:

Dahlbergh nr 36

Från Adelsvapen-Wiki

Grevliga ätten Dahlbergh nr 36 †

Grevlig 1693-03-11, introd. s. å. Utdöd 1703-01-16.

1Um. 2Erik Dahlberghs dagbok 1625–1699 (1912). 3At (Sch). 4At (P).

Erik Dahlbergh, adlad, friherre och greve Dahlbergh (son av Jöns Eriksson Dahlbergh, se adl. ätten Svanfelt nr 294, Tab. 2), greve till Werder i Estland och Skenäs i Västra Vingåkers socken Södermanlands län, friherre till Stroppsta i Turinge socken Stockholms län, samt herre till Siggesta i Värmdö socken Stockholms län och Malma i Ludgo socken Södermanlands län. Född 1625-10-10 i Stockholm vid Gråmunkegränden. Scholaris i Västerås 1631. Student i Uppsala 1635. Konduktör vid pommerska staten 1646. Konduktör vid fortifikationen 1647-06-02. Generalkvartermästare-löjtnant 1656-09-24, vilket ämbete han beklädde till 1660-08-30. Generaladjutant 1657. Kommendant på Croneborg 1658. Överstelöjtnant vid Södermanlands regemente 1660. Adlad s. å. 9/11 (introd. s. å.). Kommendant i Malmö 1669-08-06. Konfirm.fullm. 1670-02-23. Generalkvartermästare 1674-09-09. Överste s. å. 19/9. Frånträdde kommendantskapet i Malmö s. å. 27/11. Riksgeneralkvartermästare 1676-02-26. Krigsråd 1677-02-02. Kommendant i Kristianstad 1678-11-06. Kommendant i Landskrona 1679-12-02–1680-10-04. Generalmajor av infanteriet och landshövding i Jönköpings län 1687-08-04 med bibehållande av direktionen över fortifikationerna. Friherre s. å. 24/12 (ej introd.). Generalfälttygmästare 1692-11-05. K. råd samt generalguvernör i Bremen och Verden 1693-03-11. Greve s. å. 11/3 (introd. s. å. under nr 36). Fältmarskalk 1693-07-12. Generalguvernör över Livland och kansler för akademien i Dorpat och Pernau med bibehållande av direktionen över fortifikationsverket 1696-01-16. Avsked från generalguvernörsbefattningen 1702-04-07 död 1703-01-16 i Stockholm, överlevande sina söner och slöt således själv sin ätt på svärdssidan, begraven 1703-06-14 i Riddarholmskyrkan, men ligger, jämte sin fru och flera sina barn och avkomlingar begraven i ett av honom byggt präktigt gravkor vid Turinge kyrka Stockholms län, vilket nu utgör kyrkans kor, och till vilken kyrka han givit betydliga donationer. 'Såsom krigare har Dahlbergh fästat sitt namn vid planläggningen och utförandet av svenska arméns tåg över Stora Bält 1658 och utan gensägelse är han Sveriges sförste fästningsingenjör. Framstående arkitekt och tecknare har han utgivit det stora verket Suecia antiqua et hodierna. Över honom lät svenska akademien prägla en medalj 1786.'. Gift 1666-08-16 Stjärnholm med Maria Eleonora Drakenhielm, född 1650-08-03 i Stockholm, död i barnsäng 1680-09-13 i Landskrona och begraven 1682-03-25 i Riddarholmskyrkan i Stockholm, dotter av kammarrådet Vilhelm Böös, adlad Drakenhielm nr 510, och hans 1:a fru Elsa von Brandt.

Barn:

  • Vilhelm, född 1667-09-17 i Stockholm. Student1 i Uppsala 1683-05-09. Volontär vid livgardet4 1689-06-26. Löjtnant vid överste von Kemphens regemente. Död 1689-12-26 i Stockholm och begraven i Turinge. Han dog innan fadern blev upphöjd i grevl. stånd, och var således blott friherre.
  • Dorotea Beata, född 1670-01-28 i Malmö, döpt s. å. 3/2 på Malmö rådhus2, död 1712-12-03. Gift 1689-06-24 i Stockholm med assessorn Samuel Swebilius, adlad Adlerberg, född 1660, död 1709.
  • Anna Maria, född 1671-04-02 på Malmöhus slott, döpt s. å. 11/4 i slottskyrkan därst.2, död 1719.8 Gift 1688-12-28 på Stroppsta med överstelöjtnanten Joakim Christian von Beijer, född 1652, död 1705.
  • Carl Gustaf, till Skenäs. Född 1673-01-05 på Malmöhus slott, döpt s. å. 12/1 i slottskyrkan därst.2. Student i Uppsala1 1683-05-09. Kapten vid dalregementet 1694-05-26. Död 1697-06-25 i Stockholm och begraven 1698-05-22 i Riddarholmskyrkan samt därefter förd till Turinge. Han erhöll 1695-04-24 k. tillstånd att bevista fälttåget vid franska armén.
  • Erik, född 1674-07-03 på Malmöhus slott, döpt s. å. 11/8 i slottskyrkan därst.2. Död 1678-04-22 på Skenäs och begraven på samma gång som modern samt sedan nedsatt i familjens grav i Turinge.
  • Elsa Christina, född 1675-09-05 i Stockholm, döpt s. å. 10/9 i Maria kyrka 2, död 1676-02-06 och begraven på samma gång som modern 1682.
  • Charlotta Juliana, född 1678-03-14 på Skenäs, döpt där2 s. å. 21/3, död 1698-10-06 i Stockholm och begraven 1699-04-23 i Riddarholmskyrkan .
  • En son, dödfödd 1680-09-08.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: