Von Aulævill nr 1951

Från Adelsvapen-Wiki

1951.jpg

Adliga ätten VON AULÆVILL nr 1951 †

Adlad 1751-11-25, introd. 1752. Utdöd 1791-01-10. Släkten erhöll redan 1719-06-20 adliga privilegier, dock utan därmed följande adelskap.


TAB 1

Johan Persson, född i Gävle. Befallningsman i Snevringe härad av Strömsholms län 1609. Död 1634-07-29 i Köping. Gift med Mårten Skillings dotter.

Barn:

  • Peter Johansson Aulævillius, född omkr. 1610 Hovgården. Student i Uppsala 1621. Extra ordinarie rådman i Stockholm 1653. Ordinarie rådman 1657. Död 1665 och begraven 8/7 i Stockholm. Gift omkr. 1640 med Christina Persdotter, död 1669-04-19 i Stockholm [Srr].

Barn:

  • Axel Aulævill, född 1652 i Stockholm. Auskultant i Stockholms rådhus och kämnärsrätter. Notarie i justitiekollegium och förmyndarekammaren 1676. 1. Stärbhusnotarie 1678. Assistent 1683-03-02. Extra ordinarie rådman 1694. Ordinarie rådman 1696. Handelsborgmästare 1708. Bankofullmäktig s.å. 12/12. Död 1728-03-20 i Stockholm och begraven s. å. 26/3 i egen, av honom 1722 inköpt grav i Riddarholmskyrkan. Han ägde Hallunda säteri i Botkyrka socken Stockholms län. Gift 1:o 1676-11-30 med Anna Karkman, född 1661, död 1709-05-00 och begraven i Riddarholmskyrkan, dotter av extra ordinarie rådmannen i Stockholm Henrik Karkman och Marta Simonsdotter Schultz. Gift 2:o 1709-12-23 med Helena Swebilia, adlad Adlerberg B. i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1683-06-26 i Uppsala med superintendenten i Karlstad adjunkten Jonas Laurentii Arnell, född 1642, död 1707, vilkens söner adlades Arnell), född 1666-11-18, död 1743-03-24 och begraven i Riddarholmskyrkan, dotter av ärkebiskopen doktor Olaus Swebilius i Uppsala och Elisabet Gyllenadler [Srr].

Barn:

  • Peter Aulævill, född 1677-09-28 i Stockholm. Student i Uppsala 1687-11-19. Disp. 1699-12-16. Auskultant i Svea hovrätt 1701-02-09 och i Stockholms rådhusrätt och kämnärsrätter s. å. Stadsaktuarie 1701-04-18. Rådhusnotarie 1703-05-12. Extra ordinarie rådman 1712-02-08. Ordinarie rådman s. å. 2/5. Ledamot av lagkommissionen 1714-06-11. Preses på Stockholms stads södra kämnärsrätt 1721-12-22. Bankofullmäktig 1728–1742. Justitieborgmästare i Stockholm 1731-12-04. Borgarståndets talman vid riksdagarna 1734–1746. RNO 1751-12-04. Död 1757-12-14 i Stockholm. Gift 1708-09-03, med Anna Margareta Specht, död 1729, dotter av handelsmannen Gert Specht d. ä. och hans 2:a hustru Catharina Küper. Aulævillska familjen fick 1719 adliga privilegier, och de tre nedannämnda sönerna blevo 1751-11-25 för faderns förtjänster, adlade (introd. 1752 under nr 1951) [Srr].

Barn:

  • Gerhard Aulævill, adlad von Aulævill, född 1712. Överstelöjtnant. Död 1767. Se Tab. 2.
  • Fredrik Aulsevill, adlad von Aulsevill, född 1725-05-20. Kammarskrivare i statskontoret 1748. Bokhållare i banken 1750. Kamrerare därst. 1761. Bankokommissarie. Död ogift 1791-01-10 i Stockholm och med honom utgick ätten.
  • Lars Aulsevill, adlad von Aulævill, född 1727. Löjtnant. Död 1764. Se Tab. 3.

TAB 2

Gerhard Aulævill, adlad von Aulævill (son av Peter Aulævill, Tab. 1), född 1712-11-03. Student i Uppsala1 1730-10-19. Konduktör vid fortifikationen2 1737-05-23. Adjutant vid artilleriet 1740. Löjtnant därst. 1743. Regementskvartermästare 1748. Kapten 1750. RSO 1759. Överstelöjtnants avsked 1762. Död 1767-03-01 i Stockholm och begraven i Västerhaninge socken Stockholms län. Gift 1751-07-16 med sin kusin Anna Helena Arnell i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1773-12-22 på Berga med överstelöjtnanten Johan Ekstedt, adlad von Eckstedt, född 1720, död 1807), född 1723-07-28. Död 1806-04-04 Berga, dotter av presidenten i bergskollegium Carl Arnell, adlad Arnell, och Sara Axelsdotter Aulævill.

Barn:

  • Per, född 1754-06-04. Sergeant vid Västmanlands regemente 1774-08-17. Livdrabant. Drunknade 1778-08-12 på en resa från Finland.
  • Sara Margareta, född 1758-05-04, död 1778-10-18 på Berga.

TAB 3

Lars Aulævill, adlad von Aulævill (son av Peter Aulævill, Tab. 1), född 1727-12-17. Volontär vid fortifikationen 1748-10-10. Underkonduktör därst.2 1752-02-24. Konduktör2 1754-05-04. Löjtnant 1760-04-19. Död 1764-04-29 Vretlund och begraven s. å. 4/5. Gift 1763 med Fredrika Charlotta Hammarskjöld i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1765-07-00 på Vretlund med generalmajoren Johan Vilhelm Grönhagen, född 1715, död 1778), född 1743-10-05 Virbo, död 1808-03-08 Väsby

Barn:

  • Åke Filip, döpt 1763-11-06 på Vretlund, död 1764.

Källor

1 Um 2 KrAB.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.