:

Blixenstierna nr 1277

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Blixenstierna nr 1277 †

Adlad 1693-11-09, introd. s. å. Utdöd 1753-05-13.


1Um. 2Ash. 3SAB.

  • Tomas Andersén. Härstammade från Skottland. Född i Stockholm, där han blev en förmögen handlande och dog 1672 samt begraven s. å. 19/11. Gift med Sara Nyman, dotter av borgaren i Falun Peter Nyman och Gundborg Olofsdotter av den vittutgrenade Halfstadrasläkten från Hälsingland.

Barn:

  • Tomas Andersén, adlad Blixenstierna, född 1661-06-26 i Stockholm. Student i Uppsala1 1672-08-21. Disp. 1682. Auskultant i Svea hovrätt 1691. Notarie vid exekutionskommissionen2 s. å. 9/11. Häradshövding i Södertörn 1693-04-05. Adlad s. å. 9/11. (Introd. s. å. under nr 1277). Assessor i förutn. hovrätt 1696-04-15. Revisionssekreterare 1702-01-22. Ledamot av lagkommissionen2 s. å. 27/2. Statssekreterare vid handelsexpeditionen 1714-01-02. Död 1715-08-21 i Stockholm och begraven i Munsö kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift 1698-10-06 i Stockholm med Elisabet Adlersköld i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1719-06-24 med generallöjtnanten och presidenten Johan Giertta, adlad och frih. Giertta, född 1666, död 1740), född 1681-07-16, död 1724-08-22, dotter av kommissarien Lydert Bartels, adlad Adlersköld, och hans 2:a fru Anna Furubom.

Barn:

  • Anna Margareta, döpt 1699-09-07 i Stockholm, död 1729-01-11. Gift 1715-11-24 i Stockholm med lagmannen Carl Wattrang, i hans 1:a gifte, född 1688, död 1749.
  • Lydert Tomas, döpt 1702-02-16 i Stockholm, död ung.
  • Charlotta Elisabet, döpt 1703-08-28 i Stockholm, död i Stockholm 1776-06-19 'sedan hon förut på ett konstigt sätt, medelst skuldsedlars utgivande, bortgivit från sina egna avkomlingar till frih. Anders Cederström sin ansenliga fasta egendom, för det hennes sondotter ej velat gitta sig med honom'. Gift 1718-06-24 med hovmarskalken Sven Cederström, född 1691, död 1767.
  • Carl, född 1704, död ung.
  • Tomas, döpt 1712-06-19 i Stockholm. Student i Uppsala1 1730-03-12. Auskultant i bergskollegium 1733-09-25. Hovjunkare3 1735-12-22. LVA 1746-01-18. Extra ordinarie assessor i nämnda kollegium 1748-08-05. Assessor 1749-07-13. Död ogift 1753-05-13 i Stockholm och begraven i Maria kyrka, då vapnet krossades av statssekreteraren Carl Erik Wadenstierna.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: