Palmgren nr 605

Från Adelsvapen-Wiki

0605.jpg


Adliga ätten Palmgren nr 605 †

Adlad 1654-02-26, introd. s. å. Utdöd 1746.


1Um. 2Storkyrkans i Sth. arkiv. 3Wn. 4Lk. 5At (P.).

TAB 1

Matts Loverus.

Barn:

 • Jonas Mattsson Loverus, adlad Palmgren, till Bärby i Vänge socken och Ulfva i Bälinge socken (båda i Upps.). Född 1614. Student i Uppsala1 1637-09-30. Kopist i kammarkollegii kansli 1640. Antagen vid arméns i Skåne fältkansli 1644. Registrator i hovkansliet 1645. Aktuarie därst. 1651-05-12. Sekreterare i krigskollegium s. å. Adlad 1654-02-26 (introd. s. å. under nr 605). Krigsråd 1663. Tillika inspektor över salpetersjuderierna i riket 1664-04-18. Däruti stadfästad s. å. 2/9. Avsked 1677-12-10. Ånyo krigsråd 1678-07-06. Åter avsked 1680-11-28. Död 1687-08-17 på Bärby samt begraven i Vänge kyrka, där hans grav och vapen med påskrift finnas. 'Han fick tid efter annan dels under manslänsrätt, dels under Norrköpings besluts villkor, åtskilliga hemman och lägenheter i spridda delar av riket, däribland det ovannämnda Bärby 1658-05-13 (konfirm. 1661-04-09) och ett skattehemman i Östra Granhammars by i Vintrosa socken Örebro län, men allt blev sedermera från honom reducerat. Över båda sina 1:a fruar lät han i Klara kyrka i Stockholm uppsätta ett vackert epitafium med latinska verser. Gift 1:o 1641-06-29 med Carin Olofsdotter, född 1614-09-00, död 1651-08-31, dotter av kyrkoherden i Vallby och Hammarby församlingars pastorat av Strängnäs stift Olaus Johannis och Brita Beinhoitz. Gift 2:o 1652 med Carin Eriksdotter i hennes 2:a gifte (gift 1:o med referendarien i kammarkollegium Salomon Persson Blix, död 1643-12-28, broder till Mårten Persson Blix, adlad Blixencron), död 1655 och begraven s. å. 12/4 i Stockholm Klara förs. i Stockholm2, dotter av inspektoren och tullnären vid Kopparberget Erik Eriksson och Elsa Johansdotter. Gift 3:o 1656-02-24, enl. k. tillstånd s. å. 14/2 att gå i ofrälse gifte, med Catharina Andersdotter Utterklou, född 1639-02-04, död 1697-09-16 och begraven 1698-01-26 i Vänge kyrka, dotter av borgmästaren i Stockholm Anders Jönsson och Carin Eriksdotter samt syster till assessorn Johan Utterklou, adlad Utterklou, nr 849.

Barn:

 • 1. Två söner, döda före modern, den äldre 1645, den yngre 1651.5
 • 1. Maria, levde vid moderns död.
 • 1. Brita, död 1723-04-19 och begraven i Utterklouska graven i Skinnskattebergs kyrka Västmanlands län. Gift 1703-05-07 på Bäckaskog i Kiaby socken Kristianstads län med majoren Christian Hammel, adlad Streithammel, i hans 2:a gifte, född 1654, död 1733.
 • 1. Eva Elisabet. Ligger jämte sin man begraven i Nydala kyrka Jönköpings län. Gift med generallöjtnanten och landshövdingen Alexander Brattmon, adlad Strömberg och friherre Strömberg, nr 118, född 1647, död 1718.
 • 1. Beata.
 • 2. Johan, född 1653. Student i Uppsala1 1664-05-23. Fänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1674-04-14. Löjtnant därst. 1675-03-29. Död 1676 i Bremen.
 • 2. Erik, född 1654-02-08, död 1656-03-24 och begraven i Klara kyrka i Stockholm, varest hans vapen före branden sågs.
 • 2. Andreas, född 1658-08-25 i Stockholm, död 1661-02-24 på Bärby och begraven s. å. 19/5 i Vänge kyrka, varest hans vapen uppsattes.
 • 3. Catharina, döpt 1661-09-09 i Stockholm, överlevde mannen. Gift 1680-02-08 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm3 med kaptenen Johan Vilhelm Leijonfelt, född 1655, död 1707.
 • 3. Margareta, död ogift.
 • 3. Olof, född 1668-11-03 i Stockholm, död där 1673-04-17. Hans vapen, varpå han skrevs till Ulva och Bärby, uppsattes i Vänge kyrka
 • 3. Magnus, född 1671. Överste. Död 1730. Se Tab. 2
 • 3. Anna Maria, döpt 1673-05-16 i Stockholm.

TAB 2

Magnus (son av Jonas Mattsson Loverus, adlad Palmgren, Tab. 1), född 1671. Student i Uppsala1 1685-03-12. Extra ordinarie kanslist i riksarkivet 1691-10-23. Överlöjtnant vid amiralitetet4 1699-03-12. Extra ordinarie skeppskapten 1702-03-12. Kapten vid amiralitetet4 1707-02-11. Kommendör (överste) därst. 1715-08-06. Död 1730-10-02 (1725-10-22)4 i Stockholm. Var kommenderad bland annat 1719 till Oxdjupet utanför Stockholm mot ryssarna. Gift 1:o med Anna Kalling, döpt 1688-06-12 i Stockholm, död i barnsäng 1710-11-01 i Västerås, dotter av assessorn Peter Kalling, adlad Kalling, och Margareta Bunge. Gift 2:o 1712-01-10 i Stockholm med den 1:a fruns kusin Christina Holmström, död 1727 hastigt i nyssn. stad, dotter av justitieborgmästaren därst. Gustaf Nilsson Holmström och Barbro Bunge.

Barn:

 • 1. Carl Magnus, född 1709-07-02 i Stockholm. Kaptenlöjtnant vid amiralitetet. Död ogift 1746 i nämnda stad och slöt ätten på svärdssidan.
 • 1. Per, född 1710-10-30 i Västerås, död där 1711-03-04.
 • 2. Eva Christina, född 1712-09-24 i Stockholm, död 1756-04-11 i Kumla socken Örebro län. Gift 1737-02-13 i Stockholm med ryttmästaren Christoffer Wattrang, i hans 2:a gifte, född 1689, död 1748.
 • 2. Gustaf Jonas, född 1714-04-25 i Karlskrona, död några veckor gammal.
 • 2. Maria Charlotta, född tvilling 1717-05-01 i Karlskrona, död 1793-05-27 i Norrtälje. Gift 1744-05-24 i Kumla socken Örebro län med löjtnanten Gustaf Gyllenbååt, född 1701, död 1752.
 • 2. Catharina, född tvilling 1717-05-01 i Karlskrona. död 1791-03-23 Höksrum och begraven i Fliseryds kyrka. Gift 1739-05-01 i Kalmar med överstelöjtnanten Carl Gustaf Marcks, adlad Marcks von Würtemberg, i hans 2:a gifte, född 1693, död 1775.
 • 2. Magdalena, född 1719-07-14, Odenslunda, död s. å. 25/10 och begraven i Fresta kyrka.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.