Paul, Minnesota, USA. Office manager.
 • Irene Lydia, född 1900-11-16 i Lichtfield, Minnesota, USA. Gift 1929-05-09 enl AK 80 i S:t Paul Minnesota, USA med Harry LeRoy Adams, född 1888-05-18 eller 1891-05-18 i S:t Paul, Minnesota, USA. Anställd v. Park Police of S:t Paul.
 • Ruth Henriette, född 1904-01-20 i S:t Paul, ? Lichtfield?, Minnesota, USA. Gift 1922-08-30 enl. Medd. 1. AK 69 i S:t Paul, Minnesota, USA med Albert LeRoy Smidt, född ?1900-09-27 eller ?1901-09-27 i S:t Paul, Minnesota, USA. Kvarnbyggmästare.

TAB 7

John Edvard (son av Henry Ehrenfried Christoffer, tab 6), född 1889-07-16 i St Paul, MN, USA. Adelsman vid farbroderns död 1908. Handlande i S:t Paul. Gift 1911-06-28 i St Paul, MN, USA med Cathryn (Kathryn) Evelyn Mc Neely, född 1888-11-28 i St Paul, MN, USA. Dotter av John J Mc Nealy och Honor f Coyne.

Barn:

 • John (Jack) Edvard, född 1913-07-01 i S:t Paul, Minnesota, USA.

TAB 8

Melker (son av Erik Christoffer, tab 4), född 1869-08-03 i Stockholm. Död 1915-09-08 i S:t Joseph, Missouri, Nordamerika. Gift 1893-01-08 med Cora Margareta Savage, född 1875-02-03.

Barn:

 • Melcher Rudolf, född 1902-02-10 i Baltimore, Massachusetts (?), Nordamerika (enl cert född i Maryland). Ingenjör vid Research-Cottrel Inc, De Funiak Springs, Florida, USA. Gift 1934-04-04 med Margaret Dorothy Pyle, född 1902-04-22 (enl cert 1901) i New Jersey. Dotter av Ernest L Pyle o Margret Cooper.

TAB 9

Edvard (son av Erik Christoffer, tab 4), född 1874-10-13 i Höörs socken, Malmöhus län. Gift 1897 i London med Mary Beryl Brown.

Barn:

TAB 10

Johan Melker (översikts tab 2 son av Carl Johan Ekström, adlad Ekströmer, tab 1), född 1835-09-26 i Stockholm. Elev vid teknologiska institutet 1852. Elev vid Strömsholms kanalbyggnad sommaren 1854. Utexaminerad från teknologiska institutets fackskola för maskinbyggnadskonst och mekanisk teknologi 1855. Nivellör vid statens järnvägsbyggnader 1855. Genomgick högre artilleriläroverket å Marieberg 1856–1859. Examen för inträde vid flottans mekaniska kår 1857. Löjtnant vid väg- och vattenbyggnadskåren 1859-12-16. Stationsingenjör vid statens järnvägsbyggnader 1860–1864. Arbetschef vid Landskrona-Eslövs järnväg 1864–1865. RVO 1865-07-31. Undersökte norra stambanan alternativet Uppsala-Storvik 1866. Extra adjutant i väg- och vattenbyggnadsstyrelsen 1866. Lärare i praktisk geometri vid teknologiska institutet 1867. Extra adjutant i norra väg- och vattenbyggnadsdistriktet 1868–1870. Företog med statsunderstöd en studieresa till Tyskland, Holland, Belgien, Frankrike och Schweiz 1869. Kapten 1869-12-14. Arbetschef vid Schebo järnväg 1871. Överingenjör vid Karlskrona-Växjö järnväg 1871–1875. Rådgivande ingenjör vid Kristianstads-Sölvesborgs järnväg 1872. Överingenjör vid Kalmar-Emmaboda järnväg 1872–1875 och vid Nybro-Sävsjöströms järnväg 1874–1876. RNO 1874-08-05. Landstingsman 1886. Avsked från väg- och vattenbyggnadskåren 1889-01-25. Ledamot av riksdagens 2. kammare 1891–1895. KVO2kl 1891-05-15. Ledamot av riksdagens 1. kammare 1895-09-24–1912. KVO1kl 1906-12-01. Biogr. i SBL. Död 1923-04-20 på Fågelfors. Ägde Fågelfors bruk, Fågelfors socken, Kalmar län samt Klavreströms bruk, Nottebäcks socken, Kronobergs län. Gift 1:o 1865-01-03 i Gustavi domkyrkoförs, Göteborg med sin kusin Hilda Carolina Franck, född 1841 20712 i Gustavi domkyrkoförs, Göteborg ]], död 1867-01-29 i Stockholm, dotter av livmedikus Anders Göran Franck och Hedvig Gustava Eichhorn. Gift 2:o 1876-01-19 på Foss, Foss socken, Göteborgs och Bohus län med den 1:a fruns systerdotter Agnes Elisabet Vilhelmina Carlson, född 1854-03-22 på Foss ]], död 1928-04-10 i Fågelfors förs Kalmar län (db nr 6), dotter av kontraktsprosten och kyrkoherden Gustaf Vilhelm Amatus Carlson och Adelheid Gustava Franck.

Barn:

 • 1. Carl Georg Melker, född 1865-11-02 i Stockholm, död 1868-04-10 i Södertälje.
 • 1. Hedvig Catharina, född 1867-01-21 och död 1867-02-05 i Stockholm.
 • 2. Signe Elisabet, född 1877-05-31 i Karlskrona. Gift 1900-09-19 på Fågelfors med majoren vid väg- och vattenbyggnadskåren överingenjören och chefen för Stockholms stads hamnbyggnad, RNO, RVO Karl Albert Lundberg, född 1868-06-28 i Stockholm. Död 1939.
 • 2. Lars Gunnar, född 1882-07-13 och död 1885-01-31 på Säby, Järfälla socken, Stockholms län.
 • 2. Ingegerd Maria, född 1884-03-25 på Fågelfors. Gift på Fågelfors 1910-07-06 med godsägaren, friherre Carl Adolf Rappe, född 1875. Död 1933.
 • 2. Gunhild Adelheid, född 1891-10-10 på Fågelfors. Gift på Fågelfors 1914-09-09 med direktören i Carl Setterwall & Co aktiebolag i Stockholm Carl Adolf Vogt Fagerlund född 1884-11-02 i Gävle, son av landshövdingen C.A.J. Fagerlund o. Amélie Ekström. VÄD.
 • 2. Bengt Folke Melker, född 1895-09-21 på Fågelfors, död på Fågelfors 1897-09-09.

TAB 11

Nils Thorsten (EÄ Torsten) (översikts tab 2 son av Johan Melker, tab 10), född 1878-10-02 på Fågelfors i förs med samma namn, Kalmar län. Mogenhetsexamen i Stockholm 1896-05-18. Elev vid tekniska högskolan 1897. Utexaminerad från dess fackskola för elektroteknik och maskinbyggnadskonst 1900-06-19. Ingenjör hos Siemens & Halske i Berlin 1900. Bruksförvaltare vid Fågelfors 1901-10-01. Studerande vid handesinstitutet i Hamburg 1901. SkmG 1904. Nämndeman i Handbörds härad 1908–1911. IdrGM 1910. Ordförande i Fågelfors sockens kommunalstämma sedan 1912 och i dess taxeringsnämnd sedan 1913. Landstingsman i Kalmar län 1915. Verkställande direktör och disponent för aktiebolag Fågelfors bruk från 1916. Ledamot av styrelsen för aktiebolag Klavreströms bruk och för Vimmerby-Ydre järnväg sedan 1920. Vice ordförande i styrelsen för Mellersta Kalmar läns lantmannaskola 1921. Ordförande i styrelsen för svenska snickeriexportörernas försäljningsaktiebolag 1922. RVO 1926-12-10. Ledamot av skogsvårdsstyrelsen i södra Kalmar län från 1928. Suppleant för ledamot i stifstnämnden i Växsjö 1938-10-01 för en tid av två år. Gift 1923-03-01 i Stockholm (Eksjö stadsförs vb) med Ingrid Maria Elisabet Bjerström, född 1897-12-20 i Eksjö stadsförs ]] . SKsjv åttonde storleken 1940-06-01. Dotter av handlanden August Karlsson Bjerström och Albertina Tillberg. Sjuksköterskeex. Vid Röda Korsets Sjuksköterskeskola. Ordförande i den lokala Röda Korskretsen, vice ordf. i lottakåren. Ledamot av styrelsen för Högsby lanthushålls- och lantmannaskola samt av Södra Kalmar läns hemslöjdsförening.

Barn:

 • Nils Melcher
 • Malin Agnes Catharina
 • Ebba Christina Elisabeth
 • Signe Hedvig Albertina
 • Anna Ingrid Gunilla

TAB 12

Carl Ivar (översikts tab 2 son av Johan Melker, tab 10), född 1880-06-05 på Fågelfors i förs md samma namn, Kalmar län. Mogenhetsexamen i Stockholm 1899-05-16. Student i Uppsala 1899. Jur. filosofie examen i Uppsala 1900-04-28 och jur. kandidat examen 1904-04-07. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1904. Biträde i Västmanlands södra domsaga 1904-04-10–1907-04-26. Tjänstgörande i jordbruksdepartementet och kommerskollegium 1907–1908. Tillika sekreterare i skogsundervisningskommittén. Disponent för Klavreströms bruk 1908. Övertog Klavreströms bruk i sin helhet 1916-07-01. Ordförande i styrelsen för Ydrehammars aktiebolag. Styrelseledamot i aktiebolag Fågelfors bruk och i Växjö–Åsheda– Hultsfreds järnvägsaktiebolag. Ordförande i Uppvidinge avdelning av Kronobergs läns hushållningssällskap 1920. RVO 1927-09-15. Ordförande i Kronobergs läns mejeriförbund 1932. Ledamot av riksdagens 1:a kammare sedan 1935. Gift 1906-05-23 i Oscarskyrkan, Stockholm med Eva Elisabet Charlotta von Krusenstjerna nr 460, född 1884-02-16 i Stockholm. Död 1937-11-26 å Växsjö lasarett (Nottebäcks förs, Kronobergs län (db nr 24), dotter av generalpostdirektören Julius Edvard von Krusenstierna, och Rosa Fredrika Vult von Steijern. Gift 2:o 1938-06-29 i Lund (Lunds stadsförs Vb nr 129) med Ingegerd Ebba Matilda af Petersens, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1910-10-15 med ryttmästaren greve Ragnar Gotthard Hamilton, född 1883-10-08 Danbyholm. Död 1936-03-15, Barsebäcks förs:s db nr 1), född 1887-10-07 Sävsjöströms. Dotter av vice häradshövdingen Gustav Herman af Petersens och Christina Charlotta Ribbing.

Barn:

 • 1. Dödfödd dotter, född 1907-06-03.
 • 1. Lars Edvard Melcher, född 1908-08-31 å Klavreström i Nottebäcks förs Kronobergs län.
 • 1. Carl Johan Henrik, född 1910-05-30 på Klavreström i Nottebäcks förs Kronobergs län.
 • 1. Rosa Ulrika (Ulla), född 1913-11-18 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs.
 • Nils Fredrik Engelbrekt, född 1916-07-22 på Klavreström i Nottebäcks förs Kronobergs län..
 • Agnes Elisabet, född 1919-01-13 i Stockholm (Nottebäcks förs, Kronobergs län fb), Engelbrekts förs

TAB 13

Edvard (översikts tab 4 son av Carl Johan Ekström, adlad Ekströmer. tab 1), född 1843-02-19 i Stockholm. Elev vid teknologiska institutet 1859. Utexaminerad från dess fackskola för maskmbyggnadskonst och mekanisk teknologi 1862. Anställd vid Bergsunds mekaniska verkstad 1862–1865 samt vid diverse verkstäder i Chemnitz, Karisruhe, Cassel m fl städer i Tyskland åren 1865–1874. Maskiningenjör vid Kalmar järnväg 1874–1878. Verkmästare vid statens järnvägstrafik, 3:e distriktet, 1880-01-01. Avsked, RVO 1908-06-16. Död 1913-08-16 i Caroli förs, Malmö. Gift med Carolina Matilda Herrmann, född 1846-06-27 i Göppingen i Würtemberg. Död 1928-12-09 på Fågelfos, Kalmar län och begraven i Malmö.

Barn:

 • Catharina Matilda (Karin), född 1870-08-29 i Göppingen, Württemberg. Kassör vid aktiebolag Fågelfors bruk.
 • Julia Charlotta, född 1872-01-18 i Göppingen.
 • Carl Gustaf, född 1873-01-27 i Göppingen. Sjöman. Drunknade 1896-04-02 under fiske i Nordsjön.
 • Johan Melker (John), född 1875-04-12 i Kalmar. Dekorationsmålare i Malmö. Död 1928-11-27 i Malmö (S:t Pauli db nr 362). Gift 1908-04-25 i Lund med Emma Berta Nogaschewski, född 1870-04-12 i Valtersdorf, Ostpreussen, dotter av lantbrukaren Martin Nogaschewski och Auguste Höck.
 • Linda, född 1878-04-23 i Kalmar. Gift 1906-07-12 i Stenbrohults socken Kronobergs län med fabrikören Knut Albert Lindgren, född 1877-11-24.
 • Gertrud, född 1881-02-18 i Malmö. Gift i Malmö 1902-05-10 med kontorschefen Gustaf Alfred Oskar Fernlund, född 1874-07-22.

TAB 14

Harald Emil (översikts tab 4 son av Edvard, tab 13), född 1876-04-01 i Kalmar. Lokomotivförarexamen 1907. Lokomotivförarexamen 1907. Lokomotivförare vid statens järnvägar 1908-01-01. Avsked 1925. Död 1934-11-14 i Lidköpings förs. Gift 1:o 1900-09-08 i Caroli förs, Malmö med Gertrud Fredrika Andersson, född 1878-11-06, död 1922-04-28 i Caroli förs, Malmö. Gift 2:o 1923-06-09 i Lidköpings med Vendla (Vendela) Kristina Söderlund i hennes 2:a gifte, (1:o med Schalander) född 1876-09-01 i Lidköping, dotter av snickarmästaren A. G. Söderlund och Fredrika Lidholm.

Barn:

 • 1. Ernst Gunnar, född 1901-01-13 i Älmhults förs Kronobergs län . Kontorist i Svenska mejeriernas riksförening. Gift 1935-08-24 i Malmö S:t Johannes förs (vb nr 135) med Iréne Hildegard Ahlquist, född 1909-08-24.

Barn:

 • 1. Laila Stina Gertrud, född 1911-02-20 i Ängelholm, Inneh någon tid Stenlycke pensionat.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: