:

Lilliefelt nr 497

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Lilliefelt nr 497

Adlad 1650-08-30, introducerad 1650.

Ätten, som aldrig varit bosatt i Sverige, skriver namnet von Lilienfeld och är upptagen på riddarhuset i Livland under nr 225, i Estland under nr 90 och på Ösel under nr 52.

Lilliefelt A49700.png

TAB 1

Lars Larsson Moduler, adlad Lilliefelt, till Werpel i Werpel socken i Estland. Blev efter studier och resor i främmande länder assessor av andra klassen i Dorpats hovrätt 1644-03-29. Adlad 1650-08-30 (introducerad 1650 under nr 497). Konsistorialråd i Livland. Assessor av första klassen i Dorpats hovrätt 1666-04-01. Död i början av år 1667. Gift med Anna Elisabet von Graff i hennes 1:a gifte (gift 2:o omkring 1684 med ryttmästaren vid överste v. d. Pahlens regemente och arrendatorn av Kockenau och Keima i Ingermanland Anders Phoenix). Hon fick genom kungligt brev 1684-12-31 konfirmation å gods i Livland. (R Reg. (O. A.).)

Barn:

 • Gustaf Otto. Student i Uppsala 1665-06-08. [Um.] Carl Fredrik. Löjtnant. Se Tab. 2. Christina Elisabet. Gift med assessorn i Dorpats hovrätt Henrik Dinggrafwen, adlad von Dinggrafwen 1684-11-10, men ej introducerad, död 1686 [SK].
 • Lorentz Johan. Löjtnant 1681. Avsked 1685. Gift.
 • Otto Reinhold. (RHKl.)
 • Axel. (Reval.)

TAB 2

Carl Fredrik (son av Lars Larsson Moduler, adlad Lilliefelt) tab 1, till Wait i S:t Jürgens socken i Estland. Var 1683 löjtnant. Gift med Lucia Maria von Nolcken.

Barn:

 • Fredrik. Fältväbel vid guvernörsregementet i Wismar. Fänrik vid guvernörsregementet i Wismar. Permitterad till Livland 1701-11-23. Löjtnant vid Dückers dragonregemente 1703-12-12. Konfirmationsfullmakt 1704-01-03. Regementskvartermästare vid Dückers dragonregemente 1704. Kapten 1705-02-06. Stupade 1709 i maj i Ukraina [Lk.]
 • Carl Gustaf. Kapten och lagman. Död 1738. Se Tab. 3
 • Lorentz. Adjutant. Löjtnant vid Liewens livländska regemente 1702-03-15. Konfirmationsfullmakt 1705-06-28.[4]
 • Christian Reinhold.

TAB 3

Carl Gustaf (son av Carl Fredrik, tab 2), till Addinal i Haggers socken, Parjenthal i Goldenbecks socken, som han köpte, samt Moisama i Merjama socken, alla i Estland. Fänrik vid Liewens livländska regemente (Lk.) 1700-12-06. Kapten vid Liewens livländska regemente (Lk.) 1704-04-04. Konfirmationsfullmakt (Lk.) 1705-06-23. Sedermera lagman i Estland. Död 1738 på Parjenthal och begraven 1738-06-11 i Goldenbecks socken, Estland. Gift 1:o med Gertruda Sofia von Rosencron, av en adlad, men ej introducerad svensk ätt. Gift 2:o med? N. N. Güldenkron

Barn:

 • 1. Carl Gustaf, född 1711 på Addinal (Ha.). Tjänstgörande kammarherre hos kejsarinnan Anna i Ryssland. Följde frivilligt sin gemål i landsflykt. Död 1759-04-12 i Sibirien Gift med furstinnan Sofia Adujevskij, som föll i onåd hos kejsarinnan Elisabet och förvisades till Sibirien 1742. Efter kejsarinnan Catharina II:s tillträde till regeringen återvände hon jämte en son och en dotter, men alla tre dogo strax efter återkomsten.
 • 1. Fromhold Ludvig, döpt 1713-02-14 på Addinal. Officer i rysk tjänst. Drunknade 1738 under kriget mot Turkiet vid övergången av en flod.
 • 1. Otto Fredrik, döpt 1714-05-18 på Addinal. Officer i rysk tjänst. Stupade ogift under sjuåriga kriget.
 • 1. Magnus Reinhold, döpt 1715-12-13 på Addinal, begraven 1717-04-27 i Haggers socken.
 • 1. Jakob Henrik, född 1716. Geheimeråd. Död 1785. Se Tab. 4.
 • 1. Reinhold Vilhelm, döpt 1718-05-04 på Addinal.
 • 1. Magnus Christoffer, född 1719. Major och lantråd. Död 1775. Se Tab. 12.
 • 1. Hedvig Charlotta, döpt 1722-01-22 i Reval (S:t Nik.), liksom systrarna.
 • 1. Louisa Helena, döpt 1723-04-13 i Reval (S:t Nik.).
 • 1. Gertruda Elisabet, döpt 1728-11-28 i Reval (S:t Nik.). En av systrarna levde ogift ännu 1788.

TAB 4

Jakob Henrik (son av Carl Gustaf, tab 3), till Moisama i Merjama socken och Wait i S:t Jürgens socken, båda i Estland, samt Oberpahlen och Kawershof, båda i Oberpahlens socken i Livland, vilka han erhöll genom sitt gifte. Född 1716-11-20. Kadett vid kadettkåren i S:t Petersburg. Major i rysk tjänst. Efter avskedet kronoarrendator på Dagön. Sedermera holsteinskt statsråd och verkligt geheimelegationsråd. Död 1785-07-01 i Riga. Han åtföljde en av storfurstarna som kavaljer till Paris. Blev återkallad, när broderns, kammarherre Carl Gustafs, fru föll i onåd och fick välja mellan att åter ingå i armén med sin förra majorsgrad eller att övertaga de arrendegods, som brodern innehaft på Dagö, och valde att övertaga de arrendegods, som brodern innehaft på Dagö. Utlöste då även fädernegodset Moisama, men sålde det snart och inköpte i stället godset Wait. Berömd som skriftställare och har utgivit flera lustspel. Gift 1746-05-13 med Christina von Fick, dotter av verkliga statsrådet och vice presidenten Henrik von Fick, till Oberpahlen och Kawershof, och Helena von Kruse.

Barn:

 • Helena Henriette, född 1747-08-06, död ogift 1770-03-15.
 • Peter, född 1749. Student i Leipzig. Officer vid livgardet till häst i S:t Petersburg. Död 1771-05-23 i Spa.
 • Aurora Maria, född 1752-12-09. Efter mannens död statsdam hos storfurstinnan Anna Feodorovna 1796-11-13. RRS:tCathO. Död 1810-05-13 i S:t Petersburg. Hon erhöll 1796 i donation godset Raima, vilket hon 1800 förpantade till löjtnanten Adolf Vilhelm von Oettingen för 65,000 rubel. Gift 1778-03-23 med ryske generallöjtnanten, friherre Carl Gustaf von Rönne, död 1786.
 • Carl Magnus, född 1754. Kammarherre. Död 1835. Se Tab. 5
 • Christina Jakobina, född 1757-07-25, död 1824-01-18. Gift 1779 med översten, sedermera lantmarskalken i Livland, civilguvernören, senatorn och geheimerådet Fredrik Vilhelm von Sievers, till Ranzen, född 1748-07-26, död 1823-12-28.

TAB 5

Carl Magnus (son av Jakob Henrik, tab 4), arvherre till Neu Oberpahlen, Kawershof och Wait. Född 1754-04-09 på Neu Oberpahlen. Preussisk kammarherre 1774, men återvände snart till fäderneslandet. Kretsdeputerad för Pernauska kretsen 1780. Medlem av revisionskommissionen 1804. Lantråd i Livland 1806. Död 1835-12-24 i Dorpat. Han sålde Wait och förpantade 1804 Kawershot till lantrådet Reinhold Johan Ludvig Samson von Himmelstern för 55,000 rubel. Gift 1:o 1777-02-23 med Anna Sofia von Sievers, född 1757 i april (Riga.), död 1777-06-25 på Neu Oberpahlen (Riga.), dotter av lantrådet Fredrik Vilhelm von Sievers, till Enseküll och Anna von Schultze. Gift 2:o 1787-03-13 med baronessan Hedvig Charlotta von Krüdener i hennes 2:a gifte (gift 1:o med N. N. von Ulrich), född 1759-01-15, död 1839-03-03, dotter av baron Otto Henrik von Krüdener och Elisabet von Taube.

 • Barn: (Riga.)
 • 2. Christina Charlotta Maria, född 1788-02-11, död ogift 1870-03-16.
 • 2. Anna Vilhelmina Elisabet, död 1789-10-15, död ogift före 1863.
 • 2. Carl Reinhold Georg, född 1791. Lantmarskalk. Död 1875. Se Tab. 6.
 • 2. Maria Vilhelmina, född 1792-08-01, död 1793 och begraven 1793-07-23.
 • 2. Henrik, född 1793-11-17, död 1795-05-07.
 • 2. Sofia Johanna, född 1795-04-27, död ogift 1837-01-23.

TAB 6

Carl Reinhold Georg (son av Carl Magnus, tab 5), arvherre till Neu Oberpahlen. Född på Neu Oberpahlen 1791-12-04. Deltog såsom rysk gardeslöjtnant i 1813 och 1814 års krig mot Napoleon. Kretsdomare 1820. Adelsdeputerad för Pernauska kretsen 1830. Sedermera lantråd och lantmarskalk i Livland. Död 1875-12-24. Gift 1824-09-21 på Könhof med Elisabet Vilhelmina von Berg, död 1803-03-04 på Könhof, död 1832-06-30 i Dorpat, dotter av lantrådet Baltasar Didrik von Berg. av huset Könhof, och Charlotta Vilhelmina Bayer von Weissfeld.

Barn:

 • Edvard Carl Baltasar, född 1825. Godsägare. Död 1903. Se Tab. 7.
 • Georg Reinhold Carl, född 1828. Lantråd. Död 1881. Se Tab. 9.
 • Sofia Charlotta, född 1829-04-27 på Neu Oberpahlen, död 1840-11-04.
 • Julie Anna Catharina, född 1830-09-21, död 1833-05-02.
 • Alexander Peter Ernst, född 1831. Lantråd. Död 1909. Se Tab. 10.

TAB 7

Edvard Carl Baltasar (son av Carl Reinhold Georg, tab 6), född 1825-10-23 på Neu Oberpahlen. Kirchspielsrichter. Ägde Neu Oberpahlen, vilken han köpte av fadern 1875-04-25. För 212,000 rubel. Död på Neu Oberpahlen 1903-07-18. Gift 1851-05-24 i Walk med Vilhelmina Elise Sofie von Berg, född 1829-12-09 på slottet Sagnitz i Theals socken i Livland, död 1917-01-16 på Neu Oberpahlen, dotter av ryttmästaren Magnus Reinhold Christoffer von Berg och Henrietta Fredrika Elisabet von Gersdorff.

Barn:

 • Ida Marie Elisabet, född 1852-04-15 på Neu Oberpahlen, liksom syskonen, död på Neu Oberpahlen 1853.
 • Charlotte Pauline Sofie, född 1854-01-02 på Neu Oberpahlen, död ogift 1874-12-14 på Neu Oberpahlen.
 • Georg Fredrik Carl Max, född 1855-10-01 på Neu Oberpahlen. Sekreterare vid tullförvaltningen i Riga. Död ogift 1912-10-01 Perrist
 • Max Carl Alexander, född 1857-01-20 på Neu Oberpahlen, död.
 • Rikard Carl Magnus Ernst, född 1858-05-11 på Neu Oberpahlen. Kirchspielsrichter i Dorpatska kretsen. Död ogift 1895-04-04 i Riga.
 • Carl Magnus Edvard, född 1862-02-26 på Neu Oberpahlen. Ägde Idsel i Loddigers socken i Livland. Död ogift 1893-03-31 i Riga.
 • Carl Georg Paul, född 1863-06-29. Ägde Jeddefer i Fickels socken, Estland, vilket han sålde 1905. Död 1924-09-28. Gift 1904-01-31 i Riga med Elisabet Margareta Irmgard von Jarmerstedt, av en 1687-02-16 adlad, men ej introducerad ätt (SK.), född 1875-03-25 i Riga.
 • Jenny Pauline Josephine, född 1866-12-21, död 1918-10-31 på Addafer i Livland. Gift 1888-06-21 på Neu Oberpahlen med Edvard Adelhard von Wahl, född 1860-02-06 på Pajus.
 • Carl Edvard, född 1868. Godsägare. Se Tab. 8
 • Vilhelmina Elisabet Mary, född 1869-04-24, död 1919-06-01 i Riga. Gift 1890-08-28 i Nürnberg med baron Fredrik Gustaf Conrad Paul von Ceumern, av en 1662-10-31 adlad, men ej introducerad ätt (SK.), av vilken grenar genom senatsbeslut 1852 och 1854 fingo tillstånd att föra barontiteln, född 1867-05-27, arvherre till Mahlenhof i Tirsens socken i Livland.
 • Fredrik Carl Henrik, född 1871-07-21. Ägde Neu Oberpahlen, tills egendomen 1919 exproprierades av estländska republiken.
 • Herman Baltasar, född 1872-11-12.

TAB 8

Carl Edvard (son av Edvard Carl Baltasar, tab 7), född 1868-02-16 på Neu Oberpahlen. Ägde Perrist i Pölve socken, Livland, tills egendomen exproprierades 1919. Gift 1907-05-31 i Dorpat med Sofie Carin Isabella Marta von Löwis of Menar, arvfru till slottet Dahlen samt Kaipen, Pulkern och Neu Hohenheide, född 1888-03-22 i Riga, dotter av Woldemar Fingal von Löwis of Menar och baronessan Sofie Buxhoewden.

Barn:

 • Edvard Woldemar Fredrik, född 1908-07-03 på Perrist.
 • Carin Jenny Sofie, född 1909-11-08 på Perrist.
 • Otto Carl Alexander, född 1912-06-15 i Riga, död 1921-03-23 på Perrist.
 • Henrik Peter Baltasar, född 1917-05-23 på Perrist.

TAB 9

Georg Reinhold Carl (son av Carl Reinhold Georg, tab 6), arvherre till Könhof och Charlottenthal. vilka mödernegods han övertog vid arvsfördelningen 1861-05-10. Född 1828-04-05 på Neu Oberpahlen. Kammarherre, lantråd 1869 och lantmarskalk. Död 1881-10-11 på Neu Oberpahlen. Gift 1854-08-20 i Dorpat med Jeannette Eleonore Helene von Villebois, född 1832-07-29, död 1897-04-06 på Könhof, dotter av Frans Leopold von Villebois och baronessan Elisabet Krüdener.

Barn:

 • Edvard Magnus Henrik, född 1856-05-11 i Dorpat. Arvherre till Könhof och Charlottenthal. Död ogift 1919-06-27 på Könhof.
 • Marie Elisabet Ninia, född 1858-02-18 i Dorpat, död ogift 1900-02-15 på Könhof.
 • Georg Carl Stefan, född 1859-05-07 på Könhof, död på Könhof 1925-10-26.
 • Charlotte Gertrud Margareta (Magdalena), född 1860-10-04 på Könhof. Gift på Könhof 1880-02-01 med lantrådet Maximilian Fredrik Oskar von Sievers, arvherre till Römershof, född 1857-10-16 i Dorpat, död 1919-01-09 i Libau.
 • Elisabet Hilda, född 1861-10-11 på Könhof, död på Könhof 1861-12-01.

TAB 10

Alexander Peter Ernst (son av Carl Reinhold Georg, tab 6), till Alp i Kullenbecks socken i Estland, vilket han köpte. Född 1831-09-08 på Neu Oberpahlen. Kretsdeputerad 1867. Estländskt lantråd 1868– 1894. Död 1909-06-04 i Wiesbaden. Gift 1866-09-28 på slottet Tarwast i Livland med hovfröken hos kejsarinnan av Ryssland Josephine Sofie Elisabet von. Mensenkampff, född 1843-08-13 på slottet Tarwast, levde 1924 i Berlin, dotter av lantrådet Carl von Mensenkampff, till Tarwast, och baronessan Johanna Amalia Krüdener.

Barn:

 • Helena Jeannette Elisabet, född 1867-06-19 på Alp, död på Alp 1884-12-25.
 • Walter Henrik Carl, född 1868-06-12 på Alp, död på Alp 1868-08-16.
 • Gerda Madeleine Louise, född 1873-02-20 på Alp. Gift 1894-11-10 i Reval med baron Vilhelm Ferdinand Rudolf Otto Wrangell, född 1869-03-18 Ruil
 • Carl Magnus, född 1875. Löjtnant. Död 1907. Se Tab. 11.

TAB 11

Carl Magnus (son av Alexander Peter Ernst, tab 10), född 1875-12-11 i Dorpat. Blev tysk undersåte och löjtnant vid ett preussiskt kyrassiärregemente i Pasewalk. Avsked. Död 1907-09-20 i Riga. Gift 1901-02-23 i Reval med baronessan Marie Louise von Tiesenhausen, född 1881-05-15 Tuddolin

Barn:

 • Josefine Helene, född 1902-02-03 i Reval.
 • Roman, född 1903-07-29 på Merreküll i Waiwara socken, Estland.
 • Jutta, född 1904-07-24 på Merreküll.
 • Mary Elisabet, född 1906-12-15 i Hamburg.

TAB 12

Magnus Christoffer (son av Carl Gustaf, tab 3), arvherre till Parjenthal i Goldenbecks socken, Estland. Döpt 1719-09-15 på Addila (Ha.) i Haggers socken, Estland. Ryttmästare först vid ryska livgardet, sedan vid ett dragonregemente. Majors avsked. Estländskt lantråd. Död 1775-03-31. Han sålde fädernegodset Parjenthal och kallas sedan herre till Pergel i S:t Johannis socken, Estland. Gift 1748-08-09 med baronessan Elisabet Margareta von Keyserlingk, född 1733-04-15, död 1797-10-21 Wainsel

Barn:

 • Margareta Sofia, döpt 1751-05-23 på Parjenthal, död 1752.
 • Juliana Charlotta, född 1752-01-21 och döpt 1753-01-06 på Pergel, död 1791-09-06. Gift med översten Carl Gustaf von Maneken, i hans 2:a gifte, född 1726, levde 1804.
 • Natalia Elisabet, döpt 1754-03-14 på Pergel, död ogift 1828-05-14 i Wenden.
 • Magnus Johan, född 1755. Överstelöjtnant. Död 1826. Se Tab. 13.
 • Fredrik Vilhelm, döpt 1758-05-13 på Pergel, död 1768 och begraven 1768-05-18.

TAB 13

Magnus Johan (son av Magnus Christoffer, tab 12), herre till Muremoise i Wolmars socken, som han köpte 1798, och slottet Ermes i Wolmars socken, som han köpte 1808, båda i Livland. Född 1755-11-25 på Pergel. Rysk överstelöjtnant. Död 1826-02-19 på slottet Ermes. Gift 1796-01-25 Widdrisch

Barn:

 • Ludvig Magnus Carl, till Wittkop i Trikatens socken, Livland, vilket han köpte 1853. Född 1796-11-03. Student i Dorpat och Heidelberg. Assessor i wendiska kretsens landrätt 1821. Kirchspielsrichter 1826. Död 1871-04-26. Gift 1824-05-26 i Riga med Louise Fehre, född i Riga 1799-08-02, död 1866-05-07 på Wittkop, dotter av köpmannen i Riga David Fredrik Fehre och Catharina Dorotea Kross.
 • Gotthard, född 1798, död 1798.
 • Magnus Vilhelm, född 1799-02-20. Student i Dorpat. Gick i militär tjänst vid Alexanderregementet 1818. Avsked såsom stabsryttmästare 1826. Död 1874-05-23 på sin egendom Alt-Bilskenhof.
 • Elisabet Natalia Constance Sofie, född 1800-02-23, död 1871-06-03. Gift 1821-08-19 i Reval med kornetten vid ridande artilleriet Carl Samuel von Torklus, från vilken hon blev skild 1834-10-27.
 • Alexander Herman Gotthard, född 1801-09-04. Officer vid livkyrassiärregementet 1816. Död ogift såsom överste 1832-06-02.

TAB 14

Carl Henrik (son av Magnus Christoffer, tab 12), född 1757-02-06 på Pergel. Rysk major. Gift med Anna Matznev.

Barn:

 • Alexander, levde 1830 i guvernementet Onega.

TAB 15

Gustaf Otto (son av Carl Fredrik, tab 2), till Oidenorm i S: t Michaelis socken i Estland. Född 1683. Kom i tjänst 1702. Underofficer vid lantmilisen i Livland. Fänrik vid lantmilisen i Livland. Löjtnant vid von Schwengelms pernauska infanteriregemente 1704-12-23. Konfirmationsfullmakt 1705-07-17. Fången vid Pernau 1710-10-00. Hemkom 1722-08-00. Kaptens avsked 1722-10-05 [Lk.]. Bodde 1727 på ön Kühno i Rigabukten utanför Pernau. Gift 1724 med Margareta Sofia von Wettberg, till Parrasmetz på Ösel, som hon ärvde 1750, i hennes 1:a gifte (gift 2:o med kaptenen och lantrådet Fromhold Henrik von Vietinghoff), dotter av majoren och lantrådet Joakim Henrik von Wettberg och Hedvig Helena von Preis.

Barn:

 • Henrik Otto, född 1725. Lantråd. Död 1779. Se Tab 16.

TAB 16

Henrik Otto (son av Gustaf Otto, tab 15), arvherre till Oidenorm i S:t Michaelis socken och Wait i S:t Jürgens socken, båda i Estland, samt Parrasmetz i Karris socken på Ösel. Född 1725 (Jahrbuch für Genealogie, Heraldik und Sphragistik für 1909 och 1910 (Mitan 1913).). Var assessor 1765. Ridderskapets på Ösel sekreterare. Lantråd 1774. Död 1779-02-24 på Parrasmetz och begraven (Jahrbuch für Genealogie, Heraldik und Sphragistik für 1909 och 1910 (Mitan 1913).) 1779-08-22. Gift med Charlotta Catharina von Smitten, född 1737, död 1794-08-01 på Oidenorm (Ha.), dotter av kaptenen Erik Johan von Smitten, av en 1684-06-19 adlad, men ej introducerad ätt (SK.), och Helena von Protten.

Barn:

 • Joakim Henrik, född 1761-08-25 på Parrasmetz (Jahrbuch für Genealogie, Heraldik und Sphragistik für 1909 och 1910 (Mitan 1913).), död ung.
 • Joakim Gustaf, född 1762. Arvherre till Wait. Död i Wait 1837-03-21.
 • Fromhold Fredrik, född 1764. Major och hakenrichter. Död 1829. Se Tab. 17.
 • Carl Otto, till Podis i Testama socken i Livland och Essemäggi i Kegels socken i Estland. Född 1767. Kretsmarskalk i kretsen Pernau 1795. Död ogift 1827-05-12.
 • Margareta Sofia, född 1770 på Parrasmetz, död 1825-12-09 i S:t Petersburg. Gift 1787-08-20 på Oidenorm (Ha.) med generalmajoren, baron Erik Johan Barclay de Tolly.
 • Georg Woldemar, född 1772. Ritterschaftshauptman. Död 1835. Se Tab. 21.
 • Jakob Henrik, född 1774. Ryttmästare. Död 1827. Se Tab. 30.

TAB 17

Fromhold Fredrik (son av Henrik Otto, tab 16), arvherre till Oidenorm. Född 1764-01-13. Ryttmästare i rysk tjänst. Majors avsked. Hakenrichter i Estland 1818. Död 1829-10-01 på Oidenorm. (Ha.) Gift 1829-05-01 på Hallick (Ha.) i S:t Michaelis socken, Estland, med sin brorsdotter Charlotta Sofia Fredrika von Lilienfeld i hennes 1:a gifte, född 1797-07-21, död 1879-12-08, dotter av ryttmästaren Jakob Henrik von Lilienfeld och Augusta Johanna von Baranoff.

Barn:

 • Georg Fromhold Jakob Adam, född 1830. Godsägare. Död 1910. Se Tab. 18.

TAB 18

Georg Fromhold Jakob Adam (son av Fromhold Fredrik, tab 17), född posthumus 1830-03-25 i Pernau. Ägde Oidenorm i S:t Michaelis socken i Estland, vilken egendom han försålde. Död 1910-10-21 i Reval. Gift 1853-06-30 med Johanna Maria Constance Helena von Baranoff, född 1832-04-17, död 1908-10-10 i Reval, dotter av översten Moritz Gustaf von Baranoff och Jeannette Julie Vilhelmina von Baranoff.

Barn:

 • Marie Jeannette Fredrika Margareta, född 1854-06-11 på Oidenorm. Gift 1874-09-25 i Dorpat med hovrådet Alexander Edmund von Dittmar, född 1842-11-12 i Arensburg, död 1892-11-11 i Dorpat.
 • Molly Helena Constance, född 1856-05-02 på Oidenorm, död 1906-06-24 i Söderköping. Gift 1881-06-04 i Dorpat med godsägaren Johan Fredrik Reinhold von Arnold, född 1854-07-02, död 1902-05-23 i Strängnäs.
 • Nikolai Paul Adolf Adam, född 1858, död 1922. Se Tab. 19.
 • Helena Berta (Hella), född 1860-02-12, i Pernau. Stiftsdam i Fellin. Död ogift 1912-01-12.
 • Augusta Alice, född 1861-10-10 på Oidenorm, död 1915-03-25 i Stockholm. Gift 1885-06-01 i Dorpat med professorn i Odessa, dr. phil. Ernst Valfrid von Stern, född 1859-06-22 på Leyerhof, död 1924-04-27 i Halle a. d. Saale.
 • Alexandra Sofia (Ina), född 1863-09-30 på Oidenorm.
 • Walter Alexander Peter, född 1864-11-17 på Oidenorm, död ogift.
 • Edvard Ernst Herbert, född 1871-12-20 på Oidenorm.

TAB 19

Nikolai Paul Adolf Adam (son av Georg Fromhold Jakob Adam, tab 18), född 1858-06-05 i Pernau. Jur. kand. Död 1922-10-28 i Reval. Gift 1894-07-14 i Jewe prästgård i Estland med Louise (Augusta) Christoph, dotter av kyrkoherden Teodor Christoph.

Barn:

 • Julie, född 1898-07-22, död 1898-07-22 i Jewe.
 • Sigrid, född 1900, död 1904-03-27 i Jewe.

TAB 20

Artur Fredrik (son av Georg Fromhold Jakob Adam, tab 18), född 1869-04-25 på Oidenorm. Förvaltare av godset Lobaczow i Polen. Gift 1901-10-04 med Sofie von Prittwitz und Gaffron, född 1865-03-08 i S:t Petersburg, dotter av ryske generalmajoren Karl Nikolaus Leonard Hans von Prittwitz und Gaffron och Sofie Galachov. Flera barn.

TAB 21

Georg Woldemar (son av Henrik Otto, tab 16), till Sage och Siklecht i Rappels socken i Estland. Född 1772-07-20 på Parrasmetz (Jahrbuch für Genealogie, Heraldik und Sphragistik für 1909 och 1910 (Mitan 1913).) i Karris socken på Ösel. Ryttmästare. Var 1812 kretsdomare i Estland. Ritterschaftshauptman i Estland 1827. Lantråd 1834. Död 1835-05-12 på Sage. Gift med baronessan Gustava Fredrika von Dellingshausen i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1779-07-28 med majoren Otto Ernst von Hastfer), född 1765-03-02, död 1820-04-05, dotter av baron Tomas von Dellingshausen och Apollonia Juliana von Vietinghoff.

Barn:

 • Amalia Julie, född 1801-05-16 på Sage, död 1861-08-25 i Reval. Gift 1818-10-18 på Sage med generalmajoren Georg Johan von Staal, född 1777-10-23 på Haehl, död 1862-04-11 i Reval.
 • Carl Fredrik Vilhelm, född 1802-05-09 på Sage. Junker vid chevaliergardet. Död 1819-05-02 i S:t Petersburg.
 • Otto Gustaf, född 1805. Lantråd. Död 1896. Se Tab. 22.

TAB 22

Otto Gustaf (son av Georg Woldemar, tab 21), till Sage, Siklecht, Allo och Rappel i Rappels socken samt Ångern i Haggers socken, alla i Estland. Född 1805-09-10. Estländska ridderskapets sekreterare. Ritte schaftshauptman 1842–1845 och lantråd i Estland. Preses i konsistorium i Estland. Död 1896-03-15 på Sage. Gift 1831-08-11 med Gustava Magdalena Marie von Benckendorff, född 1811-05-19 Ass

Barn:

 • Sofia Elisabet, född 1832-09-27. Gift 1857-09-10 med kaptenen, friherre Ludvig von Werthem, född 1826-08-05 i Erfurt, död 1891-07-10 i Cassel.
 • Sofia Amalia, född 1834-01-02, död ogift 1920-12-08.
 • Pauline Gustava, född 1836-09-28, död ogift 1879-12-00.
 • Paul Georg, född 1838-04-27 på Sage. Arrenderade Allo och Rappel. Död ogift 1867-02-05 i Vevey i Schweiz.
 • Otto Herman, född 1840. Lantråd. Död 1910. Se Tab. 23.
 • Maria, född 1841-12-16.
 • Rudolf Paul, född 1844. Mannrichter. Död 1910. Se Tab. 29.
 • Amalia Catharina, född 1845-05-06 på Sage. Gift 1870-08-11 med baron Gustaf Valdemar Krüdener, till Oldershof och Henselshof, född 1840-01-08 på Oldershof, död 1915-03-20 i Riga.

TAB 23

Otto Herman (son av Otto Gustaf, tab 22), till Kechtel, Kappel och Sage, alla i Rappels socken i Estland. Född. 1840-05-06 på Sage. Lantråd i Estland och preses i konsistorium i Estland. Död 1910-07-25 i Hapsal. Gift 1863-09-14 med baronessan Vilhelmina Ebba Carolina Emilia von Rosen, född 1844-03-14 Kegel

Barn:

 • Ernst Otto Gottlieb, född 1864. Assuransdirektör. Död 1920. Se Tab. 24.
 • Dagmar Elisabet Marie Gertrud, född 1867-01-27 på Kechtel, liksom de följande syskonen. Gift på Kechtel 1892-06-16 med ryska gardesöversten Alexander Magnus von Lueder, född 1852-11-12.
 • Lucie Marie Cecilie, född 1868-12-21 på Kechtel.
 • Alfred Carl Herman Rudolf, född 1870-06-28 på Kechtel, död 1872-11-12 på Kechtel.
 • Paul Herman Ludvig Woldemar, född 1872-02-13 på Kechtel, död 1872-06-05 på Kechtel.
 • Helmut Carl Rudolf, född 1874 på Kechtel. Kretsdeputerad. Se Tab. 26.
 • Rudolf Georg Gottlieb, född 1876 på Kechtel. Lantmätare. Se Tab. 27.
 • Charles Vilhelm Eastlake, född 1880 på Kechtel. Godsägare. Se Tab. 28.
 • Ebba Sofie Cecilia Gertrud Elisabet, född 1882-04-29 på Kechtel. Gift 1903-02-27 med sin systers svåger, godsägaren Artur Max Edvard von Lueder, till Moisama i Estland, född 1866-02-27 Pallifer

TAB 24

Ernst Otto Gottlieb (son av Otto Herman, tab 23), född 1864-06-22 i Reval. Direktör i estländska ömsesidiga assuransbolaget. Död 1920-08-07 i Reval. Gift 1889-12-19 i S:t Petersburg med Anna Guzkovskij, född 1867-02-24 från vilken han 1900 blev skild, dotter av Marzelli Guzkovskij och Elisabet von Ramm.

Barn:

 • Otto Felix Dagobert, född 1891-11-13 i Reval, liksom syskonen.
 • Dagmar Elisabet Ebba Helena, född 1893-11-22 i Reval. Gift 1918-02-00 i Petersburg med N.N. Britzke från Riga.
 • Alix, född 1896-04-24 i Reval.

TAB 25

Otto (son av Otto Herman, tab 23), född 1865-08-15. Ägde Sage och Kappel tills dessa exproprierades av estländska republiken 1919. Lantråd i Estland. Ridderskapets ställföreträdande hauptman 1918. Gift 1899-02-09 med Marie Vilhelmina Sofie von Straelborn, född 1880-01-11, dotter av Vilhelm Otto Reinhold von Straelborn, till Fredrikshof och baronessan Elise Sofia von Tiesenhausen.

Barn:

 • Otto, född 1902-07-01 Friedrichshof
 • Paul Vilhelm, född 1904-03-02 på Sage.
 • Arist, född 1913-02-02.

TAB 26

Helmut Carl Rudolf (son av Otto Herman, tab 23), född 1874-08-10 på Kechtel. Estländska ridderskapets kretsdeputerad. Ägde Kechtel tills det exproprierades av estländska republiken 1919. Gift 1:o 1911-09-05 i Riga med Benita Alexandrine Charlotte von Brümmer, från vilken han blev skild, född 1888-07-23 dotter av Adrian Nikolaus Viktor von Brümmer till Alt-Kaitzenau i Livland och Julie von Transehe. Gift 2:o 1920-08-16 i Reval med Gabriella von Buchner i hennes 2:a gifte (gift 1:o med bayerska ryttmästaren, fil. doktor Max Kammerich, från vilken hon 1913 blev skild), född 1887-08-18 i Botzen.

Barn:

 • 1. Georg Wilhelm, född 1912-11-27.
 • 1. Catharina Juliana Liberta, född 1914-12-26, död 1917 på Kechtel.

TAB 27

Rudolf Georg Gottlieb (son av Otto Herman, tab 23), född 1876-02-22 på Kechtel. Fänrik i rysk tjänst och deltog såsom sådan i japanska fälttåget 1904– 1905. Lantmätare i Wierland, Estland. Tjänstgjorde i general Judenitj' nordostarmé 1919. Ägde Rocht i Simonis socken, Estland, tills det exproprierades av estländska republiken. Gift 1908-06-26 med baronessan Helene Ellen Julie von Dellingshausen, född 1887-03-01 Undel

Barn:

 • Kurt, född 1909-04-20.
 • Gustava, född 1911-07-13.
 • Alexander, född 1914-04-13.
 • Erik, född 1915-11-09.
 • Anita, född 1918 i Reval.

TAB 28

Charles Vilhelm Eastlake (son av Otto Herman, tab 23), född 1880-01-28 Kechtel R H stamtavl.). Död 1932-03-12 i Steinach bei Stolach, Bayern. Ägde Kaltenborn i S:t Johannes socken och Uddewa i Koykers socken, båda i Estland, vilka han försålde. Fänrik i Milisen. Sedan Löjtnant. Gift 1:o 1905-06-03 i Reval, Olai förs, Estl. R H stamtavl. med Anna Pauline Alexandra (Nina) von Grünewaldt, från vilken han blev skild 1916, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1918 i juli i Helsingfors med generalmajoren Otto Fredrik Axel von Krusenstern, nr 460, född 1880), född 1880-09-24 på Beresowka, Tambow-Rjäsans förs, dotter av Teodor Alexander Moritz von Grünewaldt och baronessan Maria von Stackelberg. Gift 2:o 1918-02-20 i Dorpat, Johannes förs med hovfröken, baronessan Olga Marie Hildegard Berta Pilar von Pilchau, dotter av livländska lantmarskalken, baron Adolf Pilar von Pilchau och friherrinnan (ryska grevinnan) Eugenie von der Pahlen.

Barn:

 • 1. Theodor Otto Paul, född 1906-04-19 i Reval, Olai förs
 • 1. Nina Elsbeth (Elisabet) Dagmar, född 1908-02-09 i Reval, Olai förs
 • 1. Liselotte Elisabet Charlotta Maria Augusta, född 1910-10-28 i Reval, Domkyrkoförs
 • 2. Maria Christina Eugenie, född 1918-12-24< i Riga.
 • 2. Fredrik Adolf Walter Constantin (Fred), född 1920.

TAB 29

Rudolf Paul (son av Otto Gustaf, tab 22), till Siklecht, Rappel och Allo, alla i Rappels socken, Estland. Född 1844-01-04 i Reval. Mannrichter och kirchspielsrichter i Estland. Död 1910-11-19 på Allo. Gift 1868-06-04 med grevinnan Lucie Julie Catharina Elisabet von Tiesenhausen, född 1845-09-05 Odenwald

Barn:

 • Elisabet Lucie Anna Marie (Elita), född 1869-12-14 på Allo, liksom syskonen. Gift på Allo 1891-06-04 med godsägaren Artur Alexander Edvard Constantin von Hunnius, till Saumetz och Habbat, född 1867-04-17.
 • Marie Julie (Mary), född 1871-11-08 på Allo. Gift 1895-05-06 på Allo med godsägaren, baron Josef Berend Constantin Maydell, född 1870-07-11, död 1910-01-01.
 • Julie Eduarde Olga (Edda), född 1873-10-06 på Allo. Gift 1894-09-16 på Allo med godsarrendatorn Ernst Christoffer Alexander von Brevern, född 1863-01-01 på Kersel.
 • Georg Otto, född 1875-09-16 på Allo, död 1882-06-19 på Allo.
 • Catharina Ebba (Kitty), född 1877-07-06 på Allo. Gift 1901-06-20 på Allo med godsägaren, baron Bernhard Emil Teodor Maydell, född 1871-09-01.
 • Edvard Herman, född 1879-08-11 på Allo, död 1881-02-27 på Allo.
 • Anina (Nina), född 1883-01-07 på Allo. Gift 1911-04-14 på Allo med baron Leon Otto Stackelberg, född 1876-02-24.
 • Rudolf Otto Nikolaus (Udo), född 1885-08-23 på Allo. Ägde fädernegodsen Siklecht, Rappel och Allo, tills de exproprieades av estländska republiken 1919.

TAB 30

Jakob Henrik (son av Henrik Otto, Tab 16), till Parrasmetz i Karris socken på Ösel och Hallick i S:t Mlichaelis socken i Estland. Född 1774-07-30 på Parrasmetz (Jahrbuch für Genealogie, Heraldik und Sphragistik für 1909 och 1910 (Mitan 1913).). Ryttmästare. Erhöll livländskt indigenat 1797-01-12. Död 1827-07-28 på Hallick. Gift 1795-08-21 på Keblas (Ha.) i S:t Michaelis socken med Augusta Johanna von Baranoff, född 1770-09-05, på Keblas, död 1833-10-30 Friedenthal

Barn:

 • Otto Fredrik, född 1796. Statsråd. Död 1870. Se tab
 • Charlotta Sofie Fredrika, född 1797-07-21, död 1879-12-08. Gift 1:o 1829-05-01 på Hallick med sin farbroder, majoren Fromhold Fredrik von Lilienfeld, född 1764, död 1829. Gift 2:o 1843-10-20 med guvernementssekreteraren Johan Andreas Schwabe.
 • Augusta Henriette, född 1798-10-10 på Parrasmetz (Jahrbuch für Genealogie, Heraldik und Sphragistik für 1909 och 1910 (Mitan 1913).), 1836-04-11. Gift 1830-09-20 i Kosch's socken, Estland, med hakenrichtern, baron Georg Magnus von Fersen, till Tammick, född 1786-08-29, död 1864-08-17.
 • Catharina Elisabet, född 1799-06-24, död 1888-02-25. Gift 1832-11-26 med ryttmästaren Gottlieb Gotthard Adolf von Mensenkampff, född 1802-09-27, död 1881-03-11.
 • Christina-Amalia , född 1801-07-31 på Hallick (Ha.), död 1820.

TAB 31

Otto Fredrik (son av Jakob Henrik, tab 30), till Hallick i S:t Michaelis socken, i Estland. Född 1796-06-08 på Parrasmetz (Jahrbuch für Genealogie, Heraldik und Sphragistik für 1909 och 1910 (Mitan 1913).) på Ösel. Kom i militärtjänst 1814. Sist överste. Avsked (RHKl.) 1831-01-04 med tillstånd att bära uniform. Adelsdeputerad för kretsen Pernau 1833. Verkligt rysk statsråd. Död 1870-01-03 på Hallick. Gift 1826-09-01 i Bialystok i ryska guvernementet Grodno med Constance d'Auvray, dotter av ryska generalen en chef Fredrik August d'Auvray.

Barn:

 • Otto Henrik August, född 1827. Generalmajor. Död 1893. Se Tab. 32.
 • Paul Fromhold Ignatius, född 1829. Guvernör. Död 1903. Se Tab. 34.
 • Julie Auguste (Juliane), född 1832-04-02 på Hallick, död 1864-11-07 Sipp Gift 1853-05-30 på Hallick med mannrichtern Henrik Johan Alexander von Rosenthal i hans 1:a gifte (gift 2:o 1867-05-27 på Habbat i Kosch's socken i Estland med Sofie von zur Mühlen, född 1834-11-19, död 1869, dotter av Bernhard Henrik von zur Mühlen, till Habbat, och Gertrud Elisabet von Brevern. Gift 3:o 1873-10-30 på Sipp med Berta Catharina von Morenschildt, född 1848-04-03 Soinitz ), men ej introducerad ätt (Morenschöld), och Marie Louise von Bremen) (Ha.), född 1820-09-04 på Sipp, död 1899-09-09 på slottet Farrach i Kärnthen.
 • Nikolaus Anton Gottlieb, född 1834-01-28 i Pernau. Deltog i nordamerikanska frihetsskriget. Stupade 1863 vid Potomac.
 • Sofia Fredrika, född 1837-08-14 i Pernau, död 1839-12-12 på Hallick.
 • Marie Constance, född 1841-11-07 i Riga, död 1914-11-13 på Oppendorf vid Kiel. Gift 1864-03-13 i Berlin med medlemmen av preussiska herrehuset, fideikommissarien till Oppendorf och Schönhorst, riksgreve Christian Carl Henrik Ludvig Rantzau, född 1830-12-23 på Hohenhain, död 1878-07-04 på Oppendorf.
 • Fredrik Alexander, 1843 (RHKl.) i Riga, död 1845-04-26 på Hallick.
 • Fredrik August, född 1847. Godsägare. Död 1918. Se Tab. 39.

TAB 32

Otto Henrik August (son av Otto Fredrik, tab 31), född 1827-12-19. Rysk generalmajor vid artilleriet. Ägde slottet Hasenpoth och godset Sackenhausen i Kurland samt flera gods i Wolhynien. Död 1891-02-10 i Riga. Gift 1859-06-07 med Sara Talbot, född 1830-12-11, död 1904-02-07 i S:t Petersburg, dotter av Josef Talbot (av samma släkt som grevarna av Shrewsbury and Talbot) och Fanny Sharrow.

Barn:

 • Otto Josef Henrik, född 1860-10-03, död 1867-01-00.
 • Mary Fanny, född 1862-10-06, död 1863-01-00.
 • Alexander Fredrik James, född 1864. Godsägare. Död 1925. Se Tab. 33.
 • Louise Constance Julie (Lucie), född 1865-11-29. Gift 1:o 1890-05-25 med Sergei Dolzikov, död 1898-12-04. Gift 2:o 1906 med Rikard Luik.

TAB 33

Alexander Fredrik James (son av Otto Henrik August, tab 32), född 1864-07-01 på Sestroretsk. Arvherre till slottet Hasenpoth och godset Sackenhausen. Död 1925-07-17 i Königsberg. Gift 1886-08-15 på Wischky med grevinnan Rosalie Marie von der Mohl, född 1865-12-15, dotter av greve Stanislas von der Mohl och grevinnan Felicitas Komar-Hanoszyszki.

Barn:

 • Marie Saara Constance, född 1887-12-12 i Libau. Gift 1914-07-25 med godsägaren Walter Jakob Constantin von Bagghufvud, nr 755, född 1880.
 • Lucie Saara Felicitas, född 1889-03-30 på Sackenhausen.
 • Otto Alexander James, född 1890-03-02 på Sackenhausen, död 1907-09-02.
 • Felix Alexander Stanislaus, född 1891-10-28 på Bechhol, död 1894-09-30.
 • Alexander Josef Stanislaus, född 1893-03-20 på Bechhof.
 • Felix Maria Adam, född 1894-11-10 på Sackenhausen.
 • Johan Constantin Maria, född 1895 på Sackenhausen. Fänrik vid livgardets semenovska regemente
 • Helena Janina Maria, född 1898-12-28 på Sackenhausen.
 • Teofil Stanislaus Maria, född 1904-04-05, död 1904-06-17.

TAB 34

Paul Fromhold Ignatius (son av Otto Fredrik, tab 31), till Toal i Kosch's socken i Estland, vilket han fick med sin fru samt erhöll genom senatsukas 1883-12-13 rätt för sig och efterkommande att kalla sig von Lilienfeld-Toal. Född 1829-01-29 i Bialystok i guvern. Grodno. Geheimeråd. Guvernör över Kurland. Verkligt ryskt statsråd och medlem av ryska senaten. Död 1903-01-11 i S:t Petersburg. Gift 1858-06-01 med grevinnan Carolina Charlotta Natalia Elmira Mellin, född 1833-01-18 på Toal, död 1904-02-14 i S:t Petersburg, dotter av greve Ferdinand Ernst Mellin, och grevinnan Anna Beata Mellin.

Barn:

 • Anna Carolina Constance Leopoldine, född 1859-05-16 i S:t Petersburg. Gift 1881-10-06 i Mitau med kretsadelsmarskalken i Kurland, baron Georg Alexander Ulrik Behr, arvherre till Ploenen, herre till Wahrenbrock och Dannenfeld, född 1857-01-08 Ploenen
 • Otto Ferdinand Charles, född 1860. Godsägare. Död 1902. Se Tab. 35.
 • Ferdinand Paul Sigismund, född 1862-04-29. Ägde Gubanitz i Ingermanland. Död Gubanitz Gift 1911-04-23 med Aline Julie von Brümmer i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1885-04-03 med Peter Swerjev, från vilken hon blev skild, född 1819-04-17, död 1889-09-08), född 1862-10-01.
 • Paula Natalie Maria, född 1863-04-08.
 • Paul Alexander, född 1864-11-06. President i Peterhovs godsförvaltning. Död 1915-04-14 på Gubanitz.
 • Anatole Charles Maurice, född 1865. Statsråd. Se Tab. 37
 • Carl Constantin Amedée, född 1868-03-21 i S:t Petersburg. Verkligt statsråd. Direktör för ryska statens domäner i Kursk-Orel.

TAB 35

Otto Ferdinand Charles (son av Paul Fromhold Ignatius, tab 34), född 1860-05-31 i Reval. Arvherre till Toal, som han ägde. Död på Toal 1902-06-21. Gift 1896-08-29 Koltzen

Barn:

 • Hans Paul Alexander, född 1897. Godsägare. Se Tab. 36.

TAB 36

Hans Paul Alexander (son av Otto Ferdinand Charles, tab 35), född 1897-05-20 Festen Majoratsherre till Toal, som han ägde tills det exproprierades av estländska republiken 1919. Gift 1922-12-08 i Reval med Gabriella Maria (Leli) Elisabet von Krusenstern, i 1903-07-01 i S:t Petersburg, dotter av fabriksdirektören Otto Fredrik Benedikt von Krusenstern nr 460, och Maria Amalia von Ramm.

Barn:

 • Hans Otto Constantin Nikolaus, född 1923-10-26 i Kiel.

TAB 37

Anatole Charles Maurice (son av Paul Fromhold Ignatius, tab 34), född 1865-10-25 i S:t Petersburg. Kammarherre. Guvernör i Pensa. Verkligt ryskt statsråd. Gift 1901-10-28 på Oppendorf vid Kiel med sin kusin, riksgrevinnan Constance Kunigunda Julie Rantzau, född 1876-12-18 på Oppendorf, dotter av riksgreve Christian Carl Henrik Ludvig Rantzau och Marie Constance von Lilienfeld.

Barn:

 • Paul Christian Constantin Alexander, född 1900-06-21 på Toal.
 • Anatol.
 • Marie Caroline.

TAB 38

Georg August (son av Paul Fromhold Ignatius, tab 34), född 1870-04-09 i Mitau. Landthauptman i andra distriktet av Petersburgska kretsen. Verkligt statsråd. Gift 1913-09-28 med prinsessan Marie Urussov, född 1889-11-09, dotter av prins Apollon Stefanovitj Urussov och Eufrosyne Constantinewna Adorsides.

Barn:

 • Marie, född 1915-09-03.
 • Catharina, född 1917-03-21.

TAB 39

Fredrik August (son av Otto Fredrik, Tab 31), född 1847-07-22 i Riga. Arvherre till Hallick i S:t Michaelis socken i Estland. Död 1918-04-10 i Pernau. Gift 1890-10-25 Sallentack (SK.)

Barn:

 • Constance Lilly Paula Fredrika Brita, född 1891-07-21 på Hallick, liksom syskonen.
 • Marie Juliana Elisabet Augusta, född 1892-11-01 på Hallick.
 • Elisabet Charlotta, född 1894-03-20 på Hallick.
 • Otto Julius Christian, född 1896-12-06 på Hallick.
 • Carolina Alexandra Barbara, född 1904-07-13 på Hallick.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: