Linderstedt nr 1883

Från Adelsvapen-Wiki

1883.jpg


Adliga ätten Linderstedt nr 1883 †

Adlad 1743-09-19, introducerad 1746. Utdöd 1807-11-30.


TAB 1

Håkan Björnsson. Borgare i Jönköping. Död 1691. Gift med Catharina Tholander, död 1745.

Barn:

 • Johan Linderstedt, adlad Linderstedt, född 1685-10-31 i Jönköping. Student i Uppsala 1704-08-21. Auskultant i Svea hovrätt 1711-10-12. Amanuens i fiskalskontoret i Svea Hovrätt 1711 och i sekreterarekontoret 1712. Extra ordinarie notarie 1712-12-04. Vice notarie vid civilprotokollet 1713-09-00. Vice häradshövding inom Närke 1715 och 1716. Notarie och sekreterare i en kunglig kommission i Värmland 1717. Vice häradshövding inom Västmanland 1718. Ordinarie häradshövding i Örebro läns lagsagas häradsdöme 1718-10-11. Vice lagman i Örebro läns lagsagas häradsdöme 1718. Häradshövding i Väddö och Bro och Frötuna skeppslager samt Ly hundra. Sjuhundra, Närdinghundra och Frösåkers härader i Roslagen 1719-04-22. Assessor i hovrätten 1735-03-05. Adlad 1743-09-19 (introducerad 1746 under nr 1883). Hovrättsråd 1744-05-22. RNO 1757-04-28. Avsked 1762 (Ash.). Död 1764-09-09 i Upplunda i Bro socken, Stockholms län och begraven i egen byggd grav vid Bro kyrka, vilken grav sedermera försåldes till friherrinnan Fredrika Mörner, född Duwall, på Eke. Gift 1:o 1718-10-03 med Maria Margareta Laurin, född 1692 (Ash.), död 1723-08-15, dotter av notarien vid Stockholms stads kämnärsrätt Lars Laurin och Emerentia Paulsdotter Rokes. Gift 2:o 1726-06-30 i Nikolai församling, Stockholm, (S:t Nikolai församlings i Stockholm kyrkoarkiv.) med Johanna Meurman, född 1701-12-14, död 1764-12-10, på Upplunda, dotter av bankokommissarien Johan Meurman och Anna Rozelia samt brorsdotter till Peter och Henrik Meurman, adlade Mannerstedt.

Barn:

 • 1. Erik, född 1719-07-01 Örebro. Student i Uppsala 1731-05-04. Död 1738-07-12.
 • 1. Emerentia Catharina, född 1720-06-14 i Örebro. Död 1750-11-27. Gift 1746-06-26 med häradshövdingen Magnus Melander, född 1718, död 1750, broder till kanslirådet Daniel Melander, adlad Melanderhielm.
 • 1. Johan, född 1721. Hovrättsråd. Död 1790. Se Tab. 2
 • 1. Maria Margareta, född 1723-08-13, död ogift 1759-06-24 i Stockholm.
 • 2. Anna Sara, född 1727-04-29, död 1765-02-11 i Stockholm. Gift 1762-05-00 med hovjunkaren Peter Ridderstad, i hans 1:a gifte, född 1731, död 1784.
 • 2. Johanna Charlotta, född 1728-07-27, död 1728-09-13.
 • 2. Carl, född 1730-08-18, död 1746-07-02
 • 2. Samuel, född 1731-05-10. Student i Uppsala 1746-03-25. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt. Död ogift 1760-05-27.
 • 2. Gustaf, född 1732-06-29. Student i Uppsala 1746-03-25. Extra ordinarie notarie vid landskontoret i Stockholm 1753. Extra ordinarie kanslist i kammarkollegium 1754-04-02. Kanslist i statskontoret 1756-12-15. Notarie i statskontoret. Död ogift 1789-02-02 i Norrtälje.
 • 2. Fredrik, född 1734-07-20. Student i Uppsala 1746-03-25. Kom i tjänst vid amiralitetet 1752-02-20. Arklimästare vid amiralitetet 1754-12-11. Löjtnant 1755-08-09. Löjtnant på franska flottan 1756. RSO 1761-11-23. Kaptenlöjtnant vid svenska amiralitetet 1769-07-30. Major vid svenska amiralitetet 1773-03-03 överstelöjtnant 1773-09-22. Överste 1788-05-00. Konteramiral 1788-07-21. RmstkSO 1788-07-27. Död barnlös 1792-01-28 i Karlskrona. 'Under franska tjänsten bevistade han trenne sjöbataljer mot engelska flottan och kommenderade i sjöslaget vid Högland örlogsskeppet Sofia Magdalena.' Gift 1791-10-04 i Karlskrona med Margareta Catharina Dahlberg, född 1756, död 1802-10-14 i Karlskrona.
 • 2. Johanna Catharina, född 1736 28, död 1737-04-08.
 • 2. Johanna Fredrika, född 1737-10-02. Stiftsjungfru. Död ogift 1785-06-28 Sätuna
 • 2. Erik, född 1739-02-03 på Upplunda. Student i Uppsala 1754-08-19. Kadett vid artilleriet 1755-06-00. Underlöjtnant vid amiralitetet 1758-07-17. Kapten och kommendant i Karlshamn 1763-06-27. Genom byte kapten vid Sprengtportska regementet 1767-04-07. RSO 1767-11-27. Död ogift 1773-12-13 i Kalmar. Han fick under pommerska kriget en blessyr, som gjorde honom ofärdig i ena armen.

TAB 2

Johan (son av Johan Linderstedt, adlad Linderstedt, Tab. 1), född 1721-10-24. Student i Uppsala 1731-05-04. Extra ordinarie kanslist vid Uppsala landskansli 1737. Auskultant i Stockholms stads kämnärs- och rådhusrätter. Auskultant i Svea hovrätt 1740-01-30. Amanuens i advokatfiskalskontoret i Svea hovrätt 1741-03-03. Extra ordinarie kanslist 1741-10-21. Extra ordinarie notarie 1742-06-16. Extra ordinarie fiskal 1744-06-20. Vice häradshövding 1744-07-04. Vice advokatfiskal 1746-10-04. Advokatfiskal 1756-05-31. Adjungerad ledamot av hovrätten 1756-07-07. Assessor 1759-05-04. Hovrättsråd 1762-05-29. RNO 1767-11-23. Död 1790-02-11 i Stockholm och ligger jämte sin fru begraven i familjegraven i Roslagsbro. Han förrättade 1746 och 1749 lagmansting i Närke och Ångermanland [Ash]. Gift 1762-11-04 med Sara Andréetta Adlerberg, född 1741-03-20, död 1796-11-14 i Stockholm, dotter av kammarherren Olof Adlerberg B, och hans 2:a fru grevinnan Anna Sofia Gyllenborg.

Barn:

 • Henrik Ture Johan, född 1763-08-23. Kammarskrivare i riksgäldskontoret och tillika kontorsskrivare i banken. Död ogift 1796 i Stockholm.
 • Anna Sofia, född 1764-07-25 död 1764-08-11.
 • Margareta Charlotta, född 1765-07-30. Stiftsjungfru. Gift 1788-06-02 i Stockholm med hovintendenten och kommerserådet Simon Peter von Rothstein, av kejsar Frans II av Österrike upphöjd i romerskt riksadligt stånd 1782, i hans 2:a gifte (gift 1:o 1763 i Åbo med Margareta Elisabet Baer, född 1746-12-25 i Åbo, död 1783-11-01 i Stockholm, dotter av grosshandlaren Anders Baer och Anna Elisabet Carlbom) (Öä VII, s. 407.), född 1730-06-16 i Stockholm, död i Stockholm 1806-08-21.
 • Henning Göran, född 1766-05-05. Arklimästare vid amiralitetet 1773-01-17. Auskultant i Svea hovrätt 1782-07-26. Vice auditör vid Södermanlands regemente 1782-08-20. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1783-01-27. Sekreterare hos sjöförsäkringsöverrätten 1783-08-21. Vice notarie i hovrätten 1786-12-21. Kanslist därstädes 1791-01-27. Tillförordnad auditör vid Svea livgarde 1792-09-01. Fiskal i hovrätten 1793-02-04. Notarie i hovrätten 1794-02-04. Konstituerad protonotarie 1795-05-01. Adjungerad ledamot 1800-11-18. Protonotarie 1801-10-09. Assessor 1802-11-25. Död ogift 1807-11-30 i Stockholm och slöt ätten på svärdssidan [Ash].
 • Vilhelmina Fredrika, född 1768-01-05. Stiftsjungfru. Död 1774-04-14.
 • Axel Fridolf, född 1769-06-12 Gribbylund, död 1770-09-09.
 • Sara Antoinetta Elisabet, född 1770-08-24. Stiftsjungfru. Död 1844-07-05. Gift 1:o 1795-08-02 i Stockholm med generaldirektören Carl Fredrik Schultz, adlad och adopterad von Schulzenheim, född 1745, död 1808. Gift 2:o 1810-04-10 i Stockholm med sin 1:a mans brorsson, generallöjtnanten Conrad Teodor von Schulzenheim, friherre von Schulzenheim, född 1768, död 1837.
 • Johanna Maria Ottiliana, född 1772-01-19, död ogift 1791-05-21 i Stockholm.
 • Anna Sofia, född 1773-02-08, död 1773-03-15 i Stockholm.
 • Otto Olof Casimir, född 1775-05-05, död 1779-03-06.
 • Carolina Sofia Augusta, född 1776-08-31, död 1777-02-28.
 • Virginia Sofia, född 1778-06-26, död 1778-10-03 Hakunge

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.