:

Rudenschöld nr 1583

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Rudenschöld nr 1583 †

Adlad 1719-05-23, introd. s. å. Utdöd 1793-09-07.

TAB 1

Christoffer Rudén, adlad Rudenschöld (son av Torsten Rudén, se adliga ätten Rudenhielm, Tab. 2), född 1695-05-26 i Åbo. Student därst. 17081. Volontär vid livgardet till häst 1712. Korpral därst. s. å. Fänrik vid Smålands femmänningsinfanteriregemente 1713-04-14. Löjtnant vid Bohusläns dragonregemente 1716-04-06. Adlad 1719-05-23 jämte sina syskon och för faderns förtjänster (introd. s. å. under nr 1583). Avsked från sistnämnda regemente 1719-09-30. Exspektant vid Östgöta kavalleriregemente 1725-12-005. Löjtnant med indelning därst.5 1727-12-23. Död sonlös 1736-10-02 och slöt således själv sin adl. ättegren. Gift 1725-04-11 i Linköping med Engela Elisabet Stapelmohr, född 1706-04-22, död 1776-12-21 i Linköping, dotter av regementsfältskären vid Östgöta kavalleriregemente Herman Rudolf Stapelmohr och Anna Klingenberg samt syster till överdirektören Christoffer Stapelmohr, adlad von Stapelmohr.

Barn:

  • Maria Magdalena, född 1725-09-05 och död s. å. 27/9 i Linköping.

TAB 2

Johan Rudén, adlad Rudenschöld (son av Torsten Rudén, se adliga ätten Rudenhielm, Tab. 2), född 1700-04-22 i Åbo. Student därst. 17081 och i Uppsala2 1717-03-03. Adlad 1719-05-23 jämte sina syskon och för faderns förtjänster (introd. s. å. under nr 1583). Extra ordinarie kanslist vid utrikes expeditionen i k. kansliet 1721. Notarie vid en kommission i Finland 1725 under presidenten friherre Cederhielms presidium. Kanslist i förutn. expedition 1728. Avsked 1746-03-01. K. sekreterare. Död ogift 1771-07-16 i Linköping och slöt således själv sin adl. ättegren.

TAB 3

Bengt Rudén, adlad Rudenschöld (son av Torsten Rudén, se adliga ätten Rudenhielm, Tab. 2), född 1702-06-02 i Åbo. Student därst. 17081 och i Uppsala2 1717-03-03. Adlad 1719-05-23 jämte sina syskon och för faderns förtjänster (introd. s. å. under nr 1583). Kanslist i statskontoret 1720. Notarie därst. 1727. Sekreterare 1735. Statskommissarie 1743. RNO 1751-12-05 vid konung Adolf Fredriks kröning. Död 1760-04-22 i Stockholm. Gift 1735-08-21 med Brita Kolthoff, född 1714-08-08, död 1776-04-20 i Karlstad, dotter av brukspatronen Herman Kolthoff och hans 1:a fru Maria Hedengren.

Barn:

  • Magdalena, född 1736-07-21, död ogift 1815-03-17 i Karlstad.
  • Herman, född 1737-08-17 i Stockholm. Student i Uppsala 1750-04-12. Underkonduktör vid fortifikationen 1755-09-07. Underlöjtnant vid artilleriregementet 1759-07-23 och vid arméns flotta 1762-12-14. Löjtnant vid Jämtlands dragonregemente 1770-06-11. Kapten därst. 1771-06-05. RSO 1772-09-12. Major i regementet 1774-07-06. Avgången från regementet 1782. Död ogift 1793-09-07 i Stockholm och slöt ätten på svärdssidan. Bevistade pommerska kriget 1760–1762.
  • Torsten, född 1738-11-15, död 1740-06-22.
  • Maria, född 1740-06-22, död 1802-04-22 Tollerud. Gift med lektorn, teol. doktor Bengt Antonsson, född 1720, död 1799-04-07.
  • Emerentia, född 1741-12-13, död 1780-04-07 i Mariestad. Gift 1779-02-14 Åtorp med komministern i Leksbergs pastorat av Skara stift Malkolm Fägermarck, född 1742-12-14, död 1781-04-08 i Mariestad.
  • Carl, född 1745-07-11. Student i Uppsala2 1753-05-17. Extra ordinarie kanslist i statskontoret. Hovjunkare4 1769-09-20. Död ogift 1774 i Ratavia under en utrikes resa.
  • Catharina Brita, född 1746-08-08, död ogift 1815-01-00 Villingsberg och begraven i Hofstenska graven på Knista kyrkogård.
  • Ulrika, född 1749-08-04, död s. å. 7/10.
  • Juliana, född 1755-07-27, död ogift 1844-12-03 på Kålltorp i Gerums socken, Skaraborgs län och var den sista av adl, ätten.

TAB 4

Ulrik Rudén, adlad Rudenschöld (son av Torsten Rudén, se adliga ätten Rudenhielm, Tab. 2), född 1704-06-29 i Stockholm. Student i Åbo 17081 och i Uppsala2 1717-03-03. Adlad 1719-05-23 jämte sina syskon och förfaderns förtjänster (introd. s. å. under nr 1583). Auskultant och extra ordinarie kanslist i kommerskollegium 1726-04-27. Utrikes resor 1730–1733. Vice notarie 1733-10-04. T. f. Notarie 1734-08-29. Notarie i kollegium, dock t. v. utan lön 1735-04-02. Tillträdde lönen 1738-11-13. Ledamot av durchfartskommissionen i Finland 1737–1738. T. f. Kommissionssekreterare i Madrid 1740-09-01 och ordinarie 1741-08-26. LVA s. å. 3/9. Återkallad från Madrid 1744-10-00. Assessor i kommerskollegium 1746-10-22. Ledamot av skogskommissionen 1749-12-22. Deputerad för vidtagande av åtgärder till förekommande av bedrägerier vid metallarbeten 1750-11-22. Ledamot av tabellkommissionen 1756-10-11. Deputerad för avgivande av förslag till inrättande av en pensionskassa för civilstaten s. å. 29/11. Ledamot av hospitals- och barnhusdirektionen 1757. Ledamot av ekonomi- och handelskommissionen s. å. 10/1. Extra ordinarie kommerseråd s. å. 9/2 med tur från 1756-12-14. Tjänstfri med bibehållna löneförmåner 1763-06-01. Död ogift 1765-04-06 och slöt således själv sin adl. ättegren. [3] Skald och ekonomisk skriftställare.

TAB 5

Emerentia Rudén, adlad Rudenschöld (dotter av Torsten Rudén, se adliga ätten Rudenhielm, Tab. 2), född 1708-06-27 i Åbo, död 1770-01-02 och ligger jämte sin man begraven i Bälinge kyrka, Uppsala län, där ett epitafium över dem uppsattes. Gift 1725-07-15 i Linköping med ärkebiskopen doktor Henrik Benzelius i Uppsala (se Benzelstierna, B), född 1689, död 1758.

TAB 6

Anna Christina Rudén, adlad Rudenschöld (dotter av Torsten Rudén, se adliga ättenRudenhielm, Tab. 2), född 1711-05-17, död 1745-11-05 i Karlstad. Gift 1:o 1730-07-29 i Linköping med majoren Johan Henrik Nordberg, adlad Nordenborg, född 1686, död 1739. Gift 2:o 1740-08-14 med sin 1:a mans kusin, riksrådet och kanslipresidenten Carl Gustaf Löwenhielm, friherre och greve Löwenhielm, i hans 2:a gifte, född 1701, död 1768.

TAB 7

Catharina Margareta Rudén, adlad Rudenschöld (dotter av Torsten Rudén, se adliga ätten Rudenhielm, Tab. 2), född 1712-10-11 i Karlstad, död ogift 1740-06-13 i Linköping och begraven 1740-06-24 i domkyrkan därst.

Källor

1Lå. 2Um. 3Ak. 4SAB. 5At (RA).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: