Klingstedt nr 661

Från Adelsvapen-Wiki

0661.jpg


Adliga ätten Klingstedt nr 661

Adlad 1660-01-14, introducerad 1660.

Ätten immatrikulerades på riddarhuset i Finland 1818-01-30 under nr 54 bland adelsmän.


Klingstedt%20A66100.jpg

TAB 1

Nils Jonsson. Kammarskrivare. Befallningsman på Johannisborg vid Norrköping 1625-03-09. Tillika proviantmästare. Vice lagman i Östergötland 1656. Borgmästare i Norrköping 1659-09-13, vilken tjänst han 1661-01-12 avstod till sin måg Johan Persson Moretus. Död 1663-11-02 i Norrköping och begraven 1664-01-03 i S:t Olai kyrka i Norrköping. (Öä XIII s. 182.) Han erhöll 1624-10-04 och 1628-03-03 av konung Gustaf II Adolf i donation hemman av kronans ägor vid Norrköping, samt sedermera 1645-06-09, och 1646-02-04 av drottning Christina åtskilliga hemman däribland Klingstad i Kullinge socken, Östergötlands län, därav barnen sedan togo sig namn. Erhöll 1651-04-12 ytterligare förläning samt 1657-09-15 frälsemannarätt för sig och arvingar jämte försäkran om adelskap för sina söner, därest de gjorde sig av en sådan nåd förtjänta Gift omkring 1611 med Elisabet Jespersdotter, född omkring 1590, begraven 1666-06-12 i Norrköping (Öä XIII s. 182.).

Barn:

 • Jonas Klingius, sedan Kling, adlad Klingstedt, till Münkenhof och Rachküll, båda i Kalküll socken i Wierland (Estland) samt Hallinge i Salems socken, Stockholms län och Ringstad i Östra Eneby socken Östergötlands län. Född 1626 (1616) (Öä XIII s. 182.) 1626-11-15 (1616-10-27) (At (L).) på Klingstad. Student i Uppsala 1637-08-22. Legationssekreterare och assistentråd vid legationen till turkiska hovet under Claes Rålamb 1657-02-22. Kunglig sekreterare 1658 (Wä.). Adlad 1660-01-14 (introducerad 1660 under nr 661). Hovråd 1673-06-10. Legat till ryska hovet 1673. Svensk minister i ryska hovet i flera år. Kansliråd 1674-12-09. Erhöll fullmakt att rannsaka om postväsendet i Finland och Östersjöprovinserna (T. Holm, Sveriges allmänna postväsen III s. 116.) 1676-03-15. Fullmyndig legat till traktaten med Ryssland 1680-04-07. Abgesant till ryska hovet 1680-07-22. Landshövding över Nylands och Tavastehus län 1685-03-03 och i Kronobergs län 1687-08-04. Avsked 1687. Död 1691-12-07 i Stockholm och begraven 1692-09-11 i Riddarholmskyrkan. Gift 1:o 1661-11-10 med Susanna Ulfvenklou, död 1673-08-23 och begraven 1673-12-18, dotter av kommissarien Henrik Wulff, adlad Ulfvenklou, och hans 1:a fru Eva Faler. Gift 2:o 1675 med Brita Tungel i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1700-05-00 med ståthållaren Gustaf Adolf Strömfelt, i hans 2:a gifte, död 1717), döpt 1644-06-27 i Stockholm, levde där 1720, dotter av hovkansleren Nils Nilsson, adlad Tungel, och hans 1:a fru Brita Catarina Carlsdotter Kuut eller Rosenstielke.

Barn:

 • 1. Nils, född 1662. Volontär vid livgardet 1682-06-00. Fänrik vid Upplands regemente 1683-12-28. Löjtnant vid Österbottens regemente 1687-06-28. Kaptenlöjtnant vid Österbottens regemente 1700-04-30. Sekundkapten 1700-07-28. Konfirmationsfullmakt 1702-03-06. Premiärkapten 1703-06-15. Konfirmationsfullmakt 1703-08-16. Avsked 1703-08-16. Major vid artilleriet i Riga. Död ogift 1710 i Riga till följd av krutexplosion.
 • 1. Henrik, född 1663. Underofficer vid livgardet. Löjtnant vid Nieroths bataljon 1687-05-30. Kapten vid Maur. Vellingks regemente. Avsked 1694-03-29. Generaladjutant hos konung Stanislaus i Polen. Överste för ett regemente i Wismar 1712. Konfirmationsfullmakt. 1713. Generalmajor först i mecklenburgisk 1714, sedan i holsteinsk tjänst. Död 1735. Skall, enligt släktens uppgift, haft en adoptivson, Timoteus Merzahn, adlad i Ryssland 1763 med namnet von Klingstedt, född 1730, som blev ryskt verkl. statsråd och vice president i riksjustitiekollegium för liv- och estländska jämte finska ärenden (At (P.).), död 1786-07-31.
 • 1. Eva Elisabet, född 1665, död 1713-09-00. Gift 1685-04-26 i Stockholm med hovjunkaren Carl Du Rietz, född 1657, död 1708.
 • 1. Anna Margareta, född 1667, död ogift 1739.
 • 1. Carl, född 1668. Kapten. Död 1731. Se Tab. 2.
 • 1. Gustaf, född 1670. Överstelöjtnant. Död 1747. Se Tab. 4.
 • 1. Sigrid Christina, född 1672, död 1722-07-19 på Lundby mycket hastigt och begraven 1722-07-26. Gift 1693-06-06 med assessorn, friherre Jakob Cronhielm, född 1665, död 1712.
 • 1. Johan, född 1673-08-00, död 1673 några dagar gammal och begraven på samma gång som modern.

TAB 2

Carl (son av Jonas Klingius, sedan Kling, adlad Klingstedt, Tab. 1), född 1668 i Stockholm. Konduktör vid fortifikationen i Karlskrona. Löjtnant vid fortifikationen i Karlskrona 1691. Löjtnant vid fortifikationen i Göteborg 1695-06-26. Löjtnant vid fortifikationen i Wismar 1698. Kapten vid garnisonsregementet i Wismar 1712-05-09. Konfirmationsfullmakt 1715-01-28. Fången 1716-04-30 vid Wismar. Hemkom 1718-06-00. Placerad vid svenska livregementet till fot 1719. Avsked 1719-09-30. Död 1731-05-10. Gift 1708 i Wismar med Anna Catharina Torneij, född 1688, död 1780-07-20, dotter av major Torneij i Wismar.

Barn:

 • Henrik Carl, född 1710-11-10. Volontär vid livgardet 1728-03-17. Sergeant vid livgardet 1736-01-03. Fänrik vid Nylands infanteriregemente 1742-08-10. Löjtnant vid Nylands infanteriregemente 1742-08-10. Kapten 1754-05-09. RSO 1759-04-28. Major 1771-08-20. Död ogift 1774-04-07 i Ingå socken (Ingå församl:s kyrkoarkiv.) i Finland. Han bevistade finska kriget 1741–1742 och pommerska kriget 1757–1762.
 • Sofia Elisabet, född 1713-08-19, död 1787-07-21 i Stockholm. Gift 1740-10-08 med assessorn i kollegium medicum samt hovmedikus, doktor Peter Leetström, född 1712-03-01 i Karlskoga socken, Örebro län, död 1749-02-00.
 • Susanna Christina, född 1724-03-05, död ogift 1782-06-28 i Stockholm.
 • Jakob Peter, född 1727-04-03, Lundby. Lärstyrman 1745-05-31. Medelstyrman (At (P.).) 1750-12-04. Död ogift 1753 under utrikes sjöfart.

TAB 3

Gustaf (son av Carl, Tab. 2), född 1722-03-25 Lideby Rustmästare vid Östgöta infanteriregemente 1739-11-03. Förare vid Östgöta infanteriregemente 1741-07-26. Fänrik 1742-04-04. Löjtnant i fransk tjänst 1745-10-01 och vid Östgöta infanteriregemente 1752-10-30. Kapten vid Östgöta infanteriregemente 1760-08-11. Avsked 1762-05-26. Död 1763-02-22 på Sjögård i Stora Åby socken, Östergötlands län [KrAB.] Gift 1751-01-15 Sonstorp s socken, Östergötlands län med Ulrika Vilhelmina von Segebaden, född 1726-09-23, död 1763-07-09, dotter av majoren Henrik Gutzloff von Segebaden, naturaliserad von Segebaden, och Eva Christina Palmstierna.

Barn:

 • Eva Catharina, född 1757-05-16, på Sjögård, död 1787-10-03 Utål. Gift 1779-12-19 Siggestad med överjägmästaren Erik Gustaf Råfelt, i hans 1:a gifte, född 1747, död 1822.

TAB 4

Gustaf (son av Jonas Klingius, sedan Kling, adlad Klingstedt, Tab. 1), till Skårby i Salems socken, Stockholms län. Född 1670-09-09. Student i Åbo 1684 (Lå.). Överstelöjtnant i holländsk tjänst. Död 1747-09-14 på Skårby. Gift 1:o 1702 i Holland med baronessan Adriana Martina van Snuvaer op Hese end der Lende (At (L).), död 1713 (At (L).). Gift 2:o i Thid i Brabant med Anna Elisabet von Bassenn, död 1716 (At (L).). Gift 3:o 1722-06-24 Ströppsta med Elsa Christina Adlerberg, döpt 1696-07-07 i Jönköping, död 1773-04-05 på Skårby, dotter av assessorn Samuel Svebilius, adlad Adlerberg B, och grevinnan Dorotea Beata Dahlbergh.

Barn:

 • 2. Susanna, född 1716 (At (L).), död 1718 (At (L).).
 • 3. Beata Maria, född 1723-11-14 på Skårby, död ogift 1794-05-27 Lundby
 • 3. Susanna Charlotta, född 1725-05-10 på Skårby, död ogift 1759-05-19.
 • 3. Gustava Christina, född 1730-01-08 på Skårby, död 1771-07-19 Ytterby och begraven 1771-07-25. Gift 1757-07-07 med sin kusin, majoren Olof Leonard Cronstedt A, i hans 1:a gifte, född 1728, död 1794.
 • 3. Adam Fredrik, född 1731 på Skårby. Kapten. Död 1787. Se Tab. 5.
 • 3. Jonas Samuel, född 1732-11-02 på Skårby. Kadett vid artilleriet 1747-11-02. Sergeant vid artilleriet 1748-11-22. Överminör 1749-11-04. Underlöjtnant vid artilleriet 1757-05-06. Löjtnant vid Österbottens regemente 1757-11-04 och (genom byte med brodern Adam Fredrik) vid kronprinsens regemente 1762-03-09. Kapten i armén 1766-10-16, och vid regementet 1767-06-15 med tur från 1761-12-24. RSO 1772-05-28. Sekundmajor vid konungens värvade regemente 1774-06-06. Premiärmajor vid konungens värvade regemente 1781-08-20. Avsked med pension 1783-05-28. Död barnlös 1805-07-26. Gift 1770-01-07 i Malmö med Eva Magdalena von Björnmarck, född 1744-10-26 i Kalmar, död 1790-07-11 Sätra, dotter av generalmajoren Abraham Björnmarck, naturaliserad von Björnmarck, och Charlotta Margareta Ulf.
 • 3. Carl Gabriel, född 1734-12-18 på Skårby. Student i Uppsala 1750-04-13. Volontär vid fortifikationen 1751. Underkonduktör vid fortifikationen 1754-06-06. Korpral vid adelsfanan 1758-07-15. Kornett vid adelsfanan 1759-01-18. Löjtnant 1763-05-09. Genom byte transporterad till södra skånska kavalleriregementet 1768-07-12. Ryttmästares avsked 1769-03-15. Död barnlös 1793-09-29 i Jönköping. Gift 1:o 1764-12-09 Farsta med Ulrika von Scheven, född 1730-11-17 Frängsäter, död 1787-03-16 på Visingsborg på Visingsö, dotter av majoren Ernst Ludvig von Scheven, naturaliserad von Scheven, och friherrinnan Märta Christina Mörner af Morlanda. Gift 2:o 1789-12-25 på Visingsborg med Johanna Christina Seippel i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1796-11-22 på Haga på Visingsö med överjägmästaren Johan Adam von Gertten, född 1764, död 1822), född 1769-03-04, död 1799, dotter av kronolänsmannen Johan Georg Seippel och Birgitta Petronella Sehlbeck.
 • 3. Elsa Margareta, född 1736-03-25 på Skårby, död 1763-12-19 på Sätra i barnsäng och begraven 1763-12-23 i Botkyrka kyrka. Gift 1759-12-16 på Skårby med hovjunkaren Edvard Henrik von Brinkman i hans 1:a gifte, född 1736, död 1773, fader till landshövdingen Gustaf Anton von Brinkman, adlad af Brinkman.

TAB 5

Adam Fredrik (son av Gustaf, Tab. 4), född 1731-03-30 på Skårby. Volontär vid fortifikationen 1742-07-20. Underkonduktör vid fortifikationen 1749-12-10. Fänrik vid kronprinsens regemente 1750-08-27. Löjtnant vid kronprinsens regemente 1757-11-07. Genom byte med brodern Jonas Samuel löjtnant vid Österbottens regemente (At (KrA).) 1762-03-09. Kaptens avsked 1762-06-23. Död 1787-03-09 i Norrköping. Gift 1769-04-15 Breviksnäs med Fredrika Lovisa Rydingsvärd, född 1752-02-07 på Breviksnäs, död 1787-02-15 i Stockholm, dotter av majoren Fredrik Rydingsvärd, och hans 2:a fru Maria Rhyzelia, adlad Odencrantz.

Barn:

 • Anna Christina, född 1769-12-28 på Stora Hallinge i Salems socken, Stockholms län, död ogift 1828-01-31.
 • Gustaf Fredrik, född 1771. Överste. Död 1851. Se Tab. 6
 • Jonas, född 1772. Löjtnant. Död 1846. Se Tab. 7
 • Maria Lovisa, född 1773-08-24 på Hallinge, död 1824-12-28. Gift 1805-03-24 i Vassmolösa i Ljungby socken, Kalmar län med tullförvaltaren i Västervik, RVO, Gustaf von Feilitzen, född 1774-05-18 Åbäcksnäs
 • Carl Adam, född 1774. Kapten. Död 1849. Se Tab. 8
 • Nils Henrik, född 1776-06-11 på Hallinge. Sergeant vid Göta garde 1793. Fänrik vid Göta garde 1794-03-23. Regementsadjutant 1794-05-27. Avsked såsom löjtnant i armén 1798-01-12. Avsked ur krigstjänsten med kaptens karaktär 1803-07-20, död ogift 1813-10-13 på Ådöns boställe i Helgesta socken, Södermanlands län.
 • Johan Vilhelm, född 1777-11-04 på Hallinge, död 1785-01-26 Lundby
 • Otto Reinhold, född 1779-08-16 Sätra
 • Ture Ludvig, född 1783-04-02, död 1784-03-03.

TAB 6

Gustaf Fredrik (son av Adam Fredrik, Tab. 5), född 1771-04-13 i Stockholm. Sergeant vid änkedrottningens livregemente 1785-10-10. Livdrabant 1785-04-12. Ryttmästares avsked 1794-11-26. Överjägmästares karaktär 1800-06-12. Magasinsförvaltare i Lovisa 1801-02-18. Adjutant hos generalkrigskommissariatets generella ombud 1808-03-13. Hovjägmästare 1808-08-23. Överadjutant vid generalkrigskommissariatet 1808-10-30. Chef för ekonomien vid den i Umeå förlagda delen av finska armén 1809-04-13. RSO 1809-06-06. Generalintendent 1809-06-19. Åter överadjutant vid generalkrigskommissariatet 1813. Chef för arméns sjukhus 1814-01-22. Överstes n. h. o. v. 1814-05-22. Generalintendent vid 1. armékåren mot Norge 1814-07-12. Chef för norra tulldistriktet 1820-04-02. Ställd på indragningsstat 1828. Död 1851-03-05 i Stockholm. Gift 1:o 1796-02-17 Åbäcksnäs med stiftsjungfrun Johanna Carolina Sternleuw, född 1780-12-13 på Ramsdal i nämnda Gryts socken. Död 1824-02-15 i S:t Petersburg. [At (KrA)] Dotter av kaptenen Carl Ulrik Sternleuw, och Charlotta Axborg. Från vilken han blev skild. Gift 2:o 1811-10-17 Högben

Barn:

 • 1. Fredrika Charlotta Carolina, född 1797-03-17 på Haddarp i Slaka socken, Östergötlands län, död på Haddarp i Slaka socken 1797-04-23.
 • 1. Johan Fredrik August, född 1799-05-02 i Norrköping, död 1802-04-07 i Lidköping.
 • 1. Andréetta Fredrika Vilhelmina, född 1802-02-27 i Lidköping, död ogift 1864-11-26 i Stockholm.
 • 1. Emilia Augusta Lovisa, född 1806-02-11, död 1880-10-24 i Stockholm till följd av olyckshändelse. Gift 1826-05-23 i Sundsvall med häradshövdingen i Torps, Tuna, Selångers m fl härads tingslag, lagmannen Fredrik Johan Forssius, född 1792, död 1865.
 • 2. Fredrik Gustaf, född 1813-09-16. Fanjunkare vid Hallands infanteribataljon. Fänrik vid livbeväringsregementet 1833-05-18. Kornett vid Jämtlands hästjägarekår 1834-04-19. Död ogift 1835-08-28 Jakobsdal
 • 2. Maria Sofia, född 1815-07-15, död 1815-08-16.
 • 2. Albertina, född 1816-07-16, död 1816-07-30.

TAB 7

Jonas (son av Adam Fredrik, Tab. 5), född 1772-05-07 i Salems socken, Stockholms län. Furir vid konungens eget värvade regemente 1789-05-16. Förare vid konungens eget värvade regemente 1790-05-06. Sergeant 1790-10-30. Fänrik 1791-03-07. Kornett vid adelsfanan 1795-10-07. Avsked 1803-07-20. Löjtnant vid konungens eget värvade regemente. Död 1846-01-12 på Essboliden vid Hjo. Gift med Maria Elisabet Ahlbom, född 1778-05-18 Kullinge, död 1848-01-17 i Hjo, dotter av ryttmästaren Carl Gustaf Ahlbom och hans 3:e hustru Anna Elisabet Pistolskiöld, nr1025.

Barn:

 • Carl Fredrik, född 1799-05-09 Hinsegården. Fanjunkare vid Västgöta regemente 1815-01-10. Fänrik vid Västgöta regemente 1816-04-08. Officersexamen 1816-06-09. Löjtnant vid Västgöta regemente 1821-02-20. Kapten 1829-05-16. RSO 1843-02-06. Avsked 1848-08-22. Död 1875-03-09 i Hjo.
 • Anna Charlotta Fredrika, född 1803-07-13 i Fågelås socken, Skaraborgs län, död späd.
 • Anna Charlotta Fredrika, född 1804-07-01 i Hjo. Stiftsjungfru. Död 1841-01-01. Gift 1824-04-22 i Karlstad med majoren Börje Drakenberg, i hans 2:a gifte, född 1789, död 1835.

TAB 8

Carl Adam (son av Adam Fredrik, Tab. 5), född 1774-11-19 Hallinge. Volontär vid konungens eget värvade regemente 1790. Rustmästare 1790-05-06. Furir 1791-06-14. Sergeant 1792-10-19. Stabsfänrik 1793-01-25. Livdrabant 1794-11-26. Löjtnant i armén 1796-04-20. Löjtnant vid Tavastehus läns regemente 1800-06-12. Kaptens avsked 1807-11-28. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-01-30 under nr 54 bland adelsmän. Tullförvaltare i Nystad 1825-07-05. Transporterad till enahanda befattning i Marsund på Åland 1827-12-04. Avsked 1842-05-01. Död 1849-12-30 Norrgård Gift 1802-03-29 Koiskala

Barn:

 • Carl David, född 1803-02-17 Härkälä Sergeant på extra stat vid 2. finska infanteriregementet. Avsked. Extra ordinarie kontorsskrivare vid tullkammaren i Marsund 1829-11-02. Vaktmästare vid tullkammaren i Marsund 1830-05-24. Transporterad till Vasa tullkammare 1842-05-23 och till Kaskö tullkammare 1846-05-25. Död 1847-08-19 i Kaskö. Gift 1842 med Beata Grönroos, född 1801-04-25.
 • Gustava Fredrika Margareta, född 1805-05-01 på Härkälä i Vichtis socken, död 1889-11-13 i Kuopio. Gift 1832-08-16 med kronolänsmannen i Kimito socken Adolf Fredrik Grundström, Södra 1798, död 1848-08-22.
 • Fredrik Jonas, född 1807 Härkälä Överste. Död 1883. Se Tab. 9.
 • Henrik Reinhold, född 1810 Härkälä Äldre kommissionslantmätare. Död 1892. Se Tab. 12
 • Lovisa Albertina Eleonora, född 1812-02-14 på Härkälä i Vichtis socken, död 1854-07-28 i Houtskärs prästgård. Gift 1846-10-08 med kyrkoherden i Houtskärs pastorat Erik Gustaf Fogelholm i hans 1:a gifte, född 1806-11-20, död 1886.

TAB 9

Fredrik Jonas (son av Carl Adam, Tab. 8), född 1807-09-08 på Härkälä. Underofficerskorpral vid 1. finska infanteriregementets Åbobataljon 1824-02-14. Äldre underofficer vid 1. finska skarpskyttebataljonen 1827. Avsked 1828-07-13. Junkare vid 46. jägarregementet 1828-12-14. Porte-épée fänrik vid 46. jägarregementet 1829-11-13. Fänrik vid 45. jägarregementet 1830-03-13. Underlöjtnant vid 45. jägarregementet 1831-08-13. Regementskvartermästare 1831-06-11. Placerad på Petroffska infanteriregementet 1833-10-29. Regementskvartermästare vid Petroffska infanteriregementet 1834-02-26. Löjtnant 1834-07-09. Regementskassör 1835-07-10. Transporterad till 9. finska linjebataljonen 1835-10-28. Stabskapten vid 9. finska linjebataljonen 1839-04-07. Transporterad till 10. finska linjebataljonen 1839-05-29. Kapten vid 10. finska linjebataljonen 1844-07-09. RRS:tAO3kl 1846-02-26. Major vid 12. finska linjebataljonen 1853-05-29. Transporterad till 10. finska linjebataljonen 1854-05-31. Överstelöjtnant 1854-07-01 och transporterad till 2. finska linjebataljonen. Deltog 1854 i försvaret av Bomarsund samt råkade vid fästningens övergång 1854-08-16 i fångenskap och fördes till Frankrike, varifrån han återkom följande år. Placerad på 11. finska linjebataljonen 1855-11-21. Chef för 10. finska linjebataljonen 1855-12-09. Tillförordnad chef för förenade 19. och 20. bataljonerna av samma trupper 1856-06-14. Chef för 9. finska linjebataljonen 1857-06-02. RRS:tV1O4kl m ros 1857-10-04 och S:tStO2kl 1860-02-16. Överste 1862-09-07. Kommendör för Petroffska infanteriregementet 1863-07-25. RRS:tAO2kl 1865-02-03. Avsked 1865-03-02. Död 1883-09-15 på Katajisto gård i Tavastehus landsförsamling. Gift 1850-01-28 på Skarpans på Åland med Marja Toropoff i hennes 2:a gifte (gift 1:o med handlanden Grigori Listvennikov), född 1815-01-28, död 1884-06-17 på Katajisto, dotter av handlanden i Raumo Dmitri Toropoff och Maria Ivanoff.

Barn:

 • Carl Fredrik Alexander, född 1850-11-24, död 1851-12-18.
 • Carl Fredrik Natanael Reinhold, född 1852. Ryttmästare. Död 1888. Se Tab. 10.
 • Carl Fredrik Emil, född 1853-12-31 på Bomarsund på Åland. Underofficer vid 90. Onega infanteriregementet 1873-06-16. Elev vid infanterijunkarskolan i Helsingfors 1873-09-13. Avsked ur militärtjänsten 1875-09-10. Elev vid Mustiala lantbruksinstitut 1877-11-01. Agronom. Död barnlös 1903-10-17 i S:t Petersburg. Gift där 1884-12-18 med sin broders svägerska Matilda Appelberg, född 1863-05-26 i Fredrikshamn, dotter av kaptenen Voldemar Appelberg och Elisabet Aldadanoff.

TAB 10

Carl Fredrik Natanael Reinhold (son av Fredrik Jonas, Tab. 9), född 1852-01-07 på Bomarsund. Student i Helsingfors 1871-10-09. Underofficer vid 13. Narvska, storfursten Constantin Nikolajevitjs husarregemente 1874-03-10. Elev vid kavallerijunkarskolan i Twer 1874-09-13. Porte-épée junkare 1875-06-27. Kornett vid 13. Narvska, storfursten Constantin Nikolajevitjs husarregemente 1876-01-01. Löjtnant vid 13. Narvska, storfursten Constantin Nikolajevitjs husarregemente 1877-05-17. Bevistade kriget mot Turkiet 1877 och 1878 samt blev därunder svårt sårad 1878-01-31. RRS:tAO4kl med påskrift: för tapperhet 1877. Erhöll den till minne av kriget stiftade medaljen. RRS:tV1O4kl m sv o ros. Stabsryttmästare 1879-01-09. Ryttmästares avsked 1881-07-21. Platsmajor i Uleåborg med placering som ryttmästare på armékavalleriet 1883-12-31. Placerad på armékavalleriets depot 1886-06-18. Död 1888-02-02 Katajisto Gift 1880-11-04 i S:t Petersburg med sin styvsysters svågersdotter Olga Maria Vendla Adolfina Appelberg, född 1854-07-05 i Tiflis, dotter av kaptenen vid kaukasiska skarpskyttebataljonen Voldemar Appelberg och Elisabet Aldadanoff.

Barn:

 • Adolf Emil, född 1884-05-12 i Uleåborg. Student i Helsingfors 1902-05-17. Diplomingenjörsexamen vid Tekniska högskolans i Dresden pappersindustriavdelning 1911. Doktoringenjörsexamen vid Tekniska högskolans i Dresden pappersindustriavdelning 1912-03-15. Assisterande ingenjör vid Kymmene pappersbruk 1913-05-01. Teknisk ledare för Mänttä pappersbruk 1917-05-01, för aktiebolaget Ternators fabriker 1919-11-01, för Enso Cellulosafabrik 1921-09-15. Gift 1909-04-18 i Helsingfors med Rosalie Sofie Hellen i hennes 2:a gifte (gift 1:o med apotekaren i Åbo Frans Emil Reims), född 1872-11-19 i Ulvsby socken, dotter av kyrkoherden Paul Johan Hellen och Hilda Carolina Juliana Tvarjansky.

TAB 11

Fredrik Voldemar (son av Carl Fredrik Natanael Reinhold, Tab. 10), född 1881-10-19 på Katajisto. Student i Helsingfors 1900-05-16. Redaktör för tidningen Weckobladet 1907. Föreståndare för Helsingfors svenska arbetarundervisningskurser 1908–1913. Fil. kand. 1911-04-10. Tillförordnad assistent vid universitetets i Helsingfors kemiska laboratorium 1912. Laboratorieföreståndare vid aktiebolaget Åströms tekniska fabrik i Åbo 1916-11-01. Deltog i finska frihetskriget 1918. Tjänstgjorde såsom souschef för 4. kompaniet av Björneborgs regemente. FFrK2kl 1918. Verkställande direktör för aktiebolaget Åströms tekniska fabrik 1919-11-15. Assistent vid universitetets i Zurich fysisk-kemiska laboratorium 1922–1923. Lärare vid högre svenska lantbruksläroverket i Åbo 1923. Fil. lic. vid Åbo universitet 1924-05-22. Docent i kemi vid Åbo universitet 1925. Tillförordnad professor i organisk kemi 1925. Prom. fil. doktor 1927-09-24. Ordinarie professor 1928-05-00. Gift 1907-09-07 i Pernå socken med Gustava Fredrika Bengts, född 1880-08-16 i Pernå socken, dotter av bonden Anders Pettersson Bengts och Johanna Carlsdotter.

Barn:

 • Gustaf Fredrik, född 1907-11-30 i Helsingfors.
 • Eva Christina, född 1910-01-31 i Helsingfors, död i Helsingfors 1910-10-10.
 • Brita, född 1914-09-20, död 1914-10-10 i Lovisa.
 • Hedvig Marianne, född 1921-10-10 i Åbo.

TAB 12

Henrik Reinhold (son av Carl Adam, Tab. S), född 1810-01-08 Härkälä Student i Helsingfors 1830-10-01. Lantmäterielev 1831-06-11. Lantmäteriauskultant 1834-01-09. Vice lantmätare 1838-12-08. Entledigad från lantmäteristaten i Finland för sökande av anställning i Ryssland 1838-12-14. Äldre lantmäteriadjoint vid lantmäterikansliet i Moskva 1839-02-13. Guvernementssekreterares titel 1841-07-17 med tur från 1838-12-20. Avsked 1842-04-14. Privat lantmätare hos furst Barjatinski i Kurska guvernementet. Återkom till Finland 1843-10-31. Vice lantmätare i Åbo och Björneborgs län 1852-11-06. Extra ordinarie kommissionslantmätare i Åbo och Björneborgs län 1859-06-28. Kommissionslantmätare i Åbo och Björneborgs län 1867-05-15. Transporterad till Tavastehus län 1870-11-07. Äldre kommissionslantmätare i Tavastehus län 1874-05-15. Avsked 1880-04-13. Död 1892-01-11 i Tammerfors. Gift 1863-05-27 i Lavia kapell av Mouhijärvi socken med Ida Lovisa Tennberg, född 1835-08-09 i Björneborg, död 1908-10-10 i Kouvola, begraven i Tammerfors, dotter av sjökaptenen Anders Vilhelm Tennberg och Vilhelmina Lovisa Nordqvist.

Barn:

 • Ellen Lovisa, född tvilling 1864-03-08 i Tammerfors, död i Tammerfors 1865-12-13.
 • Alice Adelaide, född tvilling 1864-03-08 i Tammerfors, död i Tammerfors 1865-12-16.
 • Artur Reinhold, född 1867-01-16 i Tammerfors. Telegrafuppsyningsman vid Tammerfors telegrafstation 1889-07-08. Transporterad till Helsingfors centralstation 1890-08-19, till Lovisa station 1890-09-08, till Fredrikshamns station 1890-08-15 och till Nystads gräns- och kontrollkontor 1892-03-05. Revisor vid Tammerfors telegrafkontor 1899-09-16. Död 1903-01-26 i Tammerfors. Gift 1898-05-30 i Letala socken med Ida Zaida Zuleima Morén i hennes 1:a gifte, född 1869-03-06 i Birkkala socken, dotter av kapellanen Gustaf Emil Morén och Ida Gustava Engblom.
 • Volter Fredrik, född 1869-12-03 i Vasa. Telegrafist av 4:e kl. vid Tammerfors telegrafstation 1890-06-13. Post-telegraftjänsteman av 6:e kl. vid Tammerfors telegrafstation 1891-01-18. Transporterad till Helsingfors centralstation 1891-05-30, till Tammerfors telegrafkontor 1892-01-22, till Viborgs kontor 1892-06-07, och till Helsingfors centralkontor 1900. Telegrafrevisor vid Tammerfors kontor 1900-10-15. Tillförordnad chef för Kouvola telegrafavdelning 1904-09-06. Död ogift 1911-05-09 under en järnvägsresa mellan Taavetti och Kaitjärvi stationer.
 • Uno Henrik, född 1871. Affärsman. Död 1919. Se Tab. 13
 • Ossian Jonas, född 1875-12-25 i Tammerfors. Farm. stud. 1897. Provisor 1903. Apoteksfilialföreståndare i Strömsdal (Juantehdas) 1903-09-00. Apotekare i Strömsdal (Juantehdas) 1918-05-24.

TAB 13

Uno Henrik (son av Henrik Reinhold, Tab. 12), född 1871-09-17 i Tammerfors. Student i Helsingfors 1895-06-14. Prokurist vid Nordiska aktiebankens för handel och industri filialkontor i Tammerfors 1897. Tillförordnad föreståndare för Nordiska aktiebankens filialkontor i Jyväskylä 1908. Verkställande direktör i Tammerfors sparbank 1911-07-00. Skild från denna befattning 1914-08-00. Affärsman i Åbo. Död 1919-08-22 i Nagu socken. Gift 1899-06-24 i Åbo med Najda Augusta Ekelund, född i Åbo 1875-03-02, dotter av fängelsedirektören Adolf Fredrik Ekelund och Emma Fredrika Grönlund.

Barn:

 • Torsten Holger, född 1900-03-26 i Tammerfors, liksom syskonen. Student i Helsingfors 1919-09-18. Fil. kand. i Helsingfors 1926-02-18. Prom. fil. mag. (primus) 1927-05-31. Extra assistent vid universitetets zoologiska laboratorium 1927
 • Harald Adolf, född 1902-09-09 i Tammerfors. Överstyrmansexamen vid Åbo navigationsinstitut 1924. Sjökaptensexamen vid Åbo navigationsinstitut 1928-05-10.
 • Kurt Haakon, född 1905-10-01 i Tammerfors. Sjöman.
 • Ilse Ingeborg, född 1907-02-20 i Tammerfors.
 • Uno Rainer, född 1908-10-12 i Tammerfors. Student i Åbo 1926-09-00. Reservfänrik 1927.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.