:

Lagerstedt nr 1358

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Lagerstedt nr 1358 †

Adlad 1698-01-13, introducerad 1699. Utdöd 1744-03-10.

Ätten har gemensamt ursprung med adliga ätten Lagercrantz.


 • Jakob Gavelius, adlad Lagerstedt (son av Jakob Larsson Gavelius, se adliga ätten Lagercrantz, tab 1), född 1655 i Jönköping. Handelsman i Stockholm. Kommissaries titel. Adlad 1698-01-13 (introducerad 1699 under nr 1358). Död i Stockholm och begraven 1698-11-09 i sin grav i södra koret i Katarina kyrka, Stockholm. 'Han var i sin tid ansedd för en av de bästa och snällaste köpmän i Sverige. Anlade, när konung Carl XI 1686 beslöt kläda sin krigsmakt med inrikes tillverkat kläde, ett manufakturi vid Barnängen i Stockholm för allehanda kläden av åtskilliga färger, boj och ylletyg, att dylikt för krigsmaktens behov ej mera behövde införskrivas. Befordrade därjämte skeppsbyggeriet.' Gift 1680 med Maria Adlersköld i hennes 1:a gifte (gift 2:o med underståthållaren Georg Hircinius, adlad Stiernhoff, i hans 4:e gifte, född 1631, död 1710), döpt 1666-07-19 i Tyska förs, Stockholm. död 1717-06-00 och begraven 1718-01-31 i Katarina förs Stockholm, dotter av kommissarien Lydert Bartels, adlad Adlersköld, och hans 1:a fru Catharina Pahl.

Barn:

 • Jakob, född 1681-06-29. Student i Uppsala 1695-10-18. Direktör vid klädesmanufakturiet på Barnängen. Död barnlös 1744-03-10 i Nikolai förs, Stockholm och slöt ätten på svärdssidan. Gift i Stockholm 1706-12-18 med Catharina Maria Tollstadia, från vilken han blev skild, dotter av prosten och kyrkoherden i Kristinehamn, mag. Ludvig Tollstadius och hans 2:a hustru Maria Wallrave.
 • Catharina Christina, döpt 1683-02-11 i Stockholm, död 1724 och begraven 1724-10-15 i Katarina förs, Stockholm. G. 1699-12-14 i Stockholm med direktören vid klädesmanufakturiet, kommissarien Hans Ekman, död 1743-11-02 i Stockholm. (S:t Nicolai förss kyrkoarkiv.)
 • Magnus, död som barn.
 • Anna Magdalena, död 1710-09-24. Gift 1703-08-04 i Stockholm med hovrättsrådet Johan Swebilius, adlad Adlerberg B, född 1671, död 1740.
 • Andreas, död 17 år gammal.
 • Maria, född 1747-10-06 i Stockholm. Gift 1716-01-19 i Nikolai förs, Stockholm (S:t Nicolai förss kyrkoarkiv.) med generalmajoren Carl Fredrik Tegensköld, friherre Tegensköld, i hans 2:a gifte, född 1665, död 1735.
 • Juliana, död i barnsäng 1721-02-08 i Stockholm. Gift 1715-02-22 i Nikolai förs, Stockholm (S:t Nicolai förss kyrkoarkiv.) med handlanden och rådmannen i Stockholm. Mikael Grubb i hans 1:a gifte (gift 2:o 1722-05-08 med Anna Maria Schméer, född 1702, död 1788-10-21 i Kungsholms förs, Stockholm, dotter av grosshandlaren i Stockholm stad Baltzar Daniel Schméer och Anna Maria von Yhlen), död 1736-04-03 i Stockholm. (Srr.)
 • Ett barn, döpt 1691-08-31 i Stockholm.
 • Engel, döpt 1693-04-14 i Katarina förs, Stockholm, död 1725 i Edinburg i Skottland. Gift före 1714-11-26 med engelske köpmannen Alexander Wigtman.
 • Elisabet, död späd.
 • Maria Elisabet, född 1697, död 1751-10-25 på Nässja i Gottröra socken, Stockholms län. Gift 1717-12-12 med överstelöjtnanten Gotthard Zakarias von Vegesack, född 1687, död 1745.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: