:

Adlerfelt nr 1272

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Adlerfelt nr 1272 †

Adlad 1693-09-30, introducerad 1693. Utdöd 1808-09-03.

Ätten, som har samma ursprung som adlade ätten Trafverhielm nr 1036, är utgrenad i friherrliga ätten Adlerfelt nr 178.


TAB 1

Carl Johansson, adlad Adlerfelt (son av Johan Jakobsson Trafvare, se adliga ätten Trafverhielm), född 1643 i Nyland. Skrivare på landskontoret i Nylands och Tavastehus län. Kammarskrivare i kammarkollegiet. Hovkamrerare 1691-09-03. Adlad 1693-09-30 (Introduserad 1693 under nr 1272). Död 1705-09-08. Gift 1:o med Rebecka von Hagen (Rf. S. 494.), dotter av hovkassören Christoffer Achatius von Hagen och Gjeska Hjelm. Gift 2:o 1692-07-05 i Stockholm med Anna Catharina Schméer, född 1672, död 1701, dotter av hovkällarmästaren Hans Henrik Schméer och Anna (von) Ahlstedt. (Öä VI s. 345.)

Barn:

 • 1. Johan, döpt 1672-02-17 i Riddarholmens församling, Stockholm, död ung.
 • 1. Christoffer, döpt 1674-12-31 i Riddarholmens församling, Stockholm, död ung.
 • 1. Carl, född 1676. Student i Uppsala (Um.) 1684-02-28. Hovjunkare (At (L).) 1703-05-03. Avsked 1711-01-08. Kammarherre hos konung Carl XII (At (L).) 1713-07-29. Hovmarskalk hos konung Stanislaus i Polen 1716-06-09. Död 1722-12-08 i Stuttgart. 'Han skickades 1712-10-00 av konung Stanislaus ifrån Karlskrona till berlinska hovet samt konung Carl XII i Bender med konung Stanislai proposition om kronans nedläggande.'
 • 1. Maria, döpt 1678-05-21 i Riddarholmens församling, Stockholm, död ung.
 • 1. Per, friherre Adlerfelt, född 1680, död 1743. Se friherrliga ätten Adlerfelt nr 178, Tab. 1.
 • 1. Christer, döpt 1681-08-18 i Riddarholmens församling, Stockholm, död ung.
 • 1. Rebecka, döpt 1682-12-07 i Riddarholmens församling, Stockholm, död 1759-02-10 i Stockholm. Gift med kökskamreraren Johan Gabriel Gyllencrona, nr 880, född 1674, död 1741,
 • 1. Carl Albrekt, döpt 1684-11-17 i Riddarholmens församling, Stockholm. Förare vid livgardet 1705-01-23. Fänrik vid livgardet 1706-07-21. Löjtnant 1709-02-00. Kapten och regementskvartermästare 1711-04-12. Dödsskjuten 1715-11-05 vid Stresow på Rügen. Han bevistade slagen vid Holofzin och Poltava, var med vid kalabaliken i Bender och blev då fången 1713-01-31, men kort därpå lösköpt, och följde sedan efter konung Carl XII till Stralsund.
 • 1. Anna Margareta, döpt 1687-01-16 i Riddarholmens församling, Stockholm, död 1736-03-05 Sanda och begraven i Södertälje kyrka. Gift med hovkamreraren Olof von Bysing, nr 1206, död 1723.
 • 1. Ulrika, döpt 1688-05-04 i Riddarholmens församling, Stockholm, död ung.
 • 2. Hans Henrik, död ung.
 • 2. Sara, född 1694-08-19, död 1768-06-13 på Ekeby (At (Sch).) i Rytterns socken, Västmanlands län. Gift 1720-03-01 med kaptenen Erik Gustaf de la Grange, nr 1245, född 1694, död 1767.
 • 2. Johan Gabriel, döpt 1697-03-21 i Stockholm. Musketerare vid Elbingska infanteriregementet 1712-07-03. Förare vid Närkes och Värmlands regemente 1712-09-03. Sekundfänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1712. Fänrik vid livgardet (Lk.) 1711-11-10. Löjtnant vid livgardet 1718-10-13. Kapten vid bergsregementet 1720-10-22. Död ogift 1721 och begraven 1721-03-15 i Torpa socken, Västmanlands län. Han var med vid Gadebusch 1712 och vid Tönningen 1713. Föll vid Tönningen i fångenskap. Bevistade fälttåget i Norge 1718 och deltog i belägringen av Fredrikshald.

TAB 2

Gustaf (son av Carl Johansson, adlad Adlerfelt, Tab. 1), född 1671. Student i Uppsala 1684-02-28. Disputant 1696-06-00. Företog under åren 1696–1700 vidsträckta utländska resor och tillbragte ett år vid universitetet i Halle. Hovjunkare 1700. Följde såsom sådan Carl XII alltifrån 1701. Dödad bredvid konungens hästbår av en kanonkula i slaget vid Poltava 1709-06-29. Han började 1701 på konung Carl XII:s befallning en journal över dennes krig, vartill ej allenast konseljen, utan ock alla generaler och chefer fingo befallning att meddela erforderliga underrättelser, och vilken dagbok, som fortsattes ända till aftonen före slaget vid Poltava, med mycken noggrannhet författades samt utgavs 1740 på franska av sonen (se denne). Sedan manuskriptet till dagboken år 1907 åter påträffats, har det i sin ursprungliga form utgivits under åren 1917–1919 [Bbl]. Gift 1704 med Anna Christina Steb i hennes 1:a gifte (gift 2:o med artilleribokhållaren i Pommern och Wismar David Davidsson Kohl, i hans 2:a gifte, född 1676, död 1747-02-23), döpt 1682-04-29, död 1722, dotter av regeringsrådet i Bremen Johan Steb, adlad Steb, nr 1216, och Christina von Bremen. 'Hon översatte på tyska sin mans journal över konungens krig, från dess början till konungens återkomst till Sachsen, vilken översättning trycktes i Hamburg 1707, men varav de flesta exemplaren förgingos på sjön vid deras överförande till Sverige.'

Barn:

 • Carl Maximilian Emanuel Johan, född 1706. Se Tab. 3.
 • Eleonora Christina Maria, född 1707, död ogift 1731.

TAB 3

Carl Maximilian Emanuel Johan (son av Gustaf, Tab. 2), född 1706-02-11 i Wismar (Bbl.). Assessor i holsteinska justitiekansliet (Bbl.) 1724-08-10. Kammarjunkare 1731 (Bbl.). Guvernör för hertig Carl Peter Ulrik, sedermera kejsar Peter III i Ryssland. Död 1747 i Kiel och begraven i S:t Marie kyrka i Hamburg. Han lät 1740 på franska utgiva under titel: »Histoire militaire de Charles XII, Roi de Suéde», den journal över Carl XII:s krig, som fadern författat. Manuskriptet till densamma igenfanns bland prins Maximilian Emanuels bagage och fördes av honom till Stuttgart, därifrån det, efter prinsens död, sändes till hovmarskalken Carl Adlerfelt i Stockholm, varefter det etter dennes död 1722, kom i händerna på författarens son. Gift med Sofia Hedvig Thiese, född 1718-02-21, död 1746-04-21 i Kiel och begraven i Hamburg, dotter av kryddkrämaren Thiese.

Barn:

 • Peter Maximilian, född 1735-09-22 (12-23) i Kiel. Page hos hertig Carl Peter Ulrik 1742 och sedan fänrik vid hans kadettkår. Kom till Sverige 1747. Kadett vid konung Adolf Fredriks kadettkår 1749-01-19. Officer vid fortifikationsstaten 1756-12-01. Kommenderad på fästningsarbete vid Sveaborg, där han även gjorde tjänst vid ritkontoret 1757-05-03 och till kriget i Pommern 1757-10-24. Hemförlovades för sin svaga hälsa 1760. Konduktör vid fortifikationsstatens 2. brigad 1770-06-19. Löjtnant vid fortifikationsstatens 2. brigad 1771-09-18. Kaptens avsked. Död ogift 1808-09-03 Fånö, varest han tillbragte de senare åren av sin levnad hos sin sysslings man, överhovstallmästaren friherre Claes Rålamb. Han slöt ätten.
 • Albertina Fredrika, född 1737-04-06 död 1742-11-12 i Hamburg.
 • Carl Peter, född 1738-07-22 död 1742-11-12 i Hamburg.
 • Charlotta Ulrika Margareta Johanna, född 1739-10-23, död 1740-01-21.
 • Ulrika Sofia, född 1741-03-24, död 1782-10-23, i Kalmar. Gift 1769-03-17 i Malmö med generalmajoren och vice landshövdingen i Kalmar friherre Lars Fredrik von Kaulbars, , född 1734, död 1815.
 • Elisabet, född 1742-11-05, död 1763 och begraven 1763-03-17 i Kungsholms församling, Stockholm.
 • Utan känt samband med stamfadern:
 • Catharina Margareta Adlerfelt, var 1751 gift med arklimästaren Ludvig Otto von Wassman.
 • Elisabet Adlerfelt, fröken, död 1787-02-05 i Kalmar »uti dess 40 års ålder».

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: